2.1_Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Linh Đạo của Cộng Đồng XV

Filters
20
Items
of
3
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
Anh Chị Em hãy cố gắng tìm một trợ lực hoàn toàn đặc biệt nơi Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm, Mẹ đã hiệp thông một cách hoàn hảo nhất với Con của Người (x. Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc, số 17). Mỗi Anh Chị Em được mời gọi làm tươi mới đời tận hiến theo mẫu thánh hiến của Mẹ Thiên Chúa (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng, số 20).
Thứ sáu, ngày 13 tháng mười một năm 2020
Tinh thần của Cộng Đồng XV là linh đạo Phục Sinh. Anh Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Thần Khí cho Chúa Cha (x. Hiến Chương Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, Điều 3).
SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DUNGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022
back to top
Filters