SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 02-02-2019 BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA

 

 

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 02-02-2019 BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA

SỨ ĐIỆP :

Các con thân yêu ! Tình yêu và tấm lòng nhân lành của Chúa Cha trên Trời ban ra các mạc khải làm cho đức tin lớn dậy, vì đức tin phải được sáng tỏ, để đức tin sẽ đem lại bình an, vững dạ an lòng và hy vọng. Bằng cách đó, hỡi con cái của Mẹ – qua tình yêu nhân hậu của Cha Trên Trời – Mẹ cũng luôn luôn, một lần nữa, chỉ cho các con biết con đường đưa tới Con của Mẹ, đưa tới ơn cứu  độ đời đời

Nhưng bất hạnh thay, nhiều con cái của Mẹ không muốn nghe lời Mẹ; nhiều con cái của Mẹ lại sống hai lòng. Còn Mẹ, Mẹ luôn luôn, trong thời gian và vượt ra ngoài thời gian, chúc tụng Chúa vì  tất cả những điều Người đã thực hiện trong Mẹ và qua Mẹ.

Con của Mẹ tặng ban chính Người cho các con và cùng Bẻ Bánh với các con. Người nói những Lời Hằng Sống với các con để các con sẽ mang những Lời ấy đến cho mọi người. Còn các con, hỡi con cái của Mẹ, các tông đồ cho tình yêu của Mẹ, các con sợ gì khi Con của Mẹ ở cùng các con ? Các con hãy hiến dâng linh hồn các con cho Người để Người có thể ở trong linh hồn các con và để Người có thể biến các con thành các khí cụ đức tin, khí cụ đức mến.

Hỡi con cái của Mẹ, các con hãy sống Tin Mừng, sống tình yêu nhân hậu dành cho những người thân cận với các con, và trên hết, hãy sống tình yêu dành cho Chúa Cha trên Trời. Hỡi con cái của Mẹ ! Các con không tình cờ mà được hiệp nhất đâu. Cha trên Trời không kết hiệp ai một cách tình cờ đâu.

Con của Mẹ nói với linh hồn các con, còn Mẹ nói với trái tim các con. Là một người mẹ, Mẹ nói với các con : hãy cất bước lên đường cùng với Mẹ, hãy yêu thương nhau, hãy làm chứng. Bằng gương sáng của mình, các con đừng sợ bảo vệ sự thật – là Lời Chúa, Lời vĩnh cửu và không bao giờ đổi thay. Hỡi con cái của Mẹ, bất kỳ ai hành động dưới ánh sáng của tình yêu nhân hậu và sự thật, thì luôn được Thiên Đàng trợ giúp và không lẻ loi đâu.

Hỡi các tông đồ cho tình yêu của Mẹ, ước gì các con luôn được nhận ra giữa mọi bàn dân thiên hạ bởi nét kín đáo, tấm lòng yêu thương và vẻ rạng rỡ của các con. Mẹ ở cùng các con. Mẹ cảm ơn các con.”

SUY NIỆM :

Mở đầu Sứ Điệp tháng này, Đức Mẹ muốn nhắc nhở và dạy bảo chúng ta về tình yêu của Chúa Cha trên Trời. Bởi tình yêu và tấm lòng từ ái, nhân hậu của Người luôn ban cho chúng ta nhiều mạc khải để chúng ta ngày càng tin yêu Người và nhờ đó mà chúng ta được vững dạ an lòng, bình an và hy vọng.  Hay nói cách khác, vì Chúa Cha mong muốn cho chúng ta được hạnh phúc ở đời này và đời sau.

Tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta qua các mạc khải ban cho các Ngôn Sứ để truyền đạt và dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường công chính đẹp lòng Người, dẫn đưa con người đến bến bờ thanh bình an lạc, “vùng đất hứa tràn trề sữa và mật”.

Tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta qua các vẻ huy hoàng, hùng vĩ, cũng như qua các sắc mầu của thiên nhiên, của vũ trụ, của môi trường chúng ta sinh sống.

Tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta ngay cả trong những tình huống gian truân, trong những nỗi khốn khó, qua những cơn thử thách mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống.

Tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta qua các ơn huệ nhưng không mà chúng ta được lãnh nhận, qua những cuộc hiển linh hay những việc mà Giáo Hội gọi là “Thần Khải” để cảnh báo và dẫn dắt chúng ta thoát khỏi diệt vong và giành được phần rỗi cho mình.

Tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta qua công cuộc cứu chuộc loài người, nhờ Con Một của Người được sai đến thế gian để lấy thân mình làm giá cứu chuộc nhận loại, bằng lòng chịu chết trên Thập Giá và ban cho loài người Lời Hằng Sống.

Tình yêu của Thiên Chúa cũng tỏ lộ cho chúng ta qua các Bí Tích mà Ngôi Hai Thiên Chúa, khi xuống thế làm người, đã lưu truyền cho chúng ta nhằm cứu rỗi chúng ta và giúp chúng ta nên Thánh, cho chúng ta được thông phần với Sức Sống của Thiên Chúa, v.v…

Tình yêu của Thiên Chúa còn tỏ lộ cho chúng ta qua biết bao sự việc hữu hình và vô hình khác, bằng cách thức này hay cách thức khác, trong sự Quan Phòng của Người.

Suy cho cùng, tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta bằng các mạc khải của Người qua Kinh Thánh, và ngày nay qua các Sứ Điệp của Đức Mẹ ban cho chúng ta trong một thời gian lâu dài với những cuộc hiện ra ở Mễ Du cũng như những cuộc hiện ra ở những nơi khác theo giòng lịch sử của Giáo Hội.

Chỉ có một đức tin chín chắn mạnh mẽ mới có thể nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, để từ đó chúng ta hết lòng yêu mến Thiên Chúa, đem tình yêu đáp lại tình yêu. Đức tin càng lớn mạnh thì tình yêu dành cho Thiên Chúa càng sâu đậm và lòng trông cậy nơi sự quan phòng của Thiên Chúa càng thiết tha.

Đó cũng là tấm lòng của Đức Mẹ mong muốn chúng ta nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta trên nền tảng đức tin mạnh mẽ, để có thể có được hạnh phúc ở đời này và được phần rỗi ở đời sau.

Nhưng bất hạnh thay, nhiều con cái của Mẹ không muốn nghe lời Mẹ; nhiều con cái của Mẹ lại sống hai lòng”, Đức Mẹ đã cất lên lời ca thán như vậy. Đức Mẹ xót xa vì còn có nhiều người không muốn nghe lời Mẹ, không đón nhận tình yêu của Mẹ và tình yêu của Thiên Chúa, họ vẫn cứng lòng mà chạy theo các giá trị thế gian là thứ sẽ phải qua đi, họ chối bỏ Thiên Chúa và làm cho công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô hóa ra vô ích. Họ không biết như thế là chuốc lấy sự bất hạnh cho mình. Họ không biết rằng “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa.” (Gr 17,7), vì nếu có một đức tin vững mạnh, ắt họ sẽ làm theo ý muốn của Thiên Chúa chứ không làm theo ý muốn của mình, có thể nhận biết được ơn phúc mà Chúa Giêsu đã mạc khải trong Tám Mối Phúc Thật, cho dù có lâm cảnh gian nan khốn khó.

Đức Mẹ cũng xót xa vì có nhiều con cái của Mẹ sống hai lòng. Người sống hai lòng ở đây là người hay lưỡng lự phân vân, không kiên định ý chí, vì thiếu niềm tin lớn mạnh. Đó cũng là điều bất hạnh cho những người như vậy. Vì, theo Thánh Gia-cô-bê : “Họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm… Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa.” (Gc 1,7-8); Hoặc : “Ta biết các việc ngươi làm : ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi ! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta.” (Kh 3,15-16). Những người sống hai lòng, nếu không có ơn tác động của Thiên Chúa, sẽ dễ dàng trở thành người “hai mặt”, gian xảo, bất trung.

Và Đức Mẹ kêu gọi chúng ta theo tấm gương của Mẹ với đức tin, cậy mến vững vàng, thể hiện qua tiếng “Xin Vâng” khi nghe Sứ Thần Gáp-ri-en truyền tin, và từ lời thưa vâng đó mà trong Mẹ và qua Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện bao điều cao cả, như lời Mẹ đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa trong bài Kinh Magnificat, khi Mẹ còn sống nơi thế gian này cũng như hiện nay Mẹ đang ở cõi vĩnh hằng.

Điều cao cả trọng đại nhất là qua Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện công cuộc cứu chuộc loài người qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Đấng Ê-ma-nu-en, là Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta; và qua Người mà di tặng cho nhân loại các Bí Tích để nhân loại nhờ đức tin mà được cứu chuộc khỏi cái chết. Và nhờ đức tin mà chúng ta có thể nhận biết các Bí Tích ấy chính là Bí Tích Tình Yêu mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta, qua các Bí Tích ấy, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chỉ có đức tin, vâng, chỉ có đức tin lớn mạnh mới nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nhận được có Chúa ở cùng. Trong trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu nói về việc Chúa Giêsu dẹp yên biển động (Mt 8,23-26) cho chúng ta thấy rõ điều này. Nếu đức tin của các môn đệ Chúa Giêsu lớn mạnh và các ông hết lòng cậy trông vào Chúa đang ở cùng các ông, thì các ông chẳng hề sợ hãi trước phong ba bão táp vùi dập con thuyền mình, đe dọa mạng sống của mình.

Vì thế, Đức Mẹ khích lệ chúng ta, vốn bản tính yếu đuối mỏng dòn, đừng sợ hãi trở nên các tông đồ cho tình yêu của Mẹ và làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa khi nhận thức được có Chúa ở cùng chúng ta qua việc năng nhận lãnh các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể một cách sốt sắng nhiệt tình, để chúng ta được Chúa biển đổi mình thành những khí cụ đức tin, khí cụ tình yêu của Thiên Chúa. Trước là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Đó cũng là cách để Người hiệp nhất chúng ta.

Hỡi con cái của Mẹ ! Các con không tình cờ mà được hiệp nhất đâu. Cha trên Trời không kết hiệp ai một cách tình cờ đâu.” Thiên Chúa không làm điều này mà không có lý do, vô lý vô cớ. Người có mục đích rõ ràng để hiệp nhất chúng ta. Trong cầu nguyện, Người hiệp nhất với chúng ta,  và qua cầu nguyện Người kết hiệp chúng ta với nhau. Để làm gì ? Mục đích cuối cùng là để chúng ta yêu thương nhau và thực thi Thánh Ý của Người trong thời buổi của chúng ta cùng với Đức Mẹ và cùng với nhau giúp cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ vinh thắng, thể hiện tình yêu của Thiên Chúa và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa với muôn dân.

Con của Mẹ nói với linh hồn các con, còn Mẹ nói với trái tim các con.” Đức Mẹ nhấn mạnh về tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và qua Mẹ. Chúa Giêsu chăm sóc cho linh hồn chúng ta qua Lời của Người trong Tin Mừng, để chúng ta được hưởng ơn cứu chuộc và cuộc sống muôn đời mai sau. Còn Mẹ thì hiệp cùng với Con của Mẹ chăm lo cho tâm hồn chúng ta biết thương yêu theo Thánh Ý Thiên Chúa để chúng ta có được bình an trong cuộc đời này. Đức Mẹ tha thiết kêu gọi chúng ta hãy cùng với Mẹ bắt tay vào việc yêu thương nhau và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa cũng như tình yêu của Đức Mẹ và làm chứng cho Sự Thật chính là Tin Mừng của Chúa Giêsu, là Lời Thiên Chúa, Lời Vĩnh Cửu chẳng hề đổi thay. Đức Mẹ cho chúng ta biết lời đoan hứa của Thiên Chúa khi chúng ta bằng chính gương sáng của mình, là đời sống có Thiên Chúa ở cùng, có được ơn nghĩa với Thiên Chúa, mà dấn thân hành động cho tình yêu của Thiên Chúa và Sự Thật của Thiên Chúa, chúng ta sẽ chẳng hề lẻ loi đơn độc và luôn có được sự trợ giúp của Nước Trời. Và dẫu cho chúng ta có khiêm nhường hạ thấp mình, thì những người chung quanh chúng ta vẫn có thể nhận biết được tình yêu và sự thật của Thiên Chúa qua “nét kín đáo, tấm lòng yêu thương và vẻ rạng rỡ” nơi con người chúng ta.

Và khi chúng ta nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi chúng ta, lẽ nào chúng ta không cất lên những lời ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa. Như thế, còn hạnh phúc nào hơn ?                               

(Jn.PVB.TTrg)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa