SUY NIỆM SỨ ĐIỆP 25-09-2018

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP 25-09-2018

Các con thân yêu ! Cũng như thiên nhiên dành cho các con nhiều dấu chỉ mến yêu của nó qua các hoa quả nó tặng cho các con; cũng vậy, nhờ bởi việc Mẹ đến mà các con đã nhận được dồi dào ơn huệ và hoa trái. Hỡi các con bé nhỏ, các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ như thế nào, Thiên Chúa đều biết cả. Mẹ kêu gọi các con – chưa phải là trễ đâu – hãy quyết tâm nên Thánh và sống một đời sống nghĩa thiết với Thiên Chúa, trong ân sủng và bình an. Nếu các con tin tưởng nơi Người, Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho các con và ban tặng cho các con gấp trăm lần. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Mở đầu Sứ Điệp tháng này, Đức Mẹ muốn nhắc chúng ta nhờ đến tình yêu thương hải hà của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua thiên nhiên, là công trình tạo dựng của Người. Thiên nhiên ưu ái dành cho chúng ta hoa trái của nó là sức sống mà nó đem lại cho chúng ta về tinh thần cũng như thể chất. Thiên nhiên cho chúng ta của ăn : thịt, cá và hoa quả, cho thể xác chúng ta lớn mạnh theo ngày tháng; và an ủi chúng ta bằng những sắc mầu rực rỡ muôn hình muôn vẻ của nó, cho tâm trí chúng ta được yên bình và thăng tiến trong đời sống của chúng ta không thể nào tránh khỏi các phiền lụy thế gian.

Vậy trong thiên nhiên có các dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, thế mà nhiều người chúng ta chưa nhận biết được điều này.  Họ mải lo lắng cho đời sống vật chất, nhất là trong thời buổi duy vật đề cao các giá trị phàm trần, nên cuộc sống sa đà vào vòng tục lụy, theo đuổi các ngẫu tượng thế gian nên phải sống tranh giành, ích kỷ, mưu cầu hưởng thụ mà quên đi hay đánh mất đi cái đạo lý cho đến nỗi hư mất cả linh hồn. Họ không biết đến Thiên Chúa thật, không nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,16) thể hiện qua Con Một của Người là Chúa Giêsu Kitô và công trình Cứu Chuộc của Người, là hoa trái của tình yêu ấy, là Tình Yêu Cứu Chuộc. Họ chìm đắm trong các sự thế gian, nên không nhận biết Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa (xin xem Mt 6,25-34).

Bởi thế, cũng vì tình yêu của Thiên Chúa mà Người đã phái Đức Mẹ lại đến thế gian để đem lại cho loài người chúng ta các hoa trái của tình yêu Thiên Chúa qua cáclời dạy bảo và khuyên nhủ của Mẹ, để chúng ta có sức sống và lớn dậy về mặt thiêng liêng, về phần hồn. Mẹ đến để khẳng định cho chúng ta Thiên Chúa có thật, Mẹ đến để dẫn đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa và dạy bảo chúng ta cách sống nghĩa thiết với Người. Mẹ không đến để gieo vào lòng chúng ta nỗi sợ hãi, nhưng Mẹ đến để chúng ta có thể nhận được dồi dào ân huệ của Thiên Chúa và để chúng ta được sự sống đời đời, là hoa trái của một đời sống nghĩa thiết với Thiên Chúa.

Có quyết chí sống theo lời kêu gọi của Mẹ qua các Sứ Điệp Mẹ ban, chúng ta mới giành được nhiều ơn Chúa để sống đời sống thánh thiện theo Thánh Ý Thiên Chúa, sống một cuộc đời ân sủng và bình an. Vì nhờ ơn Chúa mà chúng ta có thể được : “giải phóng khỏi tay địch thù (là Ba Thù : thế gian – ma quỷ – xác thịt), và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước Nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.” (Lc 1,73-75) Tùy theo việc chúng ta vâng nghe theo lời kêu gọi của Mẹ như thế nào, đến đâu, tất Thiên Chúa đều biết, và từ đó mà đáp lại cho chúng ta bằng Ơn Thánh của Người, giúp chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta gấp trăm lần, và đời sống của chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc. Về phần chúng ta phải nhờ ân sủng của Thiên Chúa ban mà sinh được hoa trái, để không bị lâm vào tình trạng “phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Lc 19,26)

(Jn.PVB.TTrg)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa