36_TÌNH YÊU

 

TÌNH YÊU

*****

Sống trong “Tình Yêu” của Văn Trung XV.

                    Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là “Tình Yêu” (x. 1 Ga 4,8).

Nếu không có tình yêucủa Hoathuytinh.com

*****

1. Sống trong “Tình Yêu”, Bổn phận khiến bạn nhận ra “Thánh Ý Chúa” (x. Lc 2, 49).

    **** Không có tình yêu. Bổn phận khiến người ta dễ nóng giận

2. Sống trong “Tình Yêu”, Trách nhiệm giúp bạn thành “người trung tín” (x. Mt 24,45).

    **** Không có tình yêu, Trách nhiệm đẩy người ta tới chỗ bất nhã.

3. Sống trong “Tình Yêu”, Công bằng làm cho bạn có “lòng thương xót” (x. Mt 18,23-35).

    **** Không có tình yêu, Công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn.

4. Sống trong “Tình Yêu”, Sự thật dẫn dắt bạn gặp được “Đấng Cứu Chuộc” (x. Ga 1,17) .

    **** Không có tình yêu, Sự thật biến người ta thành kẻ ưa xoi mói.

5. Sống trong “Tình Yêu”, Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn nhận biết “Chân Lý” (x. Ga 14,6).

    **** Không có tình yêu, Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá.

6. Sống trong “Tình Yêu”, Sự đon đả khiến bạn “vui khi thấy điều chân thật” (x. 1 Cr 13,6).

   **** Không có tình yêu, Sự đon đả biến người ta thành kẻ giả dối.

7. Sống trong “Tình Yêu”, Sự am hiểu giúp bạn nhận ra bạn “giới hạn” (x. Rm 11,33).

    **** Không có tình yêu, Sự am hiểu đẩy bạn thành kẻ cố chấp.

8. Sống trong “Tình Yêu”, Quyền lực khiến bạn trở thành “người nhân từ” (x. Lc 6,36).

   **** Không có tình yêu, Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức.

9. Sống trong “Tình Yêu”, Danh tiếng làm bạn trở thành “người khiêm tốn” (x. Lc 13,7-11).

    **** Không có tình yêu, Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo.

10. Sống trong “Tình Yêu”, Của cải làm bạn trở nên “người quảng đại” (x. Lc 19,8).

    **** Không có tình yêu, Của cải làm con người ta trở nên tham lam.

11. Sống trong “Tình Yêu”, Lòng tin biến bạn trở thành “người hy vọng” (x. Mc 9,23).

    **** Không có tình yêu, Lòng tin biến bạn trở thành kẻ cuồng tín.

12. Sống trong “Tình Yêu”, Trên đời này bạn được sống trong “niềm vui của Thiên Đàng” (x. Mt 5,3-12).

    **** Không có tình yêu, Trên đời này bạn không là gì cả.

Tu Viện Philip Phan Văn Minh , 03/07/2012

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa