Video Tĩnh Tâm Năm 2016 của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô_Sáng Ngày Thứ III_13/07/2016

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa