Thánh Lễ do Cha Phêrô Nguyễn Văn Phong dâng tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

*

Sống trong“Tình Yêu”

Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là “Tình Yêu” (x. 1 Ga 4,8).

1. Sống trong “Tình Yêu”

                    Bổn phận khiến bạn nhận ra “Thánh Ý Chúa” (x. Lc 2, 49).

2. Sống trong “Tình Yêu”

                    Trách nhiệm giúp bạn thành “người trung tín”(x. Mt 24,45).

3. Sống trong “Tình Yêu”

                    Công bằng làm cho bạn có “lòng thương xót” (x. Mt 18,23-35).

4. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự thật dẫn dắt bạn gặp được “Đấng Cứu Chuộc” (x. Ga 1,17) .

5. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn nhận biết “Chân Lý” (x. Ga 14,6).

6. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự đon đả khiến bạn “vui khi thấy điều chân thật” (x. 1 Cr 13,6).

7. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự am hiểu giúp bạn nhận ra bạn “giới hạn” (x. Rm 11,33).

8. Sống trong “Tình Yêu”

                    Quyền lực khiến bạn trở thành “người nhân từ” (x. Lc 6,36).

9. Sống trong “Tình Yêu”

                    Danh tiếng làm bạn trở thành “người khiêm tốn” (x. Lc 13,7-11).

10. Sống trong “Tình Yêu”

                    Của cải làm bạn trở nên “người quảng đại” (x. Lc 19,8).

11. Sống trong “Tình Yêu”

                    Lòng tin biến bạn trở thành “người hy vọng” (x. Mc 9,23).

12. Sống trong “Tình Yêu”

                    Trên đời này bạn được sống trong “niềm vui của Thiên Đàng” (x. Mt 5,3-12).

03.07.2012, viết tại Tu Viện Philip Phan Văn Minh

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ   

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa