4.2_Thanh Bần

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Mê Lợi lộc gồm có tội ghen tị và tội hà tiện tham lam. Mê của cải người (tội ghen tị) và mê của cải mình (tội hà tiện tham lam) được biến đổi nhờ lời khấn khó nghèo. Đức thanh bần Phúc Âm giúp con người biến đổi tất cả những gì bắt nguồn từ đam mê của con mắt (Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc, số 9). 
back to top
Filters