TUẦN HÀNH HÒA BÌNH VÀ LỄ KỶ NIỆM NĂM THỨ 39 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỄ DU

 

TUẦN HÀNH HÒA BÌNH VÀ LỄ KỶ NIỆM NĂM THỨ 39 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỄ DU

Như mọi năm, theo truyền thống, chương trình mừng Kỷ Niệm năm thứ 39 Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du được khởi sự bằng Tuần Cửu Nhật Kính Đức Nữ Vương Hòa Bình, do các Linh Mục Dòng Phan Sinh dẫn xướng vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày trên Đồi Hiện Ra, bắt đầu từ ngày 15-06-2020. Ngày Thứ Sáu, giáo xứ Mễ Du đi Đàng Thánh Giá cũng cùng một giờ chiều.

Ngày Thứ Tư 24-06-2020 là ngày Tuần Hành Hòa Bình từ Đền Thánh An-tôn tại thị trấn Humac. Cuộc Tuần Hành bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng và đến Mễ Du vào khoảng 10 giờ. Giáo xứ Mễ Du đã mời toàn thể giáo dân trong giáo xứ cũng như khách hành hương, đặc biệt là giới trẻ cùng tham dự cuộc Tuần Hành Hòa Bình này. Vào ngày này, giáo xứ cũng cử hành đại lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả và ngày này cũng là ngày áp lễ kỷ Niệm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Các Thánh Lễ được cử hành vào lúc 6,7,8 và 11 giờ sáng. Sau Thánh Lễ chiều tối là giờ Chầu Chúa Giêsu ngự trong Thánh Thể, tiếp theo là chầu lượt trong thinh lặng cho đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ngày Thứ Năm 25-06-2020, giáo xứ Mễ Du cử hành Lễ Kỷ Niệm năm thứ 39 Đức Mẹ hiện ra. Các Thánh Lễ tiếng Croát được cử hành vào lúc 6,7,8,9 và 11 giờ sáng. Thánh Lễ chính vào buổi chiều cử hành vào lúc 7 giờ. Như mọi ngày 25 trong tháng, giáo xứ Chầu Thánh Thể trong 1 giờ với thánh nhạc và các bài suy niệm, sau đó Chầu trong thinh lặng cho đến 7 giờ sáng hôm sau.

(Jn. M. Mai Thy Sơn biên dịch theo Medjugorje.hr)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa