3.2_Chiêm Niệm XV khi Thiền-Kitô-XV

Filters
20
Items
of
1
1/ Nguyện cầu: cầu xin Thần Khí (Chúa Thánh Thần) nhân danh Chúa Kitô. 2/ Khoảng không: tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí.
back to top
Filters