1.2_ Khẩu nguyện XV qua Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Anh Em phải cử hành cách xứng đáng phụng vụ các giờ kinh theo các qui định của luật riêng của Hội Dòng (x. Giaó Luật, 663 § 3) theo tinh thần cầu nguyện của “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Tông thư Giáo Hội tại Châu Á, số 44).
back to top
Filters