3.3_Chìa khoá để đọc Thánh Ý Chúa

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Giác quan linh thánh còn được thánh Phao-lô gọi là “trực giác siêu nhiên”(x. Pl 1,9). Giác quan linh thánh là một giác quan làm cho người ta hiểu được, đọc được Thánh Ý Chúa nói với chúng ta qua các dấu chỉ của thời đại hoặc thời điềm (x. Mt 16,3), hoặc dấu chỉ của cuộc sống hoặc hoàn cảnh, biến cố (x. Lc 13,1-5).
back to top
Filters