THỊ NHÂN IVAN THAM DỰ BUỔI CẦU NGUYỆN HÀNG NĂM CHO HÒA BÌNH TẠI ĐẠI GIÁO ĐƯỜNG THÁNH STÊ-PHA-NÔ.

 

Text Box:    

 THỊ NHÂN IVAN THAM DỰ BUỔI CẦU NGUYỆN HÀNG NĂM CHO HÒA BÌNH TẠI ĐẠI GIÁO ĐƯỜNG THÁNH STÊ-PHA-NÔ.

Ngày 21-09-2018

Vào ngày hôm qua, 20-09-2018, hàng ngàn tín hữu đã họp đoàn tại Đại Thánh Đường Thánh Stê-pha-nô ở Vienna để cầu nguyện cho hòa bình theo tinh thần Mễ Du.

Description: https://i0.wp.com/mysticpost.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_0282.jpg?resize=800%2C534&ssl=1

Sau một thời gian dọn mình bằng lần hạt Mân Côi và hát Thánh Ca tại Đại Giáo Đường Thánh Stê-pha-nô (ở Vienna – nước Áo), thị nhân Mễ Du Ivan Dragicevic đã được Đức Mẹ hiện ra với anh. Trong buổi hiện ra, bầu không khí thật yên lặng như tờ, tuy Nhà Thờ đã chật đầy người không còn chỗ trống. Các tín hữu đều lắng chìm trong cầu nguyện. Thị nhân Ivan cho biết rằng Đức Mẹ rất vui mừng và cầu nguyện đặc biệt cho các Linh Mục đang hiện diện trong nhà thờ. Ngoài ra, Đức Mẹ còn kêu gọi chúng ta sống thánh thiện trong gia đình.

Sau đó là Thánh Lễ trọng thể có Đức Hồng Y Schönborn và vị Đại Diện đặc biệt của Tòa Thánh tại Mễ Du là Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser đồng tế Thánh Lễ. Đức Tổng Giám Mục đã phát biểu rất tích cực trong bài giảng về các cảm nghiệm của Ngài tại Mễ Du và cùng với Mễ Du. Ngài đã coi các việc xưng tội, cầu nguyện, ăn chay và ăn năn sám hối là những việc quan trọng.

Tiếp theo là giờ Chầu Thánh Thể với những bản Thánh Ca của Mễ Du. Cuối cùng, Đức Hồng Y Schönborn rước Thánh Thể trong Mặt Nhật đi suốt Nhà Thờ để ban Phép Lành Thánh Thể cho tất cả mọi tín hữu.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mysticpost.com)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa