3.3_Truyền Giáo

Filters
20
Items
of
2
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Đặc tính Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Tông khuyến thư “Giáo hội tại Á Châu” số  44), và hoạt động tông đồ.
Thứ hai, ngày 15 tháng mười một năm 2021
Sắc Lệnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội Có Một Lịch Sử Dài. Trong Giai Đoạn Chuẩn Bị Công Đồng Đã Có 7 Bản Thảo Liên Tiếp, Nhưng Ít Được Chấp Nhận. Vì Thế, Ủy Ban Công Đồng Đặc Trách Vấn Đề Truyền Giáo Đã Soạn Thảo Một Lược Đồ Mới Với Nội Dung Rộng Rãi Và Rõ Ràng Hơn.
back to top
Filters