PHIM : Cuộc Đời Cha Pio, Người được Chúa in 5 Dấu Thánh

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

*

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa