THỤ KHẢI MARIJANA KỂ CHUYỆN MÌNH – PHẦN 3

 

THỤ KHẢI MARIJANA KỂ CHUYỆN MÌNH – PHẦN 3

Description: https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Fe5550497001%2Ffd8f7448-db14-4646-ba9a-894c539cb1a6.jpg&t=1571907881&ymreqid=33d5be6c-09b2-0eb3-1c25-2e000101b500&sig=7hgUcFVz.x4aH6NU_2TOjw--~C

Marijana Vasilj Juricic

Thụ khải nhân ở Mễ Du

Hôm nay chúng ta kết thúc chứng từ của chị Marijana Vasilj Juricic. Chị ấy nói chuyện với chúng ta về các Thông Điệp chính ở Mễ Du và chị hiểu các Thông Điệp ấy như thế nào. Quý vị có thể hiểu rằng chị ấy sống theo các Thông Điệp ấy suốt những năm tháng qua. Chị có một sắc mặt rất bình an.

Ở Mễ Du đây, trong nhiều dịp, Đức Mẹ cũng nói vể Thời Gian Ân Sủng. Tất cả những năm Đức Mẹ hiện diện ở Mễ Du đây đều là thời gian ân sủng cho chính mỗi người chúng ta. Đức Mẹ nói rằng, trước Thiên Chúa, không có ai là người có đặc quyền. Mỗi người chúng ta đều quan trọng như nhau trước Thiên Chúa. Điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta đã đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ và lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào.

Ngay từ những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra, Mẹ nói với các thị nhân Mễ Du : Những gì Mẹ đã bắt đầu ở Mễ Du là một kế hoạch trọng đại của Thiên Chúa có liên quan đến toàn thể thế giới.” Đức Mẹ mời gọi chúng ta thay đổi đời sống và hoán cải trong Thời Gian Ân Sủng này, bởi vì, theo lời Mẹ nói, sau này hoán cải và thay đổi đời sống sẽ khó khăn hơn nhiều.

Một trong những lời mời gọi đầu tiên ở Mễ Du đây, và là một trong những lời mời gọi quan trọng nhất đối với toàn thể thế giới là lời mời gọi Hoán Cải. Đức Mẹ nói : Các con không thể hoán cải trong một ngày, hoặc trong thời gian một vài ngày.” Hoán cải là một quá trình đến suốt cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội mới mẻ để làm điều gì đó nhiều hơn và tốt hơn. Và như Cha Cố Slavko Barbaric vẫn thường nói ở đây là : “Chúng ta không bao giờ có thể trở nên quá tốt lành đến mức không thể mỗi ngày mỗi trở nên tốt hơn.”

Ở Mễ Du đây, tất cả chúng ta đều là một phần tử trong ngôi trường của Đức Mẹ, Cầu Nguyện Học Đường của Đức Mẹ, Trường dạy Yêu Thương của Đức Mẹ. Tất cả chúng ta đều biết rằng ở trường, chúng ta phải cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn và càng ngày càng học hỏi được nhiều điều hơn. Ở nơi Mễ Du đây, Học Đường này của Đức Mẹ cũng vậy, đó là Trường Học của Trái Tim. Đức Mẹ mong muốn mọi sự chúng ta làm, chúng ta đều làm với trái tim.

Nhưng Đức Mẹ còn nói : Hỡi các con thân yêu ! Những sự thay đổi lớn lao này sẽ chỉ xảy ra với việc các con hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa và với lời cầu nguyện của chính các con.”

Vì thế, xin được tóm tắt lại, mọi điều Đức Mẹ đã yêu cầu chúng tôi trong suốt những năm qua, mọi sự Đức Mẹ đã trao cho chúng tôi trong các Thông Điệp đã ban ra là :

- Mời gọi cầu nguyện !

- Cầu nguyện riêng !

- Cầu nguyện chung trong gia đình – điều quan trọng nhất !

- Nếu có thể được, cũng tham gia Nhóm Cầu Nguyện !

- Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày !

- Xưng tội !

- Chịu Lễ !

Để chúng ta làm chứng cho đức tin của mình bằng đời sống của chúng ta !

Đây là những điều quan trọng nhất Đức Mẹ đã nhắc đi nhắc lại với chúng ta trong những năm qua.

Và trong những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra, Mẹ yêu cầu chúng ta ở đây trong giáo xứ, mỗi gia đình hãy có một quyển Kinh Thánh để ở nơi dễ thấy, để mỗi ngày chúng ta có thể đọc một phần ngắn từ quyển Kinh Thánh và suy niệm về đoạn trích đó trong Kinh Thánh.

Có nhiều người, trong thời gian những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra, đã muốn hỏi Đức Mẹ, qua các thị nhân, nhiều câu hỏi nào đó. Các thị nhân không thể đưa ra cho Đức Mẹ tất cả những cầu hỏi này, hoặc là  Đức Mẹ cũng không thể trả lời cho tất cả những cầu hỏi này. Nên có một lần Đức Mẹ đã nói rằng : Tại sao các con cần phải hỏi quá nhiều khi các con đã có các câu trả lời trong Kinh Thánh ? Đó là cách Đức Mẹ nói với chúng ta rằng Kinh Thánh rất quan trọng trong đời sống của mỗi người chúng ta.

Đức Mẹ đã nói với chúng tôi là các Thông Điệp của Mẹ không phải là các thông điệp gì mới mẻ. Thông Điệp của Đức Mẹ là Thông Điệp của Kinh Thánh và Tin Mừng. Khi chúng ta sống theo những gì Mẹ đã mời gọi chúng ta, thì chúng ta sẽ sống đời sống Kinh Thánh. Đó là điều quan trong nhất trong đời sống của chúng ta.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng ở Mễ Du đây, mỗi ngày chúng tôi đều cầu nguyện cho quý vị đến hành hương, cho tất cả các ý chỉ của quý vị, nhất là cho tất cả những người đau ốm bệnh tật. Và chúng tôi cũng mong muốn xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi, xin quý vị nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện của quý vị. Ngày nay, tất cả chúng ta đều cần đến lời cầu nguyện. Vì thế, chúng tôi phó thác cho lời cầu nguyện của quý vị; giáo xứ chúng tôi, tất cả các Linh Mục đang tích cực làm việc ở nơi đây và tất cả các thị nhân cũng xin phó thác cho lời cầu nguyện của quý vị.

Chúng tôi đã thật sự lãnh nhận được một món quà tuyệt vời của Đức Mẹ, đó là Đức Mẹ đã đến nơi đây, đó là Đức Mẹ đã chọn giáo xứ này, nhưng đồng thời đó cũng là một trách nhiệm lớn lao. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, vì Đức Mẹ đã nói với chúng tôi là trong cầu nguyện tất cả chúng ta sẽ gần gũi mật thiết với Chúa Giêsu hơn. Niềm ao ước của Đức Mẹ là mỗi người chúng ta được sống mật thiết hơn với Chúa Giêsu. Vì thế đây chính là tổng kết trải nghiệm quan trọng nhất từ Đức Mẹ mà tôi có được.

CÁC CÂU HỎI :

Hỏi : Chị Marijana ơi, xin có câu hỏi là Chị có bao giờ cảm thấy buồn vì không còn có thể được chính Đức Mẹ nói với Chị không ?

Trả lời : Chính vì thế mà Đức Mẹ khi lần đầu tiên nói với chúng tôi, Mẹ đã cho chúng tôi biết ngay là ơn mà chúng tôi được lãnh nhận sẽ không dài lâu cho trọn cuộc đời, mà chỉ trong một thời gian nhất định, nên chúng tôi biết rằng ơn huệ này sẽ dừng lại. Đức Mẹ đã giải thích cho chúng tôi biết rằng Mẹ ở cùng chúng tôi không chỉ trong những lúc Mẹ nói chuyện với chúng tôi, khi chúng tôi nghe thấy tiếng Mẹ nói, mà Mẹ ở cùng chúng tôi mọi lúc trong suốt cuộc đời, nhất là khi chúng tôi cầu nguyện. Nhưng lẽ dĩ nhiên, khi các Thông Điệp của Mẹ chấm dứt, khi Đức Mẹ không còn nói với chúng tôi nữa, thì chúng tôi cảm thấy trống vắng vô cùng.

Hỏi : Ngày nay, Đức Mẹ đang yêu cầu chúng ta điều gì ?

Trả lời : Như thế này, rất nhiểu lần và nhất là trong thời gian gần đây qua các thị nhân ở Mễ Du đây, Đức Mẹ mời gọi mọi người cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Đức Mẹ không nói cụ thể đó là những ý chỉ nào, Mẹ chỉ xin chúng ta cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ mà thôi. Còn chúng tôi, trong một thời gian dài, đã cầu nguyện cho các ý chỉ của Đức Mẹ. Vì thế, theo tôi nghĩ, việc đó cần thiết biết chừng nào.

Các ý tưởng kết thúc bài nói chuyện của Marijana :

Tôi muốn nói rằng tất cả các Thông Điệp mà Đức Mẹ đã ban cho chúng tôi và cho Nhóm Cầu Nguyện chúng tôi, chúng tôi đã ghi chép lại đầy đủ. Hầu hết các Thông Điệp này quý vị có thể tìm thấy trong các tác phẩm của Cha Cố Slavko, nhất là trong tác phẩm “Cùng Nhau Cầu Nguyện với một Trái Tim Hân Hoan”. Đây là tác phẩm có đề cập đến các Nhóm Cầu Nguyện và các Nhóm Cầu Nguyện nên cầu nguyện như thế nào. Cha Slavko đã đón nhận các Thông Điệp, đưa và phối hợp các Thông Điệp vào tác phẩm đó. Trong tác phẩm đó, quý vị có thể tìm thấy nhiều lời cầu nguyện mà Đức Mẹ đã đọc cho chị Jelena ghi lại ngay từ những ngày đầu tiên Mẹ hiện đến. Đức Mẹ đặc biệt nhấn mạnh hai Kinh Dâng Mình : Kinh Dâng Mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và Kinh Dâng Mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mẹ cũng yêu cầu mỗi người chúng tôi đọc các Kinh đó hàng ngày trong gia đình.

Còn nếu quý vị muốn học hỏi được cách cầu nguyện chung với nhau trong gia đình hay trong Nhóm Cầu Nguyện cho được tốt hơn, tôi nghĩ quyển sách này có thể giúp quý vị rất nhiều. Bởi vì Cha Slavko đã để lại nhiều lời khuyên và hướng dẫn quý giá trong quyển sách ấy : quyển Cùng Nhau Cầu Nguyện với một Trái Tim Hân Hoan.

Xin cảm ơn Chị Marijana đã chia sẻ sâu sắc với chúng ta cảm nghiệm của Chị về Đức Mẹ ở Mễ Du ! Với tấm lòng tri ân Chúng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho Chị ấy và cho gia đình của Chị.

Trong Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse

Cathy Nolan

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo ©Mary TV 2019 )

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa