1.3_Hoa Quả của Chúa Thánh Thần

Filters
20
Items
of
1
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
Còn hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục ....
back to top
Filters