5.2_Đọc, suy niệm Kinh Thánh, Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Filters
20
Items
of
1
 “Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật ” (Ga 4,24).
back to top
Filters