Thánh GH Gioan Phaolô II nói tiếng Việt (Ngày Lễ Phong Hiển Thánh cho các Vị Tử Đạo Việt Nam)

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

 

*Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa