SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-12-2018 BAN QUA THỊ NHÂN JAKOV

 

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-12-2018 BAN QUA THỊ NHÂN JAKOV


SỨ ĐIỆP :


Các con thân yêu ! Nhân ngày ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương.


Hỡi các con bé nhỏ, Thiên Chúa yêu thương các con vô ngần vô hạn, và chính vì thế mà hỡi các con bé nhỏ, hãy trọn vẹn tín thác, không nhìn lui và đừng sợ hãi, hoàn toàn toàn phó dâng tâm hồn các con cho Người ngõ hầu Thiên Chúa sẽ lấp đầy tình yêu của Người vào lòng các con.


Các con đừng sợ tin vào tình yêu và lòng thương xót của Người, vì tình yêu của Người mạnh mẽ hơn mọi sự yếu đuối và sợ hãi của các con.


Vì thế, hỡi các con, với tâm hồn các con tràn đầy yêu thương, hãy tín thác nơi Chúa Giêsu và thưa “Vâng” với Người, bởi Người là con đường duy nhất dẫn đưa các con đến với Chúa Cha Hằng Hữu.”


SUY NIỆM :


Đức Mẹ ban Sứ Điệp này trong thời gian chúng ta đón mừng Lễ Giáng Sinh, là thời gian ân sủng vì ngày này là ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần để cứu độ chúng ta. Theo các thị nhân cho biết, ngày hôm nay, Đức Mẹ đã bồng Chúa Giêsu Hài Nhi khi hiện ra với chị Marija và cậu Jakov, rồi Mẹ ban Sứ Điệp Giáng Sinh.


Điều ấy có nghĩa là gì ? Theo Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, các thị kiến phải hiểu theo nghĩa biểu tượng. Do đó chúng ta có thể nghiệm ra rằng Đức Mẹ trong lần hiện ra này kêu gọi chúng ta yêu thương với tinh thần ngây thơ hồn nhiên như con trẻ, vì trong lòng con trẻ thường chỉ có yêu thương và tín thác.


Nơi trần gian, chốn lưu đày này, loài người đã phải đau khổ vì phạm tội. Thiên Chúa là Tình Yêu nên Người đã mặc lấy thân xác loài người để cứu chuộc chúng ta, với thân hình một Hài Nhi được sinh ra, nằm trong Máng Cỏ, trong tình yêu của Thánh Gia.


Vì thế mà Đức Mẹ kêu gọi chúng ta luôn tín thác, cho dẫu chúng ta vì bản tính yếu đuối mỏng dòn của loài người, cũng như vì có những lúc thiếu chín chắn thiếu hiểu biết nên phạm vào tội lỗi nặng nề, và có thể điều đó luôn dằn vặt tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta sợ hãi, không còn biết trông cậy vào tình yêu của Thiên Chúa.


Nhưng Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ, Người sẽ không chấp tội chúng ta, qua miệng Ngôn Sứ I-sai-a : “Tội các ngươi, dẫu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.” (Is 1,18), miễn là chúng ta biết hoán cải để từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về với Thiên Chúa cũng là Đấng Toàn Chân-Toàn Thiện-Toàn Mỹ (Is 1, 16-17). Đó là sứ mạng của Đức Mẹ hiện nay khi Mẹ được Thiên Chúa phái đến để cứu loài người chúng ta đang mất đi sự bình an trong tâm hồn và trong thế giới, đang vì ảnh hưởng của sự tiến bộ của khoa học, của nền văn minh vật chất, của chủ nghĩa duy vật vô thần, duy lợi ích kỷ và tiêu thụ mà chối bỏ Thiên Chúa, dẫn đến tự hủy diệt chính mình và không có tương lai.


 Đức Mẹ khích lệ chúng ta cứ phó dâng mọi sự trong tâm hồn của chúng ta cho Thiên Chúa. Theo lời Mẹ dạy : ngõ hầu Thiên Chúa sẽ lấp đầy tình yêu của Người vào lòng các con. Mà Tình Yêu của Người có thể biến mọi sự dữ thành sự lành, mọi điều ác thành điều thiện, như có lần Đức Mẹ đã nói : Tình yêu có thể biến đổi mọi sự, huống chi đây là Tình Yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta. Đức Mẹ nay đang hạnh phúc được Thiên Chúa chia sẻ sự sống trường sinh trên Thiên Đàng, được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa, Mẹ biết rõ tấm lòng của Thiên Chúa và khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô ngần vô hạn.


 Vì thế, chúng ta hãy cứ tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Người, và khi lòng chúng ta được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta được nhờ ơn Chúa mà trở nên mạnh mẽ và chẳng còn sợ hãi. Từ đó chúng ta luôn được bình an hướng đến tương lai cùng Thiên Chúa.


Nhưng chúng ta chỉ đạt được điều đó khi tín thác vào nơi Thiên Chúa với tấm lòng thành thực yêu thương, bởi Thiên Chúa luôn đòi hỏi “tình yêu đáp lại tình yêu” để chúng ta không là những kẻ vô ơn trước tình yêu của Thiên Chúa. Chắc hẳn Thiên Chúa phải buồn lòng biết bao khi thấy con người chỉ vì sợ Thiên Chúa phạt mà ép lòng “giữ đạo”. Thiên Chúa  cần chúng ta thành tâm yêu mến Người trên hết mọi sự, mà từ đó sẵn lòng “Thưa Vâng” với Người, như gương mẫu của Chúa Giêsu đã thể hiện khi Người ở trên thế gian. “Thưa Vâng” với Chúa Giêsu, là Ngôi Hai Thiên Chúa, tức là chúng ta sẵn sàng làm theo Lời Người dạy cũng như làm theo lời Đức Mẹ đang ra sức dạy bảo chúng ta qua các Sứ Điệp Mẹ ban tại Mễ Du, trong ngôi trường dạy yêu thương của Đức Mẹ, để chúng ta chu toàn lề luật Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương đồng loại như chính mình vậy.Có được như thế thì chúng ta mới có bình an trong tâm hồn và từ đó có được hòa bình trên thế giới.                                    


CẦU NGUYỆN :


Lạy Mẹ Maria yêu dấu ! Chúng con cám ơn Mẹ và xin Mẹ cùng với chúng con tri ân và chúc tụng Thiên Chúa vì chúng con được Mẹ đem Người đến để chúc phúc cho chúng con được bình an, cho chúng con được vui sống thời gian ân sủng.


Xin cho chúng con luôn biết yêu thương, nhưng không phải là yêu thương theo ý riêng của chúng con, mà theo ý Thiên Chúa và theo ý Mẹ.


Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con, tiến dâng lên Thiên Chúa trọn niềm cậy trông của chúng con vào tình yêu của Thiên Chúa, và trọn niềm tín thác của chúng con vào lòng thương xót của Thiên Chúa, như của lễ Thờ Lạy-Tạ Ơn-Đền Tạ-Yêu Mến.


Xin cho chúng con mỗi ngày mỗi yêu mến Thiên Chúa hơn, để mọi việc chúng con làm, và mọi ngày chúng con sống, trong tình yêu của Thiên Chúa, luôn sinh ích cho chúng con và cho mọi người. Để mọi người chúng con sẽ luôn ca ngợi và chúc tụng Cha Trên Trời đến muôn đời. Amen !


(Jn.PVB.TTrg)


 


 


Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa