VỀ THÔNG ĐIỆP NGÀY 06-10-2019 BAN CHO SƠ AN-NÊ SASAGAWA Ở AKITA

 

Description: About the October 6 Message to Sr. Agnes Sasagawa of Akita

VỀ THÔNG ĐIỆP NGÀY 06-10-2019 BAN CHO SƠ AN-NÊ SASAGAWA Ở AKITA

Ngày 03-11-2019

Đặc biệt đến ngày hôm nay, có nhiều bài tường thuật của các phương tiện truyền thông đại chúng nói đến Sơ An-nê Sasagawa ở Akita (Nhật Bản) đã nhận được Thông Điệp của Thiên Đàng vào ngày 06-10-2019 như dưới đây. Đây là ngày Khai Mạc Thượng Hội Đồng về Amazon (tôi tin rằng điều này không phải là điều ngẫu nhiên đâu), và đây là Thông Điệp đầu tiên kể từ thập niên 1970…

Hãy đội tro trên đầu và lần hạt Mân Côi để ăn năn sám hối mỗi ngày.”

Tôi tin rằng phần đầu của Thông Điệp : “Hãy đội tro trên đầu” không có nghĩa là chúng ta, theo đúng nghĩa đen, phải đi đó đi đây với tro đội trên đầu. Nhưng có nghĩa là đặt bản thân chúng ta trong cùng một phương thức ăn năn sám hối khi chúng ta bắt đầu vào Mùa Chay hàng năm. Nói cách khác, đặt chúng ta vào trạng thái hãm mình và khiêm nhường.

Phần thứ hai của Thông Điệp : “Hãy lần hạt Mân Côi để ăn năn sám hối mỗi ngày” được dịch sát nghĩa nhất là lần hạt Mân Côi để ăn năn sám hối và đền tạ mỗi ngày. Nhiều người chúng ta đã cầu nguyện theo cách này ngay sau khi sự khủng hoảng lạm dụng tính dục nổ ra trong Giáo Hội vào tháng 08 năm 2018

Mặc dù chúng ta vẫn còn thiếu một chứng cớ chắc chắn về Thông Điệp ban cho Sơ An-nê, nhưng tôi tin, hoặc ít nhất là tôi tin rằng cần phải có một lời kêu gọi cho tất cả chúng ta thực hiện “câu chuyện thành Ni-ni-vê”. Cá nhân tôi không nghĩ rằng thế giới và Giáo Hội cũng đã từng thoát ly khỏi Thánh Ý Thiên Chúa như chúng ta ngày nay, nhất là khi người ta xem xét sự gia tăng tội lỗi bằng phương thức truyền thông đại chúng, nhất là trên mạng lưới truyền thông toàn cầu (internet). Nhiều người đang bị tuyên truyền từ bỏ Thiên Chúa và Thánh Ý của Người với một tốc độ đáng báo động.

Người ta có thể nói rằng “sự xúc phạm tột cùng” đối với Thiên Chúa là vô tư tôn vinh các thần tượng ngoại giáo trong những việc á phụng vụ (như là Chầu Thánh Thể, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt Mân Côi, đọc kinh trong gia đình và tất cả những việc đạo đức tập thể khác – chú thích thêm theo tự điển Công Giáo Anh-Việt của Nguyễn Đình Diễn) ngay tại trung tâm của Giáo Hội (Vatican) mà Người đã thành lập. Đây là “Thời Điểm Con Bê Vàng” trong thời đại chúng ta.

Tôi đang dự kiến bổ sung thêm việc ăn chay nhiệm nhặt vào việc lần hạt Mân Côi hàng ngày để đền tạ tất cả mọi tội nghịch lại với Thánh Ý Thiên Chúa trong thời buổi chúng ta. Giống như dân thành Ni-ni-vê, tôi sẽ thực hiện việc này trong 40 ngày. Tôi tin rằng ngày 03-11-2019 là ngày Thông Điệp được lan truyền đi từ Sơ An-nê Sasagawa ở Akita, có nghĩa là ngày thứ nhất trong 40 ngày ăn năn sám hối… như thành Ni-ni-vê. Ngày thứ 40, thật may mắn, rơi vào ngày Lễ Đức Mẹ Guadalupe (12-12).

Anh chị em tham gia với tôi chứ ?

Lm RICHARD HEILMAN

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo https://www.romancatholicman.com/about-the-october-6-message-to-sr-agnes-sasagawa-of-akita/)

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa