SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 02-02-2020 BAN QUA MIRJANA_Jn.PVB.TTrg

 

Description: SUY NIEM

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 02-02-2020 BAN QUA MIRJANA

SỨ ĐIỆP :

Các con thân yêu ! Bởi quyết tâm hành động và tình yêu của Thiên Chúa, Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa và làm mẹ của các con. Nhưng cũng bởi ý nguyện và tình yêu vô hạn đối với Chúa Cha trên Trời và lòng tin tưởng hoàn toàn vào Người, thân mình Mẹ đã trở nên Chén Thánh của Thiên Chúa Làm Người.

Mẹ đã phục vụ cho sự thật, cho tình yêu và ơn cứu độ, cũng vậy, nay Mẹ đang ở giữa các con để kêu gọi các con, là con cái của Mẹ, các tông-đồ-tình-yêu của Mẹ, hãy trở thành những người mang sự thật; kêu gọi các con rao truyền những Lời của Người, những Lời Cứu Độ, bởi sự quyết tâm và tình yêu dành cho Con của Mẹ : để bằng hành động, các con sẽ thể hiện tình yêu của Người ra cho tất cả những người chưa được biết đến Con của Mẹ.

Các con sẽ tìm được sức mạnh nơi Bí Tích Thánh Thể – nơi Con của Mẹ nuôi dưỡng các con bằng Mình của Người và tăng sinh lực cho các con bằng Máu của Người. Hỡi các con ! Hãy chắp tay (nguyện cầu) và nhìn lên Thánh Giá trong thinh lặng. Bằng cách đó, các con kín múc được lòng tin để có thể truyền bá ra; các con kín múc được sự thật để có thể phân biện; các con kín múc được tình yêu để các con sẽ biết yêu thương thực lòng. Hỡi các con, các tông-đồ-tình-yêu của Mẹ, hãy chắp tay (cầu nguyện), hãy nhìn lên Thánh Giá. Ơn cứu độ chỉ ở nơi Thánh Giá mà thôi. Mẹ cảm ơn các con.”

SUY NIỆM :

Sứ mạng của Đức Mẹ được Thiên Chúa sai đến thế gian trong thời buổi hiện nay là để dẫn đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa, ngõ hầu nhân loại được cứu rỗi. Nhất là trong thời đại văn minh hiện đại khi nền khoa học phát triển tột bực không thể tưởng tượng, khiến cho con người mất đi niềm tin vào Thiên Chúa, không còn ý niệm về tội lỗi và thế giới ngày càng không còn bình an.

Nhưng muốn trở về với Thiên Chúa, tiên vàn phải biết Thiên Chúa, hiểu biết tình yêu của Người. Đức Mẹ, trong phần đầu Sứ Điệp tháng này, đã tự giới thiệu mình là người bởi được tình yêu và lòng kiên quyết của Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa và làm mẹ của chúng ta, như Kinh Thánh đã mạc khải.

Đức Mẹ cũng biết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và cách riêng đối với Mẹ, qua lời giải thích của Sứ Thần Chúa trong ngày Truyền Tin, với niềm tin trọn vẹn đối với Chúa Cha Mẹ đã cất lời “Xin Vâng” theo Thánh Ý Thiên Chúa. Nhờ đó mà Mẹ đã được Thánh Hóa tột bậc và trở nên Chén Thánh chứa đựng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Qua tấm gương của mình, Đức Mẹ cũng mong muốn cho chúng ta được Thiên Chúa thánh hóa, bằng lời “Thưa Vâng” với Thiên Chúa, bằng lời “Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa cứ sai con.” Đức Mẹ đã phục vụ cho công cuộc cứu chuộc thế gian của Thiên Chúa qua Con của Mẹ, là Chúa Giêsu, Đấng là Sự Thật vì Người phát xuất từ Thiên Chúa, đồng thời là Tình Yêu vì chính Người là Thiên Chúa, và là Ơn Cứu Độ thế nhân.

Đức Mẹ cũng mong muốn chúng ta noi gương Mẹ phục vụ cho sự thật, tình yêu và ơn cứu độ. Mẹ đã và đang kêu gọi chúng ta trở nên tông đồ của tình yêu Mẹ, để nhờ Mẹ chúng ta đến với Chúa Giêsu và đến với tha nhân, những người cần được biết tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi chúng ta trở thành những người mang sự thật – là tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa – và rao truyền sự thật bằng những Lời của Chúa Giêsu Con của Mẹ, chính là những Lời Cứu Độ.

Để làm điều đó, chúng ta cần phải có lòng quyết tâm và tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, mà qua hành động trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thể hiện ra tình yêu của Người cho những người chưa được biết tình yêu của Thiên Chúa.

Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua cái chết khổ hình của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, sự Phục Sinh của Người chiến thắng hỏa ngục và tội lỗi, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Tình yêu của Người còn thể hiện với lời hứa của Người “ở cùng anh em cho đến ngày tận thế” qua Bí Tích Thánh Thể, là nơi chúng ta có thể được sự hiện diện của Chúa Giêsu đem lại nguồn dưỡng nuôi và nguồn sức mạnh cho linh hồn chúng ta, cho chúng ta được thông phần với sức sống của Thiên Chúa. Ôi tình yêu nhiệm mầu mà chỉ bằng đức tin mới có thể cảm nghiệm !

Điều nghịch lý với người đời là : Thánh Giá là nỗi ô nhục, nhưng lại là vinh quang của Thiên Chúa; là sự điên rồ, nhưng lại là thượng trí của Thiên Chúa trong tình yêu thương. Trí tuệ loài người không như trí tuệ của Thiên Chúa, ý định loài người thường ngược lại với ý định của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Mẹ khuyên nhủ chúng ta cần phải cầu nguyện, cầu nguyện bằng trái tim, cầu nguyện trong thinh lặng, và khi cầu nguyện hãy nhìn lên Thánh Giá là biểu tượng tình yêu tột cùng của Thiên Chúa. Chúng ta được Mẹ khuyên là hãy chắp tay trong khi chúng ta cầu nguyện. Chắp tay là sự thể hiện tấm lòng khiêm nhường hạ mình trước Thiên Chúa, là từ bỏ ý riêng của mình, là xóa bỏ mình hoàn toàn để lòng trí chúng ta trống rỗng. Từ đó, trong thinh lặng, chúng ta được Thiên Chúa lấp đầy lòng bằng niềm tin để có thể rao truyền; bằng sự thật để chúng ta phân biện đâu là chân lý và đâu là giả trá; và bằng tình yêu chân thực để chúng ta biết thực lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, nhất là những người khốn khó, những người tội lỗi và những người chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Vì Ơn cứu độ chỉ ở nơi Thánh Giá mà thôi.”

CẦU NGUYỆN :

Lạy Mẹ Maria yêu dấu ! Chúng con cầu xin Mẹ cùng chúng con ca khen và cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa. Cũng xin Mẹ cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con, nhờ Ơn Chúa mà mỗi ngày mỗi nhận biết tình yêu của Thiên Chúa hơn, và ngày càng yêu mến Thiên Chúa hơn. Amen.

(Jn.PVB.TTrg)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa