3.3_Chiêm Niệm XV khi Chầu Thánh Thể

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Anh Em hãy hết lòng yêu mến bí tích Thánh Thể, vì Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Giáo Hội (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 11).
back to top
Filters