News Filters

KHẨU NGUYỆN QUA CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

KHẨU NGUYỆN QUA CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

 

1.- Anh Em phải cử hành cách xứng đáng phụng vụ các giờ kinh theo các qui định của luật riêng của Hội Dòng (x. Giaó Luật, 663 § 3) theo tinh thần cầu nguyện của “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Tông thư Giáo Hội tại Châu Á, số 44). Thánh lễ được nối dài bằng Các Giờ Kinh Phụng Vụ (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số  1178), và kinh Nhật Tụng là kinh nguyện công khai của Hội Thánh, qua đó Anh Em thực thi chức tư tế vương giả dành cho những ai đã được rửa tội (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số  1174).

2.- Anh Em đọc Kinh sách và Kinh sáng vào buổi sáng, đọc Kinh trưa vào buổi trưa, Kinh chiều vào buổi chiều, Kinh tối vào buổi tối; thời giờ sắp xếp cho thuận tiện với nhịp sống và môi trường sống của từng Cộng đoàn trong Hội Dòng. Các Giờ Kinh Phụng Vụ chính là tiếng của Hiền Thê nói với Đấng Phu Quân, và hơn nữa là lời cầu nguyện của Chúa Ki-tô và Thân Thể Người dâng lên Chúa Cha (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1174). Anh Em hát các thánh vịnh trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ theo một phần điệu hát của Dòng Xi-tô và Dòng Biển Đức). (Hiến Pháp của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô)

3.- Khi cử hành Thần vụ, Anh Em phải làm sao để nhận ra được tiếng nói của Anh Em nơi Đức Ki-tô, và tiếng nói của Đức Ki-tô trong Anh Em (x. Bài Ca Chúc Tụng, số 8). Kinh nguyện trở thành việc nhìn nhận, thờ lạy và liên lỉ ngợi khen sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ và trong lịch sử, khi nhờ Thần Khí tâm hồn của Anh Em mở rộng đến những thực tại của thế giới và của lịch sử (x. Chiều kích chiêm niệm của đời tu, số 5).

4.- Sau những lời cầu của giờ kinh sáng và kinh chiều, Anh Em luôn đọc thêm những ý nguyện sau:

4.1.- Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục được vào Nước Chúa.
4.2.- Cầu cho Đức Giáo Hoàng được bình an, cầu cho các Giám mục, các Linh mục, và anh chị em sống dâng hiến được trung kiên bước theo Chúa trong thánh thiện và khôn ngoan.
4.3.- Cầu cho những người tội lỗi được ơn hối cải, những người chưa nhận biết Chúa và không tin Chúa được nhận ra ánh sáng đức tin mà trở về cùng Chúa. Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo Hội tại Á Châu, đặc biệt tại Việt Nam.
4.4.- Cầu cho thân nhân và bạn hữu được hồn an xác mạnh và yêu mến Chúa hết dạ hết lòng.
4.5.- Cầu cho Anh Em trong cộng đoàn yêu thương nhau, hiệp nhất trong khác biệt, và một lòng một ý mau mắn thực hành ý Chúa. (Hiến Pháp của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô).
back to top
Filters