2.3_Sứ Điệp Mễ Du

Filters
20
Items
of
5
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
xin anh chị em hãy vượt lên trên nhu cầu nhỏ bé của mình mà giúp Mẹ cứu thế giới khỏi bị hủy diệt vì tội lỗi như lòng Mẹ mong ước. Nếu đồng ý góp phần mình vào sứ mạng cứu thế giới của Mẹ là chúng ta đã góp phần vào chiến thắng của Mẹ. Mẹ chiến thắng như thế nào ?
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
Các con yêu dấu ! Mẹ muốn dìu dắt các con, nhưng các con không muốn vâng nghe các Sứ Điệp của Mẹ. Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy vâng nghe các Sứ Điệp của Mẹ, rồi các con sẽ có khả năng sống được tất cả những gì Thiên Chúa bảo Mẹ chuyển lại cho các con.
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy đặt cầu nguyện lên trên hết trong đời sống mình. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và chớ gì cầu nguyện là niềm vui cho các con. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con, và các con, các con bé nhỏ, hãy là người hân hoan loan truyền các Sứ Điệp của Mẹ.
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn ban cho các con hy vọng và niềm vui. Mọi sự chung quanh các con, hỡi các con bé nhỏ, dẫn các con về những sự thế gian, còn Mẹ muốn dẫn dắt các con về thời gian ân sủng, ngõ hầu trong thời gian này tất cả các con có thể gần gũi hơn nữa với Con của Mẹ, để Người có thể hướng dẫn các con đến Tình Yêu của Người và Sự Sống Vĩnh Cửu, mà mọi tâm hồn đều khát khao.
Sứ Điệp Của Đức Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình Ban Cho Toàn Thế Giới
back to top
Filters