News Filters

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU_Tập 4 từ 2010 - 2013

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU_Tập 4 từ 2010 - 2013

Toàn Bộ

Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria

Nữ Vương Hòa Bình

Ban cho toàn thế giới

Tập 4    (Từ 2010 - 2013)

 

Năm 2011

2-1-2011 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy hiệp nhất trong Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ cầu nguyện để các con có thể hiểu rằng các con thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Qua ý chí tự do của tâm hồn mà Cha Trên Trời đã ban cho các con, các con được mời gọi để có khả năng nhận thức rõ ràng về sự thật, điều thiện hay điều ác. Chớ gì cầu nguyện và ăn chay mở tâm hồn các con và giúp các con nhận biết được Cha Trên Trời qua Con của Mẹ. Khi nhận biết được Cha Trên Trời, cuộc sống các con sẽ được hướng dẫn tới việc thi hành Thánh Ý Thiên Chúa và việc thực hiện gia đình của Thiên Chúa, theo cách thức mà Con của Mẹ mong muốn. Mẹ sẽ không để các con đơn độc trên con đường này. Mẹ cám ơn các con.”

25-1-2011 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở với các con, Mẹ đang nhìn các con và chúc lành cho các con, và Mẹ không mất hy vọng rằng thế giới này sẽ thay đổi nên tốt lành, cũng như bình an sẽ ngự trị trong trái tim con người. Niềm vui sẽ bắt đầu ngự trị trên thế giới bởi vì các con đã mở lòng mình ra đón Lời kêu gọi của Mẹ và Tình Yêu Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đang biến đổi muôn vàn những người đã thưa ‘Xin vâng’. Vì thế, Mẹ muốn nói với các con: cám ơn các con đã đáp lại Lời kêu gọi của Mẹ.”

2-2-2011 : “Các con yêu dấu ! Các con đang tụ họp quanh Mẹ, các con đang tìm kiếm con đường của mình, các con đang tìm kiếm, các con đang tìm kiếm sự thật nhưng lại quên điều quan trọng nhất : các con quên cầu nguyện đúng cách. Môi miệng các con thốt lên vô số lời, nhưng tâm trí các con không cảm thấy gì cả. Lạc đường trong bóng tối, các con thậm chí còn hình dung Thiên Chúa theo như ý mình, chứ không phải như Người thật sự là thế nào trong Tình Yêu của Người. Các con yêu dấu, cầu nguyện đúng cách xuất phát từ đáy lòng các con, từ nỗi đau khổ, từ niềm vui của các con, từ sự tìm kiếm ơn tha thứ tội lỗi của các con. Đây là cách để biết vị Thiên Chúa thật và cũng nhờ đó các con biết chính mình, bởi vì các con được tạo dựng nên theo như ý Người. Sự cầu nguyện của các con sẽ giúp cho ước muốn và sứ mệnh của Mẹ nơi đây với các con được hoàn thành, cho gia đình của Thiên Chúa được hiệp nhất.”

Cô thị nhân Mirjana thuật lại rằng Đức Mẹ đã chúc lành cho mọi người đang hiện diện, cám ơn họ và kêu gọi họ cầu nguyện cho các linh mục.

25-2-2011 : “Các con yêu dấu ! Thiên nhiên đang thức giấc và trên cây là những nụ hoa đầu tiên sẽ mang đến những hoa đẹp trái ngon. Mẹ mong ước rằng các con cũng vậy, hỡi các con bé nhỏ, cũng lo việc hoán cải bản thân mình và các con sẽ là những chứng nhân bằng đời sống mình ngõ hầu gương mẫu của các con có thể trở nên dấu chỉ và sự khích lệ giúp cho người khác hối cải. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu trước Thánh Nhan Chúa Giêsu, Con của Mẹ, cho các con được Ơn Hoán Cải. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-3-2011 : “Các con yêu dấu ! Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ hết sức đau khổ khi Mẹ nhìn đến những người con của Mẹ cứ khăng khăng đặt những gì thuộc về loài người trước những gì thuộc về Thiên Chúa, khi Mẹ nhìn đến những người con của Mẹ, họ bất chấp mọi sự chung quanh họ và bất chấp mọi dấu chỉ được gởi đến cho họ mà cứ nghĩ rằng họ có thể bước đi mà không cần Con của Mẹ. Họ không thể ! Họ đang đi về hướng sự chết đời đời. Vì thế, Mẹ tụ họp các con lại, những người sẵn sàng mở trái tim ra cho Mẹ, các con những người sẵn sàng là tông đồ của Tình Yêu Mẹ, để giúp đỡ Mẹ; ngõ hầu bằng cách sống Tình Yêu Thiên Chúa, các con có thể trở nên gương mẫu cho những ai không biết điều đó. Chớ gì ăn chay và cầu nguyện ban sức mạnh cho các con trong việc đó, và Mẹ ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Mẹ cám ơn các con.”

(Cô Mirjana nói rằng Đức Mẹ rất buồn.)

18-3-2011 :  “Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con nhân danh Tình Yêu cao cả nhất, nhân danh Thiên Chúa kính yêu, Đấng đã đến gần các con qua Con của Mẹ và đã tỏ cho các con Tình Yêu chân thật. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con trên con đường của Thiên Chúa. Mẹ mong muốn dạy các con tình yêu đích thực ngõ hầu những người khác có thể nhận ra tình yêu ấy nơi các con, để các con có thể nhận ra tình yêu ấy nơi người khác, để các con có thể là anh em đối với họ và để người khác có thể nhận ra người anh em nhân ái nơi các con. Các con của Mẹ, đừng sợ phải mở lòng mình ra cho Mẹ. Với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ sẽ chỉ cho các con những gì Mẹ trông đợi nơi từng người các con, những gì Mẹ trông đợi nơi các Tông đồ của Mẹ.       Hãy bắt đầu lên đường với Mẹ. Mẹ cám ơn các con !”

25-3-2011 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay cách đặc biệt, Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy hối cải. Kể từ hôm nay, chớ gì đời sống mới bắt đầu trong tâm hồn các con. Các con ơi, Mẹ mong muốn thấy lời thưa “Xin vâng” của các con, và chớ gì đời sống các con là một cuộc sống vui mừng tuân theo Thánh Ý Chúa mọi giây phút trong cuộc đời các con. Hôm nay cách đặc biệt, Mẹ ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của bình an, yêu thương và hiệp nhất trong Trái Tim Mẹ và trong Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-4-2011 : “Các con yêu dấu ! Với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ mong muốn mở trái tim của từng người các con và dạy cho các con sự hiệp nhất đích thân với Chúa Cha. Để đón nhận điều này, các con phải hiểu rằng các con quan trọng đối với Thiên Chúa và Người kêu gọi từng người các con. Các con phải hiểu rằng sự cầu nguyện của các con là cuộc nói chuyện của người con với Cha mình; và tình yêu là con đường mà từ đó các con phải bắt đầu đi – tức là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận. Thế nghĩa là, hỡi các con của Mẹ, tình yêu không có giới hạn, là tình yêu bắt nguồn từ sự thật và yêu đến cùng. Các con của Mẹ, hãy bước theo Mẹ, ngõ hầu cả những người khác, khi nhận ra sự thật và tình yêu nơi các con, cũng có thể bước theo các con. Mẹ cám ơn các con.”

Một lần nữa Mẹ kêu gọichúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử của chúng ta và Mẹ bảo: “Các ngài có một vị trí đặc biệt trong trái tim Mẹ. Các ngài đại diện Con của Mẹ.”

25-4-2011 : “Các con yêu dấu ! Như thiên nhiên ban tặng muôn sắc màu tươi đẹp nhất trong năm, Mẹ cũng kêu gọi các con hãy làm chứng bằng đời sống mình và giúp đỡ những người khác đến gần Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ hơn, ngõ hầu ngọn lửa tình yêu đối với Đấng Tối Cao có thể bừng cháy lên trong trái tim họ. Mẹ ở với các con và Mẹ không ngừng cầu nguyện cho các con để đời sống các con thành phản ánh của Thiên Đàng nơi đây trên trần gian. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-5-2011 :  “Các con yêu dấu, Thiên Chúa Cha phái Mẹ đến để chỉ con đường cứu độ cho các con, bởi vì, hỡi các con của Mẹ, Ngài mong muốn cứu rỗi các con chứ không phải kết án các con. Chính vì thế, với tư cách là người Mẹ, Mẹ tụ họp các con quanh Mẹ, bởi vì với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ mong muốn giúp các con thoát khỏi những sự xấu xa quá khứ mà bắt đầu sống cuộc sống mới, khác hẳn trước đây. Mẹ kêu gọi các con hãy sống lại trong Con của Mẹ. Cùng với sự xưng thú tội lỗi, các con hãy từ bỏ mọi sự đã làm các con xa cách Con của Mẹ và đã làm cho cuộc sống các con trống rỗng và thất bại. Hãy thưa “Xin Vâng” với Chúa Cha với cả tâm hồn và bắt đầu đi trên con đường cứu độ là con đường mà qua Chúa Thánh Thần, Ngài kêu gọi các con bước đi. Cám ơn các con. Mẹ cầu nguyện đặc biệt cho các vị mục tử, xin Thiên Chúa giúp đỡ các ngài biết hết tình đồng hành với các con.

25-5-2011 : “Các con yêu dấu, lời cầu nguyện của Mẹ hôm nay dành cho tất cả các con - những ai tìm kiếm Ơn Hoán Cải. Các con gõ cửa Trái Tim Mẹ, nhưng không có lòng trông cậy và cầu nguyện, vẫn ở trong tội lỗi, và không lãnh Bí Tích hòa giải với Thiên Chúa. Hãy lìa bỏ tội lỗi, và hỡi các con bé nhỏ, hãy quyết tâm chọn thánh thiện. Chỉ như thế Mẹ mới có thể giúp các con, nghe lời các con cầu xin và chuyển cầu trước Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-6-2011 : “Các con yêu dấu ! Khi Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho những người chưa biết đến Tình Yêu Thiên Chúa, nếu các con nhìn vào trong tâm hồn mình, các con sẽ hiểu rằng Mẹ đang nói về nhiều người trong các con. Với tâm hồn rộng mở, các con hãy chân thành tự hỏi mình rằng các con có cần đến Thiên Chúa Hằng Sống không, hay các con muốn loại trừ Ngài và sống theo ý mình. Hãy nhìn quanh mình, hỡi các con của Mẹ, và xem thế giới này đang đi về đâu, cái thế giới nghĩ rằng có thể làm mọi sự mà không cần đến Thiên Chúa Cha, và nó đang lang thang trong bóng đêm đầy cám dỗ. Mẹ ban cho các con ánh sáng của Sự Thật và Thánh Thần. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ ở với các con để giúp các con nhận được Con của Mẹ, Thánh Giá và sự Phục Sinh của Người, niềm hân hoan vinh thắng trong tâm hồn các con. Là người mẹ, Mẹ mong muốn và cầu nguyện cho các con được hiệp nhất với Con của Mẹ và các công việc của Người. Mẹ đang ở đây; các con hãy quyết định đi. Mẹ cám ơn các con.”      

25-6-2011 : “Các con yêu dấu ! Hãy cùng Mẹ cảm tạ Đấng Tối Cao đã cho Mẹ hiện diện với các con. Trái Tim Mẹ vui mừng thấy tình yêu và niềm vui của các con khi sống các Sứ Điệp của Mẹ. Nhiều người trong các con đã đáp lại, nhưng Mẹ vẫn chờ đợi, và tìm kiếm tất cả những tâm hồn đã ngủ mê để thức tỉnh họ từ giấc ngủ của sự vô tín. Hỡi các con bé nhỏ, hãy đến gần Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ hơn nữa để Mẹ có thể dẫn dắt tất cả các con hướng về Cõi Đời Đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          2-7-2011“Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con đi một bước khó khăn và đầy đau khổ để hiệp nhất với Con của Mẹ. Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn nhìn nhận là có tội và xưng thú hết tội lỗi để được thanh tẩy. Một trái tim nhơ uế không thể ở trong Con của Mẹ và ở với Con của Mẹ. Một trái tim nhơ uế không thể sinh hoa trái tình yêu và sự hiệp nhất. Một trái tim nhơ uế không thể làm điều ngay chính;nó không là gương mẫu về vẻ đẹp của Tình Yêu Thiên Chúa cho những người chung quanh và cho những người chưa hiểu được Tình Yêu ấy. Hỡi các con của Mẹ, các con đang tụ họp quanh Mẹ, lòng đầy nhiệt tình, ước vọng và mong đợi, còn Mẹ khẩn cầu Chúa Cha Nhân Lành, nhờ Chúa Thánh Thần, mang Con của Mẹ cùng Đức Tin, đặt vào trái tim đã được thanh tẩy của các con. Hỡi các con của Mẹ, hãy vâng lời Mẹ, hãy bắt đầu lên đường với Mẹ.”

 25-7-2011 : “Các con yêu dấu ! Chớ gì đây là thời gian các con dành để cầu nguyện và thinh lặng. Hãy để cho tinh thần và thân thể được nghỉ ngơi, chớ gì chúng được ở trong Tình Yêu Thiên Chúa. Hỡi các con bé nhỏ, hãy để Mẹ hướng dẫn các con, hãy mở tâm hồn các con đón Chúa Thánh Thần ngõ hầu mọi điều tốt lành ở trong các con có thể sinh hoa kết quả gấp trăm lần. Hãy bắt đầu và chấm dứt một ngày bằng lời cầu nguyện với trái tim. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          2-8-2011 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy được sinh ra một lần nữa trong cầu nguyện và nhờ Chúa Thánh Thần, được trở nên một dân tộc mới với Con của Mẹ; một dân tộc hiểu biết rằng nếu họ mất Thiên Chúa, là họ đã đánh mất chính mình; một dân tộc hiểu biết rằng, với Thiên Chúa, cho dù phải chịu mọi khổ đau và thử thách, họ vẫn an toàn và được cứu thoát. Mẹ kêu gọi các con hãy tụ họp thành gia đình của Thiên Chúa và được mạnh mẽ nhờ uy lực của Thiên Chúa Cha. Hỡi các con của Mẹ, như những cá nhân, các con không thể chặn đứng sự dữ đang muốn bắt đầu thống trị trong thế giới này và hủy diệt nó. Nhưng theo Thánh Ý Thiên Chúa, tất cả cùng nhau, cùng với Con của Mẹ, các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới này. Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với cả trái tim cho các vị mục tử của các con, bởi vì Con của Mẹ đã chọn các ngài. Mẹ cám ơn các con.”

25-8-2011 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay cho các Ý Nguyện của Mẹ, vì Satan muốn phá hủy kế hoạch của Mẹ. Tại nơi đây Mẹ đã bắt đầu với giáo xứ này và đã mời gọi toàn thế giới. Nhiều người đã đáp lại, nhưng còn một số rất lớn những người không muốn nghe hay đón nhận lời kêu gọi của Mẹ. Vì thế, các con là những người đã thưa ‘Xin Vâng’, hãy mạnh mẽ và kiên quyết. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-9-2011 :  “Các con yêu dấu ! Với trọn trái tim và

linh hồn tràn đầy niềm tin yêu của Mẹ nơi Cha Trên Trời, Mẹ đã trao Con của Mẹ cho các con và Mẹ lại đang trao Người cho các con lần nữa. Con của Mẹ đã đưa các con, là mọi dân tộc trên khắp thế giới, đến sự nhận biết Thiên Chúa chân thật duy nhất và Tình Yêu của Người. Người đã hướng dẫn các con trên con đường sự thật và đã làm cho các con trở thành anh chị em với nhau. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, đừng đi phiêu bạt nữa, đừng khép kín tâm hồn mình trước sự thật, niềm hy vọng và tình yêu đó. Mọi sự quanh các con đang qua đi và mọi thứ đều tan rã chỉ có vinh quang Thiên Chúa là tồn tại. Vì thế, các con hãy từ bỏ mọi sự làm cho các con xa cách Thiên Chúa. Hãy tôn thờ một mình Người mà thôi vì Người là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Mẹ ở với các con và Mẹ sẽ ở lại với các con. Mẹ cầu nguyện cách đặc biệt cho các vị mục tử để các ngài xứng đáng là những người đại diện của Con của Mẹ và có thể hướng dẫn các con với tình yêu thương trên con đường sự thật. Mẹ cám ơn các con.”

       25-9-2011 :  “Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con, hãy coi thời gian này là thời gian dành cho tất cả các con để làm chứng. Các con, là những người sống trong Tình Yêu Thiên Chúa và đã cảm nghiệm được những Ân Huệ của Người, hãy làm chứng về những Ân Huệ ấy bằng lời và bằng đời sống mình để chúng trở thành niềm vui và sự khích lệ cho những người khác  trong (đời sống) đức tin. Mẹ ở với các con và không ngừng cầu bầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho tất cả các con để niềm tin của các con luôn luôn sống động, tràn đầy niềm vui và trong Tình Yêu Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-10-2011 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa, Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, hãy có mối quan hệ đích thân với Thiên Chúa Cha và có được niềm vui cầu nguyện trong Người. Thiên Chúa Cha không ở xa các con và Người không xa lạ với các con. Người đã tỏ mình cho các con qua Con của Mẹ và đã ban cho các con Sự Sống là Con của Mẹ. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, đừng nhượng bộ trước những cám dỗ chỉ muốn chia lìa các con với Thiên Chúa Cha. Hãy cầu nguyện ! Đừng gắng công lập những gia đình hay xã hội không có Người. Hãy cầu nguyện ! Cầu nguyện để trái tim các con được tràn ngập sự tốt lành chỉ đến từ Con của Mẹ, là Đấng Tốt Lành chân thật. Chỉ những tâm hồn tràn đầy sự tốt lành mới có thể hiểu và đón nhận Thiên Chúa Cha. Mẹ sẽ tiếp tục dẫn dắt các con. Cách đặc biệt, Mẹ nài nỉ các con đừng xét đoán các vị mục tử của các con. Hỡi các con của Mẹ, phải chăng các con quên rằng Thiên Chúa Cha đã kêu gọi các ngài ? Hãy cầu nguyện ! Mẹ cám ơn các con.”

25-10-2011 : “Các con yêu dấu ! Mẹ đang nhìn các

con đây và Mẹ không thấy niềm vui trong trái tim các con.

Hôm nay, Mẹ muốn trao cho các con niềm vui của Đấng Phục Sinh, để Người có thể dẫn dắt các con và ôm ấp các con trong Tình Yêu và Lòng Nhân Hậu của Người. Mẹ yêu thương các con và Mẹ không ngừng cầu nguyện trước Thánh Nhan Chúa Giêsu, Con của Mẹ cho các con được Ơn Hoán Cải. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-11-2011 : “Các con yêu dấu ! Chúa Cha đã không bỏ các con một mình. Tình Yêu của Ngài thật bao la, Tình Yêu ấy đưa Mẹ đến với các con, để giúp các con nhận biết Ngài, ngõ hầu, qua Con của Mẹ, tất cả các con có thể gọi Ngài là “Cha” với trọn vẹn tâm hồn; để các con có thể nên một trong gia đình Thiên Chúa. Tuy nhiên, hỡi các con của Mẹ, đừng quên rằng các con không ở trong thế giới này chỉ cho mình các con, và Mẹ không kêu gọi các con ở đây chỉ vì các con mà thôi. Những ai bước theo Con của Mẹ hãy nghĩ về người anh em trong Chúa Kitô như nghĩ về chính mình và họ không biết ích kỷ. Đó là lý do tại sao Mẹ mong muốn rằng các con hãy là ánh sáng của Con của Mẹ, và các con có thể soi đường cho tất cả những ai đã chưa biết đến Chúa Cha – cho tất cả những ai phiêu bạt trong bóng tối của tội lỗi, của thất vọng, đau đớn và cô đơn – và, bằng đời sống mình, các con có thể tỏ cho họ biết Tình Yêu của Thiên Chúa. Mẹ ở với các con. Nếu các con mở lòng mình ra, Mẹ sẽ dẫn dắt các con. Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con : hãy cầu nguyện cho các vị mục tử của các con. Mẹ cám ơn các con.”

25-11-2011 :“Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn ban cho các con hy vọng và niềm vui. Mọi sự chung quanh các con, hỡi các con bé nhỏ, dẫn các con về những sự thế gian, còn Mẹ muốn dẫn dắt các con về thời gian ân sủng, ngõ hầu trong thời gian này tất cả các con có thể gần gũi hơn nữa với Con của Mẹ, để Người có thể hướng dẫn các con đến Tình Yêu của Người và Sự Sống Vĩnh Cửu, mà mọi tâm hồn đều khát khao. Các con bé nhỏ, các con hãy cầu nguyện và chớ gì thời gian này đối với các con sẽ là một thời gian ân sủng cho linh hồn mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-12-2011 : “Các con yêu dấu, là Người Mẹ, Mẹ ở với các con, để với Tình Yêu, lời cầu nguyện và gương mẫu của Mẹ, Mẹ có thể giúp các con trở nên hạt giống của tương lai, hạt giống sẽ lớn lên thành cây vững vàng và vươn nhánh ra khắp thế giới. Để cho các con trở thành hạt giống của tương lai, hạt giống của tình yêu, hãy nài xin Chúa Cha tha thứ cho các con những điều thiếu sót từ trước đến nay. Hỡi các con của Mẹ, chỉ có tâm hồn thanh khiết, không bị gánh nặng tội lỗi, mới có thể mở ngỏ mình ra, và chỉ những đôi mắt chân thật mới có thể nhận ra con đường mà Mẹ mong muốn dẫn dắt các con. Khi các con ý thức được điều này, các con sẽ ý thức được Tình Yêu của Thiên Chúa - Tình Yêu sẽ được trao ban cho các con. Sau đó, các con sẽ tặng Tình Yêu ấy cho những người khác, như là hạt giống tình yêu. Mẹ cám ơn các con.”

25-12-2011 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, bồng Chúa Giêsu, Con của Mẹ trong tay, Mẹ đem Người đến cho các con, để Người ban cho các con Bình An của Người. Hãy cầu nguyện, hỡi các con bé nhỏ, và hãy làm chứng, ngõ hầu trong mỗi tâm hồn không phải bình an của loài người, mà là Bình An của Thiên Chúa chiếm ưu thế, Bình An ấy không ai có thể phá hủy được. Đó là Bình An trong tâm hồn mà Thiên Chúa ban cho những ai Người yêu mến. Bởi Bí Tích Thanh Tẩy, tất cả các con, cách đặc biệt, được kêu gọi và được yêu thương, vì thế hãy làm chứng và cầu nguyện để các con có thể là những đôi tay của Mẹ mở rộng ra cho thế giới này, một thế giới khát vọng Thiên Chúa và Bình An. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”     (qua Marija)

          25-12-2011:  “Các con yêu dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt, Mẹ muốn đưa các con đến với Con của Mẹ và trao các con cho Người. Hỡi các con bé nhỏ, hãy mở tâm hồn mình và cho Chúa Giêsu được sinh ra trong các con, vì chỉ bằng cách này, hỡi các con bé nhỏ, các con mới sẽ có khả năng cảm nghiệm được sự tái sinh của các con và bắt đầu lên đường với Chúa Giêsu trong tâm hồn mình, hướng về Con Đường Cứu Độ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”   (qua Jakov)

 

   Năm 2012

2-1-2012 : “Các con yêu dấu, với sự quan tâm từ mẫu, khi Mẹ nhìn vào tâm hồn các con, nơi đó Mẹ thấy nỗi đau đớn và đau khổ; Mẹ thấy một quá khứ đau thương và sự tìm kiếm không ngừng; Mẹ thấy con cái của Mẹ ước mong được hạnh phúc nhưng không biết làm sao. Các con hãy mở tâm hồn mình cho Chúa Cha. Đó là phương thế dẫn đến hạnh phúc, là con đường Mẹ muốn dẫn dắt các con. Thiên Chúa Cha không bao giờ lìa bỏ các con của Người một mình, nhất là khi các con đang đau khổ và thất vọng. Khi các con hiểu và chấp nhận điều này, các con sẽ được hạnh phúc. Các con sẽ ngưng tìm kiếm. Các con sẽ yêu thương và sẽ không sợ hãi. Cuộc sống các con sẽ là hy vọng và sự thật mà sự thật là Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con. Mẹ nài nỉ các con, hãy cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã chọn. Đừng xét đoán bởi vì tất cả các con sẽ bị xét đoán.”

 25-1-2012 :  “Các con yêu dấu ! Với niềm vui, hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con hãy mở tâm hồn mình và lắng nghe lời kêu gọi của Mẹ. Mẹ cũng lại mong muốn đưa các con đến gần hơn nữa với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, ở đó các con sẽ tìm được nơi nương ẩn và bình an. Hãy mở rộng tâm hồn mình mà cầu nguyện, cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Qua sự cầu nguyện, Đấng Tối Cao sẽ ban cho các con tràn đầy ân sủng và các con sẽ trở nên những đôi tay mở rộng của Mẹ trong thế giới bất an vẫn đang khao khát hòa bình này. Hỡi các con bé nhỏ, hãy làm chứng cho niềm tin bằng đời sống mình, và hãy cầu nguyện để niềm tin được lớn lên từng ngày trong tâm hồn các con. Mẹ ở với các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-2-2012 : “Các con yêu dấu, Mẹ ở với các con một thời gian rất lâu và trong thời gian dài như thế, Mẹ đã chỉ bảo cho các con về sự hiện diện của Thiên Chúa và Tình Yêu vô hạn của Người, vốn là điều mà Mẹ mong muốn cho tất cả các con được hiểu biết. Còn các con thì sao, hỡi các con của Mẹ ? Các con cứ nhắm mắt làm ngơ khi các con nhìn vào thế giới quanh các con mà không muốn nhìn thấy nó đang đi về đâu khi không có Con của Mẹ. Các con đang chối bỏ Người – mà Người là Nguồn Mạch Của Mọi Ân Sủng. Khi Mẹ đang nói với các con, dù các con lắng nghe Mẹ, nhưng tâm hồn các con đóng kín lại và các con không nghe Mẹ. Các con không cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con. Hỡi các con của Mẹ, kiêu ngạo đã đến thống trị nên Mẹ lưu ý các con về sự khiêm nhường. Các con của Mẹ ơi, hãy nhớ rằng duy chỉ một linh hồn khiêm nhường mới chiếu sáng bằng sự thanh khiết và vẻ đẹp bởi vì linh hồn ấy đã hiểu biết Tình Yêu Thiên Chúa. Duy chỉ linh hồn khiêm nhường mới trở thành Thiên Đàng, bởi vì Con của Mẹ ở nơi đó. Mẹ cám ơn các con. Một lần nữa, Mẹ nài nỉ các con hãy cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã chọn – đó là những mục tử của các con.”

25-2-2012 : “Các con yêu dấu ! Lúc này đây cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con : ‘Hãy cầu nguyện với trái tim.’ Hỡi các con bé nhỏ, các con nói nhiều mà cầu nguyện thì ít. Hãy đọc và suy gẫm Thánh Kinh, và chớ gì những Lời viết trong đó là sự sống cho các con. Mẹ khuyến khích và yêu thương các con, để rồi trong Thiên Chúa, các con tìm được bình an của mình và niềm vui sống. Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-3-2012 : “Các con yêu dấu, nhờ bởi Tình Yêu vô hạn của Thiên Chúa, Mẹ đến giữa các con và Mẹ kiên trì kêu gọi các con (trao mình) vào trong vòng tay Con của Mẹ. Với Trái Tim Từ Mẫu, Mẹ nài nỉ các con, hỡi các con của Mẹ, nhưng Mẹ cũng nhắc đi nhắc lại cho các con lời cảnh báo này : các con phải dành sự quan tâm ưu tiên cho những ai chưa hiểu biết Con của Mẹ. Đừng để xảy ra điều này : là khi nhìn vào các con và đời sống các con, họ chẳng còn cảm thấy có lòng ước ao hiểu biết Người nữa. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để (hình ảnh) Con của Mẹ được khắc sâu vào trong các con. Hãy cầu xin để các con có thể là những tông đồ của ánh sáng thần linh trong thời buổi tối tăm và vô vọng này. Đây là thời gian thử thách của các con. Với Chuỗi Mân Côi trong tay và tình yêu trong trái tim, hãy lên đường với Mẹ. Mẹ đưa dẫn các con hướng tới Lễ Phục Sinh trong Con của MẹHãy cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã chọn để các ngài có thể luôn sống nhờ Người và trong Người, là Linh Mục Thượng Phẩm. Mẹ cám ơn các con.”

18-3-2012 : “Các con yêu dấu ! Mẹ đến giữa các con vì Mẹ muốn được là Mẹ của các con, là Người cầu bầu cho các con. Mẹ mong muốn là mối giây liên kết các con với Cha Trên Trời – là Đấng làm môi giới của các con. Mẹ mong muốn cầm tay các con và đồng hành với các con trong cuộc chiến chống lại thần khí ô uế. Hỡi các con của Mẹ, hãy dâng mình hoàn toàn cho Mẹ. Đôi Tay Từ Mẫu của Mẹ sẽ mang lấy sinh mạng các con mà dạy cho chúng bình an và tình yêu, và rồi Mẹ sẽ trao chúng cho Con của Mẹ. Mẹ xin các con hãy cầu nguyện và ăn chay vì chỉ bằng cách này các con sẽ biết làm thế nào mà làm chứng cách đúng đắn cho Con của Mẹ nhờ Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ. Hãy cầu nguyện cho các vị Mục Tử của các con, để khi được hiệp nhất trong Con của Mẹ, các ngài có thể luôn luôn hân hoan công bố Lời Thiên Chúa. Mẹ cám ơn các con.”  

25-3-2012 :  “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, với niềm vui, Mẹ mong muốn ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ và kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Chớ gì cầu nguyện trở thành một nhu cầu cho các con, để các con nên thánh thiện mỗi ngày một hơn. Hãy lo việc hoán cải nhiều hơn nữa vì các con còn cách xa lắm, hỡi các con bé nhỏ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-4-2012 : “Các con yêu dấu, là Nữ Vương Hòa Bình, nên Mẹ mong muốn ban bình an cho các con, hỡi các con của Mẹ, bình an đích thực đến qua Trái Tim của Con Chí Thánh của Mẹ. Là người mẹ, Mẹ cầu xin cho đức khôn ngoan, lòng khiêm nhường và sự nhân lành đến ngự trị trong tâm hồn các con – cho bình an được ngự trị - và cho Con của Mẹ hiển trị. Khi Con của Mẹ là người cai trị trong tâm hồn các con, các con mới có thể giúp đỡ những người khác được hiểu biết Người. Khi bình an thiên đàng đến thống trị trên các con, những ai- đang tìm kiếm bình an ở những nơi sai lầm, khiến Trái Tim Từ Mẫu Mẹ đau đớn -sẽ nhận ra bình an ấy. Hỡi các con của Mẹ, Mẹ sẽ vui mừng vô cùng khi Mẹ thấy các con đón nhận các Lời của Mẹ và thấy các con mong muốn bước theo Mẹ. Đừng sợ hãi, các con không cô đơn đâu. Hãy đưa tay cho Mẹ và Mẹ sẽ dẫn dắt các con. Đừng quên các vị mục tử của các con. Hãy cầu xin để cho trong tâm tưởng, các ngài luôn ở với Con của Mẹ, là Đấng kêu gọi các ngài làm chứng cho Người. Mẹ cám ơn các con.”

25-4-2012 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, và, hỡi các con bé nhỏ, chớ gì trái tim các con mở đón Thiên Chúa như bông hoa mở đón sự ấm áp của mặt trời. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-5-2012 : “Các con yêu dấu ! Với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ nài nỉ các con hãy đưa cho Mẹ đôi tay của các con, cho Mẹ dẫn dắt các con. Mẹ, là người mẹ, mong muốn cứu các con khỏi sự bất an, nỗi tuyệt vọng và sự lưu đày đời đời. Con của Mẹ, bằng cái chết của Người trên Thập Giá, đã tỏ ra Người yêu thương các con biết chừng nào; Người đã hy sinh chính mình vì các con và vì tội lỗi các con. Đừng tiếp tục chối bỏ sự hy sinh của Người và đừng làm Người lại phải đau đớn vì tội lỗi các con. Đừng mãi đóng cửa Thiên Đàng cho chính mình. Hỡi các con của Mẹ, đừng phung phí thời gian nữa. Không có gì quan trọng hơn là sự hiệp nhất trong Con của Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con vì Cha Trên Trời phái Mẹ đến, ngõ hầu cùng nhau, chúng ta có thể chỉ ra con đường ân sủng và cứu độ cho tất cả những ai không hiểu biết Người. Đừng cứng lòng nữa. Hãy tin tưởng Mẹ và tôn thờ Con của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, các con không thể không có các mục tử. Chớ gì các ngài được các con nhớ cầu nguyện cho mỗi ngày. Cám ơn các con.”    

25-5-2012 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải và sống thánh thiện. Thiên Chúa mong muốn ban cho các con niềm vui và bình an qua lời cầu nguyện, nhưng các con bé nhỏ, các con vẫn còn xa vời lắm – cứ gắn bó với trần gian và với những sự thế gian. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con lần nữa: hãy mở trái tim và đôi mắt mình hướng về Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa – và như thế niềm vui và bình an sẽ đến ngự trị trong trái tim các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          2-6-2012 : “Các con yêu dấu, Mẹ vẫn luôn ở giữa các con bởi vì, với tình yêu vô hạn của Mẹ, Mẹ mong muốn chỉ cho các con Cửa Thiên Đàng. Mẹ mong muốn bảo cho các con làm thế nào để Cửa Thiên Đàng mở ra : đó là nhờ lòng nhân ái, lòng thương xót, tình yêu và bình an – nhờ Con của Mẹ. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, đừng phí thời gian vào những chuyện phù phiếm. Duy chỉ sự hiểu biết Tình Yêu của Con của Mẹ mới có thể cứu các con được. Nhờ bởi Tình Yêu Cứu Độ đó và nhờ Chúa Thánh Thần, Người đã chọn Mẹ và Mẹ, cùng với Người, chọn các con làm tông đồ của Tình Yêu và Thánh Ý Người. Hỡi các con của Mẹ, trách nhiệm của các con thật lớn lao. Mẹ mong muốn rằng nhờ gương mẫu của mình, các con giúp những người tội lỗi lại được sáng mắt, làm phong phú cho các linh hồn đáng thương của họ và đưa họ về lại trong vòng tay ấp ủ của Mẹ. Vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, ăn chay và xưng tội đều đặn. Nếu việc lãnh nhận Con của Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể là trung tâm đời sống các con, thì đừng còn sợ hãi nữa, các con có thể làm được mọi sự. Mẹ ở với các con. Hàng ngày, Mẹ cầu nguyện cho các mục tử và Mẹ mong các con cũng vậy. Bởi vì, hỡi các con của Mẹ, không có sự hướng dẫn của các ngài và không được tiếp sức bởi Phép Lành của các ngài, các con không thể làm điều đó được. Mẹ cám ơn các con.”

25-6-2012 : “Các con yêu dấu ! Mang trong tim niềm hy vọng lớn lao nên hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Nếu các con cầu nguyện, hỡi các con bé nhỏ, các con ở với Mẹ và các con đang tìm Thánh Ý của Con của Mẹ và đang sống Thánh Ý ấy. Hãy mở ngỏ tâm hồn và sống sự cầu nguyện và, chớ gì bất cứ lúc nào sự cầu nguyện đối với các con sẽ là hương vị và niềm vui của linh hồn các con. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu cho tất cả các con trước Thánh Nhan Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-7-2012 : “Các con của Mẹ, một lần nữa, Mẹ lấy tư cách người mẹ mà nài nỉ các con hãy ngừng lại một lát và suy nghĩ về chính mình và về sự chóng qua của cuộc đời trần gian này của các con. Rồi hãy suy nghĩ về sự vĩnh cửu và hạnh phúc đời đời. Các con muốn sự gì ? Các con muốn đi con đường nào ? Tình Yêu của Chúa Cha phái Mẹ đến làm Người trung gian môi giới cho các con, để lấy Tình Yêu Từ Mẫu mà chỉ cho các con, con đường dẫn tới sự thanh khiết của linh hồn; một linh hồn không bị đè nặng bởi tội lỗi; một linh hồn sẽ đạt tới sự hiểu biết về Cõi Vĩnh Cửu. Mẹ cầu xin để ánh sáng Tình Yêu của Con của Mẹ soi sáng cho các con, ngõ hầu các con có thể chiến thắng những yếu đuối và vượt ra khỏi nỗi khốn cùng. Các con là con của Mẹ và Mẹ mong muốn cho tất cả các con được ở trên con đường cứu độ. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, hãy quây quần bên Mẹ để Mẹ có thể giúp các con hiểu được Tình Yêu Con của Mẹ và như vậy mở ra cho các con cánh cửa của hạnh phúc vĩnh cửu. Hãy cầu nguyện như Mẹ cho các mục tử của các con. Mẹ lại khuyến cáo các con lần nữa: đừng xét đoán các ngài, vì Con của Mẹ đã chọn các ngài. Mẹ cám ơn các con.”

25-7-2012 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con tới ‘điều tốt lành’. Hãy là những người mang bình an và sự tốt lành đến trong thế giới này. Hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho các con sức mạnh ngõ hầu niềm hy vọng và sự tự hào ngự trị luôn mãi trong tâm hồn và cuộc sống các con bởi vì các con là con cái Thiên Chúa và là những người mang hy vọng của Ngài vào thế giới này, thế giới không có niềm vui trong lòng và không có tương lai, vì nó không mở trái tim đón Thiên Chúa là Đấng cứu độ các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-8-2012 :  “Các con yêu dấu, Mẹ ở với các con và

Mẹ không bỏ cuộc.          Mẹ mong muốn các con được hiểu biết Thánh Tử của Mẹ. Mẹ mong muốn cho các con của Mẹ được ở với Mẹ trong Cuộc Sống Đời Đời. Mẹ mong muốn cho các con cảm nghiệm được niềm vui của sự bình an và được Ơn Cứu Độ muôn đời. Mẹ cầu nguyện để các con có thể vượt thắng sự yếu đuối của con người. Mẹ khẩn cầu Thánh Tử của Mẹ ban cho các con trái tim trong sạch. Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, duy chỉ những trái tim thanh sạch mới biết cách vác thập giá và biết cách hy sinh cho tất cả những người tội lỗi, đã hằng xúc phạm đến Cha Trên Trời và ngay cả ngày nay, họ vẫn xúc phạm đến Người, mặc dù họ không biết Người. Mẹ cầu xin để các con được biết ánh sáng của niềm tin đích thật vốn chỉ đến từ lời cầu nguyện của những tâm hồn thanh khiết. Lúc đó tất cả những ai gần các con sẽ cảm nhận được Tình Yêu Con của Mẹ. Hãy cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã tuyển chọn để hướng dẫn các con trên Con Đường Cứu Độ. Chớ gì các con kiềm chế được môi miệng không nói những lời xét đoán. Cám ơn các con.”

25-8-2012 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, với trái tim đầy hy vọng, Mẹ cầu nguyện cho các con và tạ ơn Đấng Tối Cao cho từng người các con, là người sống Sứ Điệp của Mẹ với cả tấm lòng. Hãy cảm tạ Tình Yêu Thiên Chúa bởi vì đã cho Mẹ có thể yêu thương và dẫn dắt mỗi người các con nhờ bởi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ mà tiến tới sự hoán cải. Các con hãy mở rộng lòng mình và nhất quyết chọn sự thánh thiện, rồi hy vọng sẽ làm nảy sinh niềm vui trong trái tim các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-9-2012 :  “Các con yêu dấu, khi đôi mắt Mẹ nhìn

đến các con, thì linh hồn Mẹ tìm kiếm những người mà Mẹ ao ước hiệp nhất với họ – những người đã hiểu được tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho những ai trong các con của Mẹ chưa hiểu được Tình Yêu của Cha Trên Trời.   Mẹ kêu gọi các con bởi vì Mẹ cần các con. Hãy lãnh nhận sứ vụ và đừng sợ hãi, Mẹ sẽ tăng sức cho các con. Mẹ sẽ ban cho các con tràn đầy những ân huệ của Mẹ.  Mẹ sẽ che chở các con khỏi Ác Thần bằng Tình Yêu của Mẹ. Mẹ sẽ ở với các con. Mẹ sẽ hiện diện an ủi các con trong những lúc khó khăn. Mẹ cám ơn các con vì đã mở ngỏ tâm hồn mình. Hãy cầu nguyện cho các linh mục. Hãy cầu nguyện để sự hiệp nhất giữa Con của Mẹ và các ngài càng được mạnh mẽ hơn, và để Con của Mẹ và các ngài được nên một. Mẹ cám ơn các con.”

25-9-2012 : “Các con yêu dấu ! Khi các con ngắm nhìn trong thiên nhiên muôn sắc màu tươi đẹp mà Đấng Tối Cao ban tặng cho các con, các con hãy mở tâm hồn mình và cầu nguyện với lòng biết ơn về tất cả những điều tốt lành các con có được và hãy nói : ‘Tôi đã được tạo dựng nên ở đây cho sự sống đời đời’ – và hãy khao khát những sự trên Trời bởi vì Thiên Chúa yêu thương các con với tình yêu vô bờ bến. Đó là lý do tại sao Ngài cũng đã ban Mẹ cho các con để bảo các con rằng : ‘Duy chỉ trong Thiên Chúa các con mới có  bình an và hy vọng, hỡi các con yêu dấu’. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          2-10-2012 : “Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con và đến giữa các con vì Mẹ cần các con. Mẹ cần các tông đồ có trái tim thanh sạch. Mẹ cầu nguyện, và các con cũng hãy ra sức cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần trợ lực và hướng dẫn các con, để Ngài soi sáng các con và đem tình yêu và sự khiêm nhường đổ đầy lòng các con. Hãy cầu xin để Ngài đem ân sủng và sự xót thương đổ đầy lòng các con. Chỉ khi đó, hỡi các con của Mẹ, các con mới hiểu được Mẹ. Chỉ lúc đó các con mới cảm thông được nỗi đau khổ của Mẹ, đau khổ vì những người không hiểu biết gì về Tình Yêu của Thiên Chúa. Rồi các con mới có thể giúp Mẹ. Các con sẽ là những người truyền-ánh-sáng-Tình-Yêu-Thiên-Chúa của Mẹ. Các con sẽ soi đường cho những ai được ban cho đôi mắt mà không muốn nhìn. Mẹ mong muốn cho tất cả các con của Mẹ được nhận ra Con của Mẹ. Mẹ mong muốn cho tất cả các con của Mẹ cảm nghiệm được Vương Quốc của Người. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con và nài nỉ các con cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã kêu gọi. Mẹ cám ơn các con.”

25-10-2012 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ. Hãy lập lại việc chay tịnh và cầu nguyện vì Satan xảo quyệt và cám dỗ nhiều tâm hồn phạm tội, đưa đến cái chết đời đời.Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi các con tiến tới sự thánh thiện và sống trong ân sủng. Hãy tôn thờ Con của Mẹ ngõ hầu Người đổ tràn đầy Bình An và Tình Yêu của Người cho các con, mà các con hằng khao khát. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-11-2012 : “Các con yêu dấu, là người mẹ, Mẹ van nài các con hãy kiên trung làm tông đồ của Mẹ. Mẹ cầu xin cùng Con của Mẹ ban cho các con sự khôn ngoan và sức mạnh thần linh. Mẹ cầu xin cho các con được nhận thức mọi sự chung quanh các con theo sự thật của Thiên Chúa và được mạnh mẽ chống lại bất cứ sự gì muốn làm các con xa cách Con của Mẹ. Mẹ cầu xin để các con có thể làm chứng cho Tình Yêu của Cha Trên Trời theo đường lối Thánh Tử của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, những ân huệ lớn lao đã được ban cho các con để làm những chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa. Đừng xem nhẹ trách nhiệm được trao. Đừng làm cho Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ buồn phiền. Với tư cách là mẹ, Mẹ ước mong đặt niềm trông cậy nơi các con của Mẹ, nơi các tông đồ của Mẹ. Nhờ ăn chay và cầu nguyện, các con mở lối cho Mẹ cầu xin Con của Mẹ để Người ở bên các con và để Danh Người được hiển thánh qua các con. Hãy cầu nguyện cho các mục tử bởi vì không một sự gì trong các điều ấy có thể được thực hiện nếu không có các ngài. Mẹ cám ơn các con.   

25-11-2012 :“Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy làm mới lại việc cầu nguyện. Hãy mở lòng mình đón nhận Bí Tích Hòa Giải ngõ hầu mỗi người các con có thể chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ với cả tâm hồn. Mẹ ở với các con và Mẹ che chở các con khỏi bị hư hoại vì tội lỗi, nhưng các con phải mở lòng mình theo hướng hoán cải và thánh thiện, để trái tim các con được cháy lửa yêu mến Thiên Chúa. Hãy dâng thời giờ cho Ngài và Ngài sẽ ban chính mình Ngài cho các con và như thế, trong Thánh Ý của Thiên Chúa, các con sẽ khám phá được tình yêu và niềm vui sống. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-12-2012 : “Các con yêu dấu, với Tình Yêu Từ Mẫu và sự kiên nhẫn của người mẹ, Mẹ lại kêu gọi các con hãy sống theo đường lối của Con của Mẹ – để lan truyền Bình An và Tình Yêu của Người – ngõ hầu với tư cách là những Tông Đồ của Mẹ, các con có thể chấp nhận sự thật của Thiên Chúa với trọn lòng mình và cầu xin với Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con. Khi đó các con sẽ có thể phụng sự Con của Mẹ cách trung thành và tỏ bày Tình Yêu của Người cho người khác bằng đời sống mình. Nương theo Tình Yêu của Con của Mẹ, và Tình Yêu của Mẹ, và lấy tư cách là người Mẹ, Mẹ cố gắng đưa tất cả các đứa con lầm đường lạc lối về trong vòng tay từ mẫu của Mẹ và tỏ cho họ thấy con đường đức tin. Hỡi các con của Mẹ, hãy giúp Mẹ trong trận chiến đấu từ mẫu của Mẹ và cầu nguyện với Mẹ để những tội nhân ý thức được tội lỗi của họ và thành tâm ăn năn thống hối. Cũng hãy cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã chọn và được thánh hiến trong Danh của Người. Mẹ cám ơn các con.”

25-12-2012 (qua Marija) : Đức Mẹ đến bồng Chúa Giêsu Hài Nhi trên tay, Mẹ không ban Sứ Điệp, nhưng Chúa Giêsu Hài Nhi bắt đầu lên tiếng và nói rằng : 

“Ta là Bình An của các con, hãy sống Các Điều Răn của Ta.”

 

Với Dấu Thánh Giá, Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Nhi cùng chúc lành cho chúng ta. 

          25-12-2012 (qua Jakov) : “Các con thân yêu, hãy trao món quà đời sống của các con cho Mẹ và hoàn toàn suy phục Mẹ, ngõ hầu Mẹ có thể giúp các con hiểu được Tình Yêu Từ Mẫu của Mẹ và Tình Yêu Con của Mẹ dành cho các con. Hỡi các con của Mẹ, Mẹ yêu thương các con vô bờ bến, và hôm nay cách đặc biệt, Sinh Nhật Con của Mẹ, Mẹ mong ước đón nhận từng người các con vào trong Trái Tim Mẹ và trao món quà đời sống của các con cho Thánh Tử của Mẹ. Các con của Mẹ ơi, Chúa Giêsu yêu thương các con và ban cho các con ân sủng để sống trong Lòng Thương Xót của Người, nhưng tội lỗi đã xâm nhập tâm hồn nhiều người trong các con và các con sống trong bóng tối. Vì thế, các con của Mẹ hỡi, đừng trì hoãn nữa, hãy nói ‘không’ với tội lỗi và đem trái tim mình suy phục Con của Mẹ, vì chỉ bằng cách này các con mới có thể sống Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và, với Chúa Giêsu trong tâm hồn, các con bắt đầu bước đi trên Con Đường Cứu Độ.”

                            Năm 2013

2-1-2013 : “Các con yêu dấu, với rất nhiều yêu thương và kiên nhẫn, Mẹ cố gắng làm cho trái tim các con nên giống Trái Tim Mẹ. Bằng gương mẫu của Mẹ, Mẹ cố gắng dạy dỗ các con lòng khiêm nhường, sự khôn ngoan và tình thương vì Mẹ cần các con; Mẹ không thể làm gì mà không có các con, là các con của Mẹ. Theo Thánh Ý Thiên Chúa, Mẹ chọn các con, và nhờ sức mạnh của Ngài, Mẹ làm cho các con được mạnh mẽ. Vì thế, các con của Mẹ, đừng e ngại mở trái tim ra cho Mẹ. Mẹ sẽ trao trái tim các con cho Thánh Tử của Mẹ và đáp lại, Người sẽ ban cho các con Ơn Bình An của Thiên Chúa. Các con sẽ mang Ân Sủng ấy tới tất cả những ai các con gặp gỡ; các con sẽ làm chứng về Tình Yêu Thiên Chúa bằng đời sống mình và chính các con sẽ trao tặng Ân Sủng của Thánh Tử của Mẹ. Nhờ hòa giải, chay tịnh và cầu nguyện, Mẹ sẽ hướng dẫn các con. Tình Yêu của Mẹ là vô bờ bến.          Đừng sợ hãi ! Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện cho các vị mục tử.         Chớ gì các con im lặng không nói lời xét đoán nào cả, vì đừng quên rằng Con của Mẹ đã chọn các ngài và duy chỉ Người mới có quyền đoán xét mà thôi. Mẹ cám ơn các con.”  

25-1-2013 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Chớ gì lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ như viên đá sống động, cho tới khi các con trở thành những chứng nhân bằng đời sống mình. Các con hãy làm chứng về vẻ đẹp của Đức Tin mình. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Tử  của Mẹ cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-2-2013 : “Các con yêu dấu, Tình Yêu đưa Mẹ đến với các con, Tình Yêu mà Mẹ cũng mong muốn dạy cho các con nữa : Tình Yêu Chân Thật; Tình Yêu mà Con của Mẹ đã tỏ cho các con khi Người chết trên thập giá vì yêu thương các con; Tình Yêu luôn sẵn sàng tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Còn tình yêu của các con thì lớn được bao nhiêu ? Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ buồn phiền khi tìm kiếm tình yêu trong trái tim các con. Các con không sẵn sàng, vì tình yêu, đem ý muốn mình suy phục Ý Thiên Chúa. Các con không thể giúp Mẹ làm cho những người không biết Tình Yêu Thiên Chúa được hiểu biết Tình Yêu ấy, bởi vì các con không có tình yêu chân thật. Hãy hiến dâng trái tim các con cho Mẹ và Mẹ sẽ hướng dẫn các con. Mẹ sẽ dạy các con biết tha thứ, biết yêu kẻ thù của mình và sống theo Thánh Tử của Mẹ. Đừng sợ cho chính mình. Trong những đau khổ, Con của Mẹ không quên những ai biết yêu thương. Mẹ sẽ ở bên các con. Mẹ sẽ nài xin Cha Trên Trời cho Ánh Sáng của Sự Thật và Tình Yêu Vĩnh Cửu soi sáng các con. Hãy cầu nguyện cho các vị mục tử của các con ngõ hầu nhờ cầu nguyện và chay tịnh của các con, các ngài có thể hướng dẫn các con trong yêu thương. Mẹ cám ơn các con.”        

25-2-2013 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Tội lỗi đang lôi kéo các con về những sự thế gian, và Mẹ đã đến để hướng dẫn các con về sự thánh thiện và về những gì thuộc về Thiên Chúa, còn các con đang đấu tranh và tiêu hao sinh lực trong cuộc chiến với cái tốt và cái xấu ở trong các con. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở nên niềm vui cho các con và đời sống các con trở thành cuộc tản bộ thong dong hướng về Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-3-2013 : “Các con yêu dấu, một lần nữa, theo cách thế của người mẹ, Mẹ kêu gọi các con đừng cứng lòng nữa. Đừng nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh báo mà vì yêu thương Cha Trên Trời gởi đến các con. Các con có yêu mến Ngài trên hết mọi sự không ? Các con có ăn năn vì đã thường quên rằng Cha Trên Trời, vì Tình Yêu bao la, đã phái Con của Ngài đến để chuộc tội chúng ta bằng cái chết trên thập giá ? Các con có hối hận vì đã không đón nhận Sứ Điệp đó ? Các con của Mẹ, đừng khước từ Tình Yêu của Con của Mẹ. Đừng chối từ hy vọng và bình an. Cùng với lời cầu nguyện và chay tịnh của các con, nhờ bởi Thánh Giá của Người, Con của Mẹ sẽ xua tan bóng tối muốn bao vây các con và đến thống trị các con. Người sẽ ban cho các con sức mạnh để sống một cuộc đời mới. Khi sống cuộc đời mới theo Thánh Tử của Mẹ, các con sẽ là Phúc Lành và Hy Vọng cho tất cả những tội nhân đang lưu lạc trong bóng tối tội lỗi. Các con của Mẹ, hãy tỉnh thức. Là Người Mẹ, Mẹ vẫn đang canh thức với các con. Mẹ đang đặc biệt cầu nguyện và chăm nom những người - mà Con của Mẹ đã kêu gọi làm người-mang-ánh-sáng và người-đem-hy-vọng cho các con - cho các vị mục tử của các con. Mẹ cám ơn các con.”

18-3-2013 : “Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con, với trọn vẹn niềm vui và sự tin cậy, hãy chúc tụng Danh Thiên Chúa và, ngày lại ngày, hãy hết lòng tạ ơn Ngài về Tình Yêu cao cả của Ngài. Qua Tình Yêu mà Người đã tỏ bày nơi thập giá, Con của Mẹ đã ban cho các con có thể được tha thứ về mọi sự; ngõ hầu các con không phải hổ thẹn hay giấu mặt, và vì sợ hãi mà không mở cửa trái tim cho Con của Mẹ. Ngược lại, hỡi các con của Mẹ, hãy làm hòa với Cha Trên Trời, ngõ hầu các con có thể yêu thương chính mình như Con của Mẹ yêu thương các con. Một khi các con biết yêu thương chính mình, các con cũng sẽ yêu thương những người khác; và nơi họ các con sẽ thấy Con của Mẹ và nhìn nhận Tình Yêu của Người thật là vĩ đại. Hãy sống trong niềm tin ! Qua Mẹ, Con của Mẹ đang chuẩn bị các con cho những công việc mà Người muốn thực hiện nhờ các con – những việc mà qua đó Người mong muốn được tôn vinh. Hãy tạ ơn Người. Đặc biệt hãy tạ ơn Người về các vị mục tử - về những người cầu bầu để cho các con được hòa giải với Cha Trên Trời. Mẹ cám ơn các con, các con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con.”   (qua Mirjana)

25-3-2013 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy cầm lấy thập giá của Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, trên tay và suy gẫm về Cuộc Thương Khó và Cái Chết của Người. Chớ gì nỗi đau khổ của các con được kết hợp với nỗi đau khổ của Người, và tình yêu sẽ chiến thắng, bởi vì Người - Đấng là Tình Yêu - đã hiến mình vì tình yêu để cứu từng người các con. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đến khi tình yêu và bình an bắt đầu ngự trị trong trái tim các con.         Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-4-2013 : “Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con hãy hiệp nhất với Con của Mẹ trong Thần Khí. Mẹ kêu gọi các con,- nhờ cầu nguyện, và Thánh Lễ, lúc mà Con của Mẹ kết hiệp chính mình Người với các con cách đặc biệt - hãy gắng trở nên giống như Người; để như Người, các con luôn sẵn sàng thi hành Thánh Ý Thiên Chúa chứ không lo tìm thực hiện ý riêng mình. Bởi vì, hỡi các con của Mẹ, thể theo Thánh Ý Thiên Chúa mà các con hiện hữu và tồn tại, và không có Thánh Ý của Thiên Chúa, thì các con chẳng là gì cả. Lấy tư cách người mẹ, Mẹ xin các con hãy nói lên vinh quang của Thiên Chúa bằng cuộc sống mình, bởi vì bằng cách đó, chính các con cũng sẽ làm cho mình được vinh quang chiếu theo Thánh Ý Ngài. Hãy tỏ lòng khiêm nhường và tình yêu đối với người lân cận ra cho mọi người. Qua sự khiêm nhường và yêu thương như thế mà Con của Mẹ đã cứu rỗi các con và đã mở ra con đường cho các con đến với Cha Trên Trời. Mẹ nài nỉ các con hãy cứ để ngỏ con đường đến với Cha Trên Trời cho tất cả những ai chưa được biết Ngài và đã không mở lòng ra đón nhận Tình Yêu của Ngài.Bằng cuộc sống các con, hãy mở đường cho tất cả những ai vẫn còn lang thang đi tìm sự thật. Các con của Mẹ, hãy là những tông đồ của Mẹ, là những người đã không sống vô ích. Đừng quên rằng các con sẽ đến trước Thánh Nhan Cha Trên Trời và thưa với Ngài về chính mình. Hãy sẵn sàng !Một lần nữa Mẹ cảnh báo các con, hãy cầu nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã kêu gọi, đôi bàn tay của các ngài đã được Con của Mẹ chúc lành, và là những người mà Con của Mẹ đã ban tặng cho các con. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho các mục tử của các con. Mẹ cám ơn các con.”

25-4-2013 : “Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện cho đến khi trái tim các con mở ra đón nhận đức tin như bông hoa nở ra đón những tia nắng ấm áp của mặt trời. Đây là thời gian ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ, nhưng các con còn xa cách Trái Tim Mẹ, vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải bản thân và cầu nguyện trong gia đình. Chớ gì Thánh Kinh luôn luôn là một động lực thúc đẩy các con. Mẹ ban cho tất cả các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ. Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

  2-5-2013 : “Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương chứ đừng xét đoán. Con của Mẹ, thể theo Thánh Ý Cha Trên Trời, đã ở giữa các con để chỉ cho các con Con Đường Cứu Độ, để cứu rỗi các con chứ không phải để phán xét các con. Nếu các con mong muốn theo Con của Mẹ, các con không được xét đoán nhưng yêu thương như Cha Trên Trời yêu thương các con. Và khi các con gặp khó khăn nhất, khi các con quị ngã dưới sức nặng của thập giá, thì đừng thất vọng, đừng xét đoán, thay vào đó hãy nhớ rằng các con được yêu thương và các con hãy ca tụng Cha Trên Trời vì Tình Yêu của Người. Các con của Mẹ, đừng đi lạc khỏi con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con. Đừng liều bước vào chốn hư vong. Chớ gì cầu nguyện và chay tịnh giúp các con mạnh mẽ ngõ hầu các con có thể sống như Cha Trên Trời mong muốn; để các con được là những tông đồ niềm tin và tình yêu của Mẹ; và để đời sống các con được nên chúc lành cho những người các con gặp gỡ; để các con được nên một với Cha Trên Trời và Con của Mẹ. Các con của Mẹ, đó là sự thật duy nhất, sự thật dẫn các con tới sự hoán cải bản thân, và rồi tiến tới sự hoán cải tất cả những ai các con gặp gỡ - những người đã không được biết đến Con của Mẹ - tất cả những ai không biết yêu thương nghĩa là gì. Hỡi các con của Mẹ, Thánh Tử của Mẹ đã ban cho các con quà tặng là các vị mục tử. Hãy tận tâm chăm sóc các ngài. Hãy cầu nguyện cho các ngài. Mẹ cám ơn các con.”

25-5-2013 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy mạnh mẽ và kiên quyết trong niềm tin và cầu nguyện, cho đến khi những lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ đến nỗi mở được Trái Tim của Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ. Hãy cầu nguyện, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện không ngừng cho đến khi trái tim các con mở ra cho Tình Yêu Thiên Chúa. Mẹ ở với các con, Mẹ cầu bầu cho tất cả các con và Mẹ cầu nguyện cho các con được hoán cải. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

 

*Chúng ta hãy cầu nguyện với trái tim ♥,

chờ đợi Mẹ đến thăm ngày 2 và 25 hàng tháng

và ban Sứ Điệp…

 

  

 

 (qua Ivan và nhóm cầu nguyện)

1988

 

Hai thị nhân Ivan và Marija cùng những người khác thành lập một Nhóm Cầu Nguyện. Nhóm này họp vào các tối thứ hai trên Đồi Hiện Ra, vào khoảng 9 giờ. Họ cầu nguyện và hát, và Đức Mẹ thường hiện ra với hai thị nhân vào khoảng 10g30. Thỉnh thoảng, Người ban Sứ Điệp. Đôi khi, vào những tối thứ sáu, nhóm này đi lên Núi Thánh Giá. Trong những lần gặp gỡ này với Đức Mẹ, con số dân chúng nghe tin và đến dự đã có lần lên đến hàng chục ngàn.

   Khi đến, Đức Mẹ luôn nói :“Xin ngợi khen Chúa Giêsu ! Các con yêu dấu của Mẹ.” Và sau khi ban Sứ Điệp, Người nguyện kinh Lạy Cha và một kinh Sáng Danh với nhóm. Người ra đi trong dấu Thánh Giá sáng láng và nói : “Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa ! Các con yêu dấu của Mẹ.”

à (Vì Đức Mẹ thường làm như thế, cho nên, nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ không lặp lại.)

25-1-2988 : “Cám ơn các con, tối nay các con đã giúp Mẹ rất nhiều. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ !”

          1-2-1988 : “Hãy dọn lòng cho Mùa Chay bằng cách từ bỏ điều gì đó. Trong Mùa Chay này, Mẹ sẽ cần đến sự giúp đỡ của các con để thực hiện và hoàn thành trọn vẹn mọi kế hoạch của Mẹ.”

          8-2-1988 :“Mẹ yêu cầu các con, chính các con, hãy quyết chọn con đường thánh thiện. Các con yêu dấu, Mẹ muốn giúp đỡ các con.”

          15-2-1988 : “Hãy là tấm gương phản chiếu Chúa Giêsu ! Bằng cách này, các con sẽ là những chứng nhân của Người trong cuộc sống các con; nhưng các con không thể phản chiếu Người nếu không cầu nguyện.”

          22-2-1988 : “Cám ơn các con về những điều các con đã hy sinh từ bỏ trong suốt Mùa Chay. Nhưng trên hết, hãy từ bỏ tội lỗi ! Hãy là ánh sáng để chiếu soi cho người khác. Hãy khuyến khích người khác cầu nguyện, ăn chay và đền tội ! Hãy đem yêu thương đến cho người khác!”

          29-2-1988 : “Các con yêu dấu ! Hãy dâng tất cả mọi vấn đề và khó khăn lên Chúa Giêsu và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện ! Mỗi tối trong suốt tháng này, hãy cầu nguyện trước Thánh Giá để  tạ ơn Chúa cho đến ngày (kỷ niệm) Chúa Giêsu tử nạn.”

          7-3-1988 : “Mẹ là Mẹ các con, nên Mẹ muốn cảnh báo cho các con rằng : Satan muốn phá hoại mọi sự chúng ta đã bắt đầu, vì thế hãy cầu nguyện thật nhiều !”

          14-3-1988 : “Các con yêu dấu ! Trong Mùa Chay này, Satan đang cố gắng bằng mọi cách, để phá hoại nơi các con những gì mà chúng ta đã bắt đầu. Mẹ cảnh báo các con với tư cách là một người Mẹ. Hãy lấy kinh nguyện làm vũ khí để các con chống lại Nó !”

          21-3-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ của các con muốn cảnh báo cho các con rằng : Satan, bằng mọi phương tiện có thể, đang muốn tàn phá mọi sự trong các con; nhưng lời cầu nguyện của các con sẽ khiến Nó thất bại. Khi các con lấp đầy mọi khoảng trống bằng kinh nguyện, các con ngăn cản không cho Satan len lỏi vào linh hồn mình. Hãy cầu nguyện đi, hỡi các con yêu quí, Mẹ các con sẽ cầu nguyện với các con để đánh bại Satan. Chớ gì thời gian này là thời gian mà tất cả chúng ta trao bình an và gieo rắc bình an cho những người khác. Vì thế, xin các con vui lòng làm lan tỏa bình an trong nhà, trong gia đình, trên đường phố, và ở khắp mọi nơi.”

          28-3-1988 : “Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt trước Lễ Phục Sinh. Hàng ngày hãy cầu nguyện hai giờ trước Thánh Giá.”

4-4-1988 : “Hãy trao tình yêu và niềm vui cho những người khác và hãy cầu nguyện cho hòa bình.”

          11-4-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ xin các con hãy hối cải. Giờ đây, hãy cầu nguyện cho những ai còn lăng mạ, xúc phạm đến Thánh Danh Thiên Chúa.”

          9-5-1988 : “Chớ gì tháng này đối với các con là tháng của Kinh Mân Côi và đọc Thánh Kinh ! Satan muốn quậy phá những kế hoạch của các con.”

          6-6-1988 : “Các con yêu dấu ! Thế là sắp được bảy năm kể từ ngày Mẹ đến với các con. Mẹ xin các con tự đổi mới bằng những Sứ Điệp Mẹ đã ban cho các con. Đó là những Sứ Điệp về cầu nguyện, bình an, chay tịnh và đền tội. Hãy tự mình làm một số việc đền tội. Tất cả những Sứ Điệp khác đều xuất phát từ bốn Sứ Điệp căn bản này, nhưng các con cũng phải sống những Sứ Điệp khác nữa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Mẹ là Mẹ của các con. Hãy mở tâm hồn ra đón nhận ơn phúc !”

          23-6-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ hạnh phúc và Con của Mẹ cũng vậy. Hãy đi xưng tội để có tâm hồn trong sạch đón mừng ngày Lễ Kỷ NiệmHiện Ra. Hãy đến cầu nguyện trên ngọn đồi ngày mai vào khoảng từ mười giờ đến nửa đêm, nhưng Mẹ sẽ không hiện ra.”

          27-6-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ của các con yêu thương tất cả các con. Mẹ rất hạnh phúc gặp các con nơi đây, hỡi các con thân yêu. Mẹ ban tình yêu cho các con; vậy hãy trao tình yêu ấy cho người khác ! Hãy là những người kiến tạo hòa bình. Hãy giúp người khác thay đổi đời sống của họ. Mẹ ban cho các con sức mạnh, các con yêu dấu; với sức mạnh này, các con có thể chịu đựng được tất cả. Chớ gì sức mạnh ấy có thể giúp các con mạnh mẽ trong mọi sự. Các con cần đến sức mạnh ấy; vì thế Mẹ ban cho các con sức mạnh.”

4-7-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ là Mẹ các con và Mẹ cảnh báo các con : thời gian này là thời của cám dỗ. Satan đang ra sức tìm khoảng trống nơi các con, để Nó có thể lọt vào và hủy diệt các con. ĐỪNG ĐẦU HÀNG ! Mẹ cầu nguyện với các con. Đừng cầu nguyện chỉ bằng môi miệng, nhưng hãy cầu nguyện với trái tim. Bằng cách này, cầu nguyện sẽ đem lại chiến thắng.”

 1-8-1988 : “Mẹ yêu cầu các con hãy cầu nguyện thật nhiều vào những ngày trước thứ Sáu. Mẹ muốn các con sống ngày thứ Sáu ấy trong niềm vui. Mẹ cũng xin các con đêm nay khi về nhà, hãy nguyện Năm Mầu Nhiệm Mừng trước Thánh Giá.”

          4-8-1988 : “Các con yêu dấu của Mẹ ! Đêm nay, Con của Mẹ đã gởi Mẹ đến giữa các con. Mẹ hạnh phúc ở bên các con. Mẹ hạnh phúc khi thấy các con đến đây đông đảo như vậy. Mẹ muốn niềm vui của các con kéo dài suốt cả ngày hôm nay. Hãy sống niềm vui ấy trong cầu nguyện! Hãy sống trong niềm vui ! Mẹ ban cho các con tình yêu, để các con có thể sống với yêu thương. Hãy làm lan tỏa yêu thương chung quanh các con ! Mẹ các con yêu thương các con. Mẹ rất hạnh phúc đêm nay. Mẹ muốn các con hợp tác. Mẹ muốn làm việc với các con. Sự hợp tác của các con rất cần thiết đối với Mẹ. Không có các con, Mẹ không thể làm gì được.”

8-8-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ các con xin các con hãy cầu nguyện cho toàn thể Giới Trẻ trên thế giới. Hãy đổi mới chính mình bằng cầu nguyện trước ngày Đại Lễ.”

12-8-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ các con xin các con hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt trong hai ngày này. Hãy dọn mình trong cầu nguyện mừng ngày Lễ sắp đến ! Các con yêu dấu ! Mẹ muốn bảo các con đem bình an đến cho người khác trong những ngày này. Hãy khuyến khích người khác thay đổi ! Các con yêu dấu ! Các con không thể mang lại bình an nếu chính các con không ở trong bình an nội tâm. Đêm nay, Mẹ ban bình an cho các con. Hãy trao bình an cho người khác ! Các con yêu dấu ! Hãy là ánh sáng để chiếu sáng ! Mẹ xin các con hãy nguyện Năm Mầu Nhiệm Mừng khi về nhà đêm nay. Hãy cầu nguyện trước Thánh Giá.”

          15-8-1988 : (Phúc Lành Đặc Biệt - Lễ Mẹ Lên Trời và kết thúc Năm Thánh Mẫu.)

          “Các con yêu dấu ! Từ nay trở đi, Mẹ muốn các con hãy bắt đầu một Năm Mới, Năm của Giới Trẻ. Trong suốt năm nay, hãy cầu nguyện cho Giới Trẻ; hãy nói chuyện với họ. Giới Trẻ ngày nay đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Hãy giúp đỡ lẫn nhau ! Mẹ nhớ tới các con cách đặc biệt, các con yêu dấu. Giới Trẻ có vai trò trong Giáo Hội ngày nay. Hãy cầu nguyện, hỡi các con thân yêu.”

          19-8-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ muốn thời gian này là thời gian quyết định. Hãy quyết định, hỡi các con yêu dấu, hãy bước theo Mẹ, hãy bước theo Mẹ ! Mẹ không thể làm gì cả, Mẹ muốn thực hiện nhiều điều nhưng Mẹ không thể làm gì nếu không có các con. Những quyết định của các con còn yếu ớt quá ! Hãy cầu nguyện trong suốt thời gian này, hỡi các con yêu dấu. Chỉ bằng cầu nguyện các con mới có thể nhận được sức mạnh ấy, sinh lực ấy. Mẹ sẽ giúp các con, hỡi các con thân yêu !”

22-8-1988 : “Các con yêu dấu của Mẹ ! Các con đã giúp Mẹ hoàn thành kế hoạch, bằng những lời cầu nguyện của mình. Xin ngợi khen Chúa Giêsu, các con thân yêu của Mẹ ! Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ muốn bảo các con hãy đặc biệt cầu nguyện cho giới trẻ trong những ngày này. Mẹ muốn gửi gắm cho “các linh mục của Mẹ” việc lập và tổ chức những nhóm, trong đó các bạn trẻ được dạy dỗ và nhận được lời khuyên tốt cho cuộc sống của họ. Các con, các con yêu dấu, những người đang hiện diện đêm nay – các con, phải là những sứ giả đem lại những lời bình an tốt lành cho người khác, đặc biệt cho giới trẻ ! Mẹ các con muốn cầu nguyện cho tất cả các con đêm nay.”

29-8-1988 : “Các con yêu quí ! Hãy tạ ơn Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, ngay cả vì những chuyện nhỏ bé ! Mẹ muốn các con tạ ơn Thiên Chúa vì gia đình các con, vì nơi các con làm việc, và vì những người Thiên Chúa đã cho các con gặp gỡ trên đường đời.”

5-9-1988 :“Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con cảnh báo các con rằng : trong thời gian này, Satan đang thèm muốn các con và đang tìm kiếm các con ! Chỉ một chút trống vắng thiêng liêng nơi các con cũng đủ cho Satan hành động trong các con. Vì lý do này, Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu cầu nguyện. Chớ gì vũ khí của các con là cầu nguyện ! Bằng lời cầu nguyện từ trái tim, các con sẽ thắng Satan. Mẹ các con mời gọi các con hãy cầu nguyện cho giới trẻ trên toàn thế giới.”

9-9-1988 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ các con cảnh báo rằng : Satan đang hoạt động. Mẹ muốn các con chú ý cách đặc biệt đến việc Satan đang hoạt động ráo riết nơi giới trẻ. Các con thân yêu, trong thời gian này, Mẹ muốn các con cầu nguyện trong gia đình cùng với con cái, Mẹ muốn các con nói chuyện với con cái; và trao đổi kinh nghiệm của các con cũng như giúp đỡ chúng giải quyết mọi vấn đề của chúng. Các con yêu dấu ! Mẹ sẽ cầu nguyện cho giới trẻ, cho tất cả các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con thân yêu !  Cầu nguyện là thuốc chữa lành !”  

12-9-1988 :Sứ điệp cho cuộc gặp gỡ đêm nay là : Đức Mẹ kêu gọi tất cả chúng ta hãy cầu nguyện, trong thời gian này, cho những người đói khổ trên khắp thế giới. Đêm nay, Người đặc biệt cám ơn chúng ta, vì đã giúp Người hoàn thành kế hoạch.

17-10-1988 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con rất hạnh phúc, vui mừng cùng các con. Mẹ muốn làm hạnh phúc lan đến các con. Mẹ muốn ban cho các con tình yêu, để các con có thể đem tình yêu đến và lan tỏa nó cho người khác. Mẹ muốn ban cho các con bình an để các con có thể đem bình an ấy cho người khác, cách riêng cho những gia đình nơi mà thù hận đang thống trị. Mẹ muốn tất cả các con, hỡi các con yêu quý, hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình. Mẹ muốn các con khuyến khích người khác cũng canh tân việc cầu nguyện ấy. Mẹ của các con sẽ giúp các con.”

24-10-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ của các con muốn kêu gọi các con cầu nguyện cho giới trẻ trên khắp thế giới, cho các bậc phụ huynh trên khắp thế giới, để họ biết cách giáo dục con cái và hướng dẫn chúng trong cuộc sống, bằng những lời khuyên tốt. Hãy cầu nguyện, hỡi các con thân yêu, tình trạng của giới trẻ hiện rất khó khăn. Hãy giúp đỡ họ ! Hãy giúp đỡ những cha mẹ vì không biết, nên đã cho con cái lời khuyên sai lầm!”

31-10-1988 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con muốn khuyến khích các con cầu nguyện với trái tim. Lời cầu nguyện này cần thiết cho nhân loại và cho thế giới ngày nay. Đừng cầu nguyện chỉ bằng môi miệng ! Đừng cầu nguyện, nếu các con không biết mình cầu nguyện gì ! Cũng vậy, trong giai đoạn này, hỡi các con thân yêu,  Mẹ cần lời cầu nguyện của các con, bởi vì Mẹ có những kế hoạch lớn lao. Mẹ muốn hợp tác với các con. Mẹ đã lặp lại điều ấy nhiều lần trong các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ cần các con. Vì lẽ đó, hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện, và cầu nguyện với trái tim !”

7-11-1988 : “Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng !* Vì thế, Mẹ muốn các con cầu nguyện ngày càng nhiều hơn trong thời gian này. Nhất là Mẹ muốn các con canh tân việc cầu nguyện trong gia đình.”

* Đức Mẹ muốn nói: thời gian Đức Mẹ đang hiện ra tại Mễ Du là thời gian Thiên Chúa ban nhiều ân sủng. Hãy nắm bắt lấy. Qua thời gian này, sẽ không còn có may mắn ấy nữa, và lúc ấy mọi sự sẽ trở nên rất khó khăn cho nhân loại chúng ta.

11-11-1988  (PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT) : Đức Mẹ hiện ra với năm thiên thần và ban Phúc Lành Đặc Biệt trong cuộc hiện ra 30 phút cho thị nhân Vicka.

“Các con yêu dấu ! Các con biết đây là thời gian ân sủng đặc biệt ; chính vì thế, Mẹ yêu cầu các con làm mới  lại trong tâm hồn các con những Sứ Điệp Mẹ ban. Hãy sống các Sứ Điệp ấy với trái tim !”

14-11-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ, và Mẹ xin các con hãy là những người chuyển đi bình an của Mẹ và hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới !”  (qua Vicka)

24-12-1988 : “Các con yêu dấu của Mẹ ! Đây là những ngày vui mừng ! Hãy trao cho Mẹ tất cả vấn đề của các con, và sống trong niềm vui !”

Năm 1989

       Qua Ivan, trên Đồi Hiện Ra ban đêm, trước hàng ngàn bạn trẻ từ bốn phương họp nhau để tham dự “Năm Dành Cho Giới Trẻ”, Đức Mẹ nói :

2-1-1989 : “Các con yêu dấu của Mẹ ! Cho năm nay, Mẹ muốn bảo các con : hãy cầu nguyện ! Mẹ của các con yêu các con. Mẹ muốn hợp tác cùng các con, vì Mẹ cần sự hợp tác ấy. Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con trở thành những người con của Mẹ chuyên loan báo và mang lại bình an, yêu thương, hối cải… Mẹ muốn các con là dấu chỉ cho người khác.* Trong năm mới này, Mẹ muốn ban cho các con bình an. Mẹ muốn ban cho các con  tình yêu và hòa thuận. Hãy giao phó tất cả mọi vấn đề và mọi khó khăn của các con cho Mẹ. Hãy sống Sứ Điệp của Mẹ ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện !”

* Là dấu chỉ nghĩa là thế nào ? Dấu chỉ là một cái gì hướng người ta nghĩ đến một cái gì khác, thực tế là khi thấy chúng ta, vì đã sống Sứ Điệp của Mẹ, nên đã trở thành tốt lành, đạo đức, yêu thương, bình an… người ta nghĩ đến Chúa và Đức Mẹ là những Đấng đã dạy những điều ấy mà ao ước học đòi bắt chước.

9-1-1989 : “Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, vì lúc này Satan đang hoạt động rất tích cực ! Hắn muốn tiêu diệt tất cả những gì các con đã nhận từ Mẹ. Trong những ngày này, Mẹ mời gọi các con canh tân việc cầu nguyện trong gia đình, và hãy cầu nguyện tất cả Mầu Nhiệm Chuỗi Mân Côi mỗi tối.”

6-2-1989 – (PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT) : Thị nhân Ivan nói : “Trong Mùa Chay, Đức Mẹ muốn chúng ta làm những điều này :

  1. Xem lại và sống các Sứ Điệp của Mẹ.
  2. Đọc Thánh Kinh nhiều hơn,
  3. Cầu nguyện nhiều hơn và dâng tất cả cho các Ý Nguyện củaĐức Mẹ.
  4. Hy sinh nhiều hơn.

Đức Mẹ sẽ ở với chúng ta và đồng hành cùng chúng ta. Người ban “PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT”.

13-2-1989 : “Các con yêu dấu ! Hãy nhớ kỹ bốn điều phải làm trong Mùa Chay.* Đêm nay khi về nhà, Mẹ xin các con tạ ơn trước Thánh Giá về mọi điều mà các con cảm thấy phải biết ơn. Hãy tạ ơn Chúa Giêsu cho điều các con mong muốn ! Con của Mẹ sẽ nhận lời các con.”

* Có lẽ đó là 4 điều Ivan nhắc đến ở ngày 6-2-1989 trên đây.

17-2-1989 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ không yêu cầu điều gì đặc biệt. Mẹ chỉ mong muốn các con bắt đầu sống Sứ Điệp của Mẹ. Các con yêu dấu ! Mẹ muốn tìm thấy hành động của các con, chứ không phải là lời nói. Các con sung sướng khi được Mẹ ban cho Sứ Điệp tốt đẹp, nhưng (điều cần là) hãy sống Sứ Điệp Mẹ ban ! Chớ gì mỗi Sứ Điệp sẽ là một bước phát triển mới cho các con ! Hãy đem Sứ Điệp vào cuộc sống, nhờ cách đó các con được lớn lên trong sự sống ! Mẹ của các con không thể ban những Sứ Điệp khác, nếu các con không sống những Sứ Điệp Mẹ đã ban. Ngay đêm nay, các con hãy bắt đầu sống Sứ Điệp đi !”

24-2-1989 : “Đêm nay về nhà, các con hãy nguyện kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, mỗi kinh bảy lần ; rồi lặp lại những kinh đó năm lần.”

27-2-1989 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian này, hãy tăng số lượng những kinh nguyện của các con, và hãy đi sâu vào những Sứ Điệp Mẹ đã ban ! Đêm nay về nhà, hãy nguyện Năm Mầu Nhiệm Vui trước Thánh Giá !

3-3-1989 : “Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn các con, vì sự có mặt của các con ở đây đã giúp cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành. Trong thời gian này, hãy cầu nguyện và đổi mới chính mình ! Đêm nay về nhà, hãy nguyện Năm Mầu Nhiệm Vui trước Thánh Giá !”

17-3-1989 : “Một lần nữa, Mẹ xin các con hãy tăng số lượng những lời cầu nguyện của mình, để chuẩn bị mừng Lễ Phục Sinh ! Và cũng hãy đọc Thánh Kinh, đặc biệt là những đoạn nói về Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu ! Hãy dọn lòng để chiêm ngắm Chúa Giêsu ! Đêm nay về nhà, hãy cầu nguyện trước Thánh Giá, để tạ ơn về mọi ơn lành các con đã lãnh nhận !”

20-3-1989 :“Đêm nay, Mẹ xin các con từ nay hãy bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn. Hãy suy ngắm về những thương tích của Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt trước Thánh Giá ! Chớ gì Thánh Giá ở trước mắt các con trong những ngày các con gặp thử thách.

24-3-1989 (Thứ Sáu Tuần Thánh) : “Các con yêu dấu! Đêm nay, Mẹ của các con rất sung sướng thấy các con tập họp đông đảo như vậy. Các con thân yêu, Mẹ mong ước các con bắt đầu sống một cuộc sống khác từ ngày hôm nay. Mẹ của các con ban tình yêu cho các con; hãy trao tình yêu ấy cho người khác, để chúng ta có thể sẵn sàng sống Lễ Phục Sinh ! Khi về nhà, hãy kết thúc ngày hôm nay trong cầu nguyện.”

27-3-1989 (Thứ Hai Phục Sinh) : “Các con yêu dấu ! Mẹ của các con kêu gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con yêu dấu, đây là thời gian ân sủng ! Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt và đổi mới bản thân bằng việc cầu nguyện ! Hãy xây dựng cho mình một đời sống thiêng liêng ! Việc xây dựng này kéo dài đến cuối đời các con. Cứ tiếp tục cầu nguyện càng nhiều càng tốt, như thế bằng lời cầu nguyện, các con sẽ giúp đỡ Mẹ.”

5-5-1989 :“Các con thương yêu ! Đêm nay, Mẹ các con mời gọi các con hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt trong thời gian này. Đây là thời gian ân sủng ! Hãy phó mình cho Chúa Thánh Thần, để Ngài đổi mới các con ! Chớ gì cầu nguyện đổi mới thân xác, linh hồn và trái tim các con ! Đừng để thân xác các con yếu đuối ! Các con biết là Chúa Thánh Thần luôn ước muốn giúp các con.”

12-5-1989 : “Bây giờ là thời gian của các ân sủng đặc biệt, nhưng Satan cũng đang hoạt động ráo riết.”

6-6-1989 : “Các con yêu dấu ! Mẹ rất hạnh phúc ở với tất cả các con. Các con yêu dấu, các con đã giúp Mẹ thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ muốn nói với các con về tình yêu và ban tình yêu cho các con. Trong những ngày này, hãy dọn lòng mừng Lễ Kỷ Niệm Lần Hiện Ra Đầu Tiên với tình yêu, với các Sứ Điệp của Mẹ và với niềm vui ; rồi Mẹ sẽ giúp đỡ các con, hỡi các con yêu quý, và Mẹ sẽ ở lại với các con. Không có gì quan trọng hơn đối với các con, ngoài việc đặt những gì Mẹ đã bảo lên hàng đầu.”

16-6-1989 : “Các con yêu quý ! Mẹ muốn các con làm việc đền tội nhiều hơn.”

23-6-1989 : “Các con yêu dấu ! Mẹ sung sướng thấy các con đông đảo như vậy. Mẹ muốn cầu nguyện cho các con cách đặc biệt đêm nay. Các con yêu quý, hãy dâng cho Mẹ ngày mai (24 -6-1989) trong cầu nguyện.”

26-6-1989 : “Các con yêu dấu ! Hôm qua, Mẹ của các con đã xin các con từ nay làm mới lại các Sứ Điệp. Mẹ các con yêu cầu,  nhất là các con trong nhóm cầu nguyện, kể từ nay hãy sống Sứ Điệp trong cầu nguyện ! Nếu các con  muốn được Mẹ các con ban những Sứ Điệp mới khác, trước tiên các con hãy sống những Sứ Điệp Mẹ đã ban.” 

3-7-1989 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con xin những người hiện đang có mặt (những người đến từ khắp thế giới), khi về quê nhà, hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình ! Hãy dùng thời gian để cầu nguyện, hỡi các con thân yêu ! Là Mẹ của các con, nên Mẹ đặc biệt muốn bảo các con rằng gia đình phải cầu nguyện chung với nhau. Chúa Thánh Thần muốn hiện diện trong các gia đình. Hãy để Chúa Thánh Thần ngự đến ! Ngài đến qua cầu nguyện. Vì thế, hãy cầu nguyện và để Chúa Thánh Thần đổi mới các con, đổi mới gia đình thời nay ! Mẹ các con sẽ giúp đỡ các con.”

10-7-1989 hay 14-7-1989 : “Các con yêu dấu ! Các con biết chúng ta đang sống Năm Của Giới Trẻ. Năm này kết thúc vào ngày 15-8. Mẹ của các con ước muốn một năm nữa được cống hiến thêm cho giới trẻ, nhưng không chỉ cho giới trẻ mà thôi. Chớ gì năm nay cũng sẽ là Năm của Gia Đình ! Các con yêu quý, trong những ngày trước ngày 15-8 này, các con và gia đình hãy chuẩn bị tâm hồn đón năm mới sắp đến, sao cho năm ấy có thể là Năm của Gia Đình.”

17-7-1989 : “Các con yêu dấu ! Mẹ muốn kêu gọi các con lại bắt đầu sống các Sứ Điệp. Hơn tám  năm qua, Mẹ của các con đã ban bốn Sứ Điệp : Hòa Bình, Hối Cải, Hy Sinh và Đức Tin. Các con yêu quý,  Mẹ muốn các con sống những Sứ Điệp nhờ cầu nguyện. Mẹ biết các con hứa hẹn với Mẹ rất nhiều bằng lời nói, nhưng, hỡi các con yêu dấu,  Mẹ muốn các con đem ra thực hành. Các con yêu dấu, Mẹ sẽ cầu nguyện và Mẹ sẽ giúp đỡ các con. Hối cải là một tiến trình trải dài trong suốt cả cuộc đời các con.

21-7-1989 : “Hãy cầu nguyện cho những Ý Nguyện của Mẹ !”

24-7-1989 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con rất sung sướng nhìn các con tụ họp đông đảo như vậy. Mẹ muốn ban tình yêu cho các con đêm nay, để các con có thể trao lại và chia sẻ tình yêu này với những người khác khi trở về nhà. Hãy sống tình yêu ! Mẹ muốn ban bình an cho các con, để các con có thể mang đến cho người khác. Nhưng các con không thể mang bình an cho người khác, nếu không có sự bình an này trong chính các con. Các con thân yêu ! Mẹ cần các con hợp tác với Mẹ, vì ngày nay có nhiều kế hoạch mà Mẹ không thể thực hiện, nếu không có các con. Mẹ cần sự hợp tác của các con. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đi !”

31-7-1989 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ đặc biệt muốn kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới, hãy dành thời giờ cho con cái và gia đình ! Chớ gì họ dâng hiến tình yêu cho con cái ! Chớ gì tình yêu họ hiến cho con cái chứa đượm tình phụ mẫu ! Một lần nữa, hỡi các con yêu quý, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện trong gia đình ! Trong một lần gặp gỡ trước đây, Mẹ của các con đã xin các con bắt đầu canh tân việc cầu nguyện trong gia đình. Đêm nay, Mẹ lại xin điều ấy. Trong giai đoạn này, chúng ta hãy chung lòng cầu nguyện cho giới trẻ trên thế giới !”

7-8-1989 : “Đêm nay, Mẹ của các con muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Đây là thời gian ân sủng. Hãy cầu nguyện đi, hỡi các con yêu quý,  và Mẹ các con sẽ cầu nguyện chung với các con ! Hãy giao phó mọi vấn đề và khó khăn của các con cho Mẹ !”

11-8-1989 : “Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, như đã từng kêu gọi trong lần gặp gỡ trước đây. Trong ba ngày sắp tới, Mẹ xin mỗi người trong các con làm một việc hy sinh, hãy từ bỏ điều gì các con rất yêu thích trong cuộc sống. Hãy từ bỏ điều ấy cách riêng trong ba ngày này !”

14-8-1989 – (PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT) : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con rất hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc được ở bên các con và thấy các con đông đảo như vậy. Mẹ hạnh phúc vì những gì chúng ta đã làm trong Năm của Giới Trẻ này. Chúng ta đã tiến lên một bước. Trong tương lai, Mẹ muốn thấy (các con là) các bậc cha mẹ tương lai trong gia đình làm việc và cầu nguyện càng nhiều càng tốt cùng với con cái, nhờ vậy họ có thể củng cố tinh thần chúng mỗi ngày được thêm vững mạnh. Mẹ của các con đến đây để giúp mỗi người các con. Hãy mở lòng ra với Mẹ các con; Người đang chờ đợi các con đấy ! Chớ gì khoảnh khắc các con sẽ trải qua lúc nửa đêm hôm nay sẽ là khoảnh khắc để tạ ơn về mọi sự các con đã nhận lãnh trong năm.”

18-8-1989 : “Các con yêu quý ! Đêm nay, Mẹ của các con xin các con trong thời gian này hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới.”

21-8-1989 : “Đêm nay, Mẹ của các con muốn mời gọi các con lại bắt đầu sống các Sứ Điệp ! Hỡi các con, Mẹ của các con không thể ban Sứ Điệp mới, nếu các con không sống những Sứ Điệp Mẹ đã ban. Với tình yêu và niềm vui, các con hãy quyết định bắt đầu sống các Sứ Điệp, để Mẹ các con tiếp tục hướng dẫn các con; để các con tiếp tục tăng trưởng trong tình yêu đối với Mẹ nhờ sống các Sứ Điệp.”

15-12-1989 : “Hãy chuẩn bị hồn xác cho Tuần Chín Ngày mừng Lễ Giáng Sinh. Trong kinh nguyện của các con, hãy đặc biệt dành một kinh để cầu nguyện theo Ý Nguyện của Mẹ. Hãy từ bỏ điều gì đó mà các con yêu thích nhất !”

18-12-1989 : “Những kinh nguyện và hy sinh mà các con quyết định dâng lên trong những ngày này theo lời Mẹ yêu cầu đã không được thực hiện với tình yêu. Mẹ xin các con dâng những lời cầu nguyện và hy sinh với tình yêu, như trong những ngày đầu Các Cuộc Hiện Ra. Những gì các con quyết định làm, và dâng lên theo Ý Nguyện của Mẹ trong Tuần Chín Ngày, vẫn chưa đủ. Các con phải quyết định dâng hiến nhiều hơn, vì các con hoàn toàn có khả năng.”

            21-12-1989 :Thị nhân Marija gởi cho Cha Luciano : “Đức Mẹ yêu cầu con cầu nguyện và dâng hy sinh cho các linh mục.”

22-12-1989 : Marija : “Đức Mẹ nói Giáng Sinh này phải là Giáng Sinh đẹp nhất trong đời bạn.”

22-12-1989 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ các con muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện, nhất là cầu nguyện trong hai ngày này. Nhờ cầu nguyện, các con hãy mở lòng ra, rồi tất cả chúng ta cùng nhau chờ đợi ngày này, ngày của niềm vui cho chúng ta. Các con thân yêu, Mẹ ước muốn các con quyết định làm một việc cụ thể trong hai ngày này.”

25-12-1989 - (Lễ Giáng Sinh) : “Các con yêu dấu ! Trong vòng tay Mẹ đây là Con của Mẹ ! Mẹ muốn các con hãy là ánh sáng cho tất cả mọi người trong năm mới sắp đến. Mẹ muốn kêu gọi các con một lần nữa hãy sống Sứ Điệp, những Sứ Điệp Hòa Bình, Hối Cải, Cầu Nguyện, Đền Tội và Niềm Tin. Các con thân yêu, Người Mẹ của các con không đòi hỏi nơi các con những lời nói, nhưng đòi hỏi những hành động. Mẹ sẽ giúp đỡ các con và Mẹ sẽ ban cho các con sức mạnh để tiếp tục. Còn đêm nay, Mẹ muốn bảo các con : “Hãy vui lên !”

 

Năm 1990

1-1-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con muốn kêu gọi các con, như Mẹ đã từng kêu gọi trước đây, hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình ! Các con yêu dấu, gia đình ngày nay cần phải cầu nguyện. Mẹ mong ước rằng, hỡi các con thương yêu, các con sẽ lại bắt đầu việc sống Sứ Điệp của Mẹ nhờ sự cầu nguyện này.”

2-2-1990 : “Hãy cầu nguyện cho hòa bình, không chỉ những người trong nhóm mà mọi người đang hiện diện, hãy cầu nguyện cho hòa bình.”

5-2-1990 : “Hãy cầu nguyện cho hòa bình, nhất là các con trong nhóm cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho hòa bình.”

            9-2-1990 : “Đức Mẹ yêu cầu các cuộc họp nhóm cầu nguyện nên kéo dài hai giờ, một giờ hát Thánh ca và một giờ cầu nguyện.”  

            12-2-1990 : “Các con yêu dấu ! Mẹ của các con rất hạnh phúc khi thấy các con tụ họp đông đảo như thế. Các con thân yêu, các con đã đến cùng Mẹ với quyết tâm. Chớ sợ hãi gì cả, vì Mẹ bảo vệ và canh giữ các con. Các con yêu dấu, đêm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện, vì Mẹ cần các con giúp để hoàn thành các kế hoạch của Mẹ. Mẹ cần các con hợp tác, hỡi các con thân yêu ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ !”

19-2-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con muốn cảnh báo cho các con rằng : Satan đang tích cực hoạt động cách đặc biệt trong những ngày này. Đừng để linh hồn các con trống vắng, nhưng hãy lấp đầy khoảng trống bằng cầu nguyện ! Các con thân yêu, những ngày này, cầu nguyện là phương thuốc tốt nhất để bảo vệ các con chống lại sự dữ. Hỡi các con yêu quý, cách đặc biệt, hãy quyết định sống Mùa Chay nhờ cầu nguyện. Đêm nay, Mẹ mong các con nguyện Năm Mầu Nhiệm Mừng khi trở về nhà.”

2-3-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con yêu cầu và van nài : Hãy phó thác mọi vấn đề, mọi khó khăn của các con cho Mẹ ! Mẹ muốn chuẩn bị các con cho ngày sắp tới được thảnh thơi không còn vướng mắc vấn đề nào. Hãy giao hết mọi vấn đề cho Mẹ.”

5-3-1990 : “Các con hãy làm một việc gì cụ thể để mừng Lễ Phục Sinh !”

23-3-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ các con muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con yêu dấu, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để hoàn thành kế hoạch Mẹ đang có cho các con và cho cả thế giới nữa. Cám ơn các con, các con yêu quí, đã lắng nghe Mẹ. Các con yêu dấu, cám ơn các con  đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

13-4-1990 – Thứ Sáu Tuần Thánh :

“Các con yêu dấu ! Mẹ hạnh phúc khi gặp gỡ các con đêm nay. Các con thân yêu, các con biết đấy, khi Con của Mẹ hấp hối, chỉ có Mẹ cô đơn với Người và vài người phụ nữ khác. Vì thế, đêm nay, Mẹ hạnh phúc thấy các con đến đây đông đảo như vậy. Đêm nay nữa, khi các con về nhà, hãy nguyện một chuỗi Mân Côi trước Thánh Giá, để tạ ơn [Thiên Chúa].”

 

  7-5-1990 : “Các con yêu dấu ! Mẹ của các con rất hạnh phúc đêm nay khi gặp tất cả các con. Đêm nay, Mẹ lại muốn kêu gọi các con hãy nguyện kinh Mân Côi và cầu nguyện đặc biệt trong tháng này, vì Mẹ cần lời cầu nguyện của các con.”

11-5-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con rất vui mừng gặp các con. Đặc biệt đêm nay, Mẹ muốn các con giao hết cho Mẹ mọi vấn đề và mọi khó khăn của mình, để các con có thể thong dong và vui tươi hơn mà cầu nguyện, ngõ hầu lời cầu nguyện của các con được phát xuất từ trái tim. Vì lẽ đó, đêm nay, Mẹ muốn xin các con hãy tự giải thoát mình khỏi những khó khăn nhờ cầu nguyện; rồi Mẹ sẽ cầu nguyện cho các con. Các con yêu quí, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con.”

21-5-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ các con mời gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Những ngày này, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con cho hòa bình, các con yêu dấu. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện !”

25-5-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Nhất là hãy sống, đón nhận và hoàn thành bằng lời cầu nguyện Sứ Điệp mà Mẹ ban đêm nay. Mẹ cần những kinh nguyện của các con,  hỡi các con yêu quý. Vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.”

1-6-1990 : “Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng ! Hãy mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, để Người làm cho các con nên mạnh mẽ ! Các con yêu dấu, trong thời gian này, Mẹ của các con muốn đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện và hy sinh.”

8-6-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ rất hạnh phúc thấy các con đông đảo như vậy. Đêm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con thân yêu, Mẹ cần lời cầu nguyện để hoàn thành nhiều kế hoạch mà Mẹ muốn hoàn tất. Đặc biệt đêm nay, Mẹ mời gọi các con, hãy nguyện Năm Mầu Nhiệm Mừng của Chuỗi Mân Côi trước Thánh Giá khi các con trở về nhà. Hãy nguyện những Mầu Nhiệm ấy cầu cho các Ý Nguyện của Mẹ !”

22-6-1990 : “Các con yêu dấu ! Mẹ rất vui sướng thấy các con đến đông đảo như vậy. Đêm nay nữa, Mẹ xin các con hãy dọn mình nhờ cầu nguyện, trong hai ngày này, để đón ngày (Lễ Mừng) sắp đến.”

25-6-1990 : “Các con yêu dấu ! Mẹ các con mời gọi các con đến với niềm vui. Mẹ  xin các con hãy bắt đầu sống Sứ Điệp của đêm nay (Sứ Điệp ngày 25 hàng tháng được ban trước đó cho Marija). Đêm nay nữa, Mẹ của các con lại xin các con trao phó hết mọi vấn đề, mọi khó khăn của mình cho Mẹ. Cám ơn các con, các con yêu quý, vì chúng ta đang tiếp tục sống trong cầu nguyện mọi điều Mẹ bảo.”

13-7-1990 : “Các con yêu dấu ! Mẹ các con xin các con, nhất là trong giai đoạn này, hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa. Lúc này, Satan đang muốn hoạt động ráo riết nhờ những yếu đuối của các con. Vì lẽ ấy, các con thân yêu, Mẹ mời gọi các con: Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện ! Đừng để Satan bước vào ! Hãy đóng lại mọi cửa ngõ ! Cầu nguyện là vũ khí tốt nhất.”

23-7-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ các con đặc biệt muốn mời gọi các con hãy cầu nguyện trong những ngày này cho hòa bình.”

30-7-1990 : Đại Hội Giới Trẻ Quốc Tế ở Medjugorje, Đức Mẹ hiện ra ban đêm với Ivan và Marija, cùng hàng ngàn bạn trẻ trên Đồi Hiện Ra và nói :

“Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ muốn đặc biệt mời gọi các con cầu nguyện. Nhất là các con, những người trẻ nhất sẽ hiện diện đông đảo trong những ngày này. Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và hãy đổi mới tâm hồn, để sau này có thể chấp nhận mọi điều Mẹ sẽ bảo các con, là tất cả những Sứ Điệp của Mẹ ! Cám ơn các con, các con yêu quý, vì các con sẽ làm Mẹ hạnh phúc nhờ những lời cầu nguyện của các con.

3-8-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ các con muốn khuyến khích các con hãy cầu nguyện nhiều hơn  trong thời gian này. Hãy tham gia cầu nguyện cùng giới trẻ ! Nhất là, hỡi các con yêu quý, Mẹ các con muốn các con hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con ngày nay.”

10-8-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con muốn đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình.”

13-8-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ của các con đặc biệt xin các con cầu nguyện cho hòa bình, nhất là vào thời gian này. Hãy cầu nguyện đi,  các con yêu quý, để giúp Mẹ các con hoàn thành tất cả những gì Mẹ dự định !”

17-8-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ xin các con cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình.”

         20-8-1990 :“Mẹ xin các con cầu nguyện cho hòa bình.”

Những Sứ Điệp ngày 20 và 24-08 đã được ban cho Ivan, khi nhóm của anh đang họp nhau cầu nguyện. Rồi Đức Mẹ cầu nguyện cho hòa bình một cách rất khác thường, nhưng rất đặc biệt trước mắt thị nhân Ivan.

24-8-1990 : “Hãy cầu nguyện cho hòa bình một cách đặc biệt !”

1-10-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con xin các con cầu nguyện một cách đặc biệt cho hòa bình trong thời gian này.”

5-10-1990 : “Hãy cầu nguyện cho hòa bình trong thời gian này !”

Lần đầu tiên kể từ khi có những cuộc hiện ra, người ta nghe thấy tiếng Ivan đọc kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh ba lần cùng Đức Mẹ. Đức Mẹ nói với Ivan : Người đọc những kinh ấy, để cầu cho hòa bình.

10-10-1990 : “Mẹ đến đây với tư cách Nữ Vương Hòa Bình và Hòa Giải. Mẹ cần những kinh nguyện và hy sinh của các con, nhất là trong thời gian này. Hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới !”

15-10-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ mời các con cầu nguyện cho hòa bình. Các con yêu dấu, Mẹ muốn ban cho các con những Sứ Điệp mới. Vì là Mẹ của các con, Mẹ luôn muốn dạy dỗ các con những điều mới mẻ. Nhưng để được như vậy, trước hết, các con phải sống những Sứ Điệp Mẹ đã ban, rồi Mẹ mới có thể ban Sứ Điệp mới.”

19-10-1990 : “Hãy cầu nguyện cho hòa bình !”

16-11-1990 – Qua Marija : “Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn các con đêm nay đã lên đây cầu nguyện. Mẹ của các con xin các con hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong thời gian này. Vì thế, Mẹ xin các con hãy thường xuyên lên Đồi Hiện Ra và Núi Thánh Giá Krizevac, để cầu nguyện cho hòa bình. Mẹ cũng xin các con tụ họp gia đình, để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình, và cho thế giới được cứu độ.”

Cuộc hiện ra lần này xem ra là rất mãnh liệt, vì sau đó Marija nói : “Tôi cảm thấy như thể Đức Mẹ muốn nắm lấy linh hồn tôi.” 

 26-11-1990 : Sứ Điệp này đã được ban cho Marija, trong khi nhóm của cô đang cầu nguyện trên núi. Đức Mẹ nói Người rất vui, vì dân chúng đã đến cầu nguyện với Người.

“Các con thân yêu ! Mẹ muốn các con làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ bằng tình yêu.”

21-12-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con mời gọi các con hãy dùng thời gian này, để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Giáng Sinh sắp đến, bằng cầu nguyện.”

24-12-1990 : Đức Mẹ hiện đến cùng với ba thiên thần.

“Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ mời gọi các con trao cho Mẹ hết mọi vấn đề của các con. Các con yêu quí của Mẹ, HÃY  VUI  MỪNG !”

 31-12-1990 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ các con mời gọi các con hãy cùng đi với Mẹ đến nhà thờ trong niềm vui và trong lời cầu nguyện. Trong niềm vui rất đặc biệt này, các con hãy cầu nguyện trong nhà thờ cho hòa bình !”

Đêm hôm ấy có Thánh Lễ Giao Thừa lúc 11g30.

Năm 1991

7-1-1991 : Lúc 10 giờ tối, Đức Mẹ đến cùng ba thiên thần và cầu nguyện rất lâu với Ivan cho hòa bình :

“Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình.”

11-1-1991 : Đức Mẹ hiện ra với Ivan, trong khi nhóm của anh đang cầu nguyện. Mặc dù không ban Sứ Điệp, nhưng Người đã cầu nguyện cùng Ivan cho hòa bình. Những người, có mặt trên núi để cùng nhau cầu nguyện, có cảm tưởng hành động ấy là một Sứ Điệp mạnh mẽ của Đức Mẹ, cho thấy rằng tất cả mọi người đều phải cầu nguyện cho hòa bình – như Người đang làm.

14-1-1991 : Đức Mẹ hiện ra lúc 9g30 tối trên Đồi Hiện Ra. Ivan nói Đức Mẹ đã cùng anh cầu nguyện cho hòa bình, và Người cảm ơn dân chúng đã lên Đồi để cầu nguyện. Mẹ không ban Sứ Điệp. Ivan xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện thâu đêm cho hòa bình, và họ đã chầu Thánh Thể suốt đêm ấy tại nhà nguyện, hợp ý cùng 1.000 nhóm cầu nguyện trên nước Mỹ. Ivan đã có mặt.

22-3-1991 : “Đêm nay, Mẹ của các con mời gọi các con cầu nguyện nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện, nhất là trong gia đình các con, và nhờ cầu nguyện, hãy chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh sắp đến !”

29-3-1991 – (Thứ Sáu Tuần Thánh) : “Các con yêu dấu ! Mẹ muốn kêu gọi các con, dưới chân Thánh Giá này, hãy lãnh nhận thập giá của các con như Ý Thiên Chúa muốn. Như Con của Mẹ đã vác Thập Giá của Người, các con cũng hãy chịu đựng mọi sự, để Con của Mẹ được vinh danh qua những thập giá của các con. Cám ơn các con, các con yêu quý, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ mà vác thập giá của mình!”

5-4-1991 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con muốn mời gọi các con, nhất là vào thời gian này, hãy cùng Mẹ cầu nguyện cho hòa bình !”

Rồi Ivan nguyện kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh ba lần với Đức Mẹ để cầu nguyện cho hòa bình.

8-4-1991 : “Mẹ xin các con hãy cùng Mẹ cầu nguyện cho hòa bình.”

3-5-1991 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ của các con muốn các con cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình trong những ngày này. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện ! Lời cầu nguyện của các con rất cần thiết đối với Mẹ.”

10-5-1991 : “Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình.”

27-5-1991 : “Mẹ mời gọi các con đón nhận và sống Sứ Điệp Mẹ đã ban cho các con vào ngày 25.”

17-6-1991 : “Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho (thế giới được) hòa bình và hối cải.”

5-7-1991 : “Các con yêu dấu ! Mẹ của các con muốn các con cùng Mẹ cầu nguyện cho hòa bình cách đặc biệt trong thời gian này.”

5-8-1991 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ rất hạnh phúc thấy các con đông đảo như vậy. Mẹ muốn các con cũng được hạnh phúc; hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho hòa bình trong niềm vui ! Mẹ cũng cần những kinh  nguyện của các con nữa.”

 9-8-1991 : “Các con yêu dấu ! Mẹ đặc biệt mời gọi các con đang có mặt ở đây hãy cầu nguyện. Các con thân yêu, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện trong thời gian này, và làm những việc hy sinh !”

Năm 1992

      16-4-1992 : Sau đây là những lời Ivan nói về Sứ Điệp của ngày Thứ Năm Tuần Thánh do Đức Mẹ ban, trong tầng hầm lúc tránh bom * :  

Sau bao lần Đức Mẹ kêu gọi khẩn thiết cầu nguyện cho hòa bình – nhưng xem ra dân chúng miền đó không hiểu và không tuân hành cho mấy vì họ tưởng mọi sự vẫn bình yên – nay chiến tranh khủng khiếp đã bùng nổ ! Người ta mới mở mắt ra, thì đã muộn.

 “Trong Sứ Điệp ấy, Đức Mẹ mời chúng ta kiên trì cầu nguyện để nhờ cầu nguyện sốt sắng, chúng ta có thể đánh bại ma quỉ. Trong Sứ Điệp ấy, Người nhắc lại những gì đã nói ngay từ buổi đầu các cuộc hiện ra rằng : chiến tranh có thể được chận đứng bằng cầu nguyện và ăn chay. Vì vậy, đây là một lý do mạnh mẽ để chúng ta cầu nguyện, đến gần với Thiên Chúa hơn, để cùng với Người và với Đức Mẹ, chúng ta có thể đánh bật tất cả những gì đang đè nặng trên chúng ta lúc này.”

24-6-1992 :“Xin ngợi khen Chúa Giêsu ! Mẹ mang bình an đến cho các con, vậy hãy đem bình an cho người khác ! Chính các con sẽ là những người mang hòa bình đến cho thế giới.”

Ghi chú : Thời gian này, thị nhân Ivan đang ở Phi Luật Tân. Tại Phi Luật Tân, hơn 60.000 người tụ họp ở Manilla Colosseum (Vận động trường của Thủ Đô) để nghe IVAN truyền lại các Sứ Điệp của Đức Mẹ Mễ Du; và cùng nhau cầu nguyện.

29-6-1992 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay cách đặc biệt, Mẹ muốn mời gọi các con hãy hoàn toàn suy phục Mẹ. Hãy trao cho Mẹ mọi vấn đề và mọi khó khăn của các con. Nhất là Mẹ muốn các con hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ trong đời sống các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu quí, vì Mẹ cần những lời cầu nguyện của các con trong thời gian này ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

10-7-1992 : “Mẹ xin các con cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II *, và cho các linh mục.”

* Nay, Đ.G.Hoàng Gioan Phaolô II đã qua đời ngày 2-4-2005.

      3-8-1992  : “Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy kiên tâm cầu nguyện cho hòa bình.”

14-8-1992 : “Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, Mẹ kêu gọi các con hãy nguyện kinh Mân Côi trong gia đình. Hãy cầu nguyện nhiều hơn và nguyện kinh Mân Côi. Hãy dâng kinh Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình !”

4-9-1992 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, cách đặc biệt, Mẹ muốn mời gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình.  Mẹ cần những lời cầu nguyện của các con. Cám ơn các con, các con yêu quí,  đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.”

12-9-1992 : “Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con hãy kiên trì cầu nguyện cho hòa bình.”

2-10-1992 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ của các con muốn đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện vào thời gian này. Các con yêu dấu, Satan, trong lúc này, đang muốn hành động qua từng việc nhỏ, rất nhỏ, hỡi các con yêu dấu. Vì thế, hãy cầu nguyện ! Lúc này Satan rất mạnh và Nó muốn làm các con lệch hướng, cũng như muốn triệt phá kế hoạch hòa bình của Mẹ.”

14-12-1992 : “Đêm nay hết sức đặc biệt, Mẹ mời các con hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình; và trong giờ cầu nguyện gia đình, các con thân yêu, hãy đọc cách riêng những đoạn Thánh Kinh đặc biệt liên quan đến Mùa Vọng ! Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu quý, nhất là trong thời gian này, và bằng kinh nguyện, hãy chuẩn bị tâm hồn đón ngày đại lễ đang đến gần, để Giáng Sinh năm nay sẽ khác hẳn mọi Giáng Sinh trước và tràn ngập niềm vui, hỡi các con yêu dấu. Hãy nhớ rằng, các con yêu dấu, năm xưa, khi Con của Mẹ sinh ra, Chúng Ta đã hạnh phúc như thế nào nơi máng cỏ trong chuồng bò lừa khi Con của Mẹ được sinh ra ! Chớ gì gia đình các con và tất cả những ai đang có mặt đều được hạnh phúc !”

*  Có ý nói : Chúa Giêsu sơ sinh, Mẹ và Thánh Giuse và có lẽ cả các người mục đồng đến thăm.

Năm 1993 – Năm 1995

8-1-1993 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ của các con kêu gọi các con hãy cầu nguyện ngày càng nhiều hơn cho những Ý Nguyện của Mẹ, nhất là trong thời gian này… ! Mẹ cần lời cầu nguyện của các con.”

5-3-1993 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho Ơn Hối Cải trong thời gian này. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để hoàn thành những kế hoạch của Mẹ.”

                                Năm 1994

5-8-1994 : "Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện trong thời gian này cho các tội nhân hối cải !"

6-8-1994 : "Các con yêu dấu ! Đêm nay cách đặc biệt, Mẹ muốn mời gọi các con trong thời gian này hãy đặc biệt cầu nguyện nhiều hơn nữa cho giới trẻ và các gia đình ! Các con yêu dấu, Mẹ cũng sẽ cầu nguyện cùng các con. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện !"

  15-8-1994 : Đức Mẹ hiện ra với Ivan lúc 10 giờ tối, tại Cây Thánh Giá Xanh. Anh hướng dẫn cả nhóm cầu nguyện đọc hai chục kinh Mân Côi của Mầu Nhiệm Vui và Mừng,  thay vì hát và đọc một chục kinh Mân Côi, cùng một "Tràng chuỗi Hòa bình" như mọi khi. Đêm nay, Đức Mẹ đến, hết sức vui mừng, Người chào chúng tôi :

"Ngợi khen Chúa Giêsu, hỡi các con yêu quý của Mẹ !"

Rồi Mẹ đưa tay ra cầu nguyện trên chúng tôi và chúc lành cho chúng tôi. Sau đó, Ivan ký thác mọi nhu cầu và ý nguyện của chúng tôi – và đặc biệt là các bệnh nhân – cho Đức Mẹ. Đêm nay, Người cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình, và đọc một kinh Lạy Cha và Sáng Danh với chúng tôi. Khi ra đi, Người vẫn tiếp tục nguyện kinh và nói :

“Hãy đi bình an, hỡi các con yêu dấu của Mẹ !”

Người để lại phía sau một Thánh Giá bằng ánh sáng. Không có Sứ Điệp, nhưng chúng ta phải chú ý đến việc Người đã cầu nguyện cho hòa bình. Đêm nay, mọi người đều cảm thấy sự hiện diện của Đức Mẹ.

- Sau phần lần hạt Mân Côi dành cho dân chúng vào buổi chiều trên Đồi Hiện Ra có vài phụ nữ người Croaxia đi xuống đồi và ngước nhìn lên Núi Thánh Giá phía xa xa. Họ bỗng la lên : "Gospa kìa !". Rõ ràng họ đã trông thấy Đức Mẹ ở gần Thánh Giá. Sự kiện này do một người hướng dẫn hành hương người Ai Len thuật lại.

19-8-1994 : "Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ các con muốn cám ơn các con. Cám ơn các con về mọi lời kinh nguyện của các con. Chính các con đã cầu nguyện và giúp Mẹ cho đến ngày hôm nay để Mẹ thực hiện các kế hoạch của Mẹ. Các con ạ ! Đừng chán cầu nguyện, nhưng hãy cầu nguyện hơn nữa ! Mẹ vẫn còn cần các con cầu nguyện hơn nữa. Cám ơn các con đã đáp lại lời Mẹ kêu gọi !"

                       

     Năm 1995

25-4-1995 : Đức Mẹ vui mừng hiện đến và như mọi khi, Người chào chúng tôi : "Xin ngợi khen Chúa Giêsu Kitô !" Trước tiên, Người dang tay ra cầu nguyện trên chúng tôi, rồi cầu nguyện lúc lâu bằng một ngôn ngữ, mà thị nhân Vicka chưa từng nghe thấy trước kia (không thuộc thế giới này). Vicka nói : "Đó không phải là ngôn ngữ của trái đất." Đức Mẹ đã ban Sứ Điệp sau :

"Các con yêu dấu ! Mẹ còn nhiều Sứ Điệp để ban cho các con, nhưng tâm hồn các con vẫn khép lại và ở xa các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con."

Sau đó, Vicka gửi gấm cho Người tất cả những ai hiện diện, rồi cầu nguyện cho họ. Đức Mẹ ra đi khi nói :

"Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !"

Người hẹn với Vicka cuộc hiện ra lần sau vào thứ Sáu, lúc 11 giờ đêm trên Núi Thánh Giá.

23-6-1995 : "Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ rất hạnh phúc thấy các con đến đông đảo như vậy. Mẹ muốn mời gọi tất cả các con hôm nay, cách đặc biệt hãy cầu nguyện cho các tội nhân được ăn năn hối cải !"(qua Vicka)

15-8-1995 – (Lễ Đức Mẹ Lên Trời) : Đức Mẹ đến trên Đồi Hiện Ra lúc 10g30 tối. Ivan nói Người đã đến với y phục vàng và hết sức vui vẻ. Người cũng đến cùng ba thiên thần. Ivan gởi gấm tất cả chúng tôi cùng các ý nguyện, nhất là các bệnh nhân, cho Người. Sứ Điệp của Đức Mẹ như sau :

"Các con yêu quý ! Trong thời gian vui mừng này, các con hãy cầu nguyện không mệt mỏi ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện !"

Rồi Người nguyện một kinh Lạy Cha và một kinh Sáng Danh với Ivan. Người ra đi trong ánh sáng của Thánh Giá và nói :

“Hãy đi bình an, hỡi các con yêu quý của Mẹ !"     

1995 : Nữ tu Emmanuel thuật lại trong bản tin của chị, đề ngày 15-10-1995 :

"Tôi không thể giấu các bạn Sứ Điệp Đức Mẹ ban cho chúng tôi một đêm nọ trên núi Thánh Giá, đã khiến tôi rất đau buồn. Một đám đông đã tụ tập gần Thánh Giá, và sau một cuộc hiện ra kéo dài 16 phút, Vicka đã chuyển cho chúng tôi những lời này (của Đức Mẹ):

"Các con yêu quý ! Mẹ có những Sứ Điệp mới cho các con, nhưng Mẹ không thể ban ra, vì các con không sống những Sứ Điệp Mẹ đã ban cho các con. Các con yêu dấu, hãy xem lại những Sứ Điệp trước đây và đem ra thực hành. Chỉ khi ấy, Mẹ mới có thể ban cho các con những Sứ Điệp khác, để các con được tiến bộ."           

Năm 1996

5-4-1996 : Sứ Điệp sau đây được ghi qua lời thuật của Nữ tu Emmanuel : Đức Mẹ hiện ra với Ivan ở trên núi, vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh. Ivan nói Người rất buồn sầu (như trong mọi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh). Sau khi chúc lành cho chúng tôi, Người ban Sứ Điệp sau đây :

"Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn các con, vì Mẹ biết các con kết hiệp với Mẹ trong đau buồn. Các con bé nhỏ, khi về nhà đêm nay, hãy nguyện Năm Mầu Nhiệm Thương trước Thánh Giá !"

Người nói khi ra đi : "Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các con yêu quí của Mẹ !"

Sau đó, Mẹ biến đi trong dấu hình Thánh Giá sáng láng.

Nhưng lần này, một điều khác thường đã xảy ra, vì ở bên phải của Thánh Giá ấy, Ivan trông thấy Chúa Giêsu đang chịu những cực hình của Cuộc Thương Khó.

21-5-1996 :"Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ của các con

đặc biệt kêu gọi các con, trong những ngày này, cách đặc biệt, hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa, và qua cầu nguyện, các con hãy mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần !"

22-6-1996 : Đức Mẹ hiện đến với vẻ vui mừng cùng với ba thiên thần. 

"Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ rất hạnh phúc khi thấy các con đến đông đảo như vậy. Các con yêu dấu, Mẹ muốn bảo các con rằng : Mẹ luôn mang tất cả các con trong Trái Tim Mẹ, và Mẹ đặt tất cả các con trong Trái Tim Mẹ. Mẹ muốn mời gọi các con, đặc biệt trong thời gian này, hãy cầu nguyện nhiều hơn ! Các con yêu quý, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con."

Đức Mẹ muốn nhóm cầu nguyện, đặc biệt trong những ngày này, cầu nguyện cho các linh mục và cho Ý Nguyện trên đây.

          23-7-1996 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Mẹ không muốn bảo các con bất cứ điều gì khác hơn là cầu nguyện. Mẹ muốn các con hãy là những lời cầu nguyện của Mẹ.” 

***

Năm 1997

24-6-1997 : (Ngày Lễ Kỷ Niệm Mừng Mẹ Hiện Ra Lần Đầu Tiên 24-6-1981 - 24-6-1997) Cùng với ba thiên thần, Mẹ hiện đến vẻ vui mừng, hạnh phúc. Mẹ cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho bệnh nhân. Mẹ chúc lành cho mọi người. Mẹ cùng với Ivan, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Mẹ không ban Sứ Điệp.

Năm 1998

7-8-1998 :“Các con yêu dấu ! Đêm nay Mẹ đặc biệt kêu gọi các con trong những ngày này hãy cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ. Các con yêu dấu, những ngày này hãy trao cho Mẹ mọi sự để có thể nhận được mọi thứ. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu.”

  Năm 1999 – Năm 2002

18-6-1999 :“Các con yêu dấu ! Mẹ hạnh phúc và Mẹ muốn các con được hạnh phúc. Các con yêu dấu, vì yêu thương, Mẹ dạy dỗ các con suốt 18 năm qua. Mẹ muốn hướng dẫn các con. Còn các con, các con yêu dấu, hãy kiên trì cầu nguyện, nhất là trong những ngày này. Hãy cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con.”

20-9-1999 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay Mẹ hạnh phúc bên các con. Các con yêu dấu, Mẹ mang bình an cho các con. Hãy mang bình an cho những người khác. Hãy hạnh phúc, hỡi các con yêu dấu. Trong những ngày này Mẹ đặc biệt mời gọi các con hãy cầu nguyện cho sự hối cải. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, nhất là trong thời kỳ này, khi Satan đang cố gắng phá hoại gia đình các con. Cách đặc biệt, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện với con cái mình. Chớ gì cầu nguyện sống trong gia đình các con. Hãy kiên trì. Cám ơn các con, các con yêu dấu, vì đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

23-6-2002 : “Các con của Mẹ ! Mẹ kêu gọi các con hãy trở lại từ đầu. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hòa bình không chỉ trên thế giới nhưng còn là bình an trong gia đình.”

    Năm 2005

24-6-2005 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ lại mời gọi các con hãy đón nhận và làm mới lại các Sứ điệp của Mẹ với niềm vui dạt dào. Cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi giáo xứ này, nơi đã đón nhận và đi theo Mẹ lúc đầu các cuộc hiện ra với niềm vui lớn lao, hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ và hãy bước theo Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

 12-8-2005 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian này Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt hãy cầu nguyện cho các gia đình và cho con cái. Hãy cầu nguyện cho giới trẻ, hãy cầu nguyện cho gia đình, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

                       Năm 2006

          1-1-2006 : "Các con yêu dấu ! Đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu nồng nàn.”

19-6-2006 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa với niềm vui, Mẹ kêu gọi các con. Hôm nay, Mẹ mang bình an cho các con, hãy đem bình an đó cho những người khác. Các con yêu dấu, hãy là những người mang bình an của Mẹ. Mẹ mang tình yêu cho các con, các con yêu dấu, hãy đem tình yêu ấy cho những người khác. Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con, các con yêu dấu, suốt thời gian này, hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ; hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Cám ơn các con, các con yêu dấu, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          23-6-2006 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ vui mừng với các con. Mẹ đến và tự giới thiệu là Nữ Vương Hòa Bình, vì thế, hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con, các con yêu dấu : hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          7-7-2006 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con, nhất là trong thời gian này, hãy cầu nguyện trong gia đình các con. Các con yêu dấu, hãy trở lại việc cầu nguyện trong gia đình mình; hãy cùng nhau cầu nguyện với con cái. Các con yêu dấu, chớ gì từng gia đình các con lớn lên trong thánh thiện nhờ cách này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          14-7-2006 : “Hòa bình, hòa bình, hòa bình, hỡi các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện với Mẹ các con cho hòa bình thế giới.”

          4-8-2006 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ nghiêm túc kêu gọi các con : ‘Hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện cho hòa bình.’ Hòa bình, hòa bình, hòa bình, hỡi các con yêu dấu, chớ gì hòa bình ngự trị. Các con yêu dấu, Người Mẹ chuyển cầu trước Thánh Nhan Con của Người cho tất cả các con. Hãy cầu nguyện cùng với Mẹ, lúc này cách đặc biệt, cho hòa bình. Cám ơn các con, các con thân yêu, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

11-8-2006 : Mẹ cầu nguyện lâu giờ cho hòa bình trước khi ban Sứ Điệp :

“Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hãy cầu nguyện cho bình an trong gia đình các con. Cám ơn các con, các con yêu dấu, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

21-8-2006 : Đức Mẹ hiện ra với Ivan ở Cây Thánh Giá Xanh lúc 10 giờ khuya. Mẹ đến vui vẻ, hạnh phúc cùng với ba thiên thần…Đêm nay Mẹ cầu nguyện đặc biệt cho Ơn Thiên Triệu trong Giáo Hội và cho các linh mục.

28- 8-2006 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ lại kêu gọi các con, là những người con thân yêu của Mẹ, hãy cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ sẽ cầu nguyện và chuyển cầu cho các con với Con của Mẹ.”

1-9-2006 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Người Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt. Các con yêu dấu, hãy trở lại với việc cầu nguyện chung trong gia đình các con. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện trong gia đình các con để nhờ cầu nguyện mà bình an, yêu thương và niềm vui lại trở về với các con. Người Mẹ đang cầu nguyện với các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          8-9-2006 : “Các con yêu dấu ! Năm nay Mẹ đã gieo nhiều hạt giống đến chừng nào ! Các con yêu dấu, Mẹ mong ước rằng các con sẽ đơm bông từ hạt giống này. Hãy là bông hoa của Mẹ ! Hãy sống Sứ Điệp của Mẹ ! Hãy cầu nguyện cho hòa bình ! Hãy cùng nhau cầu nguyện với Mẹ của các con cho hòa bình ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          18-9-2006 : Hôm nay Mẹ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y và các linh mục. Mẹ cầu nguyện cho Giáo Hội, cho các linh mục được Đức Tin kiên vững.

                                   Năm 2007

          11-6-2007 :“Đặc biệt đêm nay, các con hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới.”

18-6-2007 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa với niềm vui dạt dào, Người Mẹ kêu gọi các con, nhất là trong thời gian ân sủng này, hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ trong gia đình các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện. Cám ơn các con, các con yêu dấu, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          20-7-2007 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy trở lại cầu nguyện trong gia đình các con. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và lớn lên trong thánh thiện trong gia đình các con. Hãy cầu nguyện, các con yêu dấu, cùng với Người Mẹ cho các gia đình, hãy cầu nguyện cho giới trẻ. Cám ơn các con, các con yêu dấu, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

17-8-2007 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Người Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt, giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả con cái Mẹ, những người đã xa lìa Con của Mẹ. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện để họ được trở về và tìm thấy bình an, niềm vui và tình yêu. Người Mẹ cầu nguyện với các con. Cám ơn các con, các con yêu dấu, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

                              Năm 2008

23-2-2008 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ thật sự đặc biệt mời gọi các con hãy cầu nguyện chung với gia đình trong những ngày này. Mọi người hãy cầu nguyện trước Thánh Giá trong thời gian ít nhất 10 phút. Hãy cầu nguyện cho gia đình các con được thánh thiện. Mẹ cùng cầu nguyện với các con. Mẹ bầu cử cho tất cả các con trước Thánh Nhan Con của mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (Qua Ivan tại Brisbane, Úc)

Messages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30-5-2008 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa, Người Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các con cái của Mẹ, những ai đang xa lìa Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Hãy cầu nguyện ! Hãy cầu xin cho họ được trở về với Con của Mẹ và tìm thấy bình an trong lòng. Người Mẹ cũng cầu nguyện với các con nữa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9-6-2008 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Người Mẹ kêu gọi các con : hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ, hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Các con yêu dấu, Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

15-8-2008 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con, với trách nhiệm hãy đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ, hỡi các con yêu dấu. Hôm nay cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy canh tân việc cầu nguyện chung trong gia đình. Các con yêu dấu, chỉ bằng cách canh tân việc cầu nguyện gia đình thì thế giới ngày nay mới có thể được canh tân về mặt thiêng liêng. Các con yêu dấu, việc canh tân về mặt thiêng liêng rất cần thiết cho thế giới ngày nay. Hãy nhận biết rằng Người Mẹ cầu nguyện với các con, hỡi các con yêu dấu. Người Mẹ chuyển cầu với Con của Người cho tất cả các con. Người Mẹ yêu thương tất cả các con. Các con yêu dấu, cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

     Năm 2009

25-6-2009“Xin ngợi khen Chúa Giêsu, các con yêu dấu của Mẹ, các con bé nhỏ của Mẹ.”

“Các con yêu dấu, hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con, kêu gọi các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹ. Hôm nay, Mẹ đã ban Sứ Điệp cho các con. Hãy lãnh nhận những Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp của Mẹ để Mẹ có thể trao cho các con những Sứ Điệp mới. Hỡi các con yêu dấu, hôm nay nữa, Mẹ cám ơn các con vì đã đón nhận Mẹ, các Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp của Mẹ.”

“Hãy đi bình an, các con yêu dấu của Mẹ.”

14-8-2009 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, hôm nay nữa trong niềm vui dạt dào, Mẹ muốn kêu gọi các con trong suốt thời gian này : Hãy mở ngỏ tâm hồn các con cho Chúa Thánh Thần ! Hãy mở ngỏ tâm hồn các con, vì đây là thời gian ân sủng ! Các con yêu dấu, chớ gì dòng sông tình yêu chảy vào tâm hồn các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện cùng với Mẹ của các con. Cám ơn các con, các con yêu dấu, vì hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          28-8-2009 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt : hãy đón nhận Sứ Điệp của Mẹ, hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ. Các con yêu dấu, ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, Mẹ cần việc làm của các con chứ không cần lời nói của các con. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ ngõ hầu ánh sáng chiếu soi tâm hồn các con và làm tràn đầy tâm hồn các con. Các con yêu dấu, hãy biết là Người Mẹ đang cầu nguyện với các con. Cám ơn các con, vì hôm nay nữa, hỡi các con yêu dấu, đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp của Mẹ. Hãy cầu nguyện để trở thành dấu chỉ của Mẹ.

8-12-2009 : (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

“Các con yêu dấu của Mẹ ! Các con bé nhỏ của Mẹ, hôm nay nữa, Người Mẹ yêu thương các con với Tình Yêu Từ Mẫu của Mẹ. Các con của Mẹ, Mẹ ước mong rằng trong suốt thời gian ân sủng này, các con mở tâm hồn mình đón nhận Ánh Sáng, Ánh Sáng của Con của Mẹ và Mẹ ước ao Ánh Sáng của Con của Mẹ có thể rọi vào tâm hồn các con và chiếu sáng tâm hồn và linh hồn các con cho các con được hạnh phúc. Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện cho các gia đình. Hãy cầu nguyện cho các gia đình được thánh thiện trong suốt thời gian này. Hôm nay nữa, các con yêu dấu, Mẹ muốn nói cám ơn các con vì đã đón nhận Mẹ, đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ.”

        ***  

    Năm 2010

1-1-2010 : Đức Mẹ đã hiện ra với thị nhân Marija Lunetti lúc khoảng 10 giờ 47 phút tối trên Đồi Hiện Ra gần nơi Thánh Tượng Đức Mẹ, trong ngày Đại Lễ Kính Mẹ Thiên Chúa. Trời lạnh và mưa không ngớt. Hàng ngàn người hành hương tập hợp nhau tại nơi đây. Sau buổi hiện ra, thị nhân Marija nói rằng Đức Mẹ đến trên một đám mây, Mẹ mặc áo màu xám với khăn choàng đầu màu trắng. Mẹ hiện đến hết sức vui mừng cùng với vô số các thiên thần. Sứ Điệp Đức Mẹ ban cho thị nhân Marija trong buổi hiện ra hôm nay là :

“Các con yêu dấu, cám ơn các con. Các con là hy vọng của Mẹ. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Các con là niềm vui của Mẹ. Hãy tiếp tục hoán cải và hãy sống Sứ Điệp của Mẹ với niềm vui.”

Thị nhân Marija cho biết Đức Mẹ đã cầu nguyện một hồi lâu trên tất cả mọi người hiện diện. Đức Mẹ vừa cầu nguyện vừa nhìn vào mọi người. Sau đó Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người và làm phép các vật đạo được đem đến để xin Mẹ làm phép. Sau đó tất cả mọi người hiện diện cùng đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng và 7 Kinh Sáng Danh để tạ ơn Mẹ hiện diện với tất cả mọi người chúng ta.

8-3-2010 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng đặc biệt này, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện chung trong gia đình mình. Các con hãy cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa và hãy làm các việc hy sinh. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (qua Ivan, tại Chicago- Hoa Kỳ)

13-3-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn kêu gọi các con hãy tha thứ. Hãy tha thứ, hỡi các con ! Hãy tha thứ cho người khác, hãy tha thứ cho mình. Các con yêu dấu, đây là thời gian ân sủng. Hãy cầu nguyện cho tất cả con cái của Mẹ đang xa lìa Chúa Giêsu, Con của Mẹ, hãy cầu xin cho họ được Ơn Trở Lại. Mẹ cầu nguyện cùng với các con, Mẹ cầu bầu cho các con. Mẹ cám ơn các con vì cho đến tận ngày hôm nay các con đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ.”  (qua Ivan tại Hoa Kỳ)

14-5-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ vui mừng cùng các con. Các con hãy mang tình yêu này đến cho người khác. Các con hãy tha thứ. Hỡi các con, hãy cùng cầu nguyện với Mẹ. Hãy cầu nguyện cho các gia đình và cho đời sống thánh thiện trong gia đình. Mẹ cầu nguyện cùng với các con. Mẹ tiến cử các con cho Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con đã sống các Sứ Điệp của Mẹ.”

(qua thị nhân Ivan, tại Nhà Thờ Thánh Danh Đức Bà Maria – Newyork – Hoa Kỳ)

          15-5-2010 : (Đức Mẹ hiện ra hân hoan cùng với ba thiên thần.) “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, lòng Mẹ tràn đầy vui mừng cùng các con. Các con hãy cầu nguyện cho các kế hoạch mà Mẹ mong muốn sẽ được hoàn tất. Các con hãy hy sinh hãm mình. Hãy cầu nguyện đi, hỡi các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Hãy đi trong bình an, hỡi các con yêu dấu của Mẹ.”

          Thị nhân Ivan diễn tả : “Không có một lời lẽ, ngôn từ nào trên thế giới hiện nay có thể diễn tả được vẻ đẹp của Đức Mẹ.” (Sứ Điệp qua thị nhân Ivan, tại Nhà Thờ cha sở họ Ars – Merric – Newyork – Hoa Kỳ)

18-6-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mong muốn kêu gọi các con, trong suốt thời gian ân sủng này, hãy cầu nguyện. Hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ, các con yêu dấu. Hãy sống Sứ Điệp của Mẹ. Hỡi các con yêu dấu, thời gian này là thời gian nhận trách nhiệm, hãy sống Sứ Điệp của Mẹ một cách có trách nhiệm. Các con yêu dấu, điều Mẹ mong muốn cho các con là những hành động, chứ đừng là những lời nói suông. Người Mẹ này cầu nguyện cho các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Con của Mẹ cho tất cả các con. Hôm nay nữa, cám ơn các con, các con yêu dấu, vì đã đón nhận Mẹ, chấp nhận các Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp của Mẹ.”

          25-6-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Người Mẹ kêu gọi các con với niềm vui : Các con yêu dấu, hãy là những người chuyên chở của Mẹ, hãy là những người chuyên chở các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy loan truyền các Sứ Điệp của Mẹ trong thế giới mệt mỏi này. Các con yêu dấu, Mẹ mong muốn các con là dấu chỉ của Mẹ, dấu chỉ sống động của Mẹ. Vì thế, đêm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đón nhận Sứ Điệp mà Mẹ đã ban cho các con hôm nay. Hãy sống Sứ Điệp ấy. Các con yêu dấu, hãy biết rằng Người Mẹ luôn cầu nguyện với các con và cầu xin với Con của Mẹ cho các con. Cám ơn các con, các con yêu dấu, hôm nay nữa các con đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và đang sống các Sứ Điệp của Mẹ.”   

Năm 2011

1-1-2011 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa với niềm vui, Người Mẹ kêu gọi các con: hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, và hãy giúp Mẹ thực hiện các kế hoạch mà Mẹ muốn thực hiện cho thế giới và cho giáo xứ này. Các con yêu dấu, đặc biệt hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho (có nhiều) Ơn Thiên Triệu trong Giáo Hội, cho các linh mục của Mẹ được niềm tin vững vàng.Hỡi các con yêu dấu, hãy biết rằng Mẹ luôn luôn cầu nguyện với các con khi các con gặp khó khăn nhất, vì thế, hãy kiên trì trong cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với Mẹ. Hôm nay nữa, Mẹ muốn nói lời cám ơn các con vì đã đáp lại lời kêu gọi, đã chấp nhận các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ.”

20-5-2011 : “Các con yêu dấu, hôm nay hơn bao giờ hết Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con yêu dấu, Satan muốn hủy hoại các gia đình ngày nay, vì thế, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy phục hồi  việc cầu nguyện chung trong gia đình. Hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện trong gia đình với con cái các con, đừng để Satan thừa dịp đến gần. Mẹ cám ơn các con, hỡi các con yêu dấu, vì hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

27-5-2011 :  “Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ muốn kêu gọi các con: hãy sống những Sứ Điệp mà Mẹ ban cho các con để Mẹ có thể ban cho các con những Sứ Điệp mới.

Mẹ cám ơn các con, các con yêu dấu, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

17-6-2011 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa, với yêu thương Người Mẹ kêu gọi các con: hãy quyết chọn Con của Mẹ, hãy bắt đầu lên đường với Người, hãy vâng theo các Sứ Điệp của Mẹ. Nhất là trong những ngày sắp tới này, hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ trong gia đình các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, để Con của Mẹ được sinh ra trong tâm hồn và trong gia đình các con. Hỡi các con yêu dấu, hãy biết là Người Mẹ cầu nguyện cho các con và yêu thương các con với Tình Yêu Từ Mẫu. Vì thế, hãy kiên trì ! Cám ơn các con, hôm nay nữa, hỡi các con yêu dấu, vì đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

24-6-2011 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa, Mẹ vui mừng với các con. Hôm nay nữa, trong niềm vui, Mẹ kêu gọi các con: hãy đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Chớ gì các Sứ Điệp của Mẹ trở thành cuộc sống. Hãy gắn liền các Sứ Điệp vào cuộc đời các con. Chớ gì các Sứ Điệp là lương thực trong hành trình cuộc đời các con. Hỡi các con yêu dấu, hãy biết là Mẹ ở với các con khi các con gặp khó khăn nhất, là Mẹ khuyến khích và an ủi các con, là Mẹ cầu bầu cho tất cả các con trước Con của Mẹ. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, hãy kiên trì cầu nguyện và đừng sợ hãi gì cả. Hãy bước theo Mẹ đừng sợ hãi. Cám ơn các con, các con yêu dấu, hôm nay nữa, vì đã đón nhận Mẹ, chấp nhận Sứ Điệp của Mẹ, và sống Sứ Điệp của Mẹ.”

5-8-2011 : “Các con thân yêu, hôm nay nữa, Mẹ vui mừng hết sức khi thấy các con đông đảo như vậy, Mẹ muốn kêu gọi các con, và kêu gọi tất cả giới trẻ, hãy tham gia vào việc truyền bá Phúc Âm ngày nay cho thế giới và cho các gia đình. Các con thân yêu, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện và Người Mẹ cầu nguyện với các con và chuyển cầu trước Nhan Con của Người. Hãy cầu nguyện, hỡi các con thân yêu. Cám ơn các con, các con yêu dấu, hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

30-12-2011 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa, với niềm vui Người Mẹ kêu gọi các con hãy là người chuyên chở các Sứ Điệp của Mẹ trong thế giới mệt mỏi này. Hãy sống Sứ Điệp của Mẹ. Hãy đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ với trách nhiệm. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện với Mẹ cho các kế hoạch của Mẹ mà Mẹ mong muốn thực hiện. Nhất là hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất, cho sự hiệp nhất của Giáo Hội của Mẹ, của các linh mục của Mẹ. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Người Mẹ cầu nguyện với các con và cầu bầu cho tất cả các con trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con, các con yêu dấu, hôm nay nữa đã đón nhận Mẹ, đã chấp nhận các Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp của Mẹ.”

    Năm 2012

18-5-2012 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy cùng cầu nguyện với Mẹ cho các mục tử của Mẹ, để các ngài có thể kiên trì dẫn dắt đoàn chiên của các ngài trong đức tin. Người Mẹ cầu nguyện với các con. Hỡi các con yêu dấu, cũng hãy cầu nguyện với Người Mẹ. Hỡi các con yêu dấu, hôm nay nữa Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”  

30-5-2012 :“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con có trách nhiệm cầu nguyện cho gia đình. Satan đang muốn hủy hoại các gia đình. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện hơn bao giờ hết cho các gia đình. Mẹ cầu nguyện cùng với các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

8-6-2012 :“Các con yêu dấu, hôm nay nữa, cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy làm mới các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ kêu gọi tất cả các con đêm nay hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo xứ các con và cho các linh mục của các con. Trong suốt thời gian này, cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong Giáo Hội. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Hôm nay nữa, Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

15-6-2012 : “Các con yêu dấu, hãy biết rằng Người Mẹ yêu thương các con. Với tình yêu thương, Mẹ mong muốn hướng dẫn các con. Mẹ đã đến để bảo cho các con là Thiên Chúa hiện hữu. Vì thế, hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết tâm chọn Người. Hãy tôn Người lên trên hết trong đời sống và trong gia đình các con, rồi cùng với Người, bắt đầu lên đường vào tương lai. Các con yêu dấu, qua thời gian ân sủng sắp tới này, Mẹ mong muốn các con làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ và thưa với Mẹ rằng: ‘Xin vâng’, ‘Xin vâng’. Mẹ cám ơn các con, các con yêu dấu, vì đã thưa: ‘Xin vâng’ với Mẹ.”

22-6-2012 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa, Mẹ lại kêu gọi các con : hãy quyết chọn Chúa Giêsu. Hãy quyết định và bắt đầu lên đường cùng với Người vào tương lai. Mẹ ở với các con, các con yêu dấu, bởi vì Con của Mẹ đã cho phép Mẹ ở lại với các con lâu dài như vậy, vì Mẹ mong muốn dẫn dắt các con, dạy bảo các con, giáo dục các con – Mẹ mong muốn hướng dẫn tất cả các con đến với Con của Mẹ. Mẹ mong muốn hướng dẫn tất cả các con lên Thiên Đàng. Vì thế, hôm nay, Mẹ kêu gọi các con lần nữa, hãy quyết chọn Người. Hãy tôn Người lên trước hết trong cuộc đời các con. Hỡi các con yêu dấu, thế giới này, nơi các con sinh sống, thì đang qua đi. Vì thế, hãy quyết định, hãy quyết chọn hòa bình. Hãy sống bình an. Hãy quyết chọn cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ cám ơn các con, các con yêu dấu, hôm nay nữa, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

24-6-2012 : “Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, một lần nữa, Mẹ hết sức vui mừng muốn kêu gọi các con các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ đến để nói cho các con biết Thiên Chúa có thật. Mẹ muốn dẫn đưa các con đến với Người. Hỡi các con thân yêu, các con hãy cầu nguyện để con đường các con đi sẽ trở thành con đường của Chúa Giêsu. Các con thân yêu! Cám ơn các con đã đáp lại lời yêu cầu của Mẹ.”

10-8-2012 :  “Các con yêu dấu, Mẹ đến với các con và Mẹ tự giới thiệu là Nữ Vương Hòa Bình, bởi vì Con của Mẹ phái Mẹ đến. Mẹ muốn giúp các con, hỡi các con yêu quí; để giúp các con có được bình an. Nhưng rất nhiều lần Mẹ đã nói với các con, Mẹ đã lập đi lập lại cho tất cả các con, là các con của Mẹ : “Mẹ cần các con, hỡi các con yêu dấu.” Cùng với các con, Mẹ có thể thực hiện hòa bình. Vì thế, hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình, hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, hãy cầu nguyện cho hòa bình trong gia đình hãy đưa việc cầu nguyện trở lại trong gia đình các con và tôn Thiên Chúa lên chỗ nhất trong gia đình các con. Người Mẹ cầu nguyện với các con và chuyển cầu cho tất cả các con trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện. Mẹ cám ơn các con, hôm nay nữa, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

17-8-2012 :  “Các con yêu dấu, hôm nay nữa, cách đặc biệt Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho các linh mục của Mẹ, cho những người thân yêu của Mẹ, cầu nguyện cho các Giám Mục và Đức Thánh Cha. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, cho các mục tử của Mẹ. Hãy cầu nguyện nhiều hơn bao giờ hết. Người Mẹ cầu nguyện cùng với các con và ở với các con, Vì thế, hãy kiên trì cầu nguyện và cùng cầu nguyện với Mẹ cho các Ý Nguyện của Mẹ. Mẹ cám ơn các con, các con yêu dấu, hôm nay nữa, đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

16-9-2012 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay nữa, Mẹ muốn giúp các con. Các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Các con hãy cùng với Mẹ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hỡi các con thân yêu ! Hòa bình ! Chỉ có hòa bình ! Mẹ đang cùng với các con cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Chính vì thế mà Mẹ phải nói với các con, hỡi các con yêu dấu : các con hãy kiên trì cầu nguyện. Hỡi các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn các con, vì hôm nay nữa, các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

19-9-2012 : “Các con yêu dấu ! Ngày hôm nay Mẹ muốn đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, để họ sẽ xúc tiến hòa bình và hành động vì lợi ích của nhân loại với quyền lực Thiên Chúa đã ban cho họ. Hỡi các con yêu dấu ! Mẹ ao ước rằng họ cũng sẽ trở thành khí cụ trong tay Mẹ. Hỡi các con, các con hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho sự sống. Mẹ cám ơn các con, hỡi các con yêu dấu, vì hôm nay nữa các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (qua Ivan - ở Ý)

20-9-2012 :“Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, đặc biệt đêm nay, các con hãy cầu nguyện đi ! Các con hãy cầu nguyện trong thời gian ân sủng này ! Nhất là các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình. Mẹ cùng cầu nguyện với các con và cầu bầu cho từng người các con với Con của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Thời gian này là thời gian để cầu nguyện đấy ! Mẹ cám ơn các con vì hôm nay nữa các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (qua Ivan - ở Ý)

21-9-2012 : “Các con yêu dấu ! Đêm hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện cho tất cả con cái của Mẹ là những người đang xa lìa cha mẹ họ, cho tất cả con cái của Mẹ là những người đã bị chia tách khỏi Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Các con cũng hãy cầu nguyện để họ trở lại với Chúa Giêsu Con của Mẹ, để họ trở về với gia đình của họ, và để họ trở về với Giáo Hội của Mẹ. Mẹ cầu nguyện cho hết thảy các con và Mẹ cầu bầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ cám ơn các con vì hôm nay nữa các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (qua Ivan - ở Ý)

25-9-2012 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trọn lòng mình và hãy yêu thương từng người khác với trọn lòng mình. Nếu các con không có bình an, các con hãy cầu nguyện đi, rồi các con sẽ nhận được bình an. Các con sẽ nhận được điều ấy. Bình an sẽ tuôn đổ vào thế giới này qua các con và qua lời cầu nguyện của các con. Hỡi các con bé nhỏ, vì thế mà các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện – vì cầu nguyện có thể làm ra các phép lạ trong nhân loại và trong thế giới. Mẹ cám ơn mọi người đang sống đời cầu nguyện và chấp nhận cầu nguyện. Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”      

3-11-2012 : “Ngợi khen Chúa Giêsu ! Hỡi các con thân yêu ! Các con thân yêu của Mẹ, hômnay nữa, Mẹ đặc biệt muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các gia đình,cho đời sống thánh thiện trong các gia đình. Hỡi các con yêu dấu ! Hôm nay các con hãy cầu nguyện cho các gia đình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (qua Ivan – tại Hoa Kỳ)

16-11-2012 :“Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn tỏ cho các con thấy Mẹ yêu các con biết dường nào. Mẹ rất tiếc vì không thể làm cho từngngười các con hiểu được tình yêu của Mẹ đối với các con. Chính vì thế mà Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và hoàn toàn suy phục Thiên Chúa, vì Satan đang muốn dẫn dắt các con xa lạc qua các hoạt độnghàng ngày của các con. Satan đang muốn chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống các con. Vì thế, hỡi con yêu dấu của Mẹ ! Các con hãy liên lỉ cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”   (qua Ivan – tại Libăng)

17-11-2012 : “Các con yêu dấu !Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Các con hãy cùng  với Mẹ cầu nguyện cho bình an, cho hòa bình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”  (tại Libăng)

18-11-2012 : “Các con yêu dấu !Các con hãy cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Các con hãy cầunguyện cho các vị Mục Tử trong Giáo Hội. Các con hãy kiên  trì cầu nguyện. Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ đang cầu bầu cùng Con của Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (tại Libăng) 

28-12-2012 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy vui lên. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy vui mừng lên. Mẹ cũng kêu gọi các con hãy có trách nhiệm.Hỡi các con yêu dấu ! Hãy đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ một cách có trách nhiệm và hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ, vì khi các con sống các Sứ Điệp của Mẹ, Mẹ muốn dẫn đưa các con đến với Thánh Tử của Mẹ. Tất cả những năm này khi Mẹ ở với các con, ngón tay Mẹ hằng chỉ về hướng Người Con, về hướng Chúa Giêsu. Mẹ ước muốn dẫn dắt tất cả các con đến với Người. Vì thế, những ngày sắp tới này, chớ gì câu hỏi của các con sẽ là – và Mẹ đặt câu hỏi này giùm cho các con: ‘Tôi có thể làm gì để tâm hồn mình được gần gũi Chúa Giêsu hơn ?’ Chớ gì câu hỏi này hướng dẫn các con. Hãy tự nhủ mình : ‘Tôi phải từ bỏ điều gì đây ? Tôi phải khước từ điều gì để tâm hồn tôi gần gũi với Chúa Giêsu hơn ?’ Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, và Mẹ sẽ cầu nguyện cho tất cả các con để câu trả lời của các con trong tâm hồn mình là ‘Có, tôi muốn gần gũi với Chúa Giêsu hơn !’ Mẹ cám ơn các con, các con yêu dấu, vì hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”    

20-5-2013 : “Các con yêu dấu, hôm nay nữa cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con trong thời gian ân sủng này : hãy mở lòng mình ra cho Chúa Thánh Thần. Các con yêu dấu, đừng để thế gian dẫn dắt các con. Vì thế, chớ gì Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con. Hãy cầu nguyện. Hãy kiên trì trong cầu nguyện. Chớ gì Chúa Thánh Thần ngự xuống trên gia đình các con đang còn ở trong bóng tối. Người Mẹ cùng cầu nguyện với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Con của Người. Mẹ cám ơn các con, các con yêu dấu, vì hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” 

 

***

Đức Mẹ vẫn còn hiện ra với Ivan và ban Sứ Điệp.

Chúng ta hãy cầu nguyện và chờ đợi Sứ Điệp của Mẹ…

 

 

 

***

 (Qua Marija, khi cô ở nước Mỹ

từ 19-11-1988  đến 3-2-1994)

 

24-11-1988 – Lễ Tạ Ơn :

“Mẹ đến đây để giúp các con !”

Thị nhân Marija, em trai cô và hai người bạn đã đến nước Mỹ, để Marija hiến thận cho em trai mình là Andreja, qua một cuộc giải phẫu. Họ đến vào ngày 18-11. (Tại một miền của đất nước Mỹ này), Đức Mẹ đã làm nhiều điều tuyệt diệu.

20-11-1988 : “Chớ gì cuộc sống của các con là lời cầu nguyện ! Chớ gì công việc của các con được dâng lên như lời cầu nguyện, và mọi sự các con làm đưa các con đến cùng Mẹ ! Hãy để những gì các con làm, và những người các con gặp trở thành sự gặp gỡ Thiên Chúa !”

Người làm dấu Thánh Giá trên mọi người và nói khi ra đi:    “Hãy đi bình an !”

21-11-1988 : (PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT) :

Đức Mẹ hiện ra với ba thiên thần và rất hạnh phúc. Người ban PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT cho mọi người. Đức Mẹ nói : “Hãy sống những Sứ Điệp Mẹ ban !”

22-11-1988 “Hãy sống tất cả các Sứ Điệp của Mẹ ban trong sự khiêm tốn ! Mẹ muốn các con là những người mang hòa bình.”

23-11-1988 : “Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, và trao hoàn toàn cuộc sống các con cho Thiên Chúa. Mẹ sẽ ban sức mạnh và sẽ giúp các con trong mọi nhu cầu của các con. Các con cứ xin bất cứ điều gì các con cần để giúp mình. Mẹ sẽ chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa.”

24-11-1998 – Lễ Tạ Ơn : “Mẹ mời gọi các con sống các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ ở đây để giúp các con. Mẹ sẽ chuyển cầu với Thiên Chúa cho các con theo tất cả những ý nguyện của các con.”

25-11-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, để các con được gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện. Thiên Chúa tự hiến mình cho các con, nhưng Người muốn các con đáp lời mời gọi của Người một cách tự nguyện. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ ! Hãy tìm cho mình một thời gian đặc biệt trong ngày, để có thể cầu nguyện trong bình an và khiêm tốn, cũng như để gặp gỡ Thiên Chúa – Đấng Tạo Thành ! Mẹ ở cùng các con và chuyển cầu giúp các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Hãy canh thức, để cho mọi cuộc gặp gỡ trong cầu nguyện trở thành niềm vui được tiếp xúc với Thiên Chúa của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

26-11-1988 : “Một lần nữa, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện. Nhất là hãy cầu nguyện cho những Ý Nguyện của Mẹ. Nếu các con cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ, Mẹ sẽ được vinh danh qua các con. Mọi lời cầu nguyện của các con sẽ giúp ích cho các con, nhờ tay Mẹ.”

27-11-1988 “Mẹ muốn các con luôn ở trong trạng thái cầu nguyện, và Mẹ muốn bảo vệ các con dưới áo choàng của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện !”

 

 

29-11-1988 – (PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT)

Tối nay, Đức Mẹ ban PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT.

“Hãy chúc lành (bằng Phúc Lành Đặc Biệt) cho cả người không tin ! Các con có thể chuyển cho họ Phúc Lành này từ trái tim để giúp họ trong việc hoán cải. Hãy chúc lành cho bất cứ ai các con gặp ! Mẹ ban cho các con một Ơn Đặc Biệt, và muốn các con chuyển Ơn ấy lại cho người khác.”

Đức Mẹ ra đi và nói : “Hãy đi bình an !”

(Ngoài những điều đã nói về Phúc Lành Đặc Biệt này ở quyển CÁC CHỨNG TỪ VỀ MẸ, số 50-51, trang 199-208; ở đây) cô Marija giải thích thêm :

1/   Đây là Phúc Lành có sức mạnh hoán cải và giúp đỡ mọi người.

2/   Phúc Lành này có thể được ban cho người tin và người không tin, để giúp họ hoán cải, hoặc giúp họ tiến bộ trong quá trình hoán cải.

3/   Một khi Đức Mẹ đã ban cho bạn, Phúc Lành ấy sẽ tồn tại suốt đời bạn.

4/   Bạn không cần phải hiện diện trước người mà bạn muốn chúc lành.

5/   Phúc Lành ấy có quyền lực mạnh mẽ, tùy theo mức độ tin tưởng bạn đặt vào đó và tùy theo lời cầu nguyện bạn dâng lên. Bạn càng cầu nguyện bằng trái tim, thì Phúc Lành ấy càng mạnh mẽ.

6/   Nếu bạn nhận Phúc Lành này từ Đức Mẹ, rồi đến lượt bạn chuyển Phúc Lành cho người khác, người ấy nhận được Phúc Lành này cùng với mức độ như khi bạn nhận được từ Đức Mẹ. Rồi người thứ hai đó có thể chúc lành cho người thứ ba, và người thứ ba cho người thứ tư, v.v... Tất cả sẽ nhận được quà tặng này để chúc lành người khác, y như thể họ được Đức Mẹ trực tiếp chúc lành cho. Phúc Lành này sẽ tồn tại suốt đời bạn.

7/   Để được Đức Mẹ chúc lành trực tiếp, bạn phải có mặt tại chính nơi hiện ra.

8/   Để chúc lành cho ai, một lời nguyện tự phát là tốt. Bạn có thể nói : “Tôi xin đưa đến cho bạn Phúc Lành của Đức Mẹ”. Nếu muốn nói nhiều hơn cũng được. Khi chuyển Phúc Lành Đặc Biệt này cho một người vô tín, bạn có thể làm âm thầm, trước sự hiện diện của người ấy hay từ xa. Bạn có thể chuyển Phúc Lành này mỗi ngày để giúp người ấy hoán cải.

Ghi chú :

Phúc Lành do linh mục ban là Phúc Lành của Đức Kitô. Còn Phúc Lành Đặc Biệt đây là của Đức Mẹ (Phúc Lành Từ Mẫu). Bạn không nên nghĩ mình là linh mục mà ban phép lành như một linh mục thường làm. Hãy sử dụng Phúc Lành này một cách khiêm tốn, và bạn có thể đưa đến cho cả những người đi ngang qua bạn ngoài đường. Đức Mẹ đã tặng chúng ta một món quà lớn, và Người muốn chúng ta sử dụng nó.

-------------------------------------------

è (Riêng phần chúng tôi, cũng xin các con cái Đức Mẹ Mễ Du ở Việt Nam lưu tâm đặc biệt đến việc lãnh cho mình và trao ban cho người khác Phúc Lành này : Hãy tìm đến ai đã nhận được Phúc Lành Đặc Biệt này mà xin họ chuyển quà tặng lớn ấy của Đức Mẹ cho mình, và đến lượt mình cũng hăm hở chuyển Phúc Lành cho những người khác theo cách cô Marija chỉ bảo trên đây! Các bạn có muốn cho nhiều người được Ơn Hoán Cải về với Chúa không ? Chắc có ! Thế thì trong khi chưa thể nói gì hay chưa biết cách nào khuyên bảo họ, bạn có thể làm việc đầu tiên này: “Chuyển Phúc Lành này cho họ mỗi ngày để giúp người ấy hoán cải ” như cô Marija nói trên kia. Thế là bạn đã giúp họ nhiều lắm rồi đó. Những việc khác, để Thiên Chúa và Đức Mẹ lo liệu.)

-----------------------------------------

30-11-1988 : “Mẹ mong ước toàn bộ cuộc sống các con là tình yêu, chỉ là tình yêu. Bất cứ điều gì các con làm, hãy làm với tình yêu ! Cả trong những việc nhỏ bé, hãy nhìn Chúa Giêsu và gương của Người. Các con cũng làm như Giêsu đã làm. Người đã chết vì yêu các con. Các con cũng hãy dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì mình làm với tình yêu, dù là những việc bé nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày.”

Rồi Đức Mẹ làm Dấu Thánh Giá và ra đi với lời nói :

         “Hãy đi bình an !”

2-12-1988 “Mẹ mời gọi các con cầu nguyện và hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa.”

Rồi Đức Mẹ làm Dấu Thánh Giá và ra đi với lời nói :

“Hãy đi bình an !”

3-12-1988 :  Đức Mẹ đến và rất hạnh phúc. Marija ký thác cho Người những ai đang hiện diện, và hỏi Người có sẽ cầu nguyện trên từng người, như Người đã làm hôm trước không. Rất vui lòng, Đức Mẹ mỉm cười. Người nhìn mỗi người và bắt đầu cầu nguyện trên từng người, với đôi tay Người đặt trên họ. Đức Mẹ nguyện kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh. Đây là Sứ Điệp :

“Các con yêu dấu ! Mẹ ban cho các con Tình Yêu của Mẹ, để các con có thể đem Tình Yêu ấy đến cho người khác.”

Marija hỏi Đức Mẹ sáng hôm sau Người có hiện ra không. Đức Mẹ mỉm cười nói :

“Có, lúc 10g 40 như ở Mễ Du”

(10g40 sáng ở Mỹ tương đương với giờ Đức Mẹ hiện ra lúc chiều ở Mễ Du). Rồi Đức Mẹ làm Dấu Thánh Giá và nói :

“Hãy đi bình an!” Và Mẹ ra đi.

Sau khi Đức Mẹ đi rồi, Marija nói về cuộc hiện ra với giọng nói rất hay, rất dịu dàng, đầy tình yêu và xúc cảm mãnh liệt. Ai cũng cảm thấy một cách mạnh mẽ sự hiện diện của Đức Mẹ và niềm vui chan chứa của Người.

4-12-1988 : “Mẹ mời gọi các con hãy sống theo chiều sâu của những Sứ Điệp Mẹ ban.”*

* Muốn thi hành lời Mẹ nói trên, ta phải cất công đọc kỹ các Sứ Điệp của Mẹ, rồi suy niệm kèm với cầu nguyện. Lúc ấy ánh sáng Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta hiểu chiều sâu của các Sứ Điệp của Đức Mẹ mà sống. “Sống theo chiều sâu” đây có thể hiểu là chúng ta đi vào tinh thần, ý nguyện và ước muốn của Mẹ, đi vào chi tiết các lời dạy của Mẹ mà sống theo đó, chứ đừng chỉ dừng lại ở vài điều thực hành bên ngoài mà thôi như lần hạt, ăn chay, họp nhóm đọc kinh Đức Mẹ, đi hành hương, rước ảnh tượng Mẹ v.v…, thường là với mục đích xin ơn nọ ơn kia, nhiều khi chỉ toàn ơn vật chất. Nhiều người đã theo Đức Mẹ Mễ Du cách hời hợt như thế, cho nên sau một thời gian ngắn, đã sớm trở về nếp sống cũ trước kia của họ.

---------------------------------------

14-12-1988 “Mẹ muốn các con cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ.”

15-12-1988 :“Các con yêu dấu ! Mẹ yêu các con và mong muốn các con cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ với tình yêu các con dành cho Mẹ, để cho mọi kế hoạch của Thiên Chúa về mỗi người trong các con được thực hiện.”

Đề cập đến cuộc giải phẫu của Marija, Đức Mẹ nói :

         “Ngày mai Mẹ ở với con.”

16-12-1988 : Hôm nay, Marija đã được giải phẫu, sau khi các xét nghiệm cho thấy cô có thể hiến quả thận cho anh trai cô là Andrija. Trong khi mổ, cô cầm chuỗi Mân Côi trong tay và đang lúc cô còn nằm trên bàn mổ dưới ảnh hưởng của thuốc mê, Đức Mẹ hiện ra với cô. Về sau, Marija nói Đức Mẹ đã mỉm cười và ở với cô trong khoảng thời gian – theo cô nghĩ – là độ hai giờ. Trong tháng kế tiếp, trừ đêm Giáng sinh, Đức Mẹ đã không nói với Marija, nhưng Người hiện ra hằng ngày với cô trong Thánh Lễ, lúc cô rước lễ. Vào ngày 15-01-1989, Đức Mẹ đã cho Marija biết Người sẽ lại ban Sứ Điệp vào ngày hôm sau. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết.

24-12-1988 (CÓ PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT):

“Các con thương yêu ! Mẹ mời gọi các con đến với hòa bình. Hãy sống hòa bình trong lòng và quanh các con, để mọi người được biết hòa bình – hòa bình không đến từ các con, nhưng từ Thiên Chúa. Các con bé nhỏ, hôm nay là một ngày tuyệt diệu ! Hãy vui mừng cùng Mẹ ! Hãy làm vinh danh sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu bằng hòa bình mà Mẹ ban. Chính vì nền hòa bình này, Mẹ đã đến như người Mẹ của các con, là Nữ Vương Hòa Bình. Hôm nay, Mẹ ban Phúc Lành Đặc Biệt cho các con. Hãy mang đến cho mọi thọ tạo, để tất cả thọ tạo đều được biết hòa bình ! Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ !”

25-12-1988 – 6 giờ chiều : Đức Mẹ đã hiện ra lần nữa vào ngày Giáng Sinh, trong Thánh Lễ cử hành tại tầng gác mái ngôi nhà Marija đang tá túc. Đức Mẹ mặc áo bằng vàng, bế Hài Nhi Giêsu trên tay.

15-1-1989 : Đức Mẹ đã hiện ra với Marija lúc hiệp Lễ, trong khi cô dự Thánh Lễ được cử hành ở tầng trệt căn nhà cô đang trú ngụ. Đức Mẹ nói với cô :

“Ngày mai, một lần nữa, Mẹ sẽ hiện ra ở phòng ngủ và ban Sứ Điệp.”

16-1-1989 : Hôm nay, Đức Mẹ bắt đầu nói lại với Marija. Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ – với nụ cười tuyệt mỹ trên môi – đã chúc lành cho một bé sơ sinh, bằng một Dấu Thánh Giá hướng về phía em bé. Đây là Sứ Điệp :

“Mẹ kêu gọi mọi người các con hãy sống những Sứ Điệp Mẹ ban, và hãy làm chứng bằng chính cuộc sống của mình !”

17-1-1989 : “Hãy cầu nguyện cho những Ý  Nguyện của Mẹ ! Với sự cầu nguyện ấy, Mẹ muốn giúp đỡ mỗi người trong các con.”

18-1-1989:“Hãy cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ!”

19-1-1989 : “Mẹ xin các con cầu nguyện và hãy mạnh dạn xin Mẹ mọi ơn, rồi Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa.”

21-1-1989 : “Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Chỉ bằng cầu nguyện, các con mới có thể đến gần Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện mỗi ngày và hãy dành riêng một khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, chỉ để cầu nguyện.”

22-1-1989 : “Mẹ mong ước các con cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ. Chỉ bằng cách này, các con mới có thể đến gần Thiên Chúa. Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Người. Hãy cầu nguyện, các con yêu dấu, Mẹ ở với các con !”

23-1-1989 : “Mẹ muốn các con cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ.”

25-1-1989 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đến với con đường thánh thiện. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được vẻ đẹp và sự cao cả của con đường này nơi mà Thiên Chúa tỏ chính Người cho các con cách đặc biệt. Hãy cầu nguyện để các con có thể mở đón tất cả những gì Thiên Chúa thực hiện qua các con, và để trong cuộc sống, các con có thể dâng lời tạ ơn Chúa, và vui mừng vì tất cả những gì Chúa thực hiện qua từng người các con. Mẹ ban Phúc Lành của Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."  

26-1-1989 : “Các con yêu dấu ! Mẹ muốn cuộc sống của các con trở nên lời cầu nguyện.”

1-2-1994 : NĂM NĂM SAU.

Thị nhân Marija đã cùng chồng là Paolô trở lại vùng Birmingham (bên Mỹ) với tư cách cá nhân, vào đầu tháng 02-1994, để viếng thăm trong vài ngày gia đình đã cho cô tá túc 5 năm trước đây. Đã có 3 buổi hiện ra, và lần cuối cùng :

3-2-1994 : Marija đi ra cánh đồng, để nguyện kinh Mân Côi, chuẩn bị chờ Đức Mẹ hiện đến. Lần này Mẹ ban Phúc Lành hai lần cho mọi người.

“Các con đừng quên rằng Mẹ là Mẹ các con và Mẹ yêu các con. Hãy đi bình an.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

***

 

Qua hai thụ khải Jelena và Marijana

và cho Nhóm Cầu Nguyện của họ

(Tháng 2-1982 đến 30-7-1987)

Từ khi Đức Mẹ hiện ra với sáu thị nhân, hai cô bé Jelena Vasilij và Marijana Vasilij (không có họ hàng với nhau) đã thường cầu nguyện với Người, trong khi các em khác cùng tuổi đang chạy chơi. Một hôm, hai em nghe thấy tiếng nói của Đức Mẹ và trông thấy Người trong “nội tâm”. Những cuộc “thị kiến nội tâm” này vẫn còn tiếp tục nghe nói đến gần đây mới chấm dứt. Khác với những cuộc “hiện ra”cho 6 thị nhân với những Sứ Điệp có tính cách phổ quát, những Sứ Điệp của hai em Jelena và Marijana này phong phú hơn về chi tiết và có một giá trị to lớn cho đời sống thiêng liêng.

Ảnh trái    :  Jelena hồi 15 tuổi

Ảnh phải : Jelena và Marijana lúc 10 tuổi, khi bắt đầu được nghe tiếng Đức Mẹ nói trong lòng.

Jelena nghe thấy tiếng Đức Mẹ bằng trái tim. Em thấy Đức Mẹ như trong một cuốn phim có hai chiều. Marijana cũng thấy và nghe Đức Mẹ cũng một cách tương tự. Khi hai em được thấy Người, Người mặc toàn đồ trắng.

à LƯU Ý : Những Sứ Điệp dưới đây thường là Đức Mẹ ban cho Jelena. (nên khỏi cần nhắc lại mỗi lần) – trừ phi có gì khác, chúng tôi sẽ báo. 

***

Cuối tháng 2 – đầu tháng 3-1982:

Đức Mẹ nói với Jelena : “Các con yêu quý ! Trái tim các con sẽ khóc (vì hạnh phúc) nếu biết Mẹ yêu các con nhiều đến chừng nào.”

“Nếu có ai đứng đó xin các con điều gì, hãy cho họ!”

“Mẹ cũng đứng trước nhiều tâm hồn, nhưng họ không chịu mở lòng mình ra. Hãy cầu nguyện để thế giới đón nhận Tình Yêu của Mẹ !”

“Các con yêu quý ! Mẹ muốn cả thế giới này là con cái của Mẹ nhưng họ không muốn. Mẹ muốn ban tất cả mọi sự cho thế giới. Vì thế, hãy cầu nguyện !”

4-4-1982 đến 10-4-1982 : Jelena đã hỏi Đức Mẹ về ý nghĩa của thị kiến. Em trông thấy Mẹ cầm tay Chúa Giêsu. Trên cánh tay và lòng bàn tay Chúa có nhiều chữ viết, em đọc được từ “Vinh quang” nơi lòng bàn tay Người. Đức Mẹ trả lời :

“Đó là tên của tất cả những người đã được khắc vào Trái Tim Chúa Giêsu.”

29-12-1982 : Jelena hỏi em có được tỏ cho biết về 10 bí mật hay không.

“Mẹ không hiện ra với con như với 6 thị nhân kia, vì Mẹ có kế hoạch khác. Với họ, Mẹ giao phó những Sứ Điệp và những bí mật. Xin lỗi con nếu Mẹ không thể nói với con những bí mật mà Mẹ giao phó cho họ, vì đó là một ơn cho họ, không cho con. Còn với con, Mẹ hiện ra nhằm mục đích giúp con tiến bộ trong cuộc sống thiêng liêng, và qua trung gian của con, Mẹ muốn hướng dẫn người khác đến sự thánh thiện.”

Đầu năm 1983 : Jelena hỏi Đức Mẹ về tính xác thực của những cuộc hiện ra với sáu thị nhân, và về ngày tháng của dấu lạ (vĩ đại trường kỳ) mà Người đã hứa cho xuất hiện.

“Mẹ xin lỗi đã không thể cho con biết điều ấy, vì đó là một ơn đặc biệt cho sáu thị nhân. Con cũng phải tin điều ấy như mọi người. Trong lúc này, những điều họ nói đều đúng với sự thực.”

1-3-1983 :  “Hãy viết lại tất cả những bài học Mẹ dạy về cuộc sống thiêng liêng, để sau này con sẽ chuyển cho các vị có thẩm quyền của Giáo Hội !”

4-4-1983 : Jelena chuyển cho cha Tomislav Vlasic một Sứ Điệp liên quan đến những vấn đề trong giáo xứ của ngài - đang khi chính Jelena không hề biết các chuyện ấy. Em nói : “Cha đừng cầu cứu ai hết. Khi gặp vấn đề, cha cứ mỉm cười và cầu nguyện. Khi Thiên Chúa bắt đầu một công việc, không ai có thể làm công việc ấy ngưng lại.”

Đức Mẹ nói :

       “Hãy cầu nguyện, ăn chay và để Thiên Chúa hành động !”

“Đừng khinh thường ai ! Dù kẻ nghịch có làm cho con lo lắng, con hãy tiếp tục con đường của mình cách vui vẻ và bình thản. Hãy cầu nguyện cho họ ! Khi Thiên Chúa bắt đầu công việc của Người, thì không ai có thể làm công việc ấy ngừng lại.”

Theo cha Vlasic, Jelena nhận được Sứ Điệp này sau ngày 15-12-1982 :

“Hãy mau mau ăn năn hối cải ! Đừng đợi đến khi có dấu lạ lớn ! Đối với những người vô tín, lúc ấy sẽ quá trễ để ăn năn hối cải. Còn với những người có đức tin, thời gian này là cơ hội tốt để hối cải và đào sâu niềm tin của họ. Hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lã trước mỗi ngày lễ, và dọn mình bằng cầu nguyện !”

 “Mỗi tuần, ngoài ngày thứ Sáu, hãy ăn chay với bánh mì và nước lã để tôn kính Chúa Thánh Thần !”

“Hãy kêu gọi ngày càng nhiều người cầu nguyện và ăn chay trong tuần chín ngày kính Chúa Thánh Thần, ngõ hầu điều này được lan rộng trong Giáo Hội ! Hãy ăn chay và cầu nguyện cho Đức Giám Mục !” *

Đức Cha Pavao Zanic, Giám mục sở tại, hiện lúc đó đang chống đối việc hiện ra ở Mễ Du rất gắt gao. Nay, ngài đã qua đời.

20-4-1983 : Đức Mẹ nói với Jelena trong nước mắt :

       “Mẹ đã ban mọi ơn cho các kẻ phạm những tội trọng, nhưng họ vẫn không hối cải. Hãy cầu nguyện ! Hãy cầu nguyện cho họ ! Đừng đợi đến thứ Sáu. Hãy cầu nguyện bây giờ ! Hôm nay, Mẹ cần những kinh nguyện và việc đền tội của các con.”

25-4-1983 : “Hãy hối cải, kẻo khi dấu lạ xuất hiện thì đã quá trễ ! Trước đó, thế giới sẽ nhận được nhiều cảnh báo. Hãy mau mau hối cải ! Mẹ cần các con cầu nguyện và làm việc đền tội.”

“Trái tim Mẹ cháy bỏng tình yêu các con. Các con chỉ cần hối cải. Đặt câu hỏi là việc không quan trọng. Hãy hối cải ! Hãy gấp rút công bố điều ấy! Hãy bảo với mọi người đó là ước muốn của Mẹ, và Mẹ không ngừng nhắc lại điều ấy. Hãy sám hối, ăn năn ! Vì các con, Mẹ có thể chịu mọi đau khổ không khó khăn gì. Mẹ chỉ van nài các con hối cải thôi !”

“Mẹ sẽ xin Con của Mẹ tha trừng phạt các con. Hãy  hối cải, đừng chậm trễ ! Các con không biết được kế hoạch của Thiên Chúa, mà cũng không có khả năng để biết những kế hoạch ấy. Các con không biết Thiên Chúa sẽ cho điều gì xảy ra, cũng không biết Người sẽ làm gì. Mẹ chỉ xin các con hối cải. Đó là điều Mẹ mong muốn. Hãy hối cải ! Hãy sẵn sàng cho mọi sự, nhưng hãy hối cải đi ! Đó cũng là một phần của sự hối cải. Mẹ tạm biệt và chúc các con bình an.”

25-5-1983 : “Bằng một thông báo với thời hạn một tháng, con hãy tập họp độ 20 bạn trẻ, sẵn sàng theo chân Chúa Giêsu không tính toán. Mẹ sẽ khai tâm cho họ vào đời sống thiêng liêng. Thậm chí trên 20 người, kể cả người trưởng thành lẫn thiếu nhi, tất cả những ai chấp nhận điều lệ đều có thể tham gia.”

“Mẹ sẽ yêu cầu những người ấy làm việc đền tội theo một số Ý Nguyện. Họ sẽ ăn chay và cầu nguyện cho Đức Giám Mục. Họ sẽ từ bỏ cái gì họ ưa thích nhất : bia, rượu, cà phê, thú vui, tivi... Cần phải có những người ước muốn dâng mình cho đời sống tu trì. Còn những người khác phải sẵn sàng đặc biệt tận hiến cho việc cầu nguyện và chay tịnh. Mẹ sẽ cho họ những điều lệ để tuân theo. Những người tuân giữ các điều lệ ấy, họ sẽ được thánh hiến, dù đang ở bậc sống nào.”

28-5-1983 : “Thật là tốt đẹp khi các con ở lại những ngày thứ Năm, để thờ lạy Con của Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể trên Bàn Thờ. Cũng tốt đẹp như thế việc tôn kính Thánh Giá mỗi ngày thứ Sáu. Mẹ mong ước rằng trong mỗi ngày thứ Bảy, là ngày Giáo Hội dâng kính Mẹ, các con sẽ dâng cho Mẹ ít nhất 15 phút, để suy gẫm về cuộc đời của Mẹ và về các Sứ Điệp của Mẹ, và cầu nguyện.”

10-6-1983 : Sau một lần tranh cãi, hai trong ba em gái có liên quan là Jelena và Marijana, đã làm hòa với nhau và đi vào nhà thờ. Khi em thứ ba là Anita bước vào nhà thờ, em bất ngờ đưa tay ra bắt tay hai em kia, làm hai em vui mừng quá chừng ! Đức Mẹ nói :

“Mẹ chờ mãi, bây giờ mới thấy các con thành công. Các con cứ tiếp tục như thế nhé !”

16-6-1983 : Đức Mẹ đọc điều lệ của Nhóm cầu nguyện sẽ được phó thác hoàn toàn cho Chúa Giêsu, để Jelena chép (đã trích đăng ở MĐLC, số 440) :

1/  “Từ bỏ mọi đam mê và ước muốn sai trái. Tránh thường xuyên xem tivi, nhất là những chương trình xấu, thể thao quá độ, những hưởng thụ bất hợp lý trong ăn uống, rượu, thuốc lá, v.v...”

2/  “Phó thác cho Thiên Chúa không hạn chế.”

3/  “Dứt khoát gạt bỏ mọi nỗi lo âu khổ não. Bất cứ ai đã phó thác mình cho Thiên Chúa, thì trong lòng không còn chỗ cho lo âu khổ não nữa. Các khó khăn vẫn còn, nhưng khó khăn sẽ làm cho sự sống thiêng liêng phát triển và làm vinh quang Thiên Chúa.”

4/  “Hãy yêu mến kẻ thù. Xua đuổi mọi hận thù, cay đắng, xét đoán thiên kiến ra khỏi tâm hồn. Cầu nguyện cho các kẻ nghịch các con và xin Thiên Chúa chúc lành cho họ.”

5/  “Ăn chay hai lần mỗi tuần với bánh mì và nước lã. Sinh hoạt ở nhóm ít nhất mỗi tuần một lần.”

6/  “Dành riêng mỗi ngày ít nhất ba giờ để cầu nguyện, trong thời gian đó, dành tối thiểu nửa giờ vào buổi sáng và nửa giờ vào buổi tối. Dự Thánh Lễ và lần hạt Mân Côi cũng được kể vào những giờ này. Trong ngày, dành riêng những lúc cầu nguyện và rước lễ thiêng liêng mỗi khi hoàn cảnh cho phép. Cầu nguyện với lòng chiêm niệm sâu xa. Đừng lúc nào cũng nhìn vào đồng hồ, mà hãy để ơn Chúa hướng dẫn ! Đừng quan tâm quá mức về những sự vật của thế gian này, nhưng trong cầu nguyện hãy phó thác tất cả cho Cha Trên Trời của chúng ta ! Nếu ai quá bận rộn, người ấy sẽ không thể cầu nguyện tốt, vì trong lòng thiếu sự thanh thản. Thiên Chúa sẽ giúp cho được thành đạt những chuyện ở trần thế này, nếu người ta nỗ lực làm việc cho những chuyện của Thiên Chúa. Người phải đi học hoặc đi làm sẽ cầu nguyện nửa giờ vào buổi sáng và nửa giờ buổi tối và nếu được, tham dự Thánh Lễ. Cần đem tinh thần cầu nguyện vào công việc hằng ngày, nghĩa là làm việc trong cầu nguyện.”

7/  “Hãy khôn ngoan, vì ma quỷ luôn cám dỗ tất cả những người dứt khoát dâng mình cho Thiên Chúa ! Nhất là họ cách riêng. Ma quỷ sẽ bảo họ rằng họ đang cầu nguyện và ăn chay quá nhiều, lẽ ra họ nên sống như những người trẻ khác và đi tìm lạc thú. Hãy bảo họ đừng nghe cũng như đừng tuân theo Nó ! Tiếng nói của Đức Trinh Nữ Hồng Phúc mới chính là tiếng họ phải lưu tâm. Khi đức tin họ đã được củng cố, ma quỷ sẽ không còn có thể dụ dỗ họ được nữa.”  

8/  “Hãy cầu nguyện thật nhiều cho Đức Giám Mục và cho những người cầm quyền trong Giáo Hội. Phải dành một nửa những lời cầu nguyện và hy sinh của mình cho Ý Nguyện này.”

Đức Mẹ nói với Jelena :

        “Mẹ đến để cho thế giới biết rằng Thiên Chúa là Sự Thật. Người hiện hữu. Hạnh phúc đích thực và sự sống sung mãn là ở nơi Người. Mẹ đến đây với tư cách Nữ Vương Hòa Bình, để cho thế giới biết rằng hòa bình rất cần thiết cho sự cứu độ của thế giới. Trong Thiên Chúa, người ta tìm được niềm vui đích thực, và từ đó phát xuất nền hòa bình đích thực.”

Mùa xuân năm 1983 : Đức Mẹ nói với Jelena về cô bé Anita – một thiếu nhi được Đức Mẹ hiện ra, nhưng hiếm khi có thể tụ tập với Jelena và Marijana vì các việc bổn phận của em :

“Nếu bạn con không đến được vì việc bổn phận, hãy bảo bạn cầu nguyện ít nhất 15 phút, rồi Mẹ sẽ hiện ra và chúc lành cho bạn con.”

22-6-1983 : “Hãy yêu kẻ thù của các con và chúc lành cho họ !”

28-6-1983 : “Hãy cầu nguyện mỗi ngày ba giờ. Các con cầu nguyện quá ít. Hãy cầu nguyện ít nhất nửa giờ vào buổi sáng và nửa giờ vào buổi tối !”

2-7-1983 : “Hãy dành riêng 5 phút cho Thánh Tâm Chúa. Mỗi gia đình là một hình ảnh của Thánh Tâm Người.”

4-7-1983 : “Các con đã bắt đầu cầu nguyện 3 giờ mỗi ngày, nhưng lại nhìn đồng hồ, lo ra vì công việc. Chỉ nên bận tâm về những điều chính yếu, và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào chiều sâu, rồi công việc của các con sẽ tiến triển tốt đẹp. Đừng vội vã. Hãy để Thiên Chúa hướng dẫn các con, và các con sẽ thấy mọi sự sẽ hoàn thành tốt đẹp !”

 26-7-1983 : “Hãy cảnh giác ! Giai đoạn này rất nguy hiểm cho các con. Ma quỷ đang cố gắng đưa các con đi lạc đường. Những ai đã dâng mình cho Thiên Chúa sẽ là mục tiêu tấn công.”

2-8-1983 : “Hãy dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hãy hoàn toàn phó thác chính mình ! Mẹ sẽ bảo vệ các con. Mẹ sẽ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Các con cũng hãy cầu nguyện với Ngài !”

15-8-1983 : “Các con thấy ở đây Mẹ hạnh phúc biết chừng nào ! Có rất nhiều người tôn kính Mẹ. Trong khi đó, đừng quên rằng ở những nơi khác, vẫn còn có nhiều người hơn đang xúc phạm và làm Mẹ đau khổ.”

“Đừng lo lắng ! Chớ gì sự bình an làm tâm hồn các con được đoàn kết ! Mọi thứ lộn xộn đều đến từ Satan.”

Liên quan đến việc mấy em sắp trở lại trường học :

       “Hãy cẩn thận, đừng để suy giảm tinh thần cầu nguyện !”

“Satan đang tức giận những người ăn chay và hối cải.”

16-9-1983 : Jelena nhận được một Sứ Điệp cho Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II :

“Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Đừng nản chí, nhưng hãy bình an, vì Thiên Chúa ban ơn cho con để đánh gục Satan !”

“Trong các Sứ Điệp, Mẹ có đề nghị với mọi người, nhất là với Đức Thánh Cha, hãy loan báo các Sứ Điệp mà Mẹ đã nhận từ Con của Mẹ tại Mễ Du này ! Mẹ muốn ủy nhiệm cho Đức Thánh Cha hai tiếng “HÒA BÌNH” mà với hai tiếng đó, Mẹ đã đến đây. Đức Thánh Cha có nhiệm vụ làm cho hòa bình lan rộng khắp nơi. Đây là một Sứ Điệp dành riêng cho ngài ! Chớ gì bằng lời nói và sự rao giảng của mình, ngài quy tụ những người Kitô hữu lại ! Chớ gì ngài loan báo – nhất là nơi giới trẻ – những Sứ Điệp ngài đã nhận từ Cha Trên Trời trong lúc cầu nguyện, khi Thiên Chúa soi sáng cho ngài !”

29-9-1983 : “Mẹ mong muốn một sự bình an và một tình yêu lớn lao nảy nở trong các con. Vì thế, hãy cầu nguyện !”

Liên quan tới ba linh mục đến từ Liverpool, nước Anh :

“Hãy giảng về các Sứ Điệp của Mẹ, và nói về các biến cố ở Mễ Du. Hãy tiếp tục gia tăng sự cầu nguyện !”

Mùa thu 1983 : “Các con yêu quý ! Người ta sống không chỉ nhờ công việc. Người ta còn sống nhờ cầu nguyện.”

20-10-1983- Jelena nhận Sứ Điệp cho nhóm cầu nguyện:

“Mẹ xin các con cam kết trong bốn năm. Chưa đến lúc các con quyết định chọn lựa ơn gọi. Việc quan trọng là, trước hết, đi sâu vào sự cầu nguyện; rồi sau đó, các con sẽ có một chọn lựa đúng đắn.”

Jelena lãnh lời Đức Mẹ nói cho giáo xứ :

“Chớ gì tất cả các gia đình dâng mình cho Thánh Tâm Chúa mỗi ngày ! Mẹ rất sung sướng khi cả nhà quây quần cầu nguyện nửa giờ mỗi buổi sáng.”

24-10-1983 : Lời Đức Mẹ nói cho nhóm cầu nguyện :

“Nếu các con cầu nguyện, một nguồn sống sẽ tuôn chảy từ trái tim các con. Nếu các con cầu nguyện mãnh liệt, nếu các con cầu nguyện với niềm tin, các con sẽ nhận được nhiều ơn từ nguồn ấy, và nhóm các con sẽ được tăng thêm sức mạnh.”

25-10-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện đem lại mọi sự cho các con. Chính nhờ cầu nguyện, các con sẽ có được tất cả.”

26-10-1983 : “Mẹ tuôn đổ Phúc Lành của Mẹ trên các con, và lòng Mẹ ao ước được ở bên các con.”

27-10-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Các con sẽ chẳng nhận được gì khi nói chuyện phiếm; nhưng chỉ khi cầu nguyện, các con mới nhận được. Nếu có ai hỏi về Mẹ và những điều Mẹ nói, * cứ trả lời thế này : ‘Giải thích chẳng ích lợi gì. Chỉ nhờ cầu nguyện mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn’.”

*  Ám chỉ những người hỏi để công kích hay phê bình. Nhưng cũng ứng dụng cho mọi trường hợp bình thường. Quả vậy, chỉ nhờ cầu nguyện mà chúng ta mới hiểu những Sứ Điệp của Mẹ. Không cầu nguyện, dù có những bài suy niệm và giải thích, cũng chẳng giúp gì bao nhiêu.

28-10-1983 : “Mẹ thấy các con mệt mỏi rồi. Mẹ muốn nâng đỡ các con khi các con cố gắng, muốn ôm các con vào lòng để các con được gần Mẹ. Với tất cả những ai muốn đặt câu hỏi với Mẹ, thì Mẹ sẽ trả lời : ‘Chỉ có một câu trả lời thôi, đó là cầu nguyện, một niềm tin mạnh mẽ, cầu nguyện hết sức sốt sắng và ăn chay’.”

29-10-1983 : “Mẹ trao Trái Tim Mẹ cho các con, hãy nhận lấy ! Mẹ không muốn làm các con buồn, cũng không muốn ngừng chuyện trò với các con, nhưng Mẹ không thể luôn luôn ở lại với các con. Các con phải tập cho quen điều đó. Trong lúc này, Mẹ muốn thường xuyên ở bên các con, bằng tâm hồn. Cần phải cầu nguyện nhiều, chứ đừng nói : ‘Dù hôm nay chúng ta không cầu nguyện cũng chẳng quan trọng !’

“Các con phải nỗ lực cầu nguyện. Cầu nguyện là con đường duy nhất đưa các con đến bình an. Nếu các con cầu nguyện và ăn chay, các con sẽ có được bất cứ điều gì các con xin.”

30-10-1983 : “Tại sao các con không tin tưởng Mẹ ? Mẹ biết các con đã cầu nguyện suốt một thời gian dài, nhưng rồi lại đầu hàng. Hãy giao hết mọi lo lắng, bận tâm cho Chúa Giêsu ! Hãy nghe Người nói trong Tin Mừng : ‘Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ?’  (Mt 6,27)

“Hãy cầu nguyện cả vào buổi tối, khi các con đã hoàn tất một ngày. Hãy ngồi xuống trong phòng mình và nói với Chúa Giêsu : ‘Con xin cám ơn Chúa !’

“Nếu buổi tối các con thiếp ngủ trong bình an và trong khi cầu nguyện, thì buổi sáng, các con sẽ thức dậy cũng nghĩ tới Chúa Giêsu. Lúc ấy, các con mới có thể cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng nếu ngủ khi vừa mới vui chơi giải trí, thì ngày hôm sau các con sẽ mù mờ, thậm chí các con sẽ quên cả cầu nguyện ngày hôm đó.”

31-10-1983 : “Mẹ biết hôm nay các con đã cầu nguyện, và đã làm mọi công việc trong cầu nguyện. Tuy vậy, Mẹ đang có một Ý Nguyện Đặc Biệt vì thế Mẹ xin các con đọc mỗi ngày 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng và kinh Tin Kính.”

4-11-1983 : “Mẹ muốn con bảo họ rằng ngày mai là ngày ăn chay, để thánh hóa bản thân trong Chúa Thánh Thần. Và hãy cầu nguyện nữa ! Hãy chuyển Sứ Điệp này cho nhóm !”

5-11-1983 : “Các con của Mẹ ! Mẹ biết hôm nay các con đã làm việc và đã cầu nguyện. Nhưng Mẹ van nài các con hãy rộng lượng, kiên trì và tiếp tục cầu nguyện !”

6-11-1983 : “Những kinh nguyện các con thường dâng lên Mẹ bây giờ đâu cả rồi ? Áo Mẹ đã từng sáng óng ánh. Giờ hãy nhìn xem : nó ướt đẫm nước mắt Mẹ. Ôi ! Giá các con biết được thế giới ngày nay chìm đắm trong tội lỗi như thế nào ! Với các con, thế giới dường như không còn phạm tội nữa, vì ở đây (Mễ Du) các con sống trong một thế giới yên bình quá, chẳng rối loạn và cũng chẳng sa đọa. Giá các con biết được người ta nguội lạnh trong đức tin chừng nào, biết được bao nhiêu người không nghe theo Chúa Giêsu. Ôi ! Nếu các con biết được Mẹ đau khổ đến chừng nào, các con sẽ không phạm tội nữa. Ôi ! Mẹ cần lời cầu nguyện của các con biết bao ! Hãy cầu nguyện đi các con !”

7-11-1983 : “Các con đừng đi xưng tội theo thói quen, rồi sau đó vẫn sống y như cũ.* Không, như thế không tốt đâu ! Phép giải tội phải mang lại xung lực cho lòng tin của các con, phải khuyến khích và đưa các con lại gần Chúa Giêsu. Nếu việc xưng tội chẳng có ý nghĩa gì đối với các con, thì thật tình, các con sẽ khó mà hối cải.”

 Đức Mẹ tỉ mỉ sửa dạy cả cách xưng tội ơ thờ của chúng ta. Người muốn nói: Nếu các con đi xưng tội cách đúng mức, tức là không phải chỉ vào đó để trút gánh tội cho linh mục, nhưng vào đó và đã gặp chính Chúa Giêsu trong tòa cáo giải, và thật lòng chê ghét tội, đau đớn vì đã xúc phạm đến Ngài, thì từ khi ra khỏi tòa cáo giải, các con không còn có thể sống như cũ được nữa: phải đổi mới mình không nhiều thì ít.

8-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Tất cả những gì các con có thể làm cho Mẹ là cầu nguyện và ăn chay.”

9-11-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Mẹ hết sức cần những lời cầu nguyện của các con. Hãy cho Mẹ trái tim của các con !”                 

10-11-1983 : “Mẹ xin các con cầu nguyện. Đó là tất cả những gì Mẹ mong đợi nơi các con. Đừng quên cầu nguyện với Thiên Chúa, sáng và tối ! Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện !”

11-11-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Các con có thể làm được mọi việc; phải, các con làm được nhờ kinh nguyện. Hãy đặt một ảnh Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ trong nhà các con !”

12-11-1983 : “Hãy cho Mẹ tấm lòng các con và hãy mở lòng ra với Mẹ !”

Đáp lại câu hỏi : “Bằng cách nào ?”

 Đức Mẹ nói : “Các con phải nỗ lực gấp đôi ! Ngày này qua ngày khác, hãy gia tăng lòng nhiệt thành !”

13-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và cầu nguyện sốt sắng ! Hãy gom cả thế giới vào lời cầu nguyện của các con. Hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện làm cho người ta sống !”

Khi được hỏi một điều gì đó, Đức Mẹ nói :

“Cầu nguyện đi, rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu điều ấy!”

14-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện là sự sống ! Nhờ cầu nguyện và trong cầu nguyện, các con sống trong cầu nguyện".

15-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

Liên quan đến một ý cầu nguyện của nhóm :

“Mẹ vẫn thường trách các con. Hãy cầu nguyện với Mẹ. Hãy bắt đầu ngay bây giờ.”

16-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Chớ gì tất cả mọi thành viên của nhóm các con đến vào ngày thứ Ba, nếu có thể ! Hãy nói với họ về việc ăn chay. Hãy giữ chay ba ngày một tuần để chỉ cho Đức Giám Mục. * Nếu mọi người trong nhóm không thể ăn chay cùng một ngày, thì để từng người ăn chay khi họ có thể.”

* Ăn chay đến 3 ngày trong một tuần lễ: là một việc ăn chay trong trường hợp đặc biệt và tạm một thời gian thôi. Còn bình thường là 2 ngày.

17-11-1983 : “Hãy cầu nguyện đi ! Nếu Mẹ cứ luôn yêu cầu các con cầu nguyện, đừng nghĩ rằng những kinh nguyện của các con không tốt. Mẹ chỉ muốn mời các con kéo dài lời cầu nguyện riêng, và cầu nguyện sốt sắng hơn cho người khác.”

18-11-1983 : “Ở Mễ Du, nhiều người đã bắt đầu rất tốt, rồi về sau họ lại hướng về vật chất, và quên mất chỉ có một điều tốt duy nhất.” *

Mẹ muốn nhắc đến lời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Lc 10.42: Chỉ có một điều tốt duy nhất.

19-11-1983:“Các con của Mẹ, hãy chỉ cầu nguyện thôi !”

20-11-1983 : “Các con của Mẹ, đừng tin tất cả những gì người ta nói với các con ! Không nên đâu, vì nó làm suy yếu lòng tin !

21-11-1983 : “Vào ngày thứ ba, tức là ngày mai, cả nhóm sẽ tìm được bình an trong cầu nguyện ; mọi thành viên sẽ được tiếp thêm sinh lực trong cầu nguyện như lòng Chúa Giêsu mong ước. Người ủy thác sự gì đó cho mỗi người các con, nhưng Người cũng muốn nhận lại từ mỗi người các con một điều gì đó. Rất cần làm cho họ trở lại với lời đã hứa lúc ban đầu, và trở lại với kinh nguyện.”

22-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Hãy cầu nguyện, các con của Mẹ ! Hãy cầu nguyện, vì chỉ cầu nguyện mới có thể cứu vớt các con.”

23-11-1983 : “Ôi ! Các con cưng của Mẹ, hãy cầu nguyện đi ! Mẹ chỉ xin các con cầu nguyện. Chính các con cũng thấy là chỉ có cầu nguyện mới có khả năng cứu vớt.”

24-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

25-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

26-11-1983 : “Kinh nguyện và chay tịnh !”

27-11-1983 : “Các con của Mẹ ! Hãy cầu nguyện và giữ cho tâm hồn trong sạch ! Mẹ mong được ở thường xuyên bên các con.”

28-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện ! Hãy kêu gọi giáo xứ cầu nguyện mỗi ngày với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ, trong Tuần Chín Ngày dọn Lễ kính Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Cũng vào ngày này, Đức Mẹ đã ban hai kinh nguyện sau đây : 

                

 

Kinh Dâng Mình

cho Trái Tim Chúa Giêsu

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận biết Chúa rất dịu hiền và Chúa đã ban Trái Tim Chúa cho chúng con, Trái Tim bị quấn vòng gai nhọn bởi tội lỗi chúng con. Chúng con biết ngày nay Chúa vẫn cầu nguyện cho chúng con ngõ hầu chúng con không bị hư mất.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con khi chúng con sa ngã phạm tội. Cậy nhờ Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin làm cho mọi người chúng con yêu thương nhau. Xin cất khỏi loài người lòng thù hận. Xin bày tỏ Tình Yêu Chúa cho chúng con. Tất cả chúng con đều yêu mến Chúa và mong ước được Trái Tim Mục Tử nhân lành Chúa che chở, hộ phù.

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự vào trái tim chúng con. Xin gõ cửa trái tim chúng con. Xin Chúa kiên nhẫn với chúng con và đừng khi nào buông bỏ. Chúng con vẫn còn khép kín lòng mình vì chúng con chưa hiểu được Thánh Ý Chúa. Xin hãy không ngừng gõ cửa trái tim chúng con.

Ôi, Chúa Giêsu, xin hãy khiến trái tim chúng con mở ra đón Chúa, ít là đang khi chúng con tưởng nhớ cuộc Thương Khó Chúa đã chịu vì chúng con. Amen.

 

***

 

Kinh Dâng Mình

Cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Mẹ Maria

 

Ôi ! Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, trái tim chan chứa tình nhân hậu, xin bày tỏ tình yêu Mẹ cho chúng con.

Ôi ! Mẹ Maria, chớ gì ngọn lửa nơi Trái tim Mẹ tỏa xuống trên toàn thể nhân loại. Chúng con mến yêu Mẹ vô ngần. Xin Mẹ in sâu vào trái tim chúng con một tình yêu chân thật. Chớ gì trái tim chúng con luôn khát vọng về Mẹ.

Ôi ! Mẹ Maria, Mẹ hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin Mẹ nhớ đến chúng con khi chúng con sa ngã phạm tội. Mẹ biết rõ loài người chúng con đều là tội nhân. Cậy nhờ Trái Tim Từ Mẫu Rất Thánh của Mẹ, xin chữa lành chúng con khỏi mọi bệnh tật phần hồn. Xin làm cho chúng con thấy được lòng nhân hậu nơi Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ. Và như thế, nhờ ngọn lửa của Trái Tim Mẹ, chúng con sẽ được hoán cải. Amen.

***

29-11-1983 : “Hãy cầu nguyện !”

Đức Mẹ nói cho nhóm cầu nguyện : “Mẹ là Người Mẹ giàu lòng nhân hậu của các con, còn Chúa Giêsu là Người Bạn tuyệt vời của các con. Có Người hiện diện, các con đừng sợ hãi gì ! Hãy trao cho Người trái tim các con, và từ đáy lòng hãy kể với Người nỗi đau khổ của mình ! Bằng cách ấy, các con sẽ được tiếp thêm sinh lực trong sự cầu nguyện, với một trái tim tự do, trong bình an không sợ hãi.”

30-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện !”

Tháng 11-1983: Đức Trinh Nữ Hồng Phúc bảo Jelena rằng Thánh Lễ phải luôn luôn được kèm theo kinh nguyện với Chúa Thánh Thần :

“Trước Thánh Lễ, cần phải cầu nguyện với Chúa Thánh  Thần.”

1-12-1983 : “Cám ơn tất cả các con năm nay đã đến đây thật đông đảo để cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, mặc dù băng tuyết và thời tiết xấu. Hãy tiếp tục kiên vững chịu đau khổ ! Các con dư biết rằng các con sẽ không từ chối khi một người bạn xin mình điều gì. Với Chúa Giêsu cũng thế ! Khi các con cầu nguyện liên lỉ, và đến đây không nề hà mệt mỏi, Người sẽ ban cho các con tất cả những gì các con xin Người. Vì thế, hãy cầu nguyện !”

2-12-1983 : “Cám ơn các con, Mẹ cám ơn tất cả các con !”

Liên quan tới buổi tối mùa đông rét mướt :

“Các con đừng tìm cớ thoái thác, nhưng hãy vui vẻ đi dự Thánh Lễ. Hãy tỏ cho Mẹ thấy trái tim quảng đại của các con.”

4-12-1983 “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, chỉ cầu nguyện thôi ! Sự cầu nguyện phải là nguồn hạnh phúc cho các con, chứ không phải chỉ là một thói quen.* Các con phải sống bằng cầu nguyện.”  

*  Đức Mẹ nói: Cầu nguyện phải là nguồn hạnh phúc. Thế mà chúng ta thường coi cầu nguyện là một gánh nặng, miễn cưỡng phải làm, một việc không có gì thích thú, là vô ích… Làm sao để cầu nguyện trở nên niềm vui, nguồn hạnh phúc ? Ta phải xét lại cách cầu nguyện của mình. Biết đâu ta không biết cầu nguyện cho nên nó mới đâm ra nặng nề, khó khăn, muốn tránh trút ? Chúng ta thử nhớ lại những buổi chuyện trò với người yêu: sao mà thú vị thế ! Thì đây, nếu ta làm cho cầu nguyện thành một cuộc trò chuyện với Chúa như thế, cầu nguyện sẽ trở nên nguồn hạnh phúc.

6-12-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện ! Nếu các con cầu nguyện, Mẹ sẽ gìn giữ các con và Mẹ sẽ ở với các con.”

7-12-1983 –  (Áp Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội):

“Ngày mai thực sự sẽ là ngày hồng phúc cho các con, nếu mỗi giây phút đều được dâng lên cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Hãy phó thác mình cho Mẹ, và hãy nỗ lực làm cho niềm vui các con tăng tiến, nỗ lực sống trong đức tin và nỗ lực thay đổi trái tim mình.”

8-12-1983 : “Cám ơn các con, các con của Mẹ, đã đến đây đông đảo như vậy. Cám ơn các con. Hãy tiếp tục cố gắng, kiên trì và ngoan cường. Hãy cầu nguyện không ngừng !”

11-12-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ mong sao các con sẽ làm tươi mới kinh nguyện trong tâm hồn mình hằng ngày. Hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa, đúng vậy, nhiều hơn mỗi ngày !”

12-12-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, như thế Mẹ sẽ bảo vệ các con. Hãy cầu nguyện và phó dâng trái tim các con cho Mẹ, vì Mẹ muốn ở bên các con.”

13-12-1983 :“Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ không muốn nói với các con về bất cứ điều gì khác, ngoài điều đó.”

14-12-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ đang xin các con cầu nguyện.”

15-12-1983 : “Hãy ăn chay ngày thứ Năm và thứ Sáu, để cầu nguyện cho Đức Giám Mục !”

Liên quan đến những tiên báo tai họa :

“Đó là những điều do các tiên tri giả. Họ nói : ‘Vào ngày ấy, tháng ấy sẽ có một tai họa’. Còn Mẹ vẫn luôn nói: ‘Bất hạnh sẽ xảy đến nếu thế giới không hối cải !’ Hãy kêu gọi thế giới hối cải, ăn năn. Mọi sự đều tùy thuộc vào sự hối cải của các con !” *

*  Xin các bạn lưu ý đến lời Đức Mẹ nói đây, để khỏi hoang mang sợ hãi, và hơn thế còn làm tay sai cho các tiên tri giả mà tung ra những tin báo tai họa vô bằng ! Vì Đức Mẹ nói:  Tất cả tùy thuộc chúng ta, tùy thuộc sự hối cải của chúng ta : hối cải  thì mọi sự sẽ yên lành, còn ngược lại thì… bất hạnh sẽ xảy đến. Không có gì định sẵn mà không thể thay đổi.

16-12-1983 : “Hãy chỉ cầu nguyện và ăn chay mà thôi !”

17-12-1983  : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

18-12-1983 : “Trong tuần chín ngày này dọn Lễ Giáng Sinh, các con hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt, Mẹ xin các con đấy!”

19-12-1983 : “Hãy cầu nguyện !”

20-12-1983 : “Hãy cầu nguyện !”

Cho nhóm cầu nguyện:

“Hãy ăn chay ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu !”

21-12-1983 : “Các con của Mẹ ! Mẹ nhắc lại nhé : hãy cầu nguyện và ăn chay !”

22-12-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Điều quan trọng nhất cho thể xác các con là cầu nguyện.”

23-12-1983 : “Hãy cầu nguyện và cầu nguyện, đặc biệt vào ngày mai, Mẹ mong muốn lời cầu nguyện của các con !”

24-12-1983 “Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hỡi các con của Mẹ ! Mẹ mong muốn hết cả đêm nay được dành cho cầu nguyện.”

25-12-1983 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện đi ! Mẹ không thể bảo các con điều gì khác hơn là cầu nguyện. Hãy hiểu rằng trong cuộc đời các con, không có gì quan trọng hơn cầu nguyện.” *

 Mẹ sẽ còn nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh điều này. Thế mà chúng ta thường nghĩ ngược lại : Trong đời, không có gì quan trọng hơn là làm việc, và tìm vui thú. Chính vì vậy mà thế giới chúng ta ngày nay hỗn loạn như thế này !

26-12-1983 : “Các con của Mẹ ! Hãy cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện, và đừng nói : ‘Đức Mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại hoài: hãy cầu nguyện’. Mẹ không thể bảo các con điều gì khác hơn là hãy cầu nguyện. Các con cần sống mùa Giáng Sinh năm nay trong cầu nguyện. Các con đã hết sức tưng bừng vui vẻ trong lễ Giáng Sinh này, nhưng tâm hồn các con lại không đạt được và sống điều các con mong ước. Hôm ấy đã chẳng có ai rút về phòng để thầm thĩ tạ ơn Chúa Giêsu.”

27-12-1983 : “Các con của Mẹ ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đi ! Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là cầu nguyện !”

28-12-1983 : “Các con của Mẹ ! Hãy hiểu rằng việc quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là cầu nguyện !”

29-12-1983 : “Mẹ ước mong tình yêu và bình an nở rộ trong các con. Vì thế, hãy cầu nguyện !”

30-12-1983 : “Các con của Mẹ ! Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ muốn làm cho các con mạnh mẽ, nhưng chính sự cầu nguyện mới là sức mạnh của các con.”

31-12-1983 : “Cho các con, Mẹ chỉ cầu chúc rằng năm mới này sẽ là một năm thật sự thánh thiện. Vào ngày này, hãy đi xưng tội và thanh tẩy mình trong năm mới này.”

Đức Mẹ xin cả nhóm cầu nguyện cho Đức Giám Mục.

Năm 1983 : “Khi người khác làm khó dễ các con, đừng chống lại ! Tốt hơn nên cầu nguyện.”

Cũng năm 1983 : “Mẹ ước ao các con là bông hoa nở rộ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, và bông hoa ấy vẫn tươi thắm khi Lễ Giáng Sinh đã qua đi. Chớ gì các con có tấm lòng của mục đồng chăn chiên dành cho Chúa Giêsu !”

“Các con yêu dấu ! Khi có ai đến xin các con ơn huệ gì, hãy cho họ điều ấy ! Mẹ đang đứng trước quá nhiều tâm hồn khép kín với Mẹ. Hãy cầu nguyện, để thế giới sẵn lòng đón nhận Tình Yêu của Mẹ !”

Cũng năm 1983 : “Hãy đón nhận Mẹ cách nghiêm túc! Khi Thiên Chúa đến giữa loài người, Người không đến để đùa cợt, nhưng để nói những điều nghiêm túc.

“Thà ở lại trong nhà thờ để cầu nguyện với lòng tin, còn hơn đến tụ tập với những người chỉ đến bên các thị nhân để xem một cuộc hiện ra.” *   

            *  Lời này cũng nên dành cho nhiều giáo dân Việt Nam chúng ta, những người sính phép lạ ! Nghe đâu có phép lạ là chạy đến tìm xem, dù tốn kém tiền của, vất vả chen chúc, phơi nắng nằm sương, đang khi bảo họ dành một giờ cầu nguyện hay đi học Thánh Kinh Lời Chúa thì không được, không có thì giờ…

1-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện vì cầu nguyện tuyệt đối cần thiết cho cuộc sống.”

2-1-1984 : Nhóm cầu nguyện của Jelena cho rằng họ có thể ngừng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, vì nghĩ Đức Mẹ chỉ muốn điều đó cho đến Lễ Giáng Sinh thôi.

“Tại sao các con ngưng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần? Mẹ đã xin các con cầu nguyện luôn mãi và mọi lúc, để Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả các con. Hãy bắt đầu cầu nguyện lại để được ơn ấy !” 

*  Đức Mẹ Mễ Du là Đấng nhắc nhở chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và vai trò của Ngài nhiều hơn đâu khác, vì đó là một việc rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu.

3-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Hãy biết rằng trong đời sống các con, điều quan trọng nhất là cầu nguyện.”

4-1-1984 : “Trước hết mọi sự, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại:  hãy cầu nguyện ! Hãy biết rằng trong đời các con, điều quan trọng nhất là cầu nguyện.”

8-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Rồi Mẹ sẽ còn nhắc lại nữa. Đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra lần nữa trong máng cỏ ! Các bạn ơi, Người được sinh ra lại trong lòng các bạn !”

15-1-1984 : “Mẹ biết rằng Mẹ thường hay nói với các con về cầu nguyện, nhưng hãy biết rằng có rất nhiều người trên thế giới không cầu nguyện, thậm chí không biết nói gì khi cầu nguyện.”

17-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ ao ước sự cầu nguyện và chay tịnh được triển nở trong lòng các con.”

18-1-1984 : “Mẹ ao ước khắc dấu tình yêu trong mỗi tâm hồn. Nếu các con yêu toàn thể nhân loại, thì trong các con sẽ có bình an. Nếu các con an lành với mọi người, thì đó là Vương Quốc Của Tình Yêu. Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

Lời Mẹ dành cho nhóm cầu nguyện :

“Hãy bảo mọi người dậy sớm, một số đi học, một số đi làm, một số khác giúp đỡ những người nghèo như mình và cả những người cần được giúp đỡ.”

19-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay vì không cầu nguyện, các con không thể làm gì cả.”

21-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Đừng bỏ việc suy gẫm ! Ở nhà, hãy suy gẫm tối thiểu nửa giờ !”

22-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Tất cả những ai muốn làm việc hy sinh bằng cách ăn chay, Mẹ cho phép tối đa là ba lần một tuần, nhưng họ đừng nên kéo dài việc này.” *     

 Nói thế, Đức Mẹ cho hiểu việc ăn chay tới ba ngày một tuần, là một hy sinh đặc biệt mà Mẹ chỉ đòi hỏi với nhóm cầu nguyện cột trụ đó, và trong một thời gian ngắn, chứ Mẹ không muốn bảo tất cả mọi người phải làm như thế. 

23-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Các con chưa hiểu thật rõ cầu nguyện là thế nào. Mẹ rất mong chớ gì các con hiểu được điều đó."

24-1-1984 : “Hãy cầu nguyện thật nhiều ! Mẹ muốn làm các con thấm nhuần tinh thần cầu nguyện.”

25-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Các con cần sức mạnh trong lời cầu nguyện của mình. Chớ gì các con cầu nguyện trong suy niệm sâu xa và sốt sắng !”

26-1-1984 : “Cám ơn các con đã đến thờ lạy Con của Mẹ nơi Bánh Thánh ! Mẹ rất cảm động. Còn đối với các con, hãy cầu nguyện ! Mẹ mong ước thấy các con hạnh phúc.”

27-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ mong ước các con luôn làm cho cuộc sống trở nên sâu sắc hơn trong việc cầu nguyện. Mỗi sáng trong gia đình, hãy nguyện kinh Dâng Mình cho Trái Tim Mẹ Maria. Hãy nguyện kinh ấy trong gia đình. Mỗi sáng hãy đọc kinh Truyền Tin, 5 lần kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh để tôn kính cuộc Thương Khó của Chúa, và ba kinh ấy một lần nữa, cầu nguyện cho Đức Giáo Chủ. Sau đó, đọc kinh Tin Kính và kinh Chúa Thánh Thần. Nếu có thể, sẽ rất tốt nếu nguyện một phần chuỗi Mân Côi.”

28-1-1984 : “Mẹ mong muốn tất cả các con đều cầu nguyện và lòng Mẹ được trải rộng cho hết mọi người trên thế giới. Mẹ ao ước được ở bên các con.”

29-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ mong muốn các con tẩy sạch tâm hồn các con. Hãy tẩy sạch tâm hồn mình và mở tâm hồn ra cho Mẹ !”

30-1-1984 : “Hãy cầu nguyện ! Mẹ mong muốn thanh tẩy tâm hồn các con. Hãy cầu nguyện ! Cầu nguyện là điều hết sức cần thiết, vì Thiên Chúa ban cho các con những ơn trọng đại nhất khi các con cầu nguyện.”

31-1-1984 : “Hãy cầu nguyện ! Đừng nghĩ đến điều gì cả, hãy cầu nguyện. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài những người mà các con cần cầu nguyện cho. Khi ấy, sự cầu nguyện sẽ tốt đẹp hơn và các con sẽ trung thành hơn với việc cầu nguyện.”

Nói cho nhóm cầu nguyện :

“Họ hãy tiếp tục giúp đỡ người nghèo, người bệnh và cầu nguyện cho người qua đời ! Họ không phải sợ hãi gì cả ! Tất cả hãy làm cho mình hoàn toàn thanh thản và phó thác hoàn toàn trái tim họ cho Mẹ, như thế Mẹ có thể ở với họ! Hãy lắng nghe Mẹ và nhận ra Mẹ nơi những người nghèo khổ, nơi mỗi người !” *  

  * Trong sách Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: giúp anh em nhỏ hèn là làm cho chính Chúa. Ở đây, Đức Mẹ nói: là nhận ra Mẹ, tìm thấy Mẹ trong những người nghèo khổ và nơi hết mọi người. Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hai Mẹ Con mật thiết liên kết.

1-2-1984 : “Thời gian này trời hay mưa và các con nói: ‘Đi nhà thờ mà phải lội trong bùn sình như vậy chẳng hợp lý chút nào. Mưa gì mà nhiều thế ? Sao mưa hoài không dứt ?’ Đừng bao giờ còn nói như vậy nữa ! Các con đã không ngớt cầu xin Thiên Chúa ban mưa xuống làm đất đai phì nhiêu. Vậy thì đừng quay lưng lại với ơn huệ của Người. Trên hết, hãy tạ ơn Người bằng cầu nguyện và ăn chay!” *

*  Đức Mẹ tỏ ra thật là một bà mẹ, dạy con cái tỉ mỉ từng li từng tí … Chúng ta rất hay than vãn trời mưa hay trời nóng, khi thấy tiết trời không vừa ý ta, không như ta mong muốn… Đức Mẹ bảo đừng làm như vậy, đó là vô ơn đối với Thiên Chúa. Thay vào đó hãy tạ ơn.

2-2-1984 : “Hãy cầu nguyện, vì Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện hơn nữa ! Hãy hòa giải, vì Mẹ mong muốn các con hòa giải với nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa, như yêu anh em mình ! Mẹ mong cho sự cầu nguyện, bình an và tình yêu nở rộ nơi các con.”

3-2-1984 : Đức Mẹ ban Sứ Điệp này cho Jelena để đáp lời chúng tôi hỏi Mẹ phải làm thế nào, vì Đức Giám Mục gởi giấy đến hỏi ngày 13-01-1984 về quyển nhật ký của Vicka  Ivankovic * :    

 “Phần các con là cầu nguyện, còn Mẹ sẽ lo liệu phần còn lại. Các con không thể tưởng tượng được Thiên Chúa quyền năng đến thế nào đâu ! Vì thế, hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện vì Người muốn ở với các con và muốn thanh tẩy các con khỏi mọi tội lỗi !”

Về quyển nhật ký này, mời xem quyển “Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ”, tr.262-63.

4-2-1984 : “Hãy cầu nguyện ! Vì cầu nguyện rất cần cho các con. Với cầu nguyện, thể xác và linh hồn các con sẽ tìm lại được bình an. Có một số người trẻ đã dâng mình cho Mẹ, nhưng trong giáo xứ còn một số khác thì chưa hoàn toàn dâng hiến. Thánh Lễ vừa dứt, họ đã vội vàng rời nhà thờ. Không tốt đâu ! Vì như vậy, họ không bao giờ có thể  dâng mình hoàn toàn được. Và cũng không tốt, nếu họ cứ lang thang chung quanh nhà thờ như thế. Phải ngoan đạo và làm gương tốt cho người khác, để thức tỉnh lòng tin nơi họ. Cần cầu nguyện càng nhiều càng tốt trong khi hiến dâng tâm hồn mình. Người ta phải dâng mình nếu muốn trở nên thật hoàn hảo hơn.”

5-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ ao ước sống trong tâm hồn các con.”

Đặc biệt cho nhóm cầu nguyện :

“Một số thành viên vẫn còn được nghỉ một tuần lễ. Họ không ăn chay… Những người khác đã đến đây và ăn chay ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Một số giúp đỡ người nghèo và bệnh tật. Một số thương yêu mọi người và muốn nhận ra Chúa Giêsu trong mỗi người. Một số đã không tin chắc, còn một số khác đã tin. Những người này thuộc về Mẹ. Hãy xem họ tôn kính Mẹ biết bao ! Hãy dẫn họ đến với Mẹ để Mẹ chúc lành cho !”

6-2-1984 : “Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện ! Mẹ xin các con đấy !”

8-2-1984 : “Mẹ chỉ mong đợi ở các con sự cầu nguyện. Vì vậy, hãy cầu nguyện !”

9-2-1984 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện ! Biết bao người đã chạy theo các niềm tin khác hoặc giáo phái khác, và đã bỏ Chúa Giêsu Kitô !. Họ tạo nên những thần riêng cho mình. Họ thờ lạy ngẫu tượng. *   Điều ấy làm Mẹ đau lòng biết chừng nào ! Giá họ có thể được hoán cải ! Những người vô tín còn đông đảo quá ! Điều đó sẽ chỉ thay đổi khi nào các con giúp Mẹ bằng các lời cầu nguyện của các con.”

*Xem vấn đề “ngẫu tượng” là thế nào ở “Đọc Tin Mừng theo Yoan”, H.M.Tuấn biên soạn, Tập II, tr.435tt.

10-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ ao ước thấy các con khiêm tốn, nhưng các con chỉ có thể trở nên khiêm nhường nhờ cầu nguyện và chay tịnh thôi.”

11-2-1984 : “Hãy mở tâm hồn ra cho Mẹ, Mẹ muốn chúc lành cho các con cách trọn vẹn.”

12-2-1984 : “Mẹ xin các con cầu nguyện và ăn chay ! Hãy cầu nguyện cho tâm hồn các con được bình an và khiêm nhường !”

13-2-1984 : “Hãy ăn chay và cầu nguyện ! Hãy trao trái tim các con cho Mẹ. Mẹ muốn thay đổi nó hoàn toàn. Mẹ muốn trái tim các con được trong sạch.”

14-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ muốn các con thanh tẩy tâm hồn mình hoàn toàn. Mẹ muốn làm cho các con hạnh phúc.”*

Vô tri bất mộ ! Đức Mẹ muốn chúng ta hiểu rõ sự cần thiết, tính quan trọng và những ích lợi của ăn chay, thì chúng ta sẽ thấy thoải mái nhẹ nhàng mà thi hành. Vì theo tính tự nhiên, khi nghe đến “ăn chay” là chúng ta đã ngán rồi ! – Đã có nhiều sách vở, các bài tham luận…. bàn về ý nghĩa việc ăn chay. Phần chúng tôi, xin giới thiệu: Quyển “Mẹ Đến Lần Cuối”, ở Bảng các chủ đề (cuối sách), tìm chữ Ăn Chay; Sách “Sống Sứ điệp Của Mẹ”, ở   cuối Tập III, Mục Lục Tổng quát các đề tài suy niệm, có ghi tên một số bài về đề mục ăn chay để các bạn dễ tìm. 

15-2-1984 : Liên quan đến một cơn gió thổi rất mạnh và giá buốt, mà mọi người đã nhận thấy khi đang trên đường đến nhà thờ :

“Cơn gió là dấu hiệu của Mẹ. Mẹ sẽ đến trong gió, và khi gió thổi, hãy hiểu rằng Mẹ ở với các con. Các con đã biết thập giá tượng trưng cho Đức Kitô. Đó là dấu hiệu của Người. Cũng tương tự như thế đối với Tượng Chịu Nạn mà các con có ở nhà. Nhưng đối với Mẹ thì không tương tự như thế. Khi trời lạnh, các con vẫn đến nhà thờ và muốn hiến dâng mọi sự lên Thiên Chúa. Khi ấy Mẹ ở với các con. Mẹ ở với các con trong cơn gió. Các con đừng sợ hãi!”   

 17-2-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Thế giới đang bị cuốn hút vào một cơn lốc xoáy khủng khiếp, và không biết mình đang làm gì, và không nhận thấy mình đang sa lầy vào trong tội gì. Họ cần lời cầu nguyện của các con, để Mẹ có thể kéo họ ra khỏi sự nguy hiểm này.” * 

*  Đức Mẹ cho thấy lời cầu nguyện của chúng ta có năng lực đến chừng nào, đến nỗi Mẹ phải nhờ cầu nguyện của chúng ta mới kéo thế giới ra khỏi nguy hiểm nói trên. Chúng ta thường nghĩ: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, có dư quyền năng cứu tội nhân, cần gì phải nhờ đến ta. Chính vì muốn cho ta hiểu Mẹ cần lời cầu nguyện của ta để cứu kẻ tội lỗi, cho nên kể từ năm 1987 đến nay, Đức Mẹ lại hiện ra thêm mỗi tháng một lần vào ngày mùng 2, để cùng cô thị nhân Mirjana và tất cả những người tham dự và có thể nói tất cả chúng ta, cầu nguyện cách riêng cho người vô tín, tội lỗi. Chẳng phải Mẹ thường nói: Mẹ cần các con, hãy giúp Mẹ cứu thế giới, không có các con giúp Mẹ, Mẹ không thể cứu vớt thế giới ? 

20-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ muốn thanh tẩy các con và cứu vớt các con. Vì thế, hãy giúp Mẹ bằng kinh nguyện của các con !”     

21-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ mong đợi sự rộng lượng và lời cầu nguyện từ trái tim các con.”

23-2-1984 : “Mẹ ôm tất cả các con trong vòng tay của Mẹ. Các con thuộc về Mẹ. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để các con thuộc trọn vẹn về Mẹ.  Mẹ ước ao hoàn toàn thuộc về các con, và các con hoàn toàn thuộc về Mẹ. Mẹ đón nhận tất cả mọi lời cầu nguyện của các con và đón nhận với niềm vui.”

24-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ muốn luôn ở bên các con. Mẹ muốn luôn ở trong trái tim các con, còn các con ở trong Trái Tim Mẹ.”

25-2-1984 : “Hãy biết rằng Mẹ yêu tất cả các con.  Hãy biết rằng các con thuộc trọn vẹn về Mẹ. Mẹ không muốn ban cho bất cứ ai nhiều ơn hơn là cho các con.*  Tất cả các con hãy đến và ở với Mẹ ! Mẹ muốn là Mẹ của các con. Nào hãy đến đây ! Mẹ ước muốn có tất cả các con.”

Những ai “thuộc về Mẹ” nghĩa là đã dâng hiến bản thân cho Người, thì là con riêng, “con cưng” của Mẹ, được hưởng nhiều hơn người khác, dù Mẹ yêu thương tất cả các con cái. Bạn hãy đọc cho kỹ Sứ Điệp này, và Sứ Điệp ngày 23+26-2-1984, những Sứ Điệp hết sức thân thương, khiến ai cũng muốn dâng mình cho Mẹ để được thuộc về Mẹ, và hưởng tình âu yếm dịu dàng của Mẹ! Nếu chính Mẹ không nói, ai dám mơ tưởng được hạnh phúc ấy ?

26-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Nên biết rằng Mẹ yêu thương các con. Mẹ đặt tất cả các con trên gối Mẹ.” *  

Đức Mẹ gợi đến lời hứa của Thiên Chúa: “Các ngươi sẽ được bú mớm, được bế bên sườn và được nâng niu trên đầu gối, như một kẻ được mẹ ủi an, Ta cũng vậy, Ta sẽ an ủi các ngươi…. Các ngươi sẽ thấy và lòng các ngươi sẽ hoan lạc, xương cốt các ngươi sẽ sởn sơ như cỏ xanh tươi..” (Ys 66.12-14). Ở đây, Mẹ nói chính Mẹ làm cho chúng ta điều ấy. Như vậy Mẹ là hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa vậy, hay nói cách văn vẻ: “Mẹ là Tình Yêu Thiên Chúa mặc xác đàn bà”, vì Thiên Chúa thì vô hình, muốn tỏ lộ tình yêu Người cho loài người có xác có thịt như chúng ta, Người phải mượn một người phụ nữ dịu dàng để chúng ta mới dễ cảm nhận được Tình Yêu của Người. Người Phụ nữ diễm phúc đó là Mẹ Maria !

27-2-1984 : “Đừng mỏi mệt. Mẹ mong muốn ở với các con.”

28-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Hãy yêu mọi người trên trái đất như các con yêu chính mình !”

Cho nhóm cầu nguyện:

“Bảo họ mỗi người hãy tự quyết định ! Tốt nhất là tuần này họ ăn chay vào ngày thứ Năm. Bảo họ đọc và suy niệm Thánh Kinh !”

29-2-1984 : “Hãy cầu nguyện ! Đối với các con, có vẻ như kỳ lạ khi Mẹ luôn luôn nói về cầu nguyện. Thế nhưng Mẹ vẫn nói: Các con hãy cầu nguyện ! Tại sao các con do dự ? Trong Sách Thánh, các con đã nghe câu : ‘Đừng lo lắng về ngày mai, ngày nào cũng sẽ có những lo lắng của ngày ấy’. Thế thì đừng lo lắng về những ngày khác. Hãy vui lòng cầu nguyện. Mẹ, là Mẹ các con, sẽ chăm lo những gì còn lại.” 

 1-3-1984 : Cho Marijana : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Khi Mẹ bảo các con cầu nguyện, các con đừng nghĩ là các con phải cầu nguyện nhiều hơn, nhưng là cầu nguyện (cho tốt). Chớ gì cầu nguyện và niềm tin luôn thức dậy trong tâm hồn các con !”

Với Jelena : “Mỗi thứ Năm, hãy đọc lại đoạn Tin Mừng Matthêu 6,24-34 trước Mình Thánh Chúa, còn nếu không thể đến nhà thờ thì đọc trong gia đình các con.” *

Bạn có biết tại sao Đức Mẹ dạy đọc đoạn Matthêu đó, mà lại đọc hầu như vô thời hạn, hay ít ra cho đến khi nào thuộc lòng, in sâu vào trí lòng? Đó là một điểm trong khoa sư phạm giáo hóa của Người. Bao lâu con cái Mẹ chưa xác tín và tin chắc vào Chúa Quan Phòng lo lắng mọi sự phần xác cho họ, bấy lâu họ sẽ còn để tâm hồn vướng mắc trong các chuyện lo ăn lo mặc…, họ sẽ không thể hoàn toàn thanh thản sống và thực hành các điều Mẹ dạy để tiến trên đường nên thánh. Xa hơn nữa, là họ không thể vui vẻ hy sinh khi các người hành hương từ tứ xứ đến phiền hà họ.

5-3-1984 : “Hãy cầu nguyện, ăn chay ! Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới linh hồn các con và canh tân toàn thế giới !”

17-3-1984 : Với Jelena, trong tuần chín ngày chuẩn bị mừng Lễ Truyền Tin :

“Hãy cầu nguyện và ăn chay, để trong suốt Tuần Chín Ngày này, Thiên Chúa sẽ đổ đầy sức mạnh của Ngài trong các con.”

21-3-1984 : “Hôm nay, cùng tất cả các thiên thần của Mẹ, Mẹ vui mừng vì phần đầu trong chương trình của Mẹ đã hoàn thành.”

Rồi Đức Mẹ khóc : “Có quá nhiều người sống trong tội lỗi. Trong số các con ở đây cũng thế, có những người đã  xúc phạm đến Trái Tim Mẹ. Hãy ăn chay và cầu nguyện cho họ !”

22-3-1984 : “Tối hôm qua, Mẹ nói rằng ước nguyện đầu tiên của kế hoạch Mẹ đã được thực hiện.”

27-3-1984 : “Trong nhóm, có một số người đã phó thác mình cho Thiên Chúa, để Người hướng dẫn họ. Hãy để cho Thánh Ý Thiên Chúa được thực hiện nơi các con !”

30-3-1984 : “Các con của Mẹ ! Mẹ ước mong Thánh Lễ là quà tặng trong ngày cho các con. Hãy tham dự và mong mỏi Thánh Lễ bắt đầu ! Chúa Giêsu hiến mình cho các con trong Thánh Lễ. Vì vậy, hãy trông đợi đến lúc các con được thanh tẩy. Hãy cầu nguyện thật nhiều, để Chúa Thánh Thần đổi mới giáo xứ các con. Nếu người ta dự Thánh Lễ cách thờ ơ, họ sẽ trở về nhà nguội lạnh và với một trái tim trống rỗng.”

3-4-1984 : “Mẹ xin các con cầu nguyện cho mọi người được hoán cải. Vì vậy, Mẹ cần những lời cầu nguyện.”

14-4-1984 : “Làm sao các con lại không thể cảm thấy hạnh phúc, khi Chúa Giêsu hiến mình Người cho các con ? Mẹ ao ước làm tràn ngập các linh hồn với ơn lành. Nếu tối nay Mẹ buồn, đó là vì Mẹ thấy còn nhiều người không dọn mình mừng Lễ Phục Sinh, và không để Chúa Giêsu kết hiệp với linh hồn họ trong ngày ấy.”

15 đến 22-4-1984 – Tuần Thánh :

“Hãy dang tay lên và mở lòng ra ! Giờ đây, vào lúc sống lại, Chúa Giêsu muốn tặng các con một món quà đặc biệt. Món quà của Người là món quà của Mẹ. Món quà ấy đây ! Các con sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng sẽ chịu dựng một cách dễ dàng. Chúa và Mẹ sẽ sẵn sàng chỉ cách để các con vượt thoát, nếu các con chấp nhận Chúng Ta. Đừng nói rằng Năm Thánh đã chấm dứt, nên không cần cầu nguyện nữa. Trái lại, hãy gia tăng cầu nguyện gấp đôi, vì Năm Thánh chỉ là một bước tiến về phía trước thôi !”

Lúc này Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra, có những tia sáng phát xuất từ các vết thương của Người, và nói :

“Hãy nhận những ơn lành của Ta, và nói với toàn thế giới : Sẽ không có hạnh phúc trừ phi nhờ Ta.”

***

19-4-1984 Thứ Năm Tuần Thánh. Đức Mẹ "đọc" cho Jelena chép bản kinh sau đây :

Kinh Dâng Mình cho Đức Maria,

Mẹ Nhân Lành, Yêu Thương và Thương Xót

Ôi, Mẹ của con !

Mẹ nhân lành, yêu thương và thương xót !

Con yêu Mẹ vô hạn và xin dâng mình con cho Mẹ.

Nhờ bởi lòng nhân hậu, yêu thương,

và thương xót của Mẹ, xin hãy cứu con !

Con ước ao thuộc về Mẹ.

Con yêu Mẹ vô hạn và mong Mẹ bảo vệ con.

Lạy Mẹ nhân lành !

Xin ban cho trái tim con sự nhân hậu của Mẹ,

để con được hưởng phúc Thiên Đàng.

Con xin Mẹ vì tình yêu vô bến bờ của Mẹ,

ban cho con ơn biết yêu thương nhau

như Mẹ đã yêu Chúa Giêsu Kitô.

Con xin Mẹ ơn để con có thể nhân hậu như Mẹ.

Con xin hoàn toàn tận hiến cho Mẹ,

Và con mong ước rằng

Mẹ sẽ ở cùng con trên mỗi bước đường,

vì Mẹ tràn đầy ơn phúc.

Con nguyện sẽ không bao giờ quên ơn Mẹ,

và nếu con làm mất ơn ấy,

Con sẽ xin Mẹ cho con tìm lại được. Amen.

 

Jelena hỏi giúp cho cha Vlasic câu sau đây với Đức Mẹ: “Làm sao Chúa Giêsu đã có thể cầu nguyện suốt đêm ? Bằng phương pháp gì ? ” Đức Mẹ đáp :

 “Người đã hết sức khao khát Thiên Chúa và Sự Cứu Độ các linh hồn.”      

 

 

 

Ảnh trái : Người Thụ  khải thứ nhất : Em Jelena, hồi nhỏ lúc được nghe tiếng Đức Mẹ nói trong tâm hồn.

Ảnh phải : Mới chụp gần đây Jelena lúc lớn, cô sang Mỹ và Roma học thần học.

 

 

 

 

 

 

20-4-1984 Thứ Sáu Tuần thánh : “Các con phải tràn đầy niềm vui. Hôm nay Chúa Giêsu đã chết để cứu độ các con. Người đã xuống Ngục Tổ Tông và đã  mở cửa Thiên Đàng. Hãy để niềm vui ngự trị trong tâm hồn các con.”

“Khi các con cầu nguyện, hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa. Cầu nguyện là thưa chuyện với Thiên Chúa. Cầu nguyện là lắng nghe Chúa. Đối với Mẹ, cầu nguyện là một việc giúp ích, vì sau khi cầu nguyện, mọi sự trở nên rõ ràng. Sự cầu nguyện đưa tới nhận biết về hạnh phúc.”

21-4-1984 - Thứ bảy Tuần thánh : “Hãy dang tay lên, hãy khao khát Chúa Giêsu, vì trong sự Phục Sinh của Người, Người muốn đổ tràn đầy ơn phúc cho các con. Hãy hân hoan về sự Phục Sinh ! Tất cả Chúng Ta  trên Thiên Đàng đều vui mừng, nhưng Chúng Ta vẫn cần niềm vui từ trái tim các con. Quà tặng của Con của Mẹ và là của Mẹ vào lúc này là : các con sẽ được an ủi trong các cơn thử thách, chúng sẽ trở nên nhẹ nhàng cho các con, vì Chúa Giêsu và Mẹ ở bên các con. Nếu các con lắng nghe Chúng Ta, Chúng Ta sẽ chỉ cho các con cách vượt qua các thử thách.

 “Ngày mai, hãy cầu nguyện thật nhiều ! Chớ gì  Chúa Giêsu thật sự sống lại trong gia đình các con ! Chớ gì  hòa bình đến với nơi nào có chiến tranh ! Mẹ cầu mong một con người mới được sinh ra trong tâm hồn các con. Các con của Mẹ, Mẹ cám ơn các con. Hãy tiếp tục đem đến cho mọi người sự Phục Sinh của Chúa Giêsu ! Năm Thánh đã kết thúc, nhưng chỉ tiêu biểu một bước trong cuộc đời chúng ta. Hãy tiếp tục cầu nguyện!”

24-4-1984 : “Nhiều lần, đối diện với công lý và đối diện với tội lỗi của các con, nhiều lần, Mẹ đã trở về từ nhà các con trong nước mắt. Mẹ không thể nói được một lời nào. Mẹ là Mẹ các con và Mẹ không muốn chống lại các con. Nhưng điều Mẹ sẽ thực hiện nơi các con thì tùy thuộc vào các con.”

“Chúng ta phải vui mừng trong Chúa Giêsu, để làm cho Người hạnh phúc.”

19-5-1984 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian này, đặc biệt các con cần dâng mình cho Mẹ và Trái Tim Mẹ. Hãy yêu mến, cầu nguyện và ăn chay !”

21-5-1984 : “Ôi, các con yêu dấu ! Mẹ mong mỏi các con quay về với Mẹ biết chừng nào ! Hãy xem, các con nhỏ của Mẹ, đã là cuối năm học rồi, mà các con vẫn chưa đi được nửa con đường. Vì lẽ đó, bây giờ các con phải nghiêm túc hơn.”

23-5-1984 : “Mẹ mong muốn rằng giáo xứ làm một Tuần Cửu Nhật mà dọn mình lãnh Bí Tích Thêm Sức vào ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.”

25-5-1984 : “Mẹ thật sự mong muốn các con phải thanh sạch vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện để tâm trí các con được đổi thay trong ngày ấy.”

26-5-1984 : “Các con yêu dấu ! Cám ơn các con về mọi lời cầu nguyện. Hãy gắng cầu nguyện liên lỉ, và đừng quên rằng Mẹ yêu thương các con và ước mong tất cả các con yêu thương nhau.”

Liên quan đến các câu hỏi mà mọi người muốn Jelena hỏi Đức Mẹ giùm họ:

      “Đáp lại tất cả những câu hỏi đó, chỉ có một câu trả lời: Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho các con, và các con sẽ biết tất cả những gì các con mong muốn.”

         28-5-1984 : “Tình yêu là một ơn huệ từ Thiên Chúa. Vì thế, hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho các con ơn để yêu mến.”

30-5-1984 : “Các linh mục phải đi thăm các gia đình, đặc biệt hơn nữa là những gia đình không còn giữ đạo nữa và đã quên bỏ Thiên Chúa. Các linh mục phải mang Tin Mừng của Chúa Giêsu đến cho dân chúng và dạy họ biết cách cầu nguyện. Còn chính các linh mục phải cầu nguyện nhiều hơn, và cũng ăn chay nữa. Các ngài phải ban phát cho người nghèo những gì các ngài không cần.”

Tháng 5-1984 : Sau khi bảo người ta mừng Sinh Nhật thứ 2.000 của Đức Mẹ vào ngày 5-8-1984 :

“Trong suốt bao thế kỷ, Mẹ đã hoàn toàn hiến mình cho các con. Vậy các con dành cho Mẹ ba ngày thì có là quá nhiều không ? Đừng làm việc trong ba ngày ấy, nhưng hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi mà cầu nguyện ! Chay tịnh đã bị quên lãng trong suốt một phần tư thế kỷ vừa qua trong Giáo Hội Công giáo.”

Jelena thưa với Đức Mẹ rằng nếu bảo mọi người cầu nguyện bốn giờ mỗi ngày, họ sẽ rút lui hết. Người đáp :

“Con không biết rằng bốn giờ mới chỉ là một phần sáu của một ngày thôi sao ?”

1-6-1984 : “Chớ gì Tình Yêu của Thiên Chúa ở cùng các con luôn mãi, vì không có Tình Yêu ấy, các con không thể hối cải hoàn toàn. Chớ gì chuỗi Mân Côi trong tay các con làm các con nghĩ đến Chúa Giêsu !

 “Các con yêu dấu ! Hãy nỗ lực đi sâu vào Thánh Lễ, đó đúng là điều các con cần làm !”

2-6-1984 : “Mẹ cám ơn các con về mọi kinh nguyện.  Hãy tiếp tục cầu nguyện, nhưng hãy cầu nguyện với trái tim ! Các con yêu dấu, một lần nữa, các con lại rất cần cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, và sẽ rất tốt cho các con nếu đọc 7 kinh Lạy Cha * trong nhà thờ, như người ta đọc trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.”

* Trong Tuần Chín Ngày dọn Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, trước mỗi kinh Lạy Cha, linh mục hướng dẫn buổi cầu nguyện xin một trong Bảy Ơn Chúa Thánh Thần.

4-6-1984 : “Các con yêu quý ! Mẹ rất hạnh phúc thấy các con đã bắt đầu cầu nguyện theo như Mẹ yêu cầu. Hãy tiếp tục !”

8-6-1984 : “Các con yêu quý ! Các con cần tình yêu. Mẹ đã nói với các con nhiều lần như vậy và bây giờ Mẹ nhắc lại. Chỉ hãy tiếp tục cầu nguyện và lấy làm hạnh phúc vì có Mẹ ở với các con.”

11-6-1984 : “Mẹ ước mong các con tiếp tục cầu nguyện và ăn chay.”

Nói với nhóm cầu nguyện :

“Mẹ ước mong các con sẽ trở thành bông hoa vào mùa Xuân. Tình yêu Mẹ ban cho các con thật lớn lao, nhưng đôi khi các con chối bỏ, nên tình yêu ấy trở nên kém đi. Hãy luôn chấp nhận ngay những quà tặng Mẹ ban cho các con, để các con hưởng được nhiều lợi ích từ đó !”

Giữa tháng 6-1984 : “Hãy cầu nguyện để dọn mình mừng Lễ Kỷ Niệm năm thứ ba ngày Mẹ Hiện Ra lần đầu. Ngày 25-6 nên được mừng kính như Lễ Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.”

21-6-1984 : “Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến thế nào, các con sẽ khóc vì vui sướng. Khi một người đến trước các con để xin điều gì, các con sẽ cho họ điều ấy. Mẹ đang đến trước rất nhiều trái tim, nhưng trái tim họ vẫn khép kín. Hãy cầu nguyện cho thế giới biết đón nhận Tình Yêu của Mẹ !

 “Mỗi thành viên của nhóm cũng giống như một bông hoa, và nếu có người cố chà đạp các con, các con vẫn mọc lên và cố gắng phát triển hơn nữa. Nếu bị chà đạp chút ít, các con sẽ phục hồi; còn nếu có ai ngắt đi một cánh, hãy tiếp tục phát triển y như thể các con vẫn còn nguyên vẹn.”

Với Marijana : “Ước muốn duy nhất của Mẹ là các con vẫn luôn vui mừng và phấn khởi, như những ngày đầu Mẹ hiện ra.”

23-6-1984 : “Các con yêu quý ! Mẹ rất hạnh phúc nhận thấy có thật nhiều người đến đây tối nay. Hãy tạ ơn chỉ mình Thiên Chúa mà thôi !”

2-8-1984 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ vui mừng và cám ơn các con về những lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa trong những ngày này, để các tội nhân được hoán cải ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ!”

Sau Lễ Phục Sinh, Đức Mẹ nói với Jelena hoặc Marijana vào những ngày thứ Ba, Tư, Bảy và Chúa Nhật, thay vì mỗi ngày.

Đầu tháng 8-1984“Sứ Điệp này dành riêng cho Đức Thánh Cha và mọi Kitô hữu. Hãy chuẩn bị cho Lễ Sinh Nhật thứ 2.000 của Mẹ sẽ diễn ra vào ngày 05 tháng 8 năm 1984. Trong suốt bao thế kỷ, Mẹ đã hiến cả cuộc đời cho các con. Vậy ba ngày các con dâng cho Mẹ có là nhiều lắm sao? Đừng làm việc vào ngày ấy, nhưng hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi mà cầu nguyện !”

(Xin xem lại Sứ Điệp tương đương : Tháng 5-1984)

 2-8-1984 - Với Jelena : “Mẹ rất mừng vì con đã tích cực tham dự Thánh Lễ. Hãy tiếp tục như con đã làm tối nay ! Cám ơn con đã chống lại cám dỗ của Satan.”

Tháng 8-1984 : “Khi nhìn về tương lai, các Kitô hữu mắc sai lầm nếu họ cứ nghĩ đến chiến tranh và tai họa. Đối với người Kitô hữu, chỉ có một thái độ duy nhất về tương lai : đó là  hy vọng vào sự cứu độ. *

"Trách nhiệm của các con là chấp nhận bình an của Thiên Chúa, sống bình an và làm lan tỏa bình an ấy, không bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống của các con.”

* Xem lại Sứ Điệp 15-12-1983, Sứ Điệp này và Sứ Điệp sau  đây nữa: Qua đó, chúng ta càng thấy rõ Đức Mẹ Mễ Du là Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ không đến để đưa ra những hăm dọa trừng phạt. Mẹ không thích những người chỉ luôn thu thập và đưa ra những tin tức hăm dọa nào sẽ có đại họa ập xuống, nào là sẽ có trừng phạt của Thiên Chúa… Mẹ bảo: đó là thái độ sai lầm !

Cũng tháng 8-1984 : “Thái độ duy nhất của người Kitô hữu về tương lai là hy vọng vào Sự Cứu Độ. Những ai chỉ nghĩ đến chiến tranh, đến những tai họa, đến sự trừng phạt, đều chẳng làm gì cho nên cả.”  

“Nếu các con nghĩ đến tai họa, sự trừng phạt, các cuộc chiến tranh, thì các con đang trên đường dẫn đến đó. Trách nhiệm của các con là đón nhận bình an của Thiên Chúa, sống bình an và làm lan tỏa bình an ấy.”

10-9-1984 : “Các con yêu dấu ! Các con phải hiểu rằng người ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện không là trò đùa, cầu nguyện là cuộc trò chuyện với Thiên Chúa. Mỗi khi cầu nguyện, các con phải lắng nghe tiếng Thiên Chúa. Không cầu nguyện, người ta không thể sống được. Cầu nguyện là sự sống.*        

* “Prayer is life”. Không ai có thể nói rõ hơn tầm quan trọng của cầu nguyện. Bạn đã nhận định, đã ý thức điều đó chưa ? (Xem lại 4-12-1983).

5-10-1984 : “Mẹ yêu các con ! Các con hãy yêu Mẹ và yêu thương nhau !”

17-11-1984 : Cho Jelena : “Hãy cầu nguyện ! Con đừng tự hỏi lý do tại sao Mẹ luôn luôn mời gọi các con cầu nguyện. Hãy gia tăng việc cầu nguyện cá nhân, để nó trở nên nguồn dẫn đến cho người khác.”

21-12-1984 : “Các con yêu dấu ! Mẹ ước muốn các con như một bông hoa đang nở ra cho Chúa Giêsu ngày lễ Giáng Sinh – một bông hoa sẽ không ngừng tươi nở cả khi Lễ Giáng Sinh đã qua đi. Hãy là những mục đồng tốt lành của Chúa Giêsu !”

29-12-1984 : Hôm nay là ngày kỷ niệm Mẹ đến nói chuyện lần đầu tiên với em Jelena:

“Hôm nay là ngày Lễ của Mẹ Nhân Lành, giàu Lòng Thương Xót và Tình Yêu.”

Đức Mẹ ban Phúc Lành cho nhóm lần đầu tiên và họ được thay đổi mạnh mẽ nhờ Phúc Lành ấy.

“Cho đến nay, Mẹ chưa ban Phúc Lành ấy cho ai.” *

*  Đúng vậy, đây là năm 1984, Đức Mẹ chưa ban Phúc Lành đặc biệt cho ai khác. Chỉ sau này Mẹ sẽ ban Phúc Lành ấy cho thị nhân và dân chúng.

Nhóm hết sức vui sướng khi nhận được Phúc Lành của Đức Mẹ:

“Hãy nhận lấy Phúc Lành và đừng lơ là với Phúc Lành ấy như trước ! Mẹ có thể ban cho các con Phúc Lành của Mẹ, nhưng Mẹ không thể ban Phúc Lành ấy cho các con nếu các con không muốn nhận.”

Với Jelena : “Mẹ muốn thấy nảy nở nơi các con một tình yêu lớn lao, một sự bình an tuyệt diệu. Vì vậy, hãy cầu nguyện !”

   Năm 1984 : Những Sứ Điệp sau đây do cha Tomislav Vlasic truyền lại trong một bài giảng ngày Chúa Nhật Phục sinh, năm 1984 :

            “Nếu các con muốn thật hạnh phúc, hãy sống một cuộc đời giản dị và khiêm nhường, hãy cầu nguyện thật nhiều và đừng cố khơi sâu các vấn đề khó khăn của mình, mà hãy để Thiên Chúa hướng dẫn !”

“Đừng làm cho các vấn đề trở nên phức tạp. Phải, các con có thể đi trên một con đường thiêng liêng sâu xa hơn nhưng các con sẽ gặp những khó khăn. Hãy chọn con đường đơn giản, đừng đào xới sâu vào các vấn đề khó giải quyết của mình, nhưng hãy để Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn các con.”

                         Năm 1985

20-2-1985 : “Mẹ ban cho các con lời khuyên : Mẹ ước mong các con cố gắng mỗi ngày thắng một nết xấu. Nếu nết xấu ấy là hay tức giận vì bất cứ chuyện gì, thì hãy cố gắng mỗi ngày bớt tức giận đi. Nếu nết xấu ấy là học không được, thì hãy cố gắng học. Nếu đó là không thể vâng lời, hay không thể chịu nổi những người mình không ưa, hãy cố tìm một ngày nào đó để nói chuyện với họ ! Nếu nết xấu ấy là không chịu nổi một người kiêu ngạo, các con phải cố gắng đến gần họ ! Nếu các con muốn người ấy khiêm nhường, chính các con cũng hãy khiêm nhường. Hãy cho thấy rằng khiêm nhường có giá trị hơn kiêu ngạo.

 “Như thế, mỗi ngày, các con hãy cố gắng vượt thắng và loại bỏ mọi tật xấu khỏi tâm hồn các con ! Hãy tìm cho ra những tật xấu mà các con cần phải chống lại. Trong Mùa Chay này, các con phải cố gắng và thật sự mong ước sống Mùa Chay trong tình yêu. Hãy cố gắng với hết khả năng của các con !”

25-1-1985 : “Hãy biết rằng Mẹ yêu các con, và các con thuộc về Mẹ ! Mẹ không muốn làm gì hơn cho ai khác mà lại không mong muốn làm cho các con. Tất cả các con hãy đến với Mẹ. Hãy ở lại bên Mẹ, rồi Mẹ sẽ luôn là Mẹ các con ! Hãy đến đây, vì Mẹ muốn có tất cả các con !”

        Mùa chay 1985 : “Hãy ăn chay với bánh mì và nước lã trong tuần lễ đầu của mùa Thương Khó, và vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu Tuần Thánh !”

25-5-1985 : Jelena hỏi tại sao Đức Mẹ đẹp đến thế ?

“Mẹ đẹp vì Mẹ yêu. Nếu các con muốn đẹp, hãy yêu thương ! Chẳng có ai trên thế gian này lại không muốn đẹp.” *

Về vẻ đẹp tuyệt trần của Mẹ, mời xem cuốn ‘Sống Sứ Điệp của Mẹ’, Tập II, bài suy niệm Sứ Điệp 7-11-1985. Và sau đó: bài “Chân dung Nữ Vương Hòa Bình”.

3-5-1985 : “Nhiều khi, lời cầu nguyện lớn tiếng khiến Chúa Giêsu lìa xa, vì khi con người muốn chinh phục bằng chính sức mạnh của họ, thì không có chỗ cho Thiên Chúa. Cầu nguyện lớn tiếng chỉ tốt khi phát xuất từ trái tim.” * 

*  Nên lưu ý: Có lẽ ở đây Đức Mẹ muốn ám chỉ đến những người tín hữu ở một số nơi trên thế giới, họ gào thét lớn tiếng, y như thể muốn ép buộc Thiên Chúa phải nghe lời họ cầu xin. Chứ không có ý chê kiểu đọc kinh chung của tín hữu Việt Nam ta, nhẹ nhàng trầm bổng. Tuy vậy, chúng ta cần lưu tâm đến câu sau đó của Mẹ.

19-5-1985 : “Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, Mẹ đặc biệt xin các con dâng mình cho Mẹ và cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Hãy yêu thương, cầu nguyện và ăn chay !”

1-6-1985 : “Hãy luôn có lòng yêu mến Chúa trong các con, bởi khi không có lòng yêu mến ấy, các con không thể hối cải hoàn toàn ! Hãy cầm chuỗi Mân Côi trong tay, tưởng nhớ đến Chúa Giêsu! * Các con yêu dấu ! Hãy cố gắng đi sâu vào Thánh Lễ với hết khả năng của các con !”

Ta tưởng câu này sẽ nói: “… để nhớ đến Mẹ”, nhưng Đức Mẹ lại nói: “nhớ đến Chúa”. Vì sao vậy? Vì lần chuỗi Mân Côi chính yếu là việc suy niệm các mầu nhiệm của đời Chúa Giêsu.

Giữa tháng 6-1985 : Đức Mẹ ban cho Jelena lời giải thích này, sau khi em thấy một viên ngọc trai rất đẹp tự phân tán ra. Mỗi phần lấp lánh một lúc, rồi lu mờ đi :

“Jelena, trái tim của con người giống như viên ngọc trai tuyệt đẹp này. Khi nó thuộc hoàn toàn về Chúa, nó chiếu sáng dù ở trong bóng tối. Nhưng khi nó bị phân chia, một chút cho Satan, một chút cho tội lỗi, một chút cho mọi thứ, nó lu mờ dần đi và không còn giá trị nữa.”

          22-6-1985 : Đức Mẹ cảm hứng cho Jelena viết ra kinh này, để đọc trong nhóm cầu nguyện của em :

            

Kinh Khẩn Cầu Thiên Chúa

Lạy Thiên Chúa ! Tâm hồn chúng con vẫn ở trong bóng tối dày đặc, mặc dù được liên kết với Trái Tim Chúa. Tâm hồn chúng con ở giữa Chúa và Satan, xin đừng để xảy ra như thế ! Mỗi khi tâm hồn chúng con bị phân chia giữa thiện và ác, xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng con bằng ánh sáng của Chúa, và cho tâm hồn chúng con được hợp nhất lại.

Xin Chúa đừng bao giờ cho phép hiện hữu nơi chúng con hai tình yêu, đừng bao giờ đồng hiện hữu nơi chúng con hai niềm tin, và đừng bao giờ cùng có mặt nơi chúng con cả dối trá và thành thật, yêu và ghét, lương thiện và bất lương, khiêm nhường và kiêu ngạo.

Trái lại, xin giúp chúng con, để tâm hồn chúng con được nâng lên cùng Chúa như tâm hồn của một trẻ thơ. Chớ gì tâm hồn chúng con được tái tạo và lôi cuốn bằng sự bình an, và tiếp tục luôn khao khát bình an.

Chớ gì Thánh Ý và Tình Yêu Chúa cư ngụ nơi chúng con, để chúng con ít ra đôi khi còn biết thật sự ao ước được thuộc về Chúa, và lạy Chúa, khi chúng con ao ước được làm con cái Chúa, xin hãy nhớ chúng con đã từng ao ước trước đây, mà giúp chúng con đón nhận Chúa lại lần nữa.

Chúng con xin mở trái tim ra cho Chúa, để Tình Yêu Thánh Thiện của Chúa sẽ ở lại trong chúng con. Chúng con xin mở linh hồn ra cho Chúa, để được đánh động bởi Lòng Thương Xót Thánh Thiện của Chúa, Lòng Thương Xót ấy sẽ giúp chúng con nhìn thấy rõ mọi tội lỗi của chúng con, và cho chúng con nhận ra tội lỗi là cái làm chúng con nhơ uế.

Lạy Thiên Chúa, chúng con muốn làm con cái Chúa, khiêm nhường và nhiệt thành, đến mức trở nên những người con yêu quí và chân  thành của Chúa, như chỉ mình Chúa Cha có thể mong muốn.

Ôi Giêsu, anh của chúng em, xin giúp chúng em nhận được lòng nhân hậu của Cha đoái thương, và phần mình, được sống phải đạo đối với Người. Hỡi Giêsu, xin giúp chúng em được hiểu rõ điều Thiên Chúa ban cho chúng em, cho dù đôi khi chúng em đã không làm một việc lành, bởi coi việc đó như thể là một điều xấu cho mình. (Amen.)

            Kinh dưới đây được Đức Mẹ cảm ứng, và Người cho rằng đó là kinh nguyện tốt đẹp nhất có thể cầu nguyện cho bệnh nhân. (Đã đăng ở sách “Mẹ Đến Lần Cuối”, số 456).

 

                    Lời nguyện cho bệnh nhân

 

               Lạy Thiên Chúa của con, người bệnh này đang ở trước mặt Chúa đây, để xin Chúa điều họ ước mong và điều họ cho là quan trọng nhất đối với họ. Lạy Thiên Chúa của con, xin làm cho các lời này được thấm nhập vào tâm can họ : “Điều quan trọng là được lành mạnh phần linh hồn !”

          Lạy Chúa, nguyện Thánh Ý Chúa được thể hiện nơi họ trong mọi sự. Nếu Chúa muốn họ được khỏi bệnh, xin cho họ được khoẻ lại. Nhưng nếu Ý Chúa là một điều  khác, thì xin cho họ đủ sức tiếp tục vác thập giá của mình. Con cũng cầu Chúa cho chúng con là những kẻ hiện đang cầu thay nguyện giúp cho họ; xin hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng chuyển Lòng Thương Xót thánh thiện của Chúa.

            Xin Chúa che chở họ và giảm bớt các đau đớn cho họ. Nguyện Thánh Ý Chúa được thể hiện nơi họ. Nguyện Thánh Danh Chúa được tỏ hiện qua họ. Xin Chúa trợ giúp để họ can đảm vác thập giá mình. (Amen.)

 

 

Đọc ba Kinh Sáng Danh trước khi đọc kinh này

và  kinh trên.

25-6-1985: “Trái tim thuộc về Thiên Chúa luôn đẹp lộng lẫy, dù tràn ngập khó khăn và thử thách. Nhưng nếu trái tim đó gặp khó khăn mà đi lạc xa Thiên Chúa, thì nó mất hết vẻ đẹp lộng lẫy.”

Tháng 6-1985: “Các con yêu dấu ! Nếu có ai đến và xin các con điều gì, hãy cho họ điều ấy ! Mẹ cũng đứng trước nhiều trái tim và cầu xin, nhưng những trái tim ấy không mở ra. Hãy cầu nguyện để thế giới biết đón nhận Tình Yêu của Mẹ!”

Tháng 7-1985: Cho nhóm cầu nguyện của Jelena :

“Mẹ không thể nói với các con, vì trái tim các con đang khép kín.”

“Các con đã không làm những gì Mẹ bảo, nên Mẹ không thể nói với các con. Mẹ không thể ban ơn cho các con, bao lâu trái tim các con vẫn còn khép kín.”

            “Mỗi người trong các con có một món quà đặc biệt cho riêng mình, và các con chỉ có thể hiểu được trong nội tâm của mình thôi.”

 “Khi mang các Sứ Điệp của Mẹ, các con hãy cẩn thận đừng để thất lạc. Hãy mang các Sứ Điệp của Mẹ với lòng khiêm nhường, làm sao để khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc nơi các con, người khác sẽ ao ước được như các con. Đừng mang các Sứ Điệp của Mẹ chỉ  để đem ném cho người khác !”

28-7 đến 4-8-1985 : “Trong những ngày này, Mẹ mong các con nghiền ngẫm ý tưởng này : Đã một thời gian lâu dài ngần ấy, tôi đã không gặp Đức Giêsu, Bạn tôi. Đã một thời gian lâu dài ngần ấy, tôi cũng không gặp Đức Maria, Mẹ tôi. Trong những ngày này, tôi muốn gặp gỡ lại Hai Đấngấy.”

8-1985: “Các con đừng sợ Satan ! Điều đó chẳng đáng lo âu, vì bằng lời cầu nguyện khiêm tốn và một tình yêu nồng nàn, người ta có thể tước vũ khí của nó.”

Tháng 9-1985: Đức Mẹ ban cho nhóm cầu nguyện của Jelena một lời nguyện để đọc :

“Linh hồn tôi tràn đầy tình yêu như biển rộng. Trái tim tôi tràn đầy bình an như dòng sông. Tôi không phải là thánh, nhưng tôi được mời gọi nên thánh.”

Tháng 10-1985: Trong ba đêm liên tiếp, Jelena được ban các Sứ Điệp sau :

“Nếu các con muốn đón nhận Tình Yêu của Mẹ, các con đừng bao giờ phạm tội.”

            Vào đêm thứ tư, để trả lời câu hỏi của Jelena tại sao Người cứ lặp lại một Sứ Điệp, Đức Mẹ nói :

“Nhưng Mẹ không có điều gì khác để nói với con.”

Đức Mẹ nói thêm trong nước mắt : *

“Nhiều người tuy đã đọc kinh cầu nguyện xong, nhưng thật ra chưa đi vào cầu nguyện.”

* Tại sao Đức Mẹ khóckhi nói câu này ? Phải chăng Mẹ thấy cuộc đời những người ấy uổng phí vì không cầu nguyện cho tốt, chỉ đọc kinh chiếu lệ, cách máy móc ? Vì Mẹ thấy Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng : "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích." (Mt 15.8-9). Hay Mẹ đau lòng cho Thiên Chúa vì con cái ơ thờ không tôn kính Thiên Chúa cho đủ?

Tháng 10-1985: Để trả lời một nhóm người hành hương từ thành phố Milan, nước Ý, hỏi khi nào Đức Mẹ sẽ đến đó :

“Khi các con mở lòng ra với Mẹ.”

7-12-1985: “Mẹ chỉ mong một điều cho ngày Lễ ngày mai: Mẹ xin các con cố tìm ra ít nhất 15 phút để đến với Mẹ, và phó thác mọi vấn đề của các con cho Mẹ. Không ai hiểu các con bằng Mẹ.”

31-12-1985: “Năm tới là năm hòa bình ; không phải do loài người đặt tên như vậy, nhưng do chính Thiên Chúa lập chương trình như vậy. Các con sẽ có hòa bình, không nhờ các tổng thống, nhưng nhờ lời cầu nguyện.” *

* Đức Mẹ không có ý miệt thị vai trò kiến tạo hòa bình của các nhà lãnh đạo quốc gia. Con người cứ phải làm những gì theo sức mình để xây dựng hòa bình. Song Đức Mẹ muốn nói: Những nỗ lực của họ sẽ chẳng đi đến đâu – chưa kể còn có những vị do tham vọng mà gây chiến – nếu không nương tựa vào Thiên Chúa mà chỉ tin cậy vào sức mình.

è Dịch theo bản Pháp ngữ !!! : Qua một em nhỏ khác trong những trẻ được thị kiến của nhóm, cũng trong buổi canh thức đêm ấy, Chúa Giêsu nói : 

“Khi tiếng chuông (nhà thờ) ngân vang báo giờ giao thừa, các con hãy quỳ gối, sấp mình xuống đất, để đón chào Vua Hòa Bình giáng lâm ! Năm nay, Ta sẽ ban hòa bình cho thế giới. Nhưng rồi sau đó Ta sẽ hỏi các con đã ở đâu lúc Ta ban bình an của Ta cho các con.”

Tháng 12-1985: “Nếu các con không lắng nghe những Sứ Điệp của Mẹ, thì ngày vui sẽ trở nên ngày buồn cho Mẹ.”

Năm 1986

21-1-1986: Vào ngày thứ hai của cuộc tĩnh tâm của nhóm cầu nguyện :

“Tối nay, các con hãy nghỉ ngơi !”

22-1-1986: Vẫn cho nhóm cầu nguyện ấy :

 “Biết các con mệt mỏi, nhưng Mẹ không thể bảo các con nghỉ ngơi. Hôm nay, Mẹ bảo các con cầu nguyện, và đừng đi ngủ trước khi đã cầu nguyện ít nhất 15 phút cho nhóm mình. Ngày mai sẽ là ngày tốt đẹp hơn.”

 27-1-1986: Cho nhóm cầu nguyện của Jelena :

“Mỗi giây phút cầu nguyện giống như một giọt sương mai làm tươi thắm từng bông hoa, từng ngọn cỏ và mặt đất. Cùng một cách đó, cầu nguyện làm tươi mát con người. Khi mệt, họ được nghỉ ngơi. Khi gặp trắc trở, họ tìm thấy bình an. Con người đổi mới mình và, một lần nữa, lại có thể lắng nghe Lời Thiên Chúa.

“Phong cảnh đẹp biết bao, khi chúng ta ngắm nhìn thiên nhiên vào buổi sáng với tất cả vẻ tươi mát của nó ! Nhưng đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều, khi chúng ta nhìn thấy một người mang đến cho người khác bình an, yêu thương và hạnh phúc. Hỡi các con ! Giá các con biết được cầu nguyện đem lại điều gì cho con người – nhất là việc cầu nguyện riêng ! Như thế, con người có thể trở thành một bông hoa thật sự tươi thắm cho Thiên Chúa. Các con thấy rồi đấy : những giọt sương đọng lại lâu giờ trên những bông hoa, cho đến khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời xuất hiện.”

Tiếp theo Sứ Điệp trên :

“Thiên nhiên, bằng cách này, được đổi mới và trở nên tươi mát. Muốn xinh đẹp, cho thiên nhiên mỗi ngày cần được đổi mới và tươi mát. Cầu nguyện cũng làm tươi mát con người một cách tương tự, để đổi mới và tăng thêm sức mạnh cho họ. Những cám dỗ vẫn thường đến tấn công họ, khiến họ yếu ớt; nên con người luôn luôn cần rút ra từ việc cầu nguyện một sức lực mới để yêu thương và tươi mát. Điều này giải thích tại sao các con phải cầu nguyện, và vui mừng vì sự tươi mát Thiên Chúa ban cho các con.”

22-2-1986: Trước khi chúc lành kết thúc buổi họp của nhóm cầu nguyện, (Đức Mẹ nói) :

“Các con yêu dấu ! Các con chỉ có thể lãnh nhận được Tình Yêu Thiên Chúa chừng nào các con hiểu rằng, từ trên Thánh Giá, Thiên Chúa hiến tặng Tình Yêu vô biên của Người cho các con.”

Tháng 2-1986: Cho Jelena và Marijana :

“Hãy hiểu rằng các con không là gì, không khả năng, thật sự không là gì hết ! Chính Chúa Cha sẽ làm tất cả.”

11-8-1986 : “Các con yêu quý ! Hãy mở tâm hồn mình ra và để cho Chúa Giêsu hướng dẫn các con ! Đối với nhiều người, điều ấy có vẻ khó khăn, nhưng thật ra lại rất dễ. Các con không phải sợ hãi, vì đã biết Chúa Giêsu không bao giờ rời bỏ các con, và biết rằng Người dẫn các con đến Sự Cứu Độ.” *

*Đức Mẹ nói trúng tim đen chúng ta. Mở tâm hồn ra và để Chúa hướng dẫn vốn là điều chúng ta sợ hãi và khó thực hành: chúng ta sợ Chúa làm khổ ta, sợ Chúa đòi hỏi nhiều, bắt ta hy sinh từ bỏ sự nọ sự kia … Do đó ta thường khép kín cửa lòng và tảng lờ không nghe tiếng Chúa bảo ban…để cứ sống theo lối cũ. Qua Sứ Điệp này, Mẹ trấn an ta : Đừng sợ ! Vì Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi các con, Ngài sẽ ban ơn giúp đỡ và an ủi, thêm sức… Nếu có bao giờ Ngài bảo các con phải từ bỏ điều này điều nọ, đó là vì Ngài thấy nó làm hại hay không tốt cho các con. Làm thế là Ngài hướng dẫn các con tới Sự Cứu Độ, tức là tới hạnh phúc trường cửu.

Năm 1986 : Cho nhóm Jelena sau khi cầu nguyện và ăn chay :

“Mẹ đã nghe lời các con cầu nguyện, nhưng các con sẽ không nhận được những điều các con đã mong ước. Các con sẽ được những điều khác, vì không phải chính các con sẽ làm vinh danh mình, nhưng chính Mẹ làm vinh danh Mẹ nơi các con.”

“Đừng sợ hãi ! Hãy phó thác cho Chúa Cha và cầu nguyện đến khi các con biết chắc rằng Người hướng dẫn mọi sự.

 Trong khó khăn, khi vác thập giá, hãy ca hát và tràn trề niềm vui !”

Cũng năm 1986: “Khi dân chúng xin các con nói về những cuộc hiện ra, hãy nói : ‘Nào chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, để có thể hiểu những cuộc hiện ra của Gospa !’” *

 Đức Mẹ không có ý bảo ta đừng loan truyền việc Mẹ hiện ra và Sứ Điệp của Mẹ, bằng chứng là năm 1984 - 85, thị nhân Mirjana thuật lại lời Đức Mẹ sau đây: “Mẹ nóng lòng muốn cho mọi người biết về những gì đang diễn ra ở Mễ Du. Các con hãy nói cho họ để hết thảy được ơn hối cải.” Cho nên, ở đây, Mẹ muốn ám chỉ đến những người chỉ thích nghe kể truyện Đức Mẹ hiện ra để thỏa tính hiếu kỳ, chứ không thật tâm muốn hiểu ý nghĩa và sống theo lời Mẹ dạy. Chỉ cầu nguyện mới hiểu và sống được.

Cũng năm 1986: Cho nhóm cầu nguyện của Jelena :

“Mẹ van các con ! Hãy phá hủy ngôi nhà bằng giấy bồi mà các con đã xây dựng theo những ước muốn của mình ! Có như vậy, Mẹ mới có thể hành động cho các con.”

* Có lẽ Đức Mẹ muốn ám chỉ những chương trình chúng ta lập ra cho đời mình, theo ước muốn và sở thích tự nhiên của mình; hay là theo các hoài bão, ước mơ; hoặc là theo các thần tượng của ta v.v… Những cái ngổn ngang đó cản trở hành động của Mẹ trong đời ta.

Cũng năm 1986 : Cho nhóm của Jelena :

“Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, bình an và hãy loan báo niềm vui này.”

Với nhóm cầu nguyện :

“Nếu các con phó thác mình cho Mẹ, thì ngay cả bước chuyển tiếp từ đời này sang đời sau, các con cũng sẽ không cảm thấy. Các con sẽ bắt đầu sống cuộc sống Thiên Đàng ngay trên mặt đất này.” *

* Với người đời, cái chết đưa họ từ đời này sang đời sau là chuyện khó khăn, khủng khiếp, đáng sợ đến nỗi có nơi, người ta kiêng kỵ không dám nói đến sự chết, và khi ai lỡ miệng nói, là nói xui xẻo, thì phải nhổ nước miếng hay vả vào mặt và nói lại, coi như chưa nói lời xui xẻo ấy ! Còn đối với những ai là con cái của Chúa và phó thác mình cho Đức Mẹ, thì chuyện đó êm ái dịu dàng, vì đời sau chỉ là nối tiếp đời sống Thiên Đàng mà họ đã đang sống trên đất này rồi.

Tháng 9-1986: “Ngày nay, không phải lời nói hay việc làm là quan trọng. Việc quan trọng chính là cầu nguyện và ở lại trong Thiên Chúa.”

Tháng 10-1986:

Đây là Sứ Điệp của Chúa  Giêsu qua Jelena :

“Ta rất vui, nhưng niềm vui ấy chỉ trọn vẹn, khi các con cũng được tràn đầy niềm vui. Hiện các con chưa được như vậy, bởi vì chưa ở tình trạng hiểu được Tình Yêu vô biên của Ta.”

 Không ghi ngày tháng : Liên quan đến sự giống nhau giữa bí mật thứ ba ở Fatimavà những dấu lạ được báo tại Mễ Du:

“Đừng sợ gì hết ! Các con phải quên những gì thuộc quá khứ trong đời mình. Mẹ chỉ muốn từ hôm nay các con là những người mới. Đừng sợ gì hết khi có Mẹ ở bên ! Mẹ yêu các con.”

Liên quan đến cuộc thảo luận với cha Petar Ljubicic và cha Bonifacio :

“Cầu nguyện vẫn chưa đủ. Các con còn phải thay đổi lối sống, thay đổi trái tim. Hãy yêu thương người khác, hãy dành tình yêu cho người khác. Hãy yêu việc mình làm và luôn luônnghĩ về Chúa Giêsu, rồi các con sẽ hiểu điều gì tốt và điều gì xấu.”

Không ghi ngày tháng: “Mẹ cầu nguyện cho các con, vì Mẹ yêu các con. Nếu muốn yêu, các con hãy cầu nguyện cho anh chị em mình. Ngày nay, rất nhiều người cần được cầu nguyện nhiều. Hãy cầu nguyện và làm gương cho người khác vì qua các con, Mẹ muốn dẫn đưa người khác đến với ánh sáng !”

Năm 1987

1-3-1987 : “Các con yêu quý ! Đôi khi các con gây áp lực đè nặng tâm hồn bằng một đôi điều gì đó, việc ấy không cần thiết. Đôi lần khác các con còn sợ hãi bởi chuyện này chuyện kia. Tại sao phải như vậy ? Ai ở với Chúa Giêsu thì không cần phải sợ. Đừng băn khoăn lo lắng về những gì sẽ xảy ra ngày mai hay trong vài năm nữa. Hãy phó thác hoàn toàn cho Chúa Giêsu, và chỉ như vậy, các con mới là con chiên đi theo chủ chăn !” *

* Đức Mẹ gợi nhớ đoạn Tin Mừng Gioan 10.3-5 về vị Mục Tử tốt lành, gọi tên từng con chiên và đi trước dẫn đầu. Chiên nhận biết tiếng quen thuộc của người chăn, nên hoàn toàn an tâm tin tưởng đi theo sau người ấy.

12-4-1987 : “Nếu yêu từ đáy lòng, các con sẽ nhận được nhiều. Nếu ghét, các con mất rất nhiều. Các con yêu dấu ! Tình yêu làm nên những điều vĩ đại. Càng có nhiều tình yêu trong lòng, các con càng có thể yêu những người chung quanh các con. Đó là lý do phải cầu nguyện không ngừng với Chúa Giêsu, để Người đổ đầy tình yêu vào trái tim các con.”

16-5-1987: “Hỡi các con ! Hãy nhớ rằng : cầu nguyện là cách duy nhất để các con được luôn ở với Mẹ, và biết được Thánh Ý Chúa Cha ! Vì vậy, hôm nay, Mẹ kêu gọi các con lần nữa; đừng để những lời kêu gọi của Mẹ ra vô hiệu. Hãy tiếp tục cầu nguyện bất chấp mọi sự, rồi các con sẽ hiểu được Thánh Ý Chúa Cha và Tình Yêu của Người! *

* Biết bao lần chúng ta than: Làm sao để tôi biết được thánh Ý Thiên Chúa trên đời tôi ?  Đây Đức Mẹ chỉ cách cho.

 “Các con yêu dấu ! Một khi Thiên Chúa kêu gọi nhân loại, thì thực sự đó là một sự kiện trọng đại. Hãy nghĩ xem : thật đáng buồn nếu người ta để vuột mất những cơ hội mà Thiên Chúa hiến cho. Vậy đừng đợi đến ngày mai hoặc ngày mốt ! Hãy thưa “Xin vâng” cùng Chúa Giêsu ngay bây giờ ! Và mong sao tiếng “Xin vâng” ấy là mãi mãi.”

16-6-1987 : “Các con yêu quý ! Trái Tim Mẹ đầy ơn phúc và tình yêu. Trái Tim Mẹ là món quà Mẹ tặng các con. Hãy hiệp nhất ! Hãy cầu nguyện với nhau ! Hãy yêu thương nhau !

            11-7-1987 : “Ôi, các con ! Mẹ muốn các con sống mỗi ngày mới với tình yêu và bình an. Mẹ muốn các con là những người mang lại bình an và tình yêu. Người ta cần biết chừng nào những ơn bình an và tình yêu đó, nhưng họ đã đánh mất vì không cầu nguyện. Hãy tạo nên trong lòng các con sự cầu nguyện thường xuyên vì chỉ như thế, các con mới có thể trở nên những dụng cụ được chuẩn bị sẵn sàng. Qua cầu nguyện, Cha các con sẽ tạo các con thành những dụng cụ theo ý Người muốn. Vì vậy, hãy phó thác hoàn toàn cho Người !”

            30-7-1987 : “Các con yêu quý ! Hôm nay, Mẹ mời các con cầu nguyện cách đặc biệt, để kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành : trước hết nơi các con, sau đó nơi giáo xứ này – nơi mà chính Thiên Chúa đã tuyển chọn. Các con yêu quý ! Được Thiên Chúa tuyển chọn là một điều thật tuyệt diệu, nhưng cũng là một trách nhiệm khiến các con cầu nguyện nhiều hơn, để các con, những kẻ đã được chọn, khuyến khích những người khác ; như thế các con có thể trở nên ánh sáng cho những người còn ở trong bóng tối.         

“Hỡi các con ! Bóng tối đang bao trùm khắp thế gian. Người ta bị quyến rũ bởi nhiều thứ, và họ đã quên mất điều thiết yếu hơn cả. *

* Mẹ muốn nhắc đến lời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Lc 10.42: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.”

“Ánh sáng sẽ không chiếu rọi thế gian, cho đến khi người ta chấp nhận Chúa Giêsu, cho đến khi họ sống những Lời Người nói – là  Lời của Tin Mừng.    

“Các con yêu quý ! Đây là lý do tại sao Mẹ hiện diện ở giữa các con thời gian lâu dài như thế : để hướng dẫn các con trên con đường của Chúa Giêsu. Mẹ muốn cứu các con, và – qua các con – cứu cả thế giới này. Nhiều người hiện đang sống không niềm tin, một số khác thậm chí không muốn nghe nói đến tên “Giêsu”; thế nhưng, họ vẫn muốn có hòa bình và thỏa mãn ! *

“Hỡi các con ! Đây là lý do tại sao Mẹ cần lời cầu nguyện của các con : Cầu nguyện là phương thế duy nhất để cứu nhân loại.”

 * Đức Mẹ cho biết lý do vì sao Người hiện ra ở Mễ Du lâu dài : 1) Giúp con cái nên thánh thiện. 2) Cứu cả thế giới ! Cả hai việc đều đòi hỏi thời gian lâu dài và công phu bền bỉ ! Sau đó là một Sứ Điệp quan trọng cho thế giới. Muốn có hòa bình và hạnh phúc thỏa mãn mọi ước mơ mà không đến với Đấng ban các sự ấy, quả là chuyện không thể có được. Ta hãy dành chút thời giờ suy gẫm từng lời cho thấu đáo.

Một Thụ  khải thứ hai : Em Marijana. Hai hình này:

Hồi nhỏ và lúc sắp trưởng thành.

 

      

 

Không ghi ngày tháng : Kinh lạy Cha và những lời dẫn giải do Đức Mẹ đọc cho Jelena viết vàmong muốn Nhóm cầu nguyện của cô nguyện kinh ấy như sau  :  *

 

(* Mời xem ở cuốn CÁC CHỨNG TỪ VỀ MẸ

     số 159, và cả 158, 160).

 

Đã hơn 2000 năm, ta đọc Kinh Lạy Cha này, mà đến nay vẫn bị Đức Mẹ bảo là chưa biết đọc cho nên, vì ta thường đọc cách thuộc lòng, cách máy móc, tâm trí để đâu đâu, cho nên lời Kinh nguyện ấy đã chẳng sinh hiệu quả gì  mấy cho ta, cho thế giới. Nếu 2000 năm qua, hết thảy chúng ta đã nguyện Kinh ấy với tất cả con tim, thì cục diện thế giới có lẽ đã thay đổi ra khác. Vì lẽ đó, Đức Mẹ phải dạy ta lại. Mẹ dạy ý nghĩa từng lời kinh ấy. Khi ta nói với ai lời nào, lời ấy đều có ý cả, vậy thì làm sao ta có thể nói với Chúa nếu không hiểu ý nghĩa của từng lời kinh ấy ? Dĩ nhiên những lời Mẹ giải thích đây không có tính cách bó buộc, và cũng không ngăn cản chúng ta có hoặc thêm vào những ý nghĩ khác.

KINH LẠY CHA

Do Đức Mẹ Giải Thích

LẠY CHA: Cha ấy là ai? Cha ấy của ai? Cha ấy ở đâu?

(CỦA) CHÚNG CON : Người là Cha của các con. Tại sao các con lại sợ hãi Người ? Hãy dang hai tay lên với Người. (Im lặng một chút).

CHA CHÚNG CON : Nghĩa là Người đã tự hiến mình làm người Cha của các con. Người đã ban cho các con mọi sự. Các con biết người cha trần gian đã làm tất cả mọi sự cho các con, thì Cha trên trời còn làm hơn thế bội phần. CHA CHÚNG CON có nghĩa là : Con của Cha ơi, Cha ban cho con mọi sự.

(ĐẤNG) Ở TRÊN TRỜI : (Im lặng một chút). Câu này có nghĩa là : Cha trên thế gian yêu thương các con, Cha trên trời còn yêu thương các con nhiều hơn nữa. Cha dưới đất có thể nóng giận, (có thể bỏ rơi con) nhưng Cha trên trời thì không, Người chỉ hiến toàn là tình thương cho các con.

NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG : Đáp lại, các con phải tôn trọng Người, bởi vì Người đã cho các con mọi sự, và vì Người là Cha các con nên các con phải yêu mến Người. Các con phải tôn vinh và ca ngợi Danh Người. Các con phải nói với người tội lỗi : Người là Cha, phải, Người là Cha tôi nên tôi nguyện ước phụng sự Người và chỉ tôn vinh Danh một mình Người mà thôi. Đó là ý nghĩa của “Nguyện Danh Cha cả sáng”.

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN : Chúng ta phải tạ ơn Chúa Giêsu như thế này và nói với Ngài thật lòng như sau : “Lạy Chúa Giêsu, chúng con không biết gì; không có Nước của Chúa, chúng con yếu đuối (chẳng là gì cả) nếu Chúa không hiện diện với chúng con. Nước (trần gian) của chúng con sẽ qua đi, nhưng Nước Chúa thì không qua đi bao giờ. Xin hãy tái lập Nước (tràn bình an và yêu thương) của Chúa !   

Ý CHA THỂ HIỆN : Lạy Chúa, hãy làm cho nước (trần gian tồi tệ của) chúng con suy sụp, còn Nước Chúa là nước duy nhất và chân  thật mà thôi. Hãy làm chúng con nhận thức rằng số phận của nước (trần gian) chúng con sẽ suy tàn, và tức khắc NGAY BÂY GIỜ chúng con (chấp nhận) để cho Thánh Ý Chúa được thành sự.

DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI : Đây, lạy Chúa, chúng con biết được là các thiên thần vâng phục Chúa biết bao, và kính trọng Chúa chừng nào; hãy làm cho chúng con cũng được như các vị  ấy; và lòng chúng con cũng mở ra và tôn kính Chúa (phục vụ Chúa) như các thiên thần (trên trời). Và xin làm cho mọi sự dưới trần cũng được Thánh Hóa như ở trên Trời.

XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY : Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh và lương thực cho linh hồn chúng con; xin hãy ban cho bây giờ, cho hôm nay (cho ngày mai), cho mãi mãiChớ chi bánh ấy trở nên lương thực cho linh hồn chúng con, nuôi chúng con, chớ chi bánh ấy được Chúa thánh hoá và trở nên Bánh Trường Sinh đời đời.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con được có cơm bánh (phần xác). Lạy Chúa, xin cho chúng con lãnh được bánh ấy. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu những gì chúng con phải làm.

Xin làm chúng con ý thức rằng cơm bánh hằng ngày chỉ được ban cho, nếu chúng con cầu xin.

VÀ THA NỢ CHÚNG CON : Lạy Chúa, xin tha thứ các lỗi phạm của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con không tốt và không trung thành.

NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON: Xin tha tội cho chúng con ngõ hầu chúng con cũng tha cho những kẻ mà, cho đến bây giờ, chúng con chưa thể tha thứ cho họ được. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội, tha nợ cho chúng con đi, chúng con cầu xin Chúa.

(Mẹ nói với chúng ta) : Các con cầu xin cho tội mình được tha cũng một mức độ như các con tha thứ cho những ai xúc phạm đến các con, mà không nhận thức được rằng : nếu Chúa tha cho các con trong mức độ các con tha thứ cho kẻ khác, sự (tha thứ của Chúa) ấy chẳng hóa ra nghèo nàn lắm sao. Đó là điều mà Cha Trên Trời nói cho các con qua những lời này.

XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ :

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi các cám dỗ, thử thách lớn lao nặng nề. - Chúa ơi, chúng con yếu đuối lắm. - Ôi lạy Chúa, xin đừng để các thử thách cám dỗ dẫn chúng con tới hư vong.

NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ :

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ. Chớ gì, trong các (cám dỗ) thử thách, Chúa làm cho chúng con tìm được một cái gì có ích, một bước tiến trong cuộc đời chúng con.

 AMEN: Chớ gì được như vậy. Nguyện ý Cha thành sự.

 

 

˜ U ™

* Xin tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nguyện xin Thiên Chúa ban Phúc Lành

cho toàn thế giới.

* Xin tạ ơn Đức Mẹ Maria.

Nguyện xin Mẹ ban Phúc Lành Từ Mẫu

cho gia đình chúng con.

 

– ' —

             

             Kính báo

Đức Mẹ Maria vẫn hiện ra

với thị nhân Mirjana ngày 2 và

với thị nhân Marija ngày 25 hàng tháng tại Mễ Du (Medjugorje) và ban Sứ Điệp cho toàn thế giới.

 

Xin tiếp tục cầu nguyện với trái tim và

đón nhận Sứ Điệp của Nữ Vương Hòa Bình.

 

                                          (2013)

 

 

back to top
Filters