SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 02-11-2019

 

Description: SUY NIEM

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 02-11-2019

SỨ ĐIỆP :

Các con thân yêu ! Thánh Tử yêu dấu của Mẹ đã luôn cầu nguyện và tôn vinh Chúa Cha trên Trời. Người luôn luôn thưa mọi sự với Chúa Cha và tín thác vào Thánh Ý của Ngài. Hỡi các con của Mẹ, đây là điều mà các con cũng phải làm, vì Cha trên Trời luôn lắng nghe con cái của Ngài. Một trái tim trong một trái tim – tình yêu, ánh sáng và sự sống.

Chúa Cha trên Trời đã ban tặng Chính Mình qua diện mạo loài người, và diện mạo này là diện mạo Thánh Tử của Mẹ. Các con, các tông đồ tình yêu của Mẹ, các con phải luôn luôn cưu mang diện mạo Con của Mẹ trong tâm hồn các con và trong ý nghĩ của các con. Các con phải luôn nghĩ đến tình yêu và hy tế của Người. Các con phải cầu nguyện để luôn cảm nhận được sự hiện diện của Người, bởi vì, hỡi các tông đồ tình yêu của Mẹ, đó là cách thức để các con giúp đỡ tất cả những ai chưa biết đến Con của Mẹ, những ai chưa biết được tình yêu của Người.

Hỡi các con của Mẹ, hãy đọc sách Tin Mừng. Sách Tin Mừng luôn có điều mới mẻ, là thứ gắn bó các con với Con của Mẹ, Đấng được sinh ra để mang Lời Hằng Sống đến cho tất cả con cái của Mẹ và để hy sinh Chính Mình cho tất cả mọi người. Hỡi các tông đồ tình yêu của Mẹ, đã mang lấy tình yêu dành cho Con của Mẹ, các con hãy đem yêu thương và bình an đến cho tất cả những người anh em của các con. Các con đừng xét đoán một ai cả, mà hãy yêu mến mọi người theo tình yêu dành cho Con của Mẹ. Bằng cách đó, các con cũng sẽ chăm nom săn sóc cho linh hồn các con, và linh hồn các con là thứ quý giá nhất thực sự thuộc về các con. Mẹ cảm ơn các con.”

SUY NIỆM :

Mở đầu Sứ Điệp tháng này Đức Mẹ kêu gọi và dạy bảo chúng ta một bài học mới về cầu nguyện, đó là cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu : Thánh Tử yêu dấu của Mẹ đã luôn cầu nguyện và tôn vinh Chúa Cha trên Trời.”

Trong các sách Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu hằng cầu nguyện cùng Chúa Cha, trước khi Người rao giảng Tin Mừng cho đám đông dân chúng, khi Người làm các phép lạ, khi Người bước vào cuộc khổ nạn, khi Người sinh thì trên Thánh Giá… Qua đó, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu đã tín thác trọn vẹn cho Thánh Ý Chúa Cha, để công cuộc Cứu Độ nhân loại theo ý định của Thiên Chúa được hoàn tất và Danh Thiên Chúa được rạng rỡ. Đức Mẹ nhắc nhở : Người luôn thưa mọi sự với Chúa Cha và tín thác vào Thánh Ý của Ngài.”

Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu bởi đây là điều mà các con cũng nên làm, vì Cha trên Trời luôn lắng nghe con cái của Ngài, mà chúng ta, nhờ giá máu Cứu Chuộc của Chúa Giêsu đã được trở nên con cái Thiên Chúa. Đó cũng là điều Đức Mẹ mong mỏi chúng ta được nên một, được kết hợp mật thiết với Cha chúng ta ở trên Trời qua cầu nguyện, theo gương Chúa Giêsu.

Đặc biệt trong Sứ Điệp tháng này, Đức Mẹ đưa ra cho chúng ta một khẩu hiệu để sống : “Một trái tim trong một trái tim” có nghĩa là “trái tim con người luôn ở trong Trái Tim Thiên Chúa”, là tình yêu của chúng ta luôn là một với Trái Tim Thiên Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha là tình yêu, Chúa Con là ánh sáng (thế gian) và Chúa Thánh Thần là sức sống. Ý nguyện của Đức Mẹ là mong chúng ta được nên một, được hiệp nhất với Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi theo trọn đời sống của mình.

Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa trong các trình thuật Phúc Âm và chính Người đã sống và làm chứng cho tình yêu đó bằng giá máu Cứu Chuộc của Người. Sách Cựu Ước đã thuật lại công trình Tạo Dựng của Thiên Chúa bởi tình yêu của Ngài : “Thiên Chúa phán : Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1,26). Nhưng Ngài vẫn không dừng tại đó. Khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa lại ban Con Một của Ngài làm của lễ hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đã mặc lấy thân phận con người làm giá máu Cứu Chuộc nhân loại : Chúa Cha trên Trời đã ban tặng Chính Mình qua dung mạo loài người, và dung mạo này là dung mạo Thánh Tử của Mẹ.” Để qua dung mạo này, khi chúng ta tìm kiếm và nhận ra dung mạo và tình yêu này, chúng ta được biến đổi và thánh hóa. Phúc Âm cho ta thấy rõ điều này qua trình thuật về ông Gia-kêu khi ông tìm cách nhìn thấy tận mắt Chúa Giêsu và ông đã được ơn hoán cải như thế nào cũng như ông đã được Chúa Giêsu dành cho ông sự ưu ái như thế nào.

Vì thế, Mẹ bảo chúng ta nên hướng lòng mình về Người, luôn tưởng nhớ đến tình yêu và tế lễ hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá trong tâm khảm, để chúng ta ngày càng nhận thức hơn về tình yêu của Người, để chúng ta mỗi ngày mỗi hoán cải và đền đáp lại tình yêu đó.

Đồng thời, Mẹ bảo chúng ta sẽ cảm nhận được thường xuyên sự hiện diện của Chúa trong đời sống hàng ngày, qua cầu nguyện trong thinh lặng, để có thể giúp những người khác hiểu biết về Chúa Giê-su và Tình Yêu Cứu Độ của Người.

Khi vâng lời Mẹ đọc Phúc Âm hàng ngày, chúng ta sẽ được biến đổi nên tốt đẹp hơn, bởi vì : “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Một khi cuộc đời chúng ta được nên tốt đẹp và tràn đầy tình yêu dâng lên Chúa, chúng ta cũng sẽ đem tình thương và bình an đến với tha nhân bởi vì Điều Răn của Chúa là : Mến Chúa, yêu người.

Cuối cùng, Đức Mẹ khuyên nhủ chúng ta không xét đoán một ai. Chúng ta không nên như những người Biệt Phái xét đoán Chúa Giêsu khi Người đến nhà của ông Gia-kêu và trong nhiều trường hợp khác. Cho dù ngoài xã hội hoặc trong Giáo Hội có những người làm không đúng với đạo lý, chúng ta hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới biết thấu suốt thâm tâm mỗi người. Bởi vì, theo lời Thánh Phaolô : xét đoán (phán xét) là quyền của Thiên Chúa. Việc chúng ta cần làm là yêu thương và cầu nguyện cho những người ấy. Nhờ vậy, chúng ta có được tình yêu và bình an cho chính mình và cho người khác. Và đó cũng là cách thức chúng ta chăm sóc cho linh hồn mình vậy. 

CẦU NGUYỆN :

Lạy Mẹ Maria yêu dấu ! Chúng con cúi xin Mẹ đoái thương dẫn đưa chúng con đến gần Thiên Chúa hơn nữa. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con, và mở lòng chúng con ra, để những lời tâm sự về mọi nỗi niềm sướng-vui-buồn-khổ trong đời sống chúng con, khi tỏ bày với Thiên Chúa, được trở thành những lời cầu nguyện, và được Ngài nhậm lời. Amen.

(Jn.PVB.TTrg)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa