5.3_Tĩnh Tâm, Chuỗi Mân Côi

Filters
20
Items
of
1
Mỗi thành viên trong Cộng Đồng XV hãy coi việc chiêm niệm các thực tại của Chúa và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa trong cầu nguyện phải là bổn phận đầu tiên và chính yếu của mọi Anh Chị Em  (x. Giáo Luật Điều  663 § 1).
back to top
Filters