SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 05-10-2018 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

 

 

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 05-10-2018

BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

 

 Các con thân yêu ! Hôm nay nữa Mẹ đặc biệt muốn kêu gọi các con trong thời gian ân sủng này hãy hoàn toàn phó thác mình cho Con của Mẹ. Các con hãy mở ngỏ lòng mình ra cho Người, mở lòng các con ra để các con có thể lãnh nhận được ân sủng. Mẹ cầu thay nguyện giúp cho tất cả các con trước Con của Mẹ. Hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đi. Và các con hãy mở lòng mình ra trong cầu nguyện. Hôm nay nữa, Mẹ cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

SUY NIỆM

Đức Mẹ vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta, trong nhiều Sứ Điệp, thời gian này là thời gian ân sủng. Ân sủng mà Đức Mẹ đang nói, chính là ân sủng của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta qua Mẹ, và ân sủng cao trọng nhất trong thời buổi hiện nay chính là chúng ta được Thiên Chúa cho phép Đức Mẹ đến ở cùng chúng ta trong thời gian dài lâu, để đem lại hòa bình cho nhân loại và bình an cho chúng ta, qua các Sứ Điệp kêu gọi chúng ta nên Thánh của Đức Mẹ.

Trong tháng này, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta phó thác mình cho Chúa Giêsu Con của Mẹ. Phó thác mình có nghĩa là tự hiến bản thân mình bằng sự vâng phục tuyệt đối, để hoàn toàn theo Thánh Ý Thiên Chúa. Như thế, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta phó thác mình cho Con của Mẹ, hay nói cách khác là chúng ta phục tùng Con của Mẹ, để chúng ta ngày càng hợp nhất hơn nữa và sâu xa hơn nữa với Chúa Giêsu, qua cầu nguyện. Phó thác mình cho Chúa có nghĩa là trong đời sống hàng ngày, chúng ta không còn hành động theo ý riêng của chúng ta nữa, mà nhất nhất hành động theo ý định của Chúa Giêsu, mà Người chính là Thiên Chúa. Mà muốn biết được Thánh Ý Thiên Chúa, chúng ta phải có lòng khiêm nhường và siêng năng cầu nguyện và phải cầu nguyện với trọn trái tim mình.

Để có được tâm tình phó thác trọn vẹn bản thân mình cho Chúa, trước tiên chúng ta phải có lòng yêu mến Người, mà muốn có lòng yêu mến Người thì chúng ta phải hiểu cho được tình yêu của Người dành cho chúng ta. Đó là tình yêu Cứu Chuộc chúng ta bằng việc hiến chính Người cho chúng ta trên Thánh Giá nơi Núi Sọ năm xưa và nay còn hiến mình cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể để làm của nuôi linh hồn chúng ta và ở lại cùng chúng ta cho đến ngày tận thế, đó cũng là tình yêu ban cho chúng ta sự sống đời đời qua Lời của Người. Biết được tình yêu của Người và đi theo bước chân Người tức là chúng ta có được đời sống thiêng liêng dồi dào với lòng thành tâm thiện chí (xin xem lại Sứ Điệp ngày 02-10-2018).

Có được đời sống thiêng liêng dồi dào, tức là chúng ta tấn tới trong đức Tin, đức Cậy, đức Mến – mà đức Mến là nhân đức đối thần cao trọng nhất. Đã yêu, tất nhiên chúng ta có niềm tin và sẵn lòng trông cậy vào người mình yêu. Cao điểm của tình yêu là sẵn sàng hiến trọn vẹn bản thân mình cho tình yêu và cho người mình yêu, cũng như sẵn sàng mở ngỏ lòng mình ra để đón nhận những hoa trái do tình yêu đem lại.

Vì thế, chúng ta hãy sống mật thiết với Chúa Giêsu Con của Mẹ qua cầu nguyện, cầu nguyện liên lỷ với trọn vẹn trái tim mình, và mở lòng mình ra đón nhận ân sủng là hoa trái của tình yêu nơi Thiên Chúa, với tâm tình phó thác mình trọn vẹn cho Chúa. Để mỗi ngày chúng ta mỗi được nhờ ơn Chúa biến đổi và cải hoán tâm hồn, cho chúng ta được nên Thánh theo lòng Chúa ước mong. Bởi chưng “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (x. Ga 15,5).

Chúng ta có một tấm gương về lòng phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa của Đức Mẹ, khi Mẹ nói lời “Xin Vâng” với lòng khiêm hạ và tin tưởng mạnh mẽ muốn tham gia vào kế hoạch của Thiên Chúa trong ngày Thiên Thần Truyền Tin, và sau này Mẹ hằng “suy đi nghĩ lại trong lòng” về mọi biến cố xảy ra trong suốt cuộc đời của Mẹ. Mẹ đã bất chấp mọi sự hiểm nguy khi nói lời “Xin Vâng” theo Thánh Ý Thiên Chúa có thể dẫn đưa đến cái án tử theo lề luật thời ấy. Và vì Mẹ phục tùng Thánh Ý Thiên Chúa mà chịu nhiều khổ đau trong cuộc sống dương gian, nên Mẹ đã được Thiên Chúa tưởng thưởng lớn lao trong cõi phúc Thiên Đàng.

Tháng 10 này cũng là tháng Mân Côi, nên việc cầu nguyện chủ yếu của chúng ta tập trung từ chuỗi Mân Côi để xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được tin tưởng, yêu mến và trông cậy vào tình yêu của Thiên Chúa. Tắt một lời là tín thác vào Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để chúng ta ở lại trong tình thương yêu của Chúa Giêsu Con của Mẹ (x. Ga 15,9)

Chúng ta cũng hãy năng lần hạt Mân Côi để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, và cầu cùng Đức Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en cứu giúp Giáo Hội đang trong tình trạng chao đảo vì sự dữ quấy phá Giáo Hội. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô kêu gọi chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài trong tháng này, nhưng như thế không phải là chỉ trong tháng này, mà đúng hơn là KHỞI SỰ cầu nguyện theo ý chỉ này TỪ NAY VỀ SAU liên lỷ không ngừng.

(Jn.PVB.TTrg)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa