News Filters

006_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 1 : CHƯƠNG 64 đến CHƯƠNG 72

25 Tháng Giêng 2021

 

 

006_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

 

*******

 

Quyển 1 :CHƯƠNG 64 đến CHƯƠNG 72

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

 

back to top
Filters