THỤ KHẢI MARIJANA KỂ CHUYỆN MÌNH – PHẦN 2_(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo ©Mary TV 2019 )

THỤ KHẢI MARIJANA KỂ CHUYỆN MÌNH – PHẦN 2

Description: marijana and Jelena as children

Jelena Vasilj Valente và Marijana Vasilj Juracic,

hai thụ khải ở Mễ Du, bắt đầu vào năm 1983

Đức Mẹ nói với Jelena : Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ chỉ xin các con cầu nguyện. Bản thân các con có thể thấy rằng chỉ duy nhất cầu nguyện mới có thể được cứu vớt.”

Hôm nay, chúng ta đọc qua phần 2 bài chia sẻ của chị Marijana Vasilj Juracic về trải nghiệm của mình với Đức Mẹ Mễ Du. Chị tiếp tục chia sẻ tất cả những điều đã học hỏi được từ Đức Mẹ qua những lời Đức Mẹ nói với chị trong lòng trong thập niên 1980. Thất đáng kinh ngạc khi chị Marijana còn nhớ rõ mọi sự về thời gian ấy. Đức Mẹ đã dạy cho chị Marijana rất nhiều về cầu nguyện, những điều chúng ta cần phải biết.

Khi Đức Mẹ nói về cầu nguyện, hầu như tất cả là Đức Mẹ nói về Cầu Nguyện với Trái Tim. Tất cả mọi người chúng tôi đều thắc mắc, và tôi tin rằng quý vị cũng thắc mắc : Cầu Nguyện với Trái Tim có nghĩa là gì ? Và Đức Mẹ cho một câu trả lời, Mẹ nói : Cầu nguyện với trái tim thì không thể giải thích được. Cầu nguyện với trái tim chỉ có thể sống mà thôi.”

Điều này có nghĩa là phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, chính bản thân chúng ta sống đời cầu nguyện riêng tư của mình như thế nào. Trong một ngày chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện – chúng ta có dành ra một thời gian nào cho Thiên Chúa trong ngày sống của chúng ta không ? Đức Mẹ nói rằng để Cầu Nguyện với Trái Tim, thì việc cầu nguyện cần phải được đặt hàng đầu. Mỗi ngày sống cần phải bắt đầu và kết thúc với cầu nguyện.

Đức Mẹ nói với chúng tôi rằng khi bắt đầu một ngày sống, chúng ta hãy cầu cùng Thiên Chúa, dâng cho Người ngày sống của chúng ta và cầu xin Người ban phúc lành cho chúng ta trong ngày này, hướng dẫn và dìu dắt chúng ta. Và vào lúc cuối ngày, chúng ta hãy luôn dâng lời cầu nguyện tri ân và cảm tạ Thiên Chúa.

Trong Nhóm Cầu Nguyện của chúng tôi, với một cách cụ thể, Đức Mẹ mời gọi chúng tôi dâng những lời cầu nguyện tự phát từ tấm lòng mình, từ trái tim mình. Bởi vì, Mẹ nói là những lời cầu nguyện này là cách thức dễ nhất để trái tim ta mở rộng ra. Đức Mẹ nói với chúng tôi rằng cầu nguyện không phải là lặp đi lặp lại lời nói, mà cầu nguyện phải là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, thưa chuyện với Người, và với lời cầu nguyện tự phát của mình là điều chúng ta có thể làm, là để chúng ta có thể mở trái tim mình ra, như là thưa chuyện với Thiên Chúa, và theo cách đó, tâm hồn chúng ta sẽ mở rộng ra cho những người chung quanh chúng ta. Đức Mẹ yêu cầu Nhóm Cầu Nguyện chúng tôi là cuộc họp mặt để cầu nguyện của chúng tôi hãy bắt đầu và kết thúc bằng lời cầu nguyện tự phát.

Và Đức Mẹ cũng nói với chúng tôi là : Hỡi các con thân yêu ! Đừng bao giờ quên cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa.” Vì lời cầu nguyện tri ân, tạ ơn Thiên Chúa, sẽ đem lại rất nhiều niềm vui và bình an cho tâm hồn chúng ta. Đức Mẹ nói rằng : Các con cần phải biết rằng đời sống của các con là một ơn huệ của Thiên Chúa. Chỉ vì lý do đó mà các con phải tạ ơn Thiên Chúa không ngừng.”

Ngoài những lời cầu nguyện tự phát, Đức Mẹ yêu cầu chúng tôi : lần hạt Mân Côi, đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, đọc Kinh Thánh, suy niệm, lần chuỗi Lòng Thương Xót mà Chúa Giêsu đã truyền, và cũng trò chuyện với nhau – nói về các Thông Điệp và suy niệm các Thông Điệp Đức Mẹ ban cho Nhóm Cầu Nguyện chúng tôi. Và rồi điều sẽ đến sau sẽ là một cuộc trao đổi các cảm nghiệm của mỗi người chúng tôi, những người là thành viên của Nhóm Cầu Nguyện.

Đức Mẹ nói rằng việc cầu nguyện quan trọng nhất phải luôn luôn ở vị trí đầu tiên trong đời sống chúng ta là Thánh Lễ. Và Đức Mẹ mời gọi chúng tôi đi dự Thánh Lễ mỗi ngày, nếu có thể.

Khi bắt đầu những cuộc hiện ra, Đức Mẹ cũng mời gọi toàn thể giáo xứ Mễ Du đi dự Thánh Lễ mỗi ngày. Đó là cách mà chương trình cầu nguyện chiều tối đã bắt đầu ở nơi đây tại nhà thờ Thánh Gia-cô-bê. Và Thánh Lễ chiều là để tri ân sự hiện diện của Đức Mẹ trong suốt những năm tháng này.

Đối với chúng tôi là thành viên của Nhóm Cầu Nguyện, 4 năm mà chúng tôi dành cho Đức Mẹ tại ngôi trường của Mẹ, khi Mẹ dìu dắt Nhóm Cầu Nguyện của chúng tôi, giống như một trường học dạy cầu nguyện. Đó không phải là một trường học dạy cầu nguyện kéo dài trong 4 năm. Đó là một trường học dạy cầu nguyện suốt cuộc đời chúng tôi. Hầu hết tất cả, Đức Mẹ dạy bảo chúng tôi sống đức tin như thế nào. Đức Mẹ nói là : Nếu không có cầu nguyện thì đức tin của các con sẽ không tồn tại.” Chính vì thế mà trong các Thông Điệp, Đức Mẹ luôn luôn mời gọi chúng tôi cầu nguyện.

Và điều Đức Mẹ yêu cầu chúng tôi là làm chứng bằng chính bản thân mình. Đó là những gì chúng ta cảm nghiệm được, thì chúng ta sẽ làm chứng bằng đời sống chúng ta. Chỉ làm điều đó bằng lời nói suông thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải làm chứng bằng đời sống. Đức Mẹ yêu cầu chúng tôi trước hết là trở nên một tấm gương sáng, tấm gương sáng cho gia đình mình, cho con cái mình, cho người bạn đời của mình và sau đó là cho tất cả những người khác.

Và, xin tạ ơn Chúa, ngay từ đầu khi mời gọi chúng tôi, Đức Mẹ cũng mời gọi tất cả những người khác tham gia với chúng tôi, nhiều người đã tham gia và tự bắt đầu các Nhóm Cầu Nguyện. Trong một Thông Điệp mà Đức Mẹ ban cho chúng tôi mà nhiều người đã từng được biết, Mẹ đã đề cập cụ thể đến tất cả những người hành hương. Đức Mẹ cảm ơn tất cả những người hành hương đến Mễ Du đây. Bởi vì chính là ở Mễ Du đây mà mọi người đến đây đều được mời gọi thay đổi cuộc sống của mình. Như thế, Đức Mẹ trước hết mong muốn chúng tôi thay đổi đời sống của mình, rồi sau đó, quý vị là những người đến đây cũng sẽ có thể được biến đổi đời sống.

Đức Mẹ cũng nói (điều này rất quan trọng cần phải biết) rằng không ai trong quý vị đến Mễ Du nơi đây là tình cờ mà đến. Mỗi quý vị đều đã được nhận một lời mời gọi đặc biệt của Thiên Chúa mà đến đây. Điều quan trọng nhất là có thể hiểu được đây là lời mời gọi của Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa kêu gọi ta ? Thiên Chúa mong muốn ở nơi ta điều gì ? Câu trả lời và việc đáp lại của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra trong việc cầu nguyện riêng tư hàng ngày của chúng ta.

Khi nói đến cầu nguyện, thì quý vị hãy hiểu rõ đây không phải là điều quý vị chỉ thực hiện trong một ít ngày quý vị ở Mễ Du. Quý vị cần phải tiếp tục cầu nguyện khi trở về nhà. Đức Mẹ có nói ở một trong các Thông Điệp là đối với mọi người hành hương, điều quan trọng không phải là chuyến hành hương kết thúc trong ngày cuối cùng ở Mễ Du đây, mà là thực sự tiếp tục chuyến hành hương khi quý vị trở về nhà mình. Chuyến hành hương của quý vị có thể tiếp tục nếu quý vị tiếp tục sống đời cầu nguyện, và nếu quý vị tiếp tục sống các Thông Điệp Đức Mẹ ban cho chúng ta ở nơi đây.

Đức Mẹ cũng đang đòi hỏi từ nơi mỗi người quý vị điều gì đó. Đức Mẹ nói rằng khi quý vị đến Mễ Du đây, khi quý vị cảm nghiệm được các Thông Điệp, khi quý vị trải nghiệm được lối sống mới này, thì quý vị cần phải trở về nhà và trở thành một tấm gương sáng cho người khác, không phải bằng cách nói về Mễ Du, mà bằng cách sống những điều mà quý vị đã học hỏi được ở đây.

Chúng tôi, nhất là những người đang sinh sống ở Mễ Du, biết rằng chỉ nói về các Thông Điệp của Đức Mẹ, nói với mọi người nội dung các Thông Điệp là gì, thì thật dễ biết mấy. Nhưng thật khó biết dường nào khi chúng ta phải làm chứng về các Thông Điệp và khi chúng ta phải thể hiện các Thông Điệp trong đời sống thực tế của chúng ta.

Đức Mẹ còn nói ở một trong các Thông Điệp : Các con thân yêu ! Cuộc hành trình mà Mẹ đang đưa các con đi không phải là một cuộc hành trình dễ dàng một chút nào.” Đức Mẹ nói đây là cuộc hành trình có nhiều trở ngại, nhiều Thập Giá, nhiều cám dỗ. Nhưng Đức Mẹ nói và hứa với chúng tôi là Các con đừng sợ bất cứ điều gì vì Mẹ ở cùng các con.”

Những lời nói như vậy của Đức Mẹ sẽ luôn là một sự khích lệ riêng tư đối với chúng ta khi chúng ta nghĩ rằng điều đó thật khó khăn, khi chúng ta nghĩ rằng mình không thể tiếp tục. Tiếp theo đó, điều quan trọng là phải mở lòng chúng ta ra cho Đức Mẹ trong cầu nguyện và để cho Mẹ dìu dắt chúng ta. Chúng tôi là những người biết các Thông Điệp của Đức Mẹ, chúng tôi biết rằng Thông Điệp quan trọng nhất Đức Mẹ liên lỷ ban cho chúng ta là một lời mời gọi cầu nguyện.

Những người hành hương rất thường xuyên hỏi han chúng tôi tại sao Đức Mẹ lại nói nhiều về việc cầu nguyện như thế ? Tại sao Đức Mẹ không nói về điều gì khác cơ chứ, không ban cho chúng ta một số Thông Điệp mới ? Chúng ta, là những con người bình thường, luôn muốn các Thông Điệp mới mẻ, và thậm chí chúng ta còn không tiếp thu được những Thông Điệp căn bản nhất mà chúng ta đã được trao ban ngay từ ban đầu.

Nhưng một trong các Thông Điệp trước đây, Đức Mẹ nói : Các con thân yêu ! Cầu nguyện là điều duy nhất có thể biến đổi các con.” Thiên Chúa sẽ biến đổi quý vị qua việc cầu nguyện. Trước tiên, Thiên Chúa sẽ biến đổi trái tim quý vị, đời sống của quý vị, gia đình của quý vị. Và chỉ khi đó, Thiên Chúa sẽ biến đổi tình hình thế giới, bởi vì chúng ta chỉ có thể biến đổi thế giới khi mỗi người chúng ta được biến đổi.

Một khi Đức Mẹ đã nói cầu nguyện là điều duy nhất, thì chẳng có điều gì khác nữa. Chính vì thế mà trong nhiều năm trường, Đức Mẹ luôn luôn tái ban cho chúng tôi lời mời gọi cầu nguyện này. Như Đức Mẹ đã có lần nói rằng Đức Mẹ không đến đây… sự hiện diện của Mẹ ở nơi đây trong nhiều năm không phải là để ban ra một số Thông Điệp cho thế giới. Đức Mẹ nói rằng Mẹ ở đây với chúng ta với tư cách là một người mẹ để Mẹ có thể dẫn đưa tất cả chúng ta đi trên con đường hoán cải để được gần gũi hơn với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Nhưng nếu không có trái tim rộng mở của chúng ta, không được chúng ta chấp nhận, thì Đức Mẹ, ngay cả khi Mẹ có muốn, cũng sẽ chẳng thể giúp chúng ta được. Chính vì thế mà chúng ta cần phải mở rộng lòng mình ra cho Đức Mẹ với lời cầu nguyện hàng ngày của mình, và chúng ta cần phải để cho Đức Mẹ dẫn dắt chúng ta.

Một Thông Điệp rất quan trọng khác cho những người hành hương. Đức Mẹ nói rằng có nhiều người hành hương đến Mễ Du đây, họ cầu xin Thiên Chúa một vài đặc ân. Đức Mẹ còn nói, ân sủng đặc biệt xảy đến rất thường xuyên, nên khi mọi người đến đây, họ cầu xin cho được ơn đặc biệt, họ cầu xin để được nhận điều gì đó, thế nhưng họ lại không chịu đi xưng thú tội lỗi. Không có Xưng Tội, không có một tâm hồn thanh sạch qua xưng thú tội lỗi, Thiên Chúa không thể ban cho chúng ta những ân sủng này.

Chính vì thế mà Đức Mẹ mời gọi chúng ta năng đi xưng tội, để qua việc xưng tội, chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta trước tiên. Chỉ đến bấy giờ, tâm hồn của chúng ta sẽ thoát khỏi mọi ách tội lỗi, tâm hồn chúng ta sẽ được thanh sạch, và với tâm hồn như thế mới có thể cầu nguyện và lãnh nhận mọi hồng ân của Thiên Chúa.

Và tại Mễ Du đây, có nhiều người hành hương đã đến với chúng tôi cùng với các chứng tá của họ, họ cho biết khi họ đi xưng tội thì đó là khoảnh khắc biến đổi đời sống của họ. Họ đã có thể xưng thú tội lỗi ở nơi đây sau 10 năm, 20, 30, 40 hoặc nhiều năm hơn nữa đã không xưng thú tội lỗi. Ngày nay, nhiều vị Linh Mục thậm chí còn nói đến Mễ Du như là Tòa Giải Tội lớn nhất trên toàn thế giới. Vì thế, đây là điều rất quan trọng cần phải hiểu được trong đời sống đức tin Công Giáo của chúng ta.

Đức Mẹ nói rằng dấu lạ lớn lao nhất là dấu lạ biến đổi nội tâm chúng ta, là sự hoán cải nội tâm trong trái tim của chúng ta. Vì thế, đây là ơn thêm sức của chúng ta, không phải là về các dấu chỉ bề ngoài, không phải là về những điều chúng ta thấy chung quanh chúng ta, mà là điều gì sẽ diễn ra trong lòng chúng ta…

(Còn tiếp Phần 3)

Trong Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse

Cathy Nolan

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo ©Mary TV 2019 )

 

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa