VIDEO_Tĩnh Tâm Năm 2015 của Dòng Sức Sống Chúa Kitô_Bài 5: Lời Khấn Thanh Bần_Ngày 24 / 07 / 2015.

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000 

|

 

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa