3.3_Chiêm Niệm XV khi Chầu Thánh Thể

Filters
20
Items
of
1
30 Tháng Mười 2020
Anh Em hãy hết lòng yêu mến bí tích Thánh Thể, vì Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Giáo Hội (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 11).
back to top
Filters