TUẦN CỬU NHẬT NHÂN DỊP KỶ NIỆM NĂM THỨ 38 ĐỨC NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH HIỆN RA Ở MỄ DU

 

TUẦN CỬU NHẬT NHÂN DỊP KỶ NIỆM NĂM THỨ 38 ĐỨC NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH HIỆN RA Ở MỄ DU

Ngày 17-06-2019

Description: http://medjugorje.hr/files/img/news/2019/380x260-3/godisnjica2.jpg

Giáo dân giáo xứ Mễ Du và khách hành hương đang chuẩn bị cho ngày Kỷ Niệm năm thứ 38 Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du bằng việc làm Tuần Cửu Nhật bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 15-06-2019. Mọi ngày sẽ có giờ lần hạt Mân Côi trên Đồi Hiện Ra vào lúc 4 giờ chiều. Trong ngày Thứ Sáu, giáo xứ sẽ không Đi Đàng Thánh Giá trên Núi Thánh Giá, thay vào đó, sẽ có giờ lần hạt Mân Côi trên Đồi Hiện Ra. Chương trình cầu nguyện chiều tối sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều và có Thánh Lễ vào lúc 7 giờ chiều.

Tuần Cửu Nhật này là dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn huệ mà chúng ta đã lãnh nhận trong 38 năm qua, qua Mẹ Thiên Đàng. Nhiều người sẽ đi xưng tội trong những ngày này và các Linh Mục theo nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau sẽ sẵn sàng ngồi Tòa ban Bí Tích này.

Vào ngày Thứ Hai 24-06-2019, ngày Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta sẽ cử hành áp lễ Kỷ Niệm Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du. Theo truyền thống, cuộc Tuần Hành Hòa Bình sẽ khởi sự từ Đền Thánh An-tôn ở Humac vào lúc 6 giờ sáng và sẽ đến trước nhà thờ giáo xứ vào khoảng 10 giờ.

Cuộc Tuần Hành Hòa Bình là sáng kiến của một người Đức tên là Hubert Liebherr vào năm 1992, người đã hãi hùng trước tất cả tình trạng bất an tại quốc gia này vào lúc bấy giờ (cuộc nội chiến tại Nam Tư cũ) nhưng tin vào lời Đức Mẹ nói rằng cầu nguyện và ăn chay sẽ đình chỉ các cuộc chiến tranh.

Vào ngày Thứ Ba 25-06, chúng ta sẽ cử hành Lễ Kỷ Niệm năm thứ 38 Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du. Các Thánh Lễ tiếng Croát sẽ tiến hành từ sáng sớm tại nhà thờ giáo xứ và Thánh Lễ trọng thể sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ. Chầu Thánh Thể suốt đêm sẽ bắt đầu sau Thánh Lễ và tiếp tục kéo dài cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Nhiều khách hành hương sẽ đi bộ đến Mễ Du trong những ngày này và chúng tôi khuyến nghị tất cả các tài xế taxi lái xe một cách cẩn thận.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa