3.3_Truyền Giáo

Filters
20
Items
of
1
Đặc tính Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Tông khuyến thư “Giáo hội tại Á Châu” số  44), và hoạt động tông đồ.
back to top
Filters