3.1_Thánh Cả Giuse trong Thánh Kinh

Filters
20
Items
of
1
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
"Ông Gia-Cóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, Bà là Mẹ Đức Giêsu" (Mt.1,16).
back to top
Filters