VIDEO_TĨNH TÂM NĂM CHO DÒNG BA SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ_BÀI 1_SỐNG VÂNG PHỤC Ý CHÚA TRONG ƠN GỌI GIA ĐÌNH_SÁNG NGÀY 16/10/2015

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa