2_Tu luyện XV về Suy Gẫm (Meditatio)

Filters
20
Items
of
3
ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CỦA TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ.
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ?
ÉP-PHA-THA: XIN MỞ TAI MỞ MIỆNG VÀ MỞ LÒNG TRÍ CON
back to top
Filters