SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 25-05-2020 BAN QUA MARIJA_Gioan Phạm Văn Bảo

 

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 25-05-2020 BAN QUA MARIJA

SỨ ĐIỆP :

Các con thân yêu ! Hãy cùng với Mẹ cầu nguyện cho đời sống mới của tất cả các con. Hỡi các con bé nhỏ ! Các con biết điều gì cần phải thay đổi trong lòng các con. Hãy trở về với Thiên Chúa và Giới Răn của Người, để Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi đời sống của các con và bộ mặt trái đất này, vốn đang cần phải canh tân trong Thần Khí.

Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho tất cả những ai không cầu nguyện; hãy là niềm vui cho tất cả những ai không nhìn thấy lối ra; hãy là những người mang ánh sáng trong bóng tối của thời buổi bất an này.

Các con hãy cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ che chở của các Thánh, ngõ hầu các con cũng có thể khao khát Thiên Đàng và các thực tại Nước Trời. Mẹ ở cùng các con, Mẹ che chở và chúc phúc cho tất cả các con bằng phúc lành từ mẫu của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

SUY NIỆM :

Các con thân yêu ! Hãy cùng với Mẹ cầu nguyện cho đời sống mới của tất cả các con. Hỡi các con bé nhỏ ! Các con biết điều gì cần phải thay đổi trong lòng các con.Chúng ta vừa mới trải qua một thời gian giãn cách xã hội vì trận đại dịch vi-rút cô-rô-na. Trong thời gian ấy, chúng ta phần nhiều phải tự cách ly, giam mình trong nhà, bớt tiếp xúc bên ngoài, thậm chí không còn Thánh Lễ và các phụng vụ chung cho cộng đồng. Trong thời gian này, chúng ta có cơ may phản tỉnh lại bản thân mình nhiều hơn vì bớt đi những chuyện bên ngoài, được gần gũi gia đình nhiều hơn… và chúng ta đã nhận ra được gì và đang thay đổi việc gì ? Đức Mẹ trong Sứ Điệp tháng này mời gọi tất cả chúng ta tiếp tục sống với những gì chúng ta đã cảnh tỉnh, nhưng đi kèm với cầu nguyện liên lỷ, cầu nguyện cùng với Đức Mẹ, để đời sống của chúng ta trở thành đời sống mới, đời sống như là đã được Phục Sinh trong Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Đó là đời sống trở về với Thiên Chúa hơn nữa, một đời sống khứng hợp với Giới Răn của Thiên Chúa, một đời sống thánh thiện theo lòng Chúa ước mong chúng ta trở nên thiện toàn, một đời sống vinh danh Thiên Chúa và tình yêu của Người.

Hãy trở về với Thiên Chúa và Giới Răn của Người, để Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi đời sống của các con và bộ mặt trái đất này, vốn đang cần phải canh tân trong Thần Khí.” Đời sống của chúng ta phải thay đổi, và thay đổi những mặt nào thì chỉ chúng ta biết, tức là chúng ta phải chết đi đối với những thứ làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa, mà trở về trong ân nghĩa Thiên Chúa, gắn bó mật thiết với Người và tuân giữ Lời Người. Tức là chúng ta được Phục Sinh trong Người. Để theo lời Mẹ, tức là chúng dọn mình đón Chúa Thánh Thần ngự đến, như các Thánh Tông Đồ ngày xưa, giam mình trong Lầu Trên liên lỷ cầu nguyện, đợi chờ Chúa Thánh Thần ngự đến theo lời Thầy Chí Thánh đã hứa. Và khi Chúa Thánh Thần ngự đến, Người sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta và canh tân bộ mặt trái đất. Tiên vàn, chúng ta phải thánh thiện, bình an ngay trong bản thân chúng ta, để từ đó lan tỏa ra khắp xã hội chúng ta và toàn cõi địa cầu, như lời Đức Mẹ đã dạy trong một Sứ Điệp trước đây đã lâu, nhất là trong thời buổi tao loạn này ngập tràn thói hư, đầy rẫy tội lỗi nên thế giới không có hòa bình. Đó là việc làm của Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi mọi sự, canh tân mọi thứ - nhưng biến đổi canh tân trong Thần Khí, là biến đổi trong Tình Yêu và Sự Thật. Để rồi chúng ta trở nên các chứng nhân cho Thiên Chúa và Tình Yêu của Người, bằng cách :

Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho tất cả những ai không cầu nguyện; hãy là niềm vui cho tất cả những ai không nhìn thấy lối ra; hãy là những người mang ánh sáng trong bóng tối của thời buổi bất an này.

Để lời Đức Mẹ hiện thực nơi mỗi người chúng ta, chúng ta phải cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Sứ vụ của Đức Mẹ đến thế gian với chúng ta để kêu gọi chúng ta cầu nguyện, một trong những việc cần thiết cho chúng ta. Chúng ta không những cầu nguyện cho mình, mà cũng cần cầu nguyện cho người khác nữa, nhất là những người không cầu nguyện. Đó là một hình thức bác ái, là tình thương xót đối với tha nhân. Gương của Đức Mẹ vẫn thường thể hiện cho chúng ta, trong các Sứ Điệp, Mẹ thường nói : Mẹ cầu thay nguyện giúp cho các con trước Nhan Thánh Thiên Chúa, trước Chúa Giêsu, Con của Mẹ.”

Trận đại dịch này ở nơi chúng ta đang tàn lụi, sự dữ đang bị đẩy lùi. Nhưng nó có thể quay trở lại một cách tàn khốc nếu chúng ta yếu nhược hay mất cảnh giác. Kẻ thù luôn như sư tử gào thét rảo quanh tìm mồi cắn xé (1 Pr 5,8), nó không những cám dỗ để chúng ta mất linh hồn vào tay nó, mà còn muốn hủy diệt đời sống chúng ta và mặt đất chúng ta đang bước đi trên đó (x. SĐ 25-03-2020). Và Đức Mẹ khuyên chúng ta cầu xin sự giúp đỡ và che chở của các Thánh. Vì đời sống của các Ngài cũng là đời sống chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với Hoàng Tử Thế Gian. Các Ngài đã có nhiều kinh nghiệm để chiến thắng và nay đang được vinh quang trong Giáo Hội Khải Hoàn. Các Ngài là những người đang hiệp nhất với Tình Yêu của Thiên Chúa, mà tình yêu của Thiên Chúa luôn dành cho mỗi người chúng ta, nên các Ngài cũng sẵn sàng phù trợ và cứu giúp chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu đến các Ngài.  Để từ mầu nhiệm này, chúng ta cảm nghiệm được hơn nữa Tình Yêu của Nước Trời mà đem lòng khao khát Nước Trời. Chúng ta cũng đừng quên kêu cầu với Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của mình nữa nhé ! Thánh Thiên Thần bản Mệnh có nhiệm vụ đồng hành và che chở chúng ta từ khi chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay mà.

Cầu Nguyện

Thân lạy Đức Mẹ Chí Ái ! Chúng con xin tạ ơn Mẹ luôn ở cùng chúng con và cầu thay nguyện giúp chúng con. Chúng con vẫn còn nhiều mê muội, thiếu sót và yếu đuối, nên xin Mẹ cầu cùng Chúa Thánh Thần ngự đến lòng trí chúng con và đổi mới đời sống chúng con, để với quyền năng của Người, và qua chúng con, thế giới được canh tân, thánh thiện khắp muôn nơi, hòa bình sẽ ngự trị, và Danh Thiên Chúa được vinh hiển.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến ! Amen.

(Jn.PVB.TTrg)

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa