1_ Tìm hiểu về Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô

Filters
20
Items
of
1
Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô là một Dòng thuộc quyền Giáo phận, gồm các Nữ tu tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục (x. Giáo Luật 273§ 2), và sống đời tỉ muội chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).
back to top
Filters