News Filters

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU_Tập 1 từ 1981 - 1984  

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

 SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU_Tập 1 từ 1981 - 1984  

Toàn Bộ

Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria

Nữ Vương Hòa Bình

Ban cho toàn thế giới

Tập 1 (Từ 1981-2000)

Lời Mở Đầu *

       Thưa anh chị em,

      Đã gần 31 năm Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du. Mẹ tuyên bố rằng Mẹ đến để cứu thế giới. Mẹ không phải là Đấng Cứu Độ, Mẹ cứu thế giới chỉ theo nghĩa là: Tuy Chúa Giêsu đã cứu chuộc loài người bằng cái chết trên thập giá, song Mẹ thấy loài người đa số càng ngày càng từ khước Ơn Cứu Chuộc, lìa xa Thiên Chúa, lao vào đời sống tội lỗi càng ngày càng nhiều hơn, nên Mẹ muốn giúp thế giới quay trở về với Chúa, nhờ thi hành Sứ Điệp của Mẹ

      Đó là KẾ HOẠCH CỨU THẾ GIỚI CỦA MẸ.

      Nhưng trước làn sóng vô thần, trước viễn ảnh đen tối đầy tội lỗi như hiện nay, thử hỏi kế hoạch mà Mẹ đưa ra có thể thành tựu không ? Dựa vào Lời Chúa, ta sẽ xác tín rằng kế hoạch của Mẹ sẽ thành công. Đây ta hãy xét xem :

      Đức Mẹ đến thế gian này gần 31 năm qua là do tự ý Đức Mẹ hay do Thiên Chúa sai đến ? Thưa : Là do chính Thiên Chúa phái Mẹ đến để thi hành Ý định và Chương trình của Thiên Chúa. Như vậy, nếu chúng ta tin Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, phép tắc vô cùng thì thử hỏi sức mạnh nào, thế lực hắc ám nào có thể cản phá được Chương trình và Kế hoạch của Thiên Chúa ? Chính Đức Giêsu đã nói với các Tông đồ : "Nơi thế gian này, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng hãy vững lòng ! Thầy đã thắng thế gian." (Ga 16,33). Mà như trên vừa nói, Mẹ được phái đến để thi hành Kế hoạch ấy của Thiên Chúa, ắt hẳn Mẹ cũng được dự vào sự toàn thắng của Người. Nhưng thử hỏi: Kế Hoạch của Mẹ sẽ thành tựu bằng cách nào ?

      Thưa : bằng cách nhờ chúng ta giúp đỡ. Mẹ đã nói nhiều lần rằng :

      + mỗi người chúng ta đều rất quan trọng : nam nữ, già trẻ, lớn bé, tất cả đều quan trọng.

      + Và Mẹ không thể cứu thế giới nếu không có chúng ta. Mẹ cần chúng ta cộng tác.

      Như thế, Kế Hoạch Cứu Thế Giới của Mẹ thành tựu với điều kiện là có chúng ta cộng tác. Chúng ta đã ý thức được vai trò hết sức là quan trọng của chúng ta đối với Mẹ, với thế giới chưa ?

      Vậy xin anh chị em hãy vượt lên trên nhu cầu nhỏ bé của mình mà giúp Mẹ cứu thế giới khỏi bị hủy diệt vì tội lỗi như lòng Mẹ mong ước. Nếu đồng ý góp phần mình vào sứ mạng cứu thế giới của Mẹ là chúng ta đã góp phần vào chiến thắng của Mẹ. Mẹ chiến thắng như thế nào ?

      Thứ  nhất, chiến thắng nơi bản thân chúng ta :

      Khi mỗi người chúng ta lắng nghe Lời Mẹ, bỏ tính mê nết xấu, quay trở về với Chúa, sống các Sứ Điệp với tình con thảo, trở nên thánh thiện…Như thế, chiến lợi phẩm đầu tiên Mẹ chiếm được là chính bản thân mỗi người chúng ta. Bao nhiêu người lắng nghe lời Mẹ, từ bỏ tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa,…đó là bấy nhiêu chiến thắng Mẹ dành được !

      Thứ  hai, chiến thắng nơi loài người :

      Sau khi trở về với Chúa, ta sẽ trở thành chứng nhân của Mẹ. Ta sẽ mang bình an và tình yêu của Chúa cho những người khác nữa, sẽ truyền bá các Sứ Điệp của Mẹ, thế là Mẹ chiến thắng nơi những người ấy nữa.

      Đất nước chúng ta hơn 80 triệu người, thử hỏi được bao nhiêu người biết Chúa, biết Sứ Điệp của Mẹ ? Anh chị em hãy giúp Mẹ đi, hãy giúp cho người khác quay trở về với Chúa, tin có Sự Sống Đời Đời để biết sống tháng ngày hiện tại cho xứng đáng là người con thảo của Cha Trên Trời. Hãy làm chứng để thu phục biết bao linh hồn về cho Chúa và Mẹ. Mỗi một linh hồn là một chiến thắng dâng lên Mẹ. Chúng ta cứ kiên nhẫn truyền bá Sứ Điệp thì rồi từ từ mọi người cũng sẽ chấp nhận. Nhưng với điều kiện chúng ta phải sống Sứ Điệp trước đã. Người làm chứng phải là người sống Sứ Điệp trước hết. 

       Vậy xin nhắc lại một lần nữa, Mẹ đã nói tất cả mọi người chúng ta đều rất quan trọng và Mẹ cần chúng ta hợp tác với Mẹ để cứu thế giớiđang lâm nguy này. Mỗi người chúng ta phải là mỗi chiến sĩ của Mẹ.

* Lược trích bài giảng ‘Kế Hoạch Cứu Thế Giới Của Mẹ’  của Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn)

***

Chính vì muốn giúp anh chị em sống Sứ Điệp của Đức Mẹ, ngõ hầu có thể làm nhân chứng, làm chiến sĩ của Mẹ, chúng tôi gắng sức sưu tập Toàn bộ các Sứ Điệp của Người từ ban đầu cho đến ngày nay.

NHẬP ĐỀ

Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu:

“Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và – toàn thể Israen – đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê.”(1 Samuen 4.19-20)

Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các Lời của Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên tri ?

Do tư cách Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng, nên lời của Đức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới Lời Thiên Chúa trong Thánh Kinh và Thánh Truyền mà thôi.

Ngày xưa trong những thời buổi nhiễu nhương, sa sút, suy vi, Thiên Chúa đã sai các tiên tri đến Dân Người, ngày nay trước một thế giới sa sút trầm trọng về luân lý đạo đức, Chúa Cha cũng phái Đức Mẹ đến Mễ Du để ban cho thế giới những Sứ Điệp, với mục đích là dạy dỗ và hướng dẫn con cái đang bị mê hoặc bởi những sự thế trần phù vân mà đến cùng Người - là cùng đích và hạnh phúc của họ bây giờ và mãi muôn đời.

Hiểu như vậy, chúng ta phải coi những lời của Mẹ từ trời ban xuống như những hạt trân châu bảo ngọc, chính Mẹ đã nói như thế :

 “Các con hãy sống các Sứ Điệp Mẹ đã trao, và đem thực hành trong cuộc sống từng lời Mẹ đã ban cho các con. Chớ chi chúng thành quí báu đối với các con, vì đã được ban xuống từ trời.  (Sứ Điệp 25-6-2002)       

 và không được để một lời quí báu nào của Mẹ “rơi xuống đất” mà mất đi, trái lại, chúng ta sẽ giữ gìn, trân trọng từng lời của Mẹ mà suy đi gẫm lại trong lòng, nhờ thế chúng ta không chỉ thực hành vài việc đạo đức do Đức Mẹ Mễ Du dạy làm, chẳng hạn ăn chay, lần hạt, xưng tội v.v… (thường gọi là 5 Hòn Sỏi), mà dần dần còn được ĐI SÂU VÀO TINH THẦN của Đức Mẹ Mễ Du nữa.

Chúng tôi mong anh chị em sẽ vì yêu mến Đức Mẹ, dành vài phút đọc những Lời Châu Ngọc của Mẹ, vì chúng đi vào tất cả những chi tiết cụ thể và tỉ mỉ muôn hình vạn trạng của đời sống, mà dạy chúng ta cách phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Sao chúng ta nỡ phụ lòng một Người Mẹ, chỉ vì lo lắng cho phần rỗi của chúng ta và của loài người đang ở giữa một thế giới đầy quyến rũ và cạm bẫy hiểm nguy, mà đã thân hành đến trần gian và tận tụy dạy bảo ròng rã gần 31 năm trời…

 

                            ******

           

***

Những Lời Ban Từ Trời

 

(Thuật lại các Lời Đức Mẹ ban, kể từ ngày đầu tiên hiện ra 24-6-1981 đến 31-12-1981)

Sau đây, để chú trọng hơn vào các Lời của Đức Mẹ, thì các sự kiện liên quan chúng tôi chỉ ghi tóm tắt.

(Muốn biết đầy đủ chi tiết, mời đọc quyển “Mẹ Đến Lần Cuối ”) 

 

Năm 1981

24-6-1981 : Đây là LẦN HIỆN RA ĐẦU TIÊN, diễn ra vào buổi xế chiều. (Hai thiếu nữ Ivanka, Mirjana là những người đầu tiên đã thấy Đức Mẹ). Khi đầu, Người xuất hiện như một bóng dáng im lặng và ở xa xa, phía triền đồi Podbrdo – nay được gọi là Đồi Hiện Ra. Mấy thiếu nữ ấy quá sợ hãi, không dám đến gần. Lần xuất hiện sau cũng trong chiều ấy, khoảng 6 giờ.

        25-6-1981 : Chiều hôm nay là ngày mà cả 6 thiếu niên nam nữ (Ivanka Ivankovic / Mirjana Dragicevic / Vicka Ivankovic / Marija Pavlovic / Ivan Dragicevic / và Jacov Colo) tụ họp đủ mặt lần đầu tiên, và đã thấy Đức Mẹ (tiếng bản xứ gọi là Gospa) ở trên đồi. (6 thiếu niên này từ đó trở đi được gọi là “thị nhân”). Khi đến, Đức Mẹ chào các em :

“Ngợi khen Chúa Giêsu !”

(Sau một lúc,) Ivanka hỏi về mẹ ruột mình đã mất trước đó hai tháng, hiện nay ra sao. Đức Mẹ trả lời:

“Má con yên lành và đang ở với Mẹ !”

(Có một bản văn khác lại ghi : “Bà là thiên thần của con trên Thiên đàng.”)

Các thị nhân hỏi: Ngày hôm sau Người có đến không. - Đức Mẹ trả lời bằng cách gật đầu. Marija xin Người cho họ một dấu lạ, để những người khác tin họ. Và Marija tin rằng cô thấy một dấu (là Gospa đã nhận lời), khi Gospa mỉm cười. Phần cô Mirjana đã nhận thấy (một sự kiện lạ lùng đó là) đồng hồ của mình đổi giờ, trong lúc Đức Mẹ hiện ra. (Thời gian đã đi ngược lại). Trước khi về trời lại, Đức Mẹ nói:

“Tạm biệt các thiên thần của Mẹ. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

 26-6-1981 : Một đám đông gần ba ngàn người được lôi cuốn tới Đồi Hiện Ra, bởi đã được thấy những luồng ánh sáng, xuất phát từ triền đồi, (chỗ Đức Mẹ hiện ra, tuy không thấy Đức Mẹ). Vicka rảy nước thánh lên Đức Mẹ (vì nếu Bà là ma quỉ, thì sẽ sợ nước thánh mà bỏ chạy, còn nếu đúng là Đức Mẹ thì ở lại). Đức Mẹ đáp lại bằng nụ cười. Ivanka liền hỏi tại sao Đức Mẹ đến đây và Người muốn gì nơi dân chúng. Đức Mẹ đáp :

Mẹ đã đến vì ở đây có nhiều người tín hữu chân thật. Mẹ ước muốn ở với các con để hoán cải và hòa giải toàn thế giới.”

Ivanka hỏi mẹ ruột của cô có nhắn bảo cô điều gì không.

“Hãy vâng lời bà của con và giúp đỡ bà vì bà đã già.”

Mirjana muốn biết về ông mình mới mất được ít lâu.

“Ông của con đang yên lành.”

Các thị nhân xin một dấu lạ (cho những người không được thấy Đức Mẹ), để chứng minh rằng Đức Mẹ đã hiện ra thật. Mẹ đáp:

“Phúc cho ai không thấy mà tin !”    

Mirjana hỏi:“Bà là ai ?”

“Ta là Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc.”

 Tại sao Đức Mẹ hiện ra với chúng con ? Chúng con đâu có tốt hơn những người khác.

“Mẹ không nhất thiết phải chọn những người tốt nhất." “Người có trở lại không?”

“Có. Tại đúng chỗ như hôm qua.”    

  Trong khi Marija đi xuống đồi, cô bị một lực vô hình bí nhiệm đẩy qua một bên, khiến cô đi trệch khỏi đường mòn. Ở đó, cô lại thấy Đức Mẹ lần nữa. Đàng sau Người có cây thập giá lớn bằng gỗ và Người đang khóc.

“Hòa bình, hòa bình, hòa bình ! Hãy hòa giải ! Chỉ có hòa bình mà thôi ! Hãy làm hòa với Thiên Chúa và với nhau ! Vì vậy, cần phải tin, cầu nguyện, ăn chay và đi xưng tội.”

27-6-1981 : Khi đến, Đức Mẹ chào:

“Xin ngợi khen Chúa Giê-su !”

Jakov muốn biết Đức Trinh Nữ mong đợi gì nơi các linh mục dòng Phan Sinh ở Mễ Du.

Các linh mục ấy hãy kiên trì trong đức tin và bảo vệ đức tin của dân chúng.”

Mirjana và Jakov lo lắng, vì người ta coi họ là những kẻ nói láo. Họ xin Đức Mẹ để lại dấu lạ cho dân chúng.

Các thiên thần của Mẹ, đừng sợ những bất công ! Bất công lúc nào cũng có."

Các thị nhân hỏi : “Chúng con phải cầu nguyện như thế nào ?”

“Hãy tiếp tục đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh bảy lần, nhưng thêm kinh Tin Kính. Tạm biệt các thiên thần của Mẹ. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

Đức Mẹ bảo Ivan : “Hãy bình an và can đảm !”

28-6-1981 : Các thị nhân muốn biết Gospa mong muốn điều gì.

“Mọi người hãy tin và kiên trung trong lòng tin của mình!”

Vicka hỏi : “Người mong đợi gì nơi các linh mục ?”

Các ngài hãy mạnh mẽ trong đức tin và giúp đỡ các con !”

Các thị nhân hỏi Đức Mẹ tại sao Người không hiện ra cho mọi người trong nhà thờ ?

“Phúc cho những người không thấy mà tin !”

Họ muốn biết, Người có sẽ trở lại hay không.

“Có. Tại chỗ cũ.”

Các thị nhân hỏi Người thích họ đọc kinh hay hát.

“Cả hai, kinh nguyện và hát.”

Vicka hỏi Đức Mẹ muốn gì nơi đám đông đang tụ tập trên đồi. Theo các thị nhân, Đức Mẹ đáp bằng một cái mỉm cười và một cái nhìn âu yếm (về phía đám đông). Đến đây Người biến đi. Các thị nhân cầu nguyện, hy vọng Người sẽ trở lại, vì Người chưa chào tạm biệt. Đúng lúc mọi người đang hát bài “Mẹ Tuyệt Mỹ” thì Người trở lại.

Vicka đã hỏi ba lần : “Gospa (nghĩa là Đức Mẹ theo tiếng Croa-ti-a) yêu quý, Người mong đợi gì nơi dân chúng ?”

“Những người không được thấy hãy tin như những người được thấy."

Một lần nữa, các thị nhân xin một dấu lạ, để không bị cho là nói dối. Họ chỉ nhận được từ Đức Mẹ một nụ cười. Người chào tạm biệt và biến đi :

Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

29-6-1981 : Các thị nhân muốn biết Gospa có vui sướng không, khi thấy rất đông người đang hiện diện.

“Hơn cả vui sướng.”

Họ hỏi : “Mẹ sẽ ở lại trong bao lâu ?”

Bao lâu các con muốn, hỡi các thiên thần của Mẹ !"

Họ hỏi Đức Mẹ kỳ vọng gì nơi những người đã đến, bất chấp thời tiết nóng bức và những bụi gai mọc đầy trên đồi.

Chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin. Mọi người hãy tin vững vàng và đừng sợ gì hết !”

Các thị nhân hỏi : “Mẹ mong đợi gì nơi chúng con ?”

“Các con hãy tin mạnh mẽ và vững lòng trông cậy (nơi Mẹ)!”

Các thị nhân muốn biết chúng có đủ sức chịu các ngược đãi vì những niềm tin (vào việc Đức Mẹ hiện ra) hay không.

“Các con có đủ sức, hỡi các thiên thần của Mẹ. Đừng sợ ! Các con sẽ có khả năng chịu đựng mọi sự. Phải tin, và trông cậy nơi Mẹ”.   

Đến đây, một nhân viên làm việc cho chính phủ là nữ bác sĩ Darinka Glamuzina yêu cầu Vicka hỏi giùm bà ấy một điều : “Tôi được phép chạm vào Đức Mẹ chứ ?” Đức Mẹ đáp:

“Luôn có những Giuđa không tin tưởng, nhưng bà có thể đến gần.”

Vicka chỉ cho bác sĩ Glamuzina biết nên đưa tay ra vào chỗ nào, và bác sĩ Glamuzina đã chạm vào Đức Mẹ.   

Cha mẹ của một cháu nhỏ khuyết tật xin các thị nhân cầu thay nguyện giúp cho cháu. Họ xin Mẹ chữa cháu lành để mọi người tin họ.

“Họ hãy tin mạnh mẽ vào việc chữa lành này. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

Cháu bé đã được chữa lành ngay tối hôm ấy.

Khoảng thời gian từ 30-6-1981 tới 31-12-1981, các thị nhân bị theo dõi, nên phải tìm một nơi kín đáo để đến đó chờ Đức Mẹ hiện ra.  

30-6-1981 : Hai nữ nhân viên xã hội đưa xe đến chở các thị nhân đi chơi, cốt để cho chúng bị lỡ giờ hiện ra trên đồi. (Thế là) Đức Mẹ hiện ra với chúng tại Cerno, trên đường giữa thị trấn Ljbuski và Mễ Du. Mirjana hỏi Người có buồn giận vì chúng đã không có mặt trên đồi. Đức Mẹ đáp :

“Không thành vấn đề.”

Rồi Mirjana hỏi : “Nếu chúng con không quay về ngọn đồi, nhưng lại chờ Người hiện ra ở nhà thờ, Người có giận không ?” Đức Mẹ có vẻ như do dự (theo lời Mirjana kể), nhưng rồi Người đồng ý hiện ra ở nhà thờ và nói thêm :

“Luôn luôn vào giờ ấy. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

Vì đã đọc về những cuộc hiện ra ở Lộ Đức, nên Mirjana cho rằng Đức Trinh Nữ sẽ đến lại thêm ba ngày nữa thôi, tức là cho đến thứ Sáu, y như ở Lộ Đức. Tuy nhiên, đó chỉ là diễn giải của Mirjana.

6-1981 : “Mẹ mời gọi các con. Mẹ cần các con. Mẹ đã chọn các con. Các con rất quan trọng.”

1-7-1981 : Một lần nữa, các thị nhân xin Gospa một dấu lạ. Đức Mẹ ra vẻ như gật đầu.

“Tạm biệt các thiên thần của Mẹ.”

21-7-1981 : Đức Mẹ đến :

“Ngợi khen Chúa Giê-su !”

Các thị nhân lại xin một dấu lạ và Đức Mẹ nói đồng ý. Họ hỏi Người sẽ tiếp tục đến thăm họ bao lâu nữa.

“Các thiên thần dễ thương của Mẹ, dù Mẹ có để lại một dấu lạ thì nhiều người vẫn không tin. Nhiều người sẽ chỉ đến đây và cúi chào, nhưng người ta phải hối cải và đền tội.” 

Các thị nhân hỏi Đức Trinh Nữ về những người bệnh. Đức Mẹ nói họ sẽ được chữa khỏi bằng đức tin mạnh mẽ. Rồi Gospa ra đi :

“Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

22-7-1981 : “Ngợi khen Đức Giê-su Ki-tô ! Rất nhiều người đã hối cải ; trong số đó, có những người đã không đến tòa cáo giải từ 45 năm qua, nhưng bây giờ họ đi xưng tội. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa!”

23-7-1981 : “Ngợi khen Đức Giê-su Ki-tô !”

24-7-1981 : Một lần nữa, các thị nhân lại đặt câu hỏi liên quan đến những người bệnh.

“Không có lòng tin thì không thể có gì hết. Tất cả những ai tin mạnh mẽ đều sẽ được chữa lành.”    

 25-7-1981: Sau nhiều câu hỏi nữa về các bệnh nhân, Mẹ đáp :

“Lạy Chúa, xin giúp đỡ tất cả chúng con !”

27-7-1981: Các thị nhân xin Đức Trinh Nữ làm phép một số đồ vật đạo. Mẹ nói :

“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”

Một lần nữa, các thị nhân hỏi về dấu lạ.

“Hãy đợi ! Dấu lạ sẽ sớm có.” “Mẹ sẽ hiện ra với con lần nữa, lúc 11g15  tối. Hãy đi trong bình  an của Thiên Chúa !”

Các thị nhân được trông thấy đầu của Chúa Giê-su, cùng với đôi mắt nâu, râu, và mái tóc dài của Người, cốt để chuẩn bị họ chịu những đau khổ và bắt bớ sắp xảy đến với họ.

 “Các thiên thần của Mẹ, Mẹ đưa đến các con Chúa Giê-su, Con của Mẹ. Người đã từng bị tra tấn vì lòng tin của Người, nhưng Người đã chịu đựng hết mọi sự. Hỡi các thiên thần của Mẹ, các con cũng sẽ chịu đựng mọi sự”.

Các thị nhân được Đức Mẹ khen ngợi về những bài hát và các kinh nguyện rất hay của họ :

“Nghe các con hát và cầu nguyện thật hay. Cứ tiếp tục như vậy. Đừng lo sợ cho cha Jozo !”

(Vì bênh vực họ, ngài đang gặp khó khăn.)

29-7-1981 : Đức Trinh Nữ (hiện ra) trong phòng của Vicka. Các thị nhân hỏi về một người bệnh.

“Ngợi khen Chúa Giê-su ! Cô ấy sẽ được chữa khỏi, và phải tin vững vàng.”

Các thị nhân xin được ôm lấy Đức Mẹ như để ghi lại một dấu tích.

“Được. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

7-1981 : “Hãy thi hành cho tốt mọi bổn phận của các con và những gì Giáo Hội yêu cầu các con làm !”

Đầu tháng 8-1981 : Các thị nhân hỏi Đức Mẹ Người mong muốn gì nơi họ về cuộc sống sau này.

“Mẹ mong muốn các con trở nên linh mục hoặc tu sĩ thì rất tốt, nhưng chỉ khi nào chính các con muốn. Tùy các con quyết định.”  

2-8-1981 : Tại phòng của Marija, Đức Mẹ yêu cầu cô và 40 người khác :

“Tất cả các con hãy đến đồng cỏ ở Gummo ! Một trận chiến lớn lao giữa Con của Mẹ và Satan sắp bùng nổ, và linh hồn loài người đang lâm nguy.”

 “Mọi người hiện diện ở đây đều được phép chạm vào Mẹ.” (Tại Gummo, khi áo của Đức Mẹ bị những bàn tay kẻ có tội chạm vào làm vấy bẩn, Marinko mời mọi người đi xưng tội.) 

6-8-1981 – (Ngày lễ Biến Hình) :

“Ta là Nữ Vương Hòa Bình !”

7-8-1981 : Đức Mẹ yêu cầu các bạn trẻ đến Núi Thánh Giá vào lúc hai giờ sáng, để cầu xin cho có nhiều người đền tội cho các tội nhân.

“Hãy đền tạ vì tội lỗi !”

8-8-1981 : “Hãy đền tội ! Hãy củng cố lòng tin bằng sự cầu nguyện và các bí tích.”

17-8-1981 : “Các con đừng sợ ! Mẹ ước mong các con được tràn đầy niềm vui và niềm vui ấy tỏ lộ trên nét mặt các con. Mẹ sẽ bảo vệ cha Jozo.”

(Cha Chánh xứ đang gặp khó khăn).

22-8-1981 : “Cha Jozo không có gì phải sợ. Mọi rắc rối sẽ qua đi.”

23-8-1981 : “Ngợi khen Chúa Giê-su ! Mẹ đã ở bên Ivan cho đến bây giờ. Các thiên thần của Mẹ hãy cầu nguyện cho những người ấy. Các con ạ, Mẹ ban và sẽ luôn ban cho các con sức mạnh. Hãy gọi Mẹ khi các con cần đến Mẹ !” 

25-8-1981 : Một số người có mặt xin được chạm vào Đức Mẹ.

“Không cần thiết phải chạm vào Mẹ. Nhiều người không cảm thấy gì khi họ chạm vào Mẹ. Về dấu lạ, các con đừng nóng lòng, vì ngày ấy sẽ đến.”

26-8-1981 : Vì các thị nhân được thấy Đức Mẹ, nên nhiều người đến xin họ lời khuyên, Đức Mẹ đáp :

“Ngợi khen Chúa Giê-su ! Đừng cho ai lời khuyên nào ! Mẹ biết các con cảm nghĩ những gì nhưng cái đó cũng sẽ qua thôi.”

27-8-1981 : Vào ngày này, một lần nữa, các thị nhân lại hỏi một câu liên quan đến dấu lạ.

“Sắp đến rồi, Mẹ hứa mà. Hãy mạnh mẽ và can đảm !”

28-8-1981 : Các thị nhân đợi Đức Mẹ đến tại phòng Cha Jozo. Mẹ không đến. Đây là lần thứ hai điều này xảy ra. Các thị nhân đến nhà thờ cầu nguyện và Đức Mẹ liền hiện ra với họ ở đó.

“Mẹ ở bên cha Jozo nên đã không đến. Các con đừng lo lắng nếu Mẹ không đến. Lúc ấy chỉ cần cầu nguyện là đủ.”

Hôm nay, Ivan gia nhập chủng viện ở Visoko. Đức Mẹ bảo anh:

“Con rất mệt mỏi. Hãy nghỉ ngơi để có sức mạnh ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa ! Tạm biệt con.”

29-8-1981 : Bé Jakov hỏi Đức Mẹ một số câu :

“Mẹ cũng sẽ hiện ra với anh Ivan ở chủng viện chứ ?”

“Có, cũng như với các con”.

“Còn anh Ivan Ivankovic (không phải là thị nhân) có khỏe không Mẹ ?”

“Anh ấy khỏe. Anh đang chịu đựng mọi đau khổ. Nhưng mọi sự sẽ qua. Cha Jozo gởi lời chào các con.”

Ivan ở chủng viện muốn biết tin tức trong làng.

“Các thiên thần của Mẹ đang đền tội rất tốt.”

 Ivan hỏi Đức Mẹ có sẽ giúp mình và các bạn ở trường không.

“Sự trợ giúp của Thiên Chúa tỏ hiện khắp nơi. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, với phép lành của Chúa Giê-su và của Mẹ ! Tạm biệt con.”     

Ivanka hỏi Mẹ sắp để lại một dấu lạ chưa.

“Nào, con hãy kiên nhẫn một chút !”

30-8-1981 : Đức Mẹ đến và Vicka xin Người xác nhận về tin đồn rằng cửa phòng giam của cha Jozo đã tự động mở ra.    

“Ngợi khen Chúa Giê-su ! Đúng như thế, nhưng không ai tin.”

Ivanka hỏi về Mirjana.

“Mirjana buồn vì chỉ có một mình. Mẹ sẽ cho các con thấy bạn ấy.”

Các thị nhân liền trông thấy Mirjana đang khóc.

Liên quan đến những người trẻ phản bội đức tin :

“Phải, có nhiều người lắm.”   

Liên quan đến một phụ nữ muốn bỏ chồng, vì anh ta hung bạo với chị:

“Chị ấy hãy ở bên chồng và chấp nhận đau khổ. Chính Chúa Giê-su cũng đã chịu đau khổ.”

Liên quan đến một thiếu niên bị bệnh :

“Cháu đang chịu đau đớn vì một bệnh rất nặng. Cha mẹ cháu hãy tin tưởng vững vàng, làm việc đền tội, rồi cháu sẽ được khỏi bệnh.”           

Jakov hỏi về dấu lạ.

“Nào, con hãy kiên nhẫn một chút !”

Ivan hỏi mình sẽ làm sao khi ở chủng viện.

“Con đừng sợ. Mẹ ở bên con mọi nơi mọi lúc.”

          Ivan hỏi những người trong làng có sốt sắng không.

“Làng con đã trở nên một giáo xứ sốt sắng nhất vùng Héc-xê-gô-vi-na này. Rất đông người nổi trội về lòng đạo đức và đức tin của họ”.

Cuối tháng 8-1981 : Các thị nhân hỏi đâu là cách thức ăn chay tốt nhất.

“Bằng bánh mì và nước lã.”  

1-9-1981 : Các thị nhân muốn biết sẽ có một Thánh Lễ trên núi Krijevac hay không :

“Có đấy, các thiên thần của Mẹ !”

Jakov hỏi phải chăng đang có một cái bẫy giăng ra ở chung quanh nhà thờ. (Hồi đó ở Nam Tư cũ, vì người ta không ưa việc Đức Mẹ hiện ra, nên các thị nhân gặp rất nhiều khó khăn):

“Không có gì hết. Mọi người hãy cầu nguyện và ở lại trong nhà thờ bao lâu họ ở được.”

Ivan cầu nguyện với Đức Mẹ, để Chúa Giê-su giúp đỡ anh trong ơn gợi (làm linh mục) của mình. Đức Mẹ nói :

“Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa ! Đừng sợ ! Mẹ luôn ở bên con và trông nom con.”

2-9-1981 : Vicka hỏi về một thanh niên tự treo cổ.

“Satan đã chiếm đoạt người ấy. Thanh niên ấy lẽ ra không nên làm như vậy. Ma quỉ đang cố gắng cai trị loài người. Nó thâu tóm mọi thứ trong tay, nhưng lực lượng của Thiên Chúa hùng hậu hơn, và Thiên Chúa sẽ chiến thắng.”

Ivan muốn biết mình và các bạn sẽ làm thế nào khi ở chủng viện.

“Các con là con của Mẹ và sẽ luôn là con của Mẹ. Các con đang đi theo con đường của Chúa Giêsu. Sẽ không ai ngăn các con truyền bá lòng tin nơi Chúa Giêsu. Phải tin mạnh mẽ !”

3-9-1981 : Jakov hỏi khi nào dấu lạ được loan báo.

“Nào, con hãy kiên nhẫn một chút !”

4-9-1981 : Ivanka và Marija lo ngại rằng họ sẽ không có đủ thời gian để cầu nguyện, vì chỉ được ở nhà ngày thứ Bảy và Chúa nhật, những ngày còn lại đều phải đi học xa (Marija sống ở thành phố Mostar với họ hàng).

“Con chỉ cần cầu nguyện là đủ. Hãy đến đây vào thứ Bảy và Chúa nhật ! Mẹ sẽ hiện ra với tất cả các con.”

Ivan hỏi khi nào Đức Mẹ để lại dấu lạ.

“Dấu lạ sẽ được ban khi kết thúc những cuộc hiện ra.”

Ivan hỏi đó là khi nào.

“Các thiên thần của Mẹ lại không kiên nhẫn rồi ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

5-9-1981 : “Ngợi khen Chúa Giê-su (và Đức Maria) ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ ! Nguyện xin chúc lành của Thiên Chúa luôn đi cùng các con. Amen. Tạm biệt.”   

6-9-1981 : “Hãy cầu nguyện, nhất là vào ngày Chúa Nhật, để cho Dấu Lạ vĩ đại là quà tặng của Thiên Chúa có thể đến ! Hãy cầu nguyện sốt sắng và kiên trì, để Thiên Chúa thương xót con cái của Người ! Hãy đi trong bình an, các thiên thần của Mẹ ! Nguyện xin chúc lành của Thiên Chúa luôn đi cùng các con. Amen. Tạm biệt.”

7-9-1981 : “Tất cả những ai còn ở đây hãy hối cải. Dấu lạ sẽ đến khi các con hối cải.”

8-9-1981 – (Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ) :

“Mẹ chỉ xin các con cầu nguyện sốt sắng. Cầu nguyện phải trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của các con, khiến lòng tin đích thực được bám rễ sâu.”

Jakov chúc Đức Mẹ một lễ sinh nhật vui vẻ.

“Đối với Mẹ, đây là một ngày tuyệt đẹp. Phần các con, hãy kiên trì trong đức tin và trong cầu nguyện ! Đừng sợ hãi, nhưng hãy luôn vui tươi ! Đó là ước muốn của Mẹ. Hãy để niềm vui lộ trên nét mặt các con ! Mẹ sẽ tiếp tục bảo vệ cha Jozo.”

10-9-1981 : Khi Ivan thuật lại rằng : sau khi đọc những kinh nguyện tuyệt diệu, lòng anh cảm thấy tràn đầy tình yêu và niềm vui,  Đức Mẹ nói :

“Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi thiên thần của Mẹ ! Amen. Tạm biệt con.”

13-9-1981 : Đức Trinh Nữ tiến đến gần ảnh Chúa Giê-su, sau khi vài chủng sinh từ tòa giải tội đi đến :

“Đây là Cha của con, hỡi các thiên thần của Mẹ ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ !”

14-9-1981: Đức Mẹ nói với Vicka :

“Con hãy ở lại đây, để Jakov khỏi lủi thủi một mình. Cả hai con hãy bền chí cách kiên nhẫn ! Các con sẽ được đền đáp xứng đáng.”

15-9-1981 : “Nếu người ta không sớm hối cải, những chuyện tồi tệ sẽ xảy đến cho họ.”

16-9-1981 : “Lính dân quân sẽ không ở lại đây lâu. Mẹ sẽ để lại một dấu lạ. Các con cứ kiên nhẫn. Đừng cầu nguyện cho chính mình. Các con đã được đền đáp. Hãy cầu nguyện cho người khác !”

17-9-1981 : Liên quan đến một bệnh nhân :

“Ông ấy sắp chết.”

Mẹ nói với các thị nhân :

“Hãy kiên trì, rồi các con sẽ được đền đáp !”

20-9-1981 : Với Vicka và Jakov :

“Đừng cẩu thả khi đọc kinh cầu nguyện ! Mẹ yêu cầu cả hai con ăn chay với bánh mì và nước lã trong một tuần.”

30-9-1981 : Với Vicka và Jakov: “Đừng hỏi những câu hỏi vô ích, do tò mò. Quan trọng nhất là cầu nguyện, hỡi các thiên thần của Mẹ !”

1-10-1981 : Phải chăng mọi tôn giáo đều tốt ?

Các thành viên của mọi niềm tin đều bình đẳng trước Thiên Chúa. Thiên Chúa cầm quyền trên mỗi niềm tin, y như một quốc vương cai trị vương quốc của mình. Trên thế giới, các tôn giáo đều không như nhau, vì không phải mọi người đều tuân theo những giới răn của Thiên Chúa. Họ chối bỏ và phỉ báng các giới răn ấy.”

Phải chăng mọi giáo xứ đều như nhau ?

“Trong một số giáo xứ, sức mạnh của sự cầu nguyện với Thiên Chúa lớn hơn ; trong một số khác, yếu hơn. Điều này tùy thuộc các linh mục (chính xứ) có thúc đẩy người khác cầu nguyện hay không. Và cũng tùy thuộc vào sức mạnh mà họ có.”

Tại sao Mẹ hiện ra với chúng con thường xuyên như thế, và hiện ra cả với những người không theo đường lối của Thiên Chúa ?

“Mẹ hiện ra với các con thường xuyên và ở mọi nơi. Với những người khác, Mẹ chỉ hiện ra ngắn gọn và thỉnh thoảng. Họ chưa hoàn toàn đi theo đường lối Thiên Chúa. Họ chưa ý thức về quà tặng Người ban cho họ. Không một ai xứng đáng với quà tặng ấy. Với thời gian, cả họ cũng sẽ đi theo đường lối đúng đắn.” 

 6-10-1981 : “Thánh Lễ buổi tối (ở Mễ Du) phải được giữ thường xuyên. Thánh Lễ cho các bệnh nhân phải được cử hành vào một ngày khác biệt, lúc thuận tiện nhất. Cha Tomislav phải bắt đầu lập nhóm cầu nguyện. Điều này rất cần thiết. Cha Tomislav hãy cầu nguyện sốt sắng.”

7-10-1981 : Phải chăng ngoài Chúa Giê-su ra, còn có những đấng trung gian khác giữa Thiên Chúa và loài người ? Đức Mẹ trả lời:

“Giữa Thiên Chúa và loài người, chỉ có một Đấng Trung Gian, đó là Đức Giêsu Ki-tô.” ( thư 1 Timôtê 2.5-6)

Trả lời câu hỏi của cha Tomislav liên quan đến việc thành lập một cộng đoàn như cộng đoàn của thánh Phanxicô ở Assisi :

“Thiên Chúa đã chọn thánh Phanxicô như một kẻ ưu tuyển của Người. Noi theo lối sống của ngài là rất tốt. Trong lúc này, chúng ta cần thực hiện những gì Thiên Chúa truyền chúng ta làm.”

8-10-1981 : Đức Mẹ la rầy Marija đã không đi dự Thánh Lễ, mà ở lại cùng bạn bè :

“Nếu con đi dự Thánh Lễ thay vì thỏa mãn sự tò mò theo tính loài người thì tốt hơn biết bao !”

10-10-1981 : “Có cầu nguyện và bền chí hay không là tùy nơi các con. Mẹ đã hứa với các rồi, thế nên đừng xao xuyến. Đức tin không làm sao sống được nếu không có cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nhiều hơn!”

11-10-1981 : Các thị nhân hỏi về một cụ già bị mất tích.

“Ông Tomo Lovic đã chết.”

12-10-1981 : Thiên đàng và Nước của Thiên Chúa ở đâu?

“Trên trời.”

Người ta hỏi Đức Mẹ có phải là Mẹ của Thiên Chúa hay không, và Người đã lên trời trước hay sau khi chết.

“Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ đã lên trời trước khi chết.”

-Khi nào Mẹ sẽ để lại dấu lạ ?

“Vẫn chưa đến lúc Mẹ để lại dấu lạ. (Vì) Mẹ sẽ còn tiếp tục hiện ra. Cha Jozo gởi lời chào các con. Ngài đang gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ chống trả được, vì ngài biết tại sao ngài phải đau khổ.”

17-10-1981 : Liên quan đến dấu lạ :

“Thực hiện lời hứa là việc của Mẹ. Về phần các tín hữu, họ hãy cầu nguyện và tin tưởng vững vàng !”

19-10-1981 : “Hãy cầu nguyện cho cha Jozo, và ăn chay với bánh mì và nước lã trong suốt một tuần ! Các thiên thần của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Bây giờ, Mẹ sẽ cho các con thấy cha Jozo.”

Mẹ cho họ được thấy cha Jozo trong thị kiến và bảo họ đừng lo sợ cho ngài, vì mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp.

Liên quan đến anh Marinko, người thường lo bảo vệ các thị nhân:

“Có một số tín hữu giống như anh. Anh đã hy sinh đáng kể cho cha Jozo. Anh đã chịu nhiều hành hạ và đau khổ.”

Đức Mẹ nói riêng với Marinko : “Con hãy tiếp tục và đừng để bất cứ ai lấy mất lòng tin của mình.”

20-10-1981 : Vicka xin Đức Mẹ can thiệp cho cha Jozo (…). Đức Mẹ liền hát bài : “Giêsu Ki-tô, nhân danh Người !” cùng với các thị nhân. Khi hát xong, Đức Mẹ nói :

“Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

21-10-1981 : […]

“Cha Jozo trông yên lành và gửi lời chào nồng nhiệt đến các con. Đừng lo sợ cho cha Jozo, đó là một vị thánh. Mẹ đã nói với các con rồi mà ! (…) Chỉ nên cầu nguyện mà thôi, vì cha Jozo xin các con cầu nguyện và bền chí. Đừng sợ, vì có Mẹ ở với các con !”

22-10-1981 :(…) Chúng ta hãy đến nhà thờ cầu nguyện.”

Các thị nhân nói với Đức Mẹ rằng họ rất buồn về việc cha Jozo.

        “Các con phải vui lên !”

Họ hỏi phải chăng sự trắng sáng của cây thập giá bằng bê tông (trên núi Krizevzc) là một hiện tượng siêu nhiên.

“Phải. Mẹ xác nhận điều đó.”

Nhiều người trông thấy cây thập giá biến thành một luồng ánh sáng, rồi thành hình dáng của Đức Mẹ.

“Tất cả những dấu lạ này đều nhằm mục đích củng cố lòng tin của các con, cho đến khi Mẹ để lại dấu lạ hữu hình và trường tồn.”

25-10-1981 : Các thị nhân hỏi Đức Mẹ về luồng ánh sáng rất lớn mà ba cô gái đã trông thấy trên đường đi dự Lễ về. Trong ánh sáng đó hiện lên mười lăm bóng người.

“Đó là một hiện tượng siêu nhiên. Mẹ ở giữa các thánh.”

26-10-1981 : “Ngợi khen Chúa Giêsu ! Các con không được hỏi Mẹ thêm về vấn đề dấu lạ nữa nhé ! Đừng sợ, dấu đó chắc chắn sẽ xuất hiện, vì Mẹ luôn giữ lời hứa. Về phần các con, hãy cầu nguyện, hãy kiên trì cầu nguyện !”

28-10-1981 : Các thị nhân hỏi có phải ngày hôm trước Gospa đã hiện ra trên núi Thánh Giá (Krizevac) trong ba mươi phút không?

 “Phải. Các con không thấy Mẹ sao ?”

Liên quan đến đám cháy mà hàng trăm người đã trông thấy, tuy cháy nhưng không thiêu rụi một vật nào.

“Đám cháy các tín hữu trông thấy, có tính cách siêu nhiên. Đó là một trong các dấu lạ, đi trước báo về dấu lạ vĩ đại.”

29-10-1981 : “Các con, những thiên thần của Mẹ, hãy cảnh giác ! Người ta đã rao truyền quá đủ những tin tức xuyên tạc. Đương nhiên, Mẹ sẽ tỏ cho các con lòng thương xót của Mẹ. Hãy kiên nhẫn một chút ! Cầu nguyện đi !”

30-10-1981 : “Ngợi khen Chúa Giêsu !”

Jacov và Vicka hỏi Đức Mẹ về một bao thư được niêm phong, mà một viên chức cho họ xem để đánh lừa họ.

“Các con đừng đáp lại gì hết. Đó là một trò xấu xa họ muốn chơi các con. Họ đã tung ra quá nhiều tin tức bịa đặt rồi, đừng tin họ! Hãy tiếp tục cầu nguyện và chịu đau khổ ! Mẹ sẽ làm cho sức mạnh của tình yêu xuất hiện.”

Các thị nhân hỏi Đức Mẹ khi nào nên cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh.

“Cử hành lúc nửa đêm. Hãy cầu nguyện ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

Với Ivanka : “Hãy cầu nguyện nhiều hơn ! Những người khác đang cầu nguyện và chịu đau khổ nhiều hơn con đấy."

Với các thị nhân : “Bảo giới trẻ đừng cho phép mình đi lạc khỏi con đường thật. Họ hãy trung thành với tôn giáo của mình !”

31-10-1981 : Liên quan đến Danny Ljolje, Đức Mẹ nói :

“Có nhiều sự lừa dối và thông tin sai lạc.”

Sau khi cho các thị nhân xem một phần Thiên đàng và bảo họ đừng sợ, Đức Mẹ nói :

“Tất cả những ai trung thành với Thiên Chúa đều được hưởng Thiên Đàng.”

Tháng 10-1981: Liên quan đến những tranh chấp giữa các linh mục Dòng Phan Sinh và Đức Giám mục (Pavao Zanic), Giáo phận Mostar. (Giáo xứ Mễ Du thuộc quyền cai quản của ngài) :

“Sẽ tìm ra một giải pháp. Chúng ta phải kiên nhẫn và cầu nguyện.”

Về nước Balan : “Sẽ có những xung đột rất lớn, nhưng cuối cùng người công chính sẽ nắm quyền kiểm soát.”

Về nước Nga : “Dân Nga sẽ là dân tộc làm vinh danh Thiên Chúa nhiều nhất.”

(Về phương Tây) : “Phương Tây đã làm cho nền văn minh được tiến bộ, nhưng lại gạt bỏ Thiên Chúa, y như thể chính họ là Đấng sáng tạo vậy.”

1-11-1981 : “Hãy kiên trì ! Cầu nguyện đi ! Nhiều người đã bắt đầu hối cải.”

2-11-1981 : Các thị nhân hỏi Gospa tại sao mấy hôm trước đó Người đã cho họ xem thấy Thiên đàng.

“Mẹ làm vậy, để các con trông thấy niềm hạnh phúc đang chờ đợi những ai yêu mến Thiên Chúa.”

Lúc ấy, Chúa Giêsu hiện ra với họ, thương tích khắp người và mạo gai trên đầu.

“Đừng sợ ! Đây là Con của Mẹ. Hãy xem Người đã bị tàn xử đến mức nào! Mặc dầu vậy, Người vẫn vui tươi và kiên nhẫn chịu đựng tất cả.”

Rồi Chúa Giêsu nói :

“Hãy nhìn Ta ! Ta đã bị thương tích và tàn xử biết chừng nào ! Thế nhưng Ta đã chiến thắng. Các con cũng thế, hỡi các thiên thần của Ta, hãy vững tin và cầu nguyện, để có thể vượt qua thử thách !”

 

3-11-1981 : Đức Mẹ xướng bài hát : “Xin đến, lạy Chúa, xin đến với chúng con !” và các thị  nhân cùng hát với Người.

 

“Mẹ thường cầu nguyện tại chân Thánh Giá trên núi Krizevac. Giờ đây, Mẹ nguyện xin Con của Mẹ tha thứ tội lỗi cho thế giới. Họ đang bắt đầu hối cải.”

6-11-1981 : Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ biến đi, và các thị nhân thấy một thị kiến khủng khiếp về Hỏa ngục. Rồi Người lại hiện ra và nói:

“Đừng sợ ! Mẹ cho các con thấy Hỏa ngục, để biết về tình trạng của những người đang ở đó.”

8-11-1981 : Đức Mẹ hiện đến và âu yếm ôm hôn một bức ảnh của Đức Giáo Chủ Gioan Phaolô II.

“Ngài là cha các con, người cha thiêng liêng của mọi người. Cần cầu nguyện cho ngài.”

Các thị nhân được thị kiến Cha Jozo.

“Các con thấy cha Jozo của chúng ta đang chiến đấu cho Thiên Chúa như thế nào chưa ?”

9-11-1981 : Lính dân quân đi ngang qua căn phòng mà Đức Mẹ sắp hiện đến.

“Các con đừng sợ…! Đừng khiêu khích ai ! Hãy lịch sự với mọi người !”

10-11-1981 : “Đừng nhượng bộ. Hãy giữ vững lòng tin. Mẹ sẽ đi theo các con từng bước”.

13-11-1981 : “Ngợi khen Chúa Giêsu !”

Đức Mẹ cho các thị nhân thấy một cảnh trí tuyệt đẹp, có em bé Giêsu đang dạo chơi. Các thị nhân không thể nhận ra bé ấy là Người.           

“Đó chính là Chúa Giêsu. Khi Mẹ đến và khi Mẹ đi, hãy luôn luôn hát bài : “Xin đến, lạy Chúa, xin đến với chúng con !”

15-11-1981 : Lần hiện ra này đáng lẽ đã diễn ra tại phòng Cha Jozo, nhưng sau đó, Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ và nói có người đã lén đặt máy nghe trong phòng. Người nói :

“Sắp đến lúc thế giới nhận được những hồng ân lớn lao từ Mẹ và Con của Mẹ. Chớ gì thế giới giữ được lòng trông cậy mạnh mẽ !”

16-11-1981 : “Ma quỷ đang cố gắng chinh phục chúng ta. Đừng cho phép nó làm điều đó ! Hãy giữ lòng tin, hãy ăn chay, và cầu nguyện! Mẹ sẽ ở với các con trong mỗi bước.”

Người nói với Vicka và Jacov :

“Với lòng trông cậy, hãy bền đỗ trong cầu nguyện và tin tưởng!”

22-11-1981 : Gospa giải thích cho các thị nhân ý nghĩa của thập giá, trái tim và mặt trời (mà Đức Mẹ cho thấy lúc Người hiện ra).

“Đây là các dấu hiệu của sự cứu độ. Thập giá là dấu hiệu của lòng thương xót, cũng như trái tim. Mặt trời là nguồn ánh sáng soi sáng chúng ta”. (Vicka kể lại hơi khác: Thập giá: Cứu độ; Trái tim: Thương xót).

Một lần nữa, một hình bóng sáng lòa thay vào chỗ cây thập giá trên núi Krizevac. Các thị nhân hỏi Đức Mẹ đó có phải là Người không.

“Tại sao các con hỏi Mẹ, các thiên thần của Mẹ ? Các con không nhìn thấy Mẹ sao ? Thế giới phải tìm kiếm sự cứu độ, trong khi vẫn còn thời gian, và hãy cầu nguyện sốt sắng. Chớ  gì thế giới có tinh thần đức tin !”

23-11-1981: Không thể mô tả được Đức Mẹ. Ánh sáng tuyệt đẹp phát ra, dâng lên, tỏa xuống, lóng lánh rực rỡ chung quanh Người.

“Dân chúng đã bắt đầu hối cải. Hãy giữ vững lòng tin ! Mẹ cần lời cầu nguyện của các con.”

          26-11-1981 : Các thị nhân đặt câu hỏi với Đức Mẹ về những người bệnh.

“Hãy tin mạnh mẽ, cầu nguyện, và ăn chay, rồi họ sẽ được khỏi bệnh ! Hãy trông cậy và nghỉ ngơi trong vui mừng ! Các con hãy đi trong bình an của Thiên Chúa. Hãy kiên nhẫn và cầu nguyện cho được chữa lành. Tạm biệt các thiên thần yêu quí của Mẹ.”

28-11-1981 : Ngoài Ivan ra, tất cả các thị nhân đều có mặt. Vicka thuật lại : “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy một sự bình an sâu lắng ở chung quanh và bên trong chúng tôi. Đức Mẹ nhìn chúng tôi với một vẻ dịu dàng tuyệt đẹp.”

“A, thật là tốt đẹp khi thấy tất cả các con tụ họp nhau đây ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ ! Tạm biệt các con.”

29-11-1981 : “Thế giới cần được cứu độ khi còn thời gian, thế giới cũng cần cầu nguyện mạnh mẽ, và có tinh thần của đức tin.”

11-1981 : Vicka cảnh báo rằng sứ điệp này không chỉ dành cho các thị nhân, mà cho tất cả mọi người.

“Ma quỉ đang nỗ lực áp đặt quyền lực của nó trên các con, nhưng các con phải luôn mạnh mẽ và kiên trung trong đức tin. Các con phải cầu nguyện và ăn chay. Mẹ sẽ luôn ở bên các con.”

2-12-1981 : Các thị nhân hỏi về một thanh niên bỗng nhiên bị mất trí nhớ và không thể học được nữa.

“Cần cho anh ta vào bệnh viện.”

Các thị nhân lại hỏi thêm nhiều câu hỏi khác.

“Không cần thiết phải hỏi về mọi vấn đề.”

3-12-1981 : “Hãy cầu nguyện và kiên trì nhờ cầu nguyện !”

6-12-1981“Hãy mạnh mẽ và bền chí ! Các thiên thần yêu quý của Mẹ, hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

7-12-1981 : Đức Mẹ nhìn đám đông :

“Nhiều người đang bắt đầu hối cải. Đúng vậy, nhưng chưa phải tất cả. Hãy cầu nguyện và bền chí cầu nguyện!”

Sau một cuộc hiện ra tại nhà của thị nhân Jakov, dòng chữ “MIR LJUDIMA” (Bình an cho mọi người) bằng vàng hiện ra trên tường.

8-12-1981 – (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) :

Đức Mẹ trả lời những câu hỏi của các thị nhân về tương lai của họ.

“Mẹ rất thích tất cả các con trở thành linh mục hay tu sĩ, nhưng chỉ khi nào chính các con muốn. Các con tự do ; tùy các con chọn lựa. Khi các con gặp khó khăn hoặc thấy cần một điều gì, hãy đến cùng Mẹ ! Nếu không có sức mạnh để ăn chay với bánh mì và nước lã, các con có thể (thay thế bằng cách) từ bỏ một số điều. Sẽ là một điều tốt nếu các con bỏ được tivi, bởi vì sau khi xem một số chương trình, các con sẽ bị chia trí và không còn khả năng cầu nguyện. Có thể bỏ rượu, thuốc lá, và các thú vui khác. Chính các con biết mình phải làm gì.”

Rồi Đức Mẹ quì cúi sâu xuống, trang nghiêm đưa hai tay ra, Người cầu nguyện cùng Chúa Giêsu :

 

“Hỡi Con yêu dấu của Mẹ, Mẹ nài xin Con sẵn lòng tha thứ cho thế giới tội lỗi nặng nề của họ đã xúc phạm đến Con.”

9-12-1981 : Khi chúng tôi đang cầu nguyện, Đức Mẹ cũng cùng cầu nguyện :

 “Ôi, Giêsu, Con của Mẹ, xin hãy tha thứ những tội lỗi này; có quá nhiều tội thể ấy !”

Lúc chúng tôi ngừng lại và im lặng.

“Hãy tiếp tục cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là sự cứu rỗi của loài người !”

11-12-1981 : Vicka xin Gospa chăm sóc cha cô đang (đi hợp tác lao động) ở bên Đức.

“Mẹ hứa bảo vệ họ. Mọi sự sẽ tốt đẹp.”

12-12-1981 : Đức Mẹ bảo các thị nhân rằng Người rất vui vì họ sẽ được sum họp với nhau trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

 “Không bao lâu nữa, tất cả các con sẽ đoàn tụ và được hưởng một thời gian tuyệt vời bên nhau.”

16-12-1981 : “Các con của Mẹ, hãy quì xuống và cầu nguyện !”

18-12-1981 : Đức Mẹ hát : “Giêsu Ki-tô, nhân danh Người” và nói:

“Nào, các con hãy hát lên vui vẻ hơn nữa ! Tại sao các con lại đăm chiêu như thế ?”

Rồi Người xướng lên bài hát “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi” trước khi ra đi.

21-12-1981 : “Các con của Mẹ, hãy cảnh giác và chuẩn bị cho những ngày khó khăn ! Đủ mọi loại người sẽ đến đây.”

24-12-1981 : “Hãy mừng những ngày lễ sắp đến, và hân hoan cùng Con của Mẹ ! Hãy yêu người lân cận. Ước gì các con sống hài hòa với nhau !”   

25-12-1981 – (Lễ Giáng Sinh).

Họ được thấy Hài Nhi Giêsu.

“Các con của Mẹ, hãy yêu thương nhau, vì các con là anh em một nhà. Đừng cãi cọ tranh chấp, nhưng hãy làm vinh danh Thiên Chúa, hãy tôn vinh Người và ca hát, hỡi các thiên thần của Mẹ !”

30-12-1981 : Đức Mẹ hát bài “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi”.

          31-12-1981 : Ivan hỏi Đức Mẹ làm cách nào để giúp những linh mục hãy còn nghi ngờ, biết chấp nhận những cuộc hiện ra.

“Cần phải nói với các vị rằng : ngay từ đầu, Mẹ đã truyền đạt Sứ Điệp của Thiên Chúa cho thế giới. Thật đáng tiếc nếu không tin điều ấy ! Lòng tin là một nhân tố cực kỳ quan trọng, nhưng người ta không thể ép người khác tin theo. Lòng tin là nền tảng mà từ đó mọi sự phát sinh.”

Ivan hỏi Đức Mẹ có phải Người thật sự hiện ra dưới chân thập giá (trên núi Krizevac) không.

          “Đúng như vậy. Hầu như mỗi ngày Mẹ đều ở dưới chân Thập Giá. Con của Mẹ đã vác thập giá, đã chịu đau khổ trên Thập Giá, và nhờ đó, đã cứu thế giới. Mỗi ngày, Mẹ đều cầu xin Con của Mẹ tha thứ tội lỗi của thế giới.”

1981 : Vicka nói : Ngay lúc đầu tiên, Đức Mẹ bảo chúng tôi :

“Các con có thể ra về, nhưng hãy để bé Jakov ở lại với Mẹ.”

          Rồi cô nói thêm rằng Đức Mẹ thấy Jakov là một cậu bé rất khác thường.

 

   

SÁU THỊ NHÂN NGÀY XƯA 1981

 

 Từ bên trái sang :

  Mirjana(16t) - Vicka  (17t)

  Ivanka  (15t) - Ivan    (16t)

  Marija  (16t) - Jacov  (10t)

 

 

 

 

Những Lời Ban Từ Trời

     Năm 1982

          Nhà Nguyện Hiện Ra – Vào tháng Giêng 1982, các thị nhân được chuyển đến một phòng phụ ở bên phải bàn thờ của Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê. Phòng ấy sẽ trở thành lừng danh và được người ta coi như nơi thánh. Ở đấy, Đức Mẹ đã hiện ra cả hàng ngàn lần.

11-1-1982 : “Mẹ kêu mời một cách đặc biệt tham dự Thánh Lễ. Hãy chờ Mẹ ở nhà thờ, đó là một nơi rất dễ chịu.”

14-1-1982 : Vào cuối cuộc hiện ra hôm nay, hai thị nhân bị Đức Mẹ quở trách. Các thị nhân khác không nghe được lời khiển trách, nhưng nhìn thái độ của Người, họ biết là Người đang làm việc ấy. Những kẻ bị quở sau đó cho biết Đức Mẹ rất đáng mến và rất tôn trọng họ.

18-1-1982 : Liên quan đến một phụ nữ bị đau tim :

“Rất ít hy vọng. Mẹ sẽ cầu nguyện cho người ấy.”

20-1-1982 : Các thị nhân muốn biết họ có nên gặp gỡ các thiếu nhi ở Izbicno – cũng là những người (theo tin đồn là) được Đức Mẹ hiện ra. Họ thưa với Đức Trinh Nữ Hồng Phúc rằng : các thiếu nhi ở Izbicno ấy nói đã được Người nói với họ về cuộc gặp gỡ này.

“Các con không cần thiết gặp họ.”

Các giới chức muốn thuyên chuyển Cha Tomislav.

“Nếu dự định của Thiên Chúa muốn cha ấy ra đi như trong trường hợp của cha Jozo, ngài hãy phó thác theo ý Thiên Chúa ! Ngài phải suy nghĩ kỹ, còn các con phải cầu nguyện cho ngài.”

           21-1-1982 : Một lần nữa, các thị nhân lại hỏi về dấu lạ.

“Dấu lạ sẽ xuất hiện vào đúng thời đúng buổi.”

Đức Mẹ cũng được hỏi tại sao có những cuộc hiện ra ở nhiều nơi khác nhau trong vùng Héc-xê-gô-vi-na.

“Các con của Mẹ ! Các con không thấy đức tin bắt đầu tàn lụi, nên cần phải khơi dậy nơi lòng người hay sao ?”

Các thị nhân muốn biết phải làm thế nào để được bình an mà làm chứng cho các linh mục.            

“Cầu nguyện và ăn chay !”

22-1-1982 : Liên quan đến những cuộc hiện ra ở Izbicno :

“Những cuộc hiện ra ấy đến từ Thiên Chúa.”

Izbicno cách Mễ Du 60km. Mười tám người, phần lớn là nữ, nói họ đã được thấy những cuộc hiện ra từ năm 1982 đến 1983.

2-2-1982 : Khi được hỏi Người muốn Lễ Nữ Vương Hòa Bình sẽ cử hành khi nào, Đức Mẹ mỉm cuời nói :

“Mẹ thích lễ ấy cử hành ngày 25 - 6 hơn. Các tín hữu đã đến lần đầu tiên vào ngày đó, trên ngọn đồi.”

8-2-1982 : Các thị nhân hỏi về một người mắc bệnh mặt cảm xúc.

“Ông ấy phải cầu nguyện. Mẹ sẽ giúp ông trong quyền hạn của Mẹ.”

Với một số người Slo-vê-ni-a đang cầu nguyện khi Đức Mẹ hiện ra:

“Hãy kiên trì cầu nguyện !”

9-2-1982 : “Hãy cầu nguyện cho người bệnh và hãy tin tưởng vững vàng ! Mẹ sẽ giúp tùy theo quyền hạn của Mẹ và sẽ xin Chúa Giê-su, Con của Mẹ, giúp đỡ họ. Điều quan trọng nhất trong lúc này là tin tưởng mạnh mẽ. Nhiều bệnh nhân cho rằng để được nhanh chóng chữa lành, chỉ cần đến đây là đủ. Một số còn thậm chí không tin Thiên Chúa, và lại càng ít tin hơn đối với những cuộc hiện ra, thế mà họ đòi Gospa giúp đỡ !”

10-2-1982 : Jokov và Vicka hỏi Đức Mẹ nhiều câu và được Người trả lời. Họ thuật lại rằng Đức Mẹ yêu mến kinh Tin Kính và thích kinh đó hơn những kinh khác. Họ nói chưa bao giờ thấy Đức Mẹ hạnh phúc cho bằng khi Người đọc kinh ấy. Đây Sứ Điệp của Người :

“Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện! Các con cần phải tin vững vàng, phải đi xưng tội đều đặn, và cũng vậy, phải rước Mình Thánh Chúa. Đó là sự cứu độ duy nhất.”

11-2-1982 : “Hỡi các thiên thần của Mẹ, hãy cầu nguyện, hãy kiên trì ! Đừng để kẻ thù làm chủ được các con trong bất cứ cái gì ! Can đảm lên ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, các thiên thần của Mẹ ! Tạm biệt các con.”

12-2-1982 : “Các con hãy điềm tĩnh và đĩnh đạc hơn. Đừng phe cánh với các bạn trẻ khác ! Hãy tỏ ra dễ thương, lịch thiệp và đạo đức!”  

Các thị nhân thuật lại rằng : khi cầu nguyện, Đức Mẹ chắp hai tay; còn khi nói, Người dang tay ra, và hướng lên trời.

         13-2-1982 : Cho các chủng sinh đang có mặt lúc Người hiện ra : “Nhờ cầu nguyện, người ta có được mọi sự.”

14-2-1982 : Các thị nhân sung sướng vì bốn người trong họ được tập họp chung với nhau.

“Các con hãy ở bên nhau như anh chị em một nhà. Đừng tranh cãi. Satan có thật ! Hắn chỉ tìm dịp phá hoại. Phần các con, hãy cầu nguyện ! Và kiên trì cầu nguyện. Sẽ không ai có thể làm điều gì chống lại các con.”

16-2-1982 : “Satan  chỉ nói những gì hắn muốn và can thiệp vào mọi sự. Các con, những thiên thần của Mẹ, hãy sẵn sàng chịu đựng mọi sự. Ở đây, nhiều điều sẽ xảy ra. Đừng để cho mình bị Satan bất ngờ bắt chộp !”  

19-2-1982 : Nhật ký của Vicka viết rằng : các thị nhân xin phép Đức Mẹ đọc kinh Kinh Mừng và Đức Mẹ đồng ý ; Người mỉm cười khi họ đọc, nhưng Người không đọc cùng với họ. Vicka viết rằng : được nhìn thấy Đức Mẹ và vẻ đẹp không tả xiết của Người, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì Người yêu cầu.

“Hãy chăm chú dự Thánh Lễ, và có thái độ nghiêm túc ! Đừng nói chuyện trong Thánh Lễ !”

21-2-1982 : “Các con hãy ở bên nhau, đừng tranh cãi cũng như đừng làm mất trật tự ! Các thiên thần của Mẹ, Mẹsẽ giúp các con biết chú tâm, và sẽ dẫn các con đi trên con đường chắc chắn.”

23-2-1982 : Các thị nhân hỏi về người nào đó có sống hay không.

“Đừng hỏi Mẹ thêm nữa ! Mẹ biết nơi mỗi người bệnh có gì, hoặc nơi quyền hạn của Mẹ có gì để giúp đỡ người ấy. Mẹ sẽ cầu xin Con của Mẹ tỏ lòng thương xót mỗi người.”

25-2-1982 : “Hãy kiên trì và can đảm ! Các con đừng sợ gì hết ! Hãy cầu nguyện và đừng chú ý đến người khác !”

Liên quan tới cha Jozo :

“Đừng lo sợ cho ngài !”            

28-2-1982 : “Hãy cám ơn cha Tomislav thật nhiều, vì ngài đang dẫn dắt các con rất tốt ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ!”

1-3-1982 : “Tất cả các con hãy vui mừng. Ước gì chúc lành của Mẹ đi theo các con từng bước !” […] 

2-3-1982 : Mỉm cười khi nhìn thấy hai bức ảnh lớn của Đức Giáo Chủ, do một phụ nữ người Osijek đem đến, Đức Mẹ nói :

“Ngài là cha của các con đấy, hỡi các thiên thần của Mẹ !”

         Đức Mẹ bắt đầu nguyện kinh Lạy Cha, và khi ra đi Người nói :

“Hãy mở rộng cửa, và dự Thánh Lễ sốt sắng ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, các thiên thần của Mẹ ! Nếu các con chịu đau khổ vì một chính nghĩa, ơn phúc càng dồi dào hơn nữa cho các con.” (x. 1Pr 2.20; 3.14; Mt 5.10)

4-3-1982 : Liên quan đến một phụ nữ không có con :

“Chị ấy hãy tin vững vàng ! Thiên Chúa đến để giúp đỡ mọi người, do đó sẽ giúp đỡ chị. Các thiên thần của Mẹ, hãy kiên nhẫn, đừng sợ gì hết ! Mẹ ở bên cạnh và bảo vệ các con. Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy gọi Mẹ, Mẹ sẽ đến ngay lập tức, để giúp đỡ và cố vấn các con cách giải quyết tốt nhất cho mọi khó khăn. Các thiên thần của Mẹ, hãy đi bình an ! Tạm biệt các con.”

7-3-1982 : Liên quan đến Ivan đang ở trong chủng viện tại Visoko :

“Ivan cầu nguyện rất tốt, biết nghe lời và tuân theo những hướng dẫn của Mẹ.”

8-3-1982 : Liên quan đến một thiếu niên mười sáu tuổi bị mất tích được một tuần.

“Cậu con trai ấy ra đi vì có quá nhiều rắc rối, trong đó có một số vấn đề do chính nó gây ra.”

9-3-1982 : Liên quan đến một thanh niên ở Hadromilje bỏ nhà đi :

“Cậu ấy có những vấn đề nghiêm trọng. Các thiên thần của Mẹ cần phải cầu nguyện cho anh ấy thật nhiều. Dân chúng đã bắt đầu hối cải. Nhiều gia đình đã lập lại việc kinh nguyện trong gia đình, nơi đó từ lâu người ta đã không còn cầu nguyện.”    

Đầu tháng 4-1982 : Mirjana hỏi Đức Trinh Nữ Hồng Phúc về ngày lễ Người muốn tổ chức để mừng Người.

“Mẹ muốn có một lễ kính Nữ Vương Hòa Bình vào ngày 25 tháng 6, ngày kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên.”

11-4-1982 – (Chúa Nhật Phục Sinh) : Liên quan đến việc thành lập các nhóm cầu nguyện :

“Quả là cần thiết, nhưng không chỉ ở đây. Những cộng đoàn cầu nguyện đều cần thiết trong mọi giáo xứ.”

21-4-1982 : Toát yếu những Sứ Điệp Đức Mẹ mà các thị nhân trao cho Cha Tomislav :

“Hãy kiên nhẫn ! Mọi sự đang được triển khai theo kế hoạch của Thiên Chúa. Những lời hứa của Người sẽ được thực hiện. Mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện, đền tạ và hối cải.”

22-4-1982 :Liên quan đến những dấu lạ sáng rực ở cây thập giá trên núi Krizevac :

“Đó là dấu Thiên Chúa ban, không phải hiện tượng tự nhiên. Chữ “S” và chữ “T” chính là những dấu cứu độ”. (“S” biểu thị sự cứu độ, “T” biểu thị thập giá).

24-4-1982 : Liên quan tới việc cần làm để có nhiều người nữa được chữa lành :

“Các con hãy cầu nguyện ! Hãy cầu nguyện và tin tưởng vững chắc ! Đọc những kinh đã được yêu cầu (Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh mỗi kinh bảy lần và Kinh Tin Kính) Hãy đền tạ nhiều hơn !”

2-5-1982 : “Mẹ đến lần cuối cùng để kêu gọi nhân loại hối cải. Sau đó, Mẹ sẽ không hiện ra trên trái đất này nữa.”

6-5-1982 : Liên quan đến việc (có cần) ghi ngày tháng, và mô tả Dấu lạ vào một phong bì niêm phong, rồi cất vào kho tàng trữ (không ?)

“Không ! Mẹ chỉ giao phó việc ấy cho một mình các con, để các con tiết lộ khi có chỉ thị của Mẹ. Nhiều người sẽ không tin các con, Mẹ biết, và các con sẽ đau khổ rất nhiều vì việc này. Nhưng rồi các con sẽ chịu đựng được tất cả, và rốt cuộc, các con sẽ là những người hạnh phúc nhất.”

13-5-1982 : Liên quan đến vụ mưu sát Đức Gio-an Phao-lô II :

“Những kẻ thù đã muốn giết ngài, nhưng Mẹ đã bảo vệ ngài.”

Mùa Xuân năm 1982 : Cha xứ tại Izbicno nhờ các thị nhân hỏi về tất cả những dấu lạ tại vùng Héc-xê-gô-vi-na, và về việc Đức Mẹ đang hiện ra tại nhiều nơi :

“Những dấu lạ đó do Thiên Chúa ban. Các con của Mẹ, các con không nhận thấy đức tin đang tàn lụi sao ? Có rất nhiều  người chỉ đi nhà thờ vì thói quen. Cần phải đánh thức lòng tin, vì đó là một quà tặng của Thiên Chúa . Nếu cần, Mẹ sẽ hiện ra nơi từng gia đình.”

Với bé Jakov đang khóc, vì thấy Vicka đau ốm :

“Vì tội lỗi của thế giới nên thập giá rất cần thiết.”

23-6-1982 : Đức Mẹ trả lời những câu hỏi do cha Tomislav Vlasic nhờ Vicka hỏi Người. Cha tường thuật lại trong cuốn Nhật ký ghi chép Tin tức của giáo xứ :

  1. “Điều quan trọng nhất là các con – những thị nhân – phải đoàn kết. Hãy để cho bình an ngự trị giữa các con, và hãy hết sức chú ý điều đó ! Hãy vâng lời và thực hiện những gì các linh mục và cha mẹ các con yêu cầu! Hãy thường xuyên dự Lễ và rước Lễ ! Những ngày này phải hết sức chú tâm, vì khá đông những người bất lương sẽ đến tìm các con, để dụ dỗ các con. Hãy cẩn thận trong khi phát biểu ! Những ngày này, Mẹ mong các con đặc biệt giữ kỷ luật. Đừng đi loanh quanh chỗ này chỗ kia, hoặc đi thường xuyên, và đừng tách rời nhau !”
  2. Một số người đã từng hăng hái, sẽ trở thành lạnh nhạt. Nhưng các con hãy kiên trì và tự hào về từng lời Mẹ nói ! Hãy bảo mọi người cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện nhiều hơn nữa cho Sự Cứu Độ, chỉ Sự Cứu Độ mà thôi, vì Cứu Độ tùy thuộc vào cầu nguyện. Và dân chúng hãy hối cải lâu dài hết sức, vì còn nhiều tội lỗi, sự xúc phạm, tiếng chửi rủa, lời gian dối và nhiều điều xấu xakhác.Mọi người hãy hối cải, đi xưng tội và rước Lễ !”
  3. “Đừng để họ in sách về những cuộc hiện ra, trước khi Lễ Kỷ Niệm Ngày Hiện Ra Đầu Tiên qua đi, bởi vì việc ấy có thể đem lại những hậu quả không vừa ý.”
  4. “Con đã xin Mẹ giữ lại những linh mục tốt và trung thành trong giáo xứ, để tiếp tục công việc. Con đừng sợ gì hết ! Ơn này sẽ được ban cho con. Mẹ không đòi hỏi điều gì nơi các linh mục, ngoài việc cầu nguyện kiên trì và rao giảng. Mong họ hãy kiên nhẫn và chờ đợi lời Chúa hứa.”   

Liên quan đến số những tính chất của Chúa Thánh Thần :

  1. “Người chỉ có một tính, đó là Thiên tính.”(tính Thiên Chúa).

Liên quan đến những cuộc hiện ra này, vốn sẽ là lần cuối cùng trên trái đất :

  1. “Đây là những cuộc hiện ra cuối cùng trên thế giới.” 

24 hoặc 25-6-1982 (không rõ ngày) : “Hãy cám ơn dân chúng nhân danh Mẹ về mọi lời cầu nguyện, hy sinh và việc đền tội; và xin họ kiên trì cầu nguyện, ăn chay, hối cải và bảo họ kiên nhẫn đợi việc thực hiện lời hứa của Mẹ. Mọi sự đang triển khai theo kế hoạch của Thiên Chúa.”       

        12-6-1982 : Về chiến tranh thế giới thứ  3 :

“Chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ không xảy ra.”

21-7-1982 : Về Nơi Luyện Tội: “Trong Luyện Ngục hiện có rất nhiều linh hồn, kể cả những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, như một số linh mục, tu sĩ. Hãy cầu nguyện để chỉ cho họ, tối thiểu 7 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, và 1 kinh Tin Kính. Mẹ giao phó cho các con việc này. Rất nhiều linh hồn đã phải ở Luyện Ngục quá lâu, vì không ai cầu nguyện cho họ.”

Về việc ăn chay : “Cách ăn chay tốt nhất là với bánh mì và nước lã. Bằng việc ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể chận đứng chiến tranh, đình chỉ những định luật thiên nhiên. Việc bác ái không thể thay thế việc ăn chay. Những ai không thể ăn chay, đôi khi có thể thay thế ăn chay bằng cầu nguyện, bác ái và xưng tội; nhưng tất cả mọi người, trừ người bệnh, phải ăn chay.”

24-7-1982 : “Các con lên Thiên Đàng một cách hoàn toàn có ý thức, y như các con lúc này đang có ý thức. Vào giờ chết, các con ý thức rõ linh hồn lìa khỏi thân xác. Thật là sai lầm khi dạy cho dân chúng rằng : người ta được tái sinh lại nhiều lần và chuyển qua những thân xác khác nhau. Người ta chỉ sinh ra một lần mà thôi. Thân xác được rút ra từ đất, bị phân hủy sau khi chết và không bao giờ trở lại cuộc sống (nhân thế) lần nữa. Con người nhận được một thân xác biến hình.”

Về câu hỏi : “Nếu suốt đời sống bê bối, nhưng phút chót xin tha thứ thì sẽ ra sao?”, Đức Mẹ đáp :

“Bất cứ ai, dù đã làm nhiều điều độc ác xấu xa khi sống, vẫn có thể lên thẳng Thiên đàng, nếu họ xưng tội, hối hận ăn năn về những gì mình đã làm, và Rước Lễ lúc cuối đời.”

25-7-1982 : Về Hỏa Ngục: “Ngày nay có nhiều người xuống Hỏa Ngục. Thiên Chúa để cho con cái Người phải đau khổ trong Hỏa Ngục, vì họ đã phạm những tội nặng nề không thể tha thứ. Những người ở Hỏa Ngục không còn cơ hội được hưởng một số phận khá hơn.”

Những câu trả lời khác của Đức Mẹ khẳng định rằng những người phạm tội trọng, đã sống trong Hỏa Ngục ngay từ đời này trên trần gian, và còn tiếp tục sống Hỏa Ngục ấy đến muôn đời. Thực tế họ xuống Hỏa Ngục, vì đã chọn lựa Hỏa Ngục ngay khi còn sống và vào lúc chết.

Về sự chữa lành :

“Để chữa lành người bệnh, rất cần đọc những kinh sau đây : kinh Tin Kính, 7 kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, và ăn chay với bánh mì và nước lã. Đặt tay trên người bệnh để cầu nguyện cho họ là điều tốt. Xức dầu thánh cho người bệnh là điều tốt. Không phải tất cả mọi linh mục đều được ban ơn chữa lành (vốn là quà tặng của Thiên Chúa). Để nhận được quà tặng này, linh mục phải kiên trì cầu nguyện và tin vững vàng.”

6-8-1982 – (Lễ Chúa Biến Hình) :

Về Phép Giải tội :

       “Hãy mời dân chúng đi xưng tội mỗi tháng, đặc biệt vào ngày thứ Bảy đầu tháng. Ở đây, Mẹ chưa vội nói đến vấn đề này. Mẹ đã mời mọi người đi xưng tội thường xuyên. Mẹ sẽ ban những Sứ Điệp cụ thể nữa cho thời đại chúng ta. Hãy kiên nhẫn, vì chưa đến lúc ! (Hiện tại) hãy làm những gì Mẹ yêu cầu, vì có nhiều người không tuân theo. Việc xưng tội hằng tháng sẽ là một phương thuốc cho Giáo Hội phương Tây. Phải truyền đạt Sứ Điệp này cho phương Tây.”

Đêm ấy, sau cuộc hiện ra, hai dấu lạ dưới dạng những tia sáng rực rỡ xuất hiện tại cây thập giá trên đỉnh núi Krizevac và trên nóc nhà thờ. Ivan và một nhóm bạn trẻ đang cầu nguyện trên đồi của xóm Bijakovici. Trước khi dấu chỉ xuất hiện, Đức Mẹ nói (với họ):

“Bây giờ, Mẹ sẽ ban cho các con một dấu chỉ để củng cố lòng tin của các con.”

Nhiều thành viên trong nhóm cầu nguyện này đã thấy dấu ấy.

10-8-1982 : Đức Mẹ nói với các thị nhân rằng : họ có thể chép lại một số việc để thông tin cho dân chúng.

11-8-1982 : Các thị nhân bị Đức Mẹ la rầy vì thái độ, cử chỉ của họ trong Thánh Lễ buổi chiều. Mẹ không ban Sứ Điệp đặc biệt.

15-8-1982 : Vicka và Ivanka được trao ban một bí mật mới, trong cuộc hiện ra dài bảy phút. Những thị nhân khác không hiểu được (bí mật ấy là gì), họ chỉ hiểu là Người đang trao ban một bí mật.

16-8-1982 : Đức Mẹ khiển trách về tốc độ và chất lượng nguyện kinh của những người ở trong nhà thờ, cũng như của các thị nhân.

          Mirjana thuật lại rằng : trong cuộc hiện ra, cô trông thấy những nhân vật của Thiên đàng, như Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a, và các thiên thần ở ba chiều (như ta trông thấy những người quanh ta). Cô cũng thấy những nhân vật của trần gian ở hai chiều (như khi ta xem một bức ảnh hoặc hình chụp). Cô thấy (như xem chiếu phim) cha Jozo, Ivan (Ivankovic) - (không phải thị nhân) - là những người đang gặp trở ngại vì lòng tin của mình.

18-8-1982 : Liên quan đến các bệnh nhân, Mirjana thuật lại rằng: “Hãy bảo họ tin tưởng và cầu nguyện; Mẹ không thể giúp, nếu họ không cầu nguyện và (làm những việc) hy sinh. Người bệnh cũng như người khoẻ mạnh, phải cầu nguyện và ăn chay cho cùng ý nguyện này, thì ơn phúc và lòng thương xót của Chúa càng lớn lao hơn (cho họ).”

Liên quan đến hôn nhân đã dự định giữa một người Công Giáo và một người Chính Thống Giáo :

“Trong mắt Mẹ và trong cái nhìn của Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng. Nhưng với các con thì không phải như vậy, vì các con bị chia rẽ. Nếu có thể được, tốt hơn cô ta không nên lập gia đình với anh ấy, vì cô sẽ đau khổ và con cái cô cũng thế. Cuộc sống và việc giữ đạo của cô sẽ gặp nhiều khó khăn.”

29-8-1982 : Liên quan đến những báo cáo cho rằng những cuộc hiện ra đã chia rẽ các linh mục ở Héc-xê-gô-vi-na:

“Mẹ không hề muốn các con chia rẽ. Ngược lại, Mẹ mong ước các con đoàn kết. Đừng quên Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình ! Nếu các con muốn được một lời khuyên thực tiễn, thì đây : Mẹ là người Mẹ xuất thân từ dân chúng ; Mẹ không thể làm gì, nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Cả Mẹ cũng phải cầu nguyện như các con. Chính vì lẽ đó, Mẹ chỉ có thể nói với các con : Hãy cầu nguyện, ăn chay, đền tội và giúp đỡ người yếu kém! Mẹ rất tiếc, nếu câu trả lời trên này đã không vừa ý các con. Có lẽ các con không muốn hiểu câu ấy…”

31-8-1982 : “Không phải Mẹ nắm giữ hết mọi ơn mà ban xuống. Mẹ nhận từ Thiên Chúa những gì mà nhờ cầu nguyện Mẹ có được. Thiên Chúa đã đặt hoàn toàn tín nhiệm nơi Mẹ. Mẹ đặc biệt bảo vệ những ai đã dâng mình cho Mẹ. (Thiên Chúa đã chấp nhận) ban Dấu lạ vĩ đại, và nó sẽ xuất hiện không phụ thuộc vào việc con người có hối cải hay không.”

4- 9-1982 : “Chúa Giê-su muốn các con thưa chuyện trực tiếp với Ngài hơn là qua một trung gian. Trong lúc này, nếu các con muốn dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, và nếu các con muốn Mẹ làm người bảo hộ cho các con, thì hãy giao phó cho Mẹ tất cả những ý định, những hy sinh và chay tịnh của các con, để Mẹ có thể tùy nghi sử dụng theo ý Thiên Chúa.”

26-9-1982 : Về một nữ tu ở Rôma :

“Nữ tu ấy hãy củng cố lòng tin của những người đã được ủy thác cho mình.”

Liên quan đến cha Robert Faricy và cha Forrest :

         “Họ đang đi đúng đường và họ hãy kiên trung !”

Liên quan tới Đức Giáo Hoàng (Gioan Phaolô II):

           “Ngài hãy coi mình là cha của tất cả nhân loại, chứ không chỉ của các Ki-tô hữu. Ngài hãy loan truyền trong toàn thể nhân loại Sứ Điệp hòa bình và tình yêu, một cách can đảm và không mệt mỏi.”

1-10-1982 : “Mẹ sung sướng vì các con đã bắt đầu chuẩn bị tuân giữ việc lãnh chịu bí tích Hòa Giải hàng tháng.

Điều này sẽ rất tốt cho toàn thế giới. Hãy kiên trì cầu nguyện ! Đó là con đường thực sự dẫn các con đến với Con của Mẹ.”

4-11-1982 : Liên quan đến thị kiến của một phụ nữ tên là Andja, sống ở thành phố Mostar. Cô thấy 13 người đến từ phương Đông, và một dịp khác cô thấy 6 người  :

“Đó là một thị kiến thật, và những người ấy là các linh hồn của họ hàng thân thích của cô trong Luyện Ngục. Cần phải cầu nguyện cho họ !”

6-11-1982 : Liên quan đến bí mật thứ tám. Mirjana kinh hoàng và xin Đức Mẹ thương xót nhân loại :

“Mẹ đã cầu nguyện ; hình phạt (ở bí mật thứ 7) đã được giảm nhẹ. Cầu nguyện và ăn chay liên lỉ sẽ làm giảm bớt những hình phạt từ Thiên Chúa, nhưng không thể tránh được toàn bộ hình phạt. Hãy đi ra phố và đếm xem số người làm vinh danh Thiên Chúa và số người xúc phạm đến Người là bao nhiêu. Người không còn có thể chịu đựng mãi được nữa.”

8-11-1982 : Về câu hỏi có cần viết thơ cho Đức giám mục và các linh mục, để yêu cầu giáo dân tăng cường cầu nguyện, hay là nên đợi thêm các sự kiện khác, Đức Mẹ đáp :

“Nên đợi.”

15-11-1982 : Jakov hỏi Đức Mẹ về chứng bệnh của Vicka, và muốn biết có nên đưa Vicka vào bệnh viện ở Zagreb hay không. Em hỏi vì Vicka không chịu hỏi, mà muốn để theo ý Thiên Chúa :   “Cần đưa Vicka đến Zagreb.”

18-12-1982 : Về việc đáp lại bài viết của Đức Giám Mục giáo phận Mostar đề cập đến những biến cố ở Mễ Du :

“Phải, hãy đáp lại !”

20-12-1982 : Cũng về bài viết ấy, các thị nhân muốn biết có cần cung cấp những thông tin khách quan cho các tín hữu toàn miền Héc-xê-gô-vi-na hay không.

“Không !"

Phải chăng các thị nhân chỉ nên cầu nguyện với Đức Mẹ, còn những người hành hương thì nên đặt câu hỏi chỉ với các linh mục mà thôi ?

“Phải, tốt hơn các trẻ (thị nhân) cầu nguyện với Mẹ, còn người hành hương thì hỏi ý kiến các linh mục, để tìm giải đáp cho các vấn đề của họ. Trong khi đó, Mẹ sẽ tiếp tục trả lời những câu họ hỏi Mẹ.”

25-12-1982 : Đây là thông tin thị nhân Mirjana trao cho cha Tomislav Vlasic, vào ngày 05.11.1983. Cha đã chuyển cho Đức Giáo Hoàng ngày 2 (?) hay 16.12.1983. Lá thư ấy của cha Vlasic đã được đăng trong quyển “Phải chăng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đang hiện ra tại Mễ Du ?” (của cha R.Laurentin, Paris 1984) với lời nhập đề sau đây :

“Theo lời thị nhân Mirjana, trong lần hiện ra ngày 25 tháng 12 năm 1982, Đức Mẹ đã trao cho em bí mật thứ mười, cũng là bí mật cuối cùng, và cho em biết ngày giờ các bí mật sẽ thể hiện. Đức Trinh Nữ Hồng Phúc tiết lộ vài khía cạnh của tương lai, cho đến nay, so với các thị nhân khác thì có nhiều chi tiết hơn. Vì lý do đó, con xin tường trình những gì Mirjana đã nói với con trong lần nói chuyện hôm 05.11.1983. Con xin tóm tắt những điều chính yếu em đã nói, mà không trích dẫn nguyên văn. Mirjana nói với con :

          “Trước khi Dấu lạ hữu hình được ban cho nhân loại, sẽ có ba cảnh báo cho thế giới. Những cảnh báo này sẽ xảy đến dưới dạng những biến cố trên mặt địa cầu, Mirjana sẽ là nhân chứng về chúng. Mười ngày trước khi xảy ra một trong những cảnh báo đó, Mirjana sẽ báo cho một linh mục do em chọn. Chứng tá của Mirjana sẽ là một sự xác nhận sự kiện hiện ra là thật, và cũng là sự thúc giục mọi người ăn năn hối cải.

Sau những cảnh báo này, một Dấu lạ hữu hình sẽ xuất hiện tại địa điểm các cuộc hiện ra ở Mễ Du, để toàn thể nhân loại được trông thấy. Dấu lạ đó sẽ được ban ra như một bằng chứng cho những cuộc hiện ra, và cốt để kêu gọi loài người trở lại với đức tin.

“Bí mật thứ chín và thứ mười rất nghiêm trọng. Chúng liên hệ đến sự trừng phạt đối với tội lỗi của thế giới : Trừng phạt không thể tránh được, vì chúng ta không trông mong toàn thể thế giới sẽ hối cải. Hình phạt có thể được giảm bớt bởi cầu nguyện và đền tội, nhưng không thể bỏ hẳn. Mirjana nói rằng một trong những tai họa đe dọa thế giới, chất chứa trong bí mật thứ 7, đã được đẩy lui nhờ cầu nguyện và ăn chay. Vì lý do đó, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc tiếp tục khuyến khích (chúng ta) cầu nguyện và ăn chay : “Các con đã quên là nhờ cầu nguyện và ăn chay, các con có thể tránh khỏi chiến tranh, và làm ngưng lại các định luật tự nhiên.”

Sau cảnh báo đầu tiên, những cảnh báo khác sẽ theo sau trong khoảng thời gian khá ngắn, như thế, người ta có một khoảng thời gian để hối cải. Thời gian ngắn nói đây sẽ là thời của ân sủng và hối cải. Sau khi Dấu lạ hữu hình xuất hiện, những người còn sống sẽ có rất ít thời gian để hối cải. Chính vì lý do đó, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc mời gọi chúng ta cấp bách hối cải và hòa giải. Lời mời gọi cầu nguyện và đền tội có mục đích đẩy lui cái ác và chiến tranh, nhưng trên hết là cứu các linh hồn.

Theo lời Mirjana, những biến cố do Đức Trinh Nữ Hồng Phúc tiên báo đang gần kề. Trên cơ sở đó, Mirjana tuyên bố với thế giới : ‘Hãy ăn năn hối cải càng sớm càng tốt ! Hãy mở lòng ra với Thiên Chúa !’

 “Thêm vào Sứ Điệp căn bản ấy, Mirjana thuật lại một cuộc hiện ra cho cô trong năm 1982, mà chúng con nghĩ có thể làm sáng tỏ vài khía cạnh của lịch sử Giáo Hội. Cô nói đến lần mà Satan hiện ra với cô (dưới hình một thanh niên bảnh bao thanh lịch). Satan xin cô bỏ Đức Mẹ để theo hắn. Nếu làm như vậy, cô sẽ được hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống. Hắn nói nếu theo Đức Trinh Nữ thì trái lại chỉ dẫn tới đau khổ thôi. Mirjana cự tuyệt hắn, và ngay lập tức, Đức Trinh Nữ (hiện ra và) đã ban cho cô một Sứ Điệp đại khái như sau :

“Mẹ xin lỗi con về việc này (cho phép Satan thử thách cô), nhưng con phải nhận thức rằng Satan có thật. Một hôm, hắn xuất hiện trước ngai Thiên Chúa, để xin phép thử thách Giáo Hội trong một thời gian. Thiên Chúa cho phép hắn thử thách Giáo Hội trong một thế kỷ. Thế kỷ hiện tại đang nằm dưới quyền lực của ma quỷ, nhưng khi các bí mật được trao cho con xảy ra, quyền lực của Satan sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí ngay từ lúc này, sức mạnh của hắn đã bắt đầu mất, nên hắn hóa ra hung hăng. Hắn đang phá hoại những cuộc hôn nhân, gây chia rẽ giữa các linh mục, và là tác nhân reo rắc những sự ám ảnh tâm thần và những vụ giết người. Các con phải tự bảo vệ chống lại những thứ ấy bằng cầu nguyện và ăn chay, đặc biệt là cầu nguyện chung. Hãy mang đồ vật đã được làm phép trên người, đặt trong nhà, và phục hồi việc dùng nước thánh (nước phép) !”

24-12-1982  – Với Mirjana :

“Mẹ sẽ hiện ra với con lần cuối cùng vào ngày lễ Giáng Sinh.”

Sau lần hiện ra này, thấy rõ là Mirjana rất buồn. (Có sách thêm rằng : Một lúc sau, mẹ cô hỏi có vấn đề gì. Thế là cô chạy ra khỏi phòng và khóc. Khi đã bình tĩnh lại, cô quay về phòng và cho biết đó là lần áp chót Đức Mẹ hiện ra với cô). Mirjana nói: Vào ngày lễ Giáng Sinh, Đức Mẹ sẽ đến lại với cô như một quà tặng, chứ sẽ không hiện ra hằng ngày. Mirjana được ban bí mật thứ mười – một bí mật đặc biệt nghiêm trọng. Đức Mẹ hứa hiện ra với cô hằng năm vào ngày sinh nhật của cô, 18-3, cho đến suốt đời cô.

25-12-1982 – (Lễ Giáng Sinh): Lần này, Đức Mẹ hiện ra với Mirjana trong 45 phút. Cô nói cô sẽ nhớ mãi những lời này của Đức Mẹ :

“Từ nay, con phải đến với Thiên Chúa trong đức tin, như bất cứ ai khác. Mẹ sẽ hiện ra (với con) vào sinh nhật của con và khi con gặp khó khăn trong cuộc sống. Mirjana, Mẹ đã chọn con, Mẹ đã tỏ lộ cho con tất cả những gì thiết yếu, và cũng đã cho con thấy nhiều điều khủng khiếp. Giờ đây, con sẽ phải can đảm mang lấy hết trong lòng. Con hãy nghĩ đến Mẹ và những dòng lệ Mẹ đã đổ ra vì các việc ấy, mà luôn giữ lòng can đảm. Con đã từng nhanh chóng nắm bắt các Sứ Điệp, thì giờ đây, cũng nên hiểu là Mẹ phải rời xa con. Hãy can đảm !”

Mirjana nói Đức Mẹ đã chuẩn bị cô suốt một tháng cho lần gặp gỡ (cuối cùng) ấy. Với cách thế của một bà mẹ, Người đã giải thích rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, và cô đã nhận đủ thông tin. Trong khi Mirjana cảm thấy các cuộc đàm đạo của cô với Đức Mẹ hết sức cần thiết cho linh hồn mình, thì Đức Mẹ hứa rằng bao lâu cô còn giữ mình gần gũi Thiên Chúa, thì bấy lâu Đức Mẹ còn giúp cô, ở bên cạnh cô và hỗ trợ cô những lúc khó khăn nhất. Nhưng nay, cô phải trở lại tình trạng bình thường hàng ngày của mọi cô gái cùng trang lứa.

Đó là lễ Giáng Sinh buồn bã nhất của Mirjana. Lần gặp gỡ cuối cùng ấy để lại trong cô cảm giác như mất một điều gì đẹp đẽ nhất đời mình. Đức Mẹ biết cô đau khổ nên đã ở đó động viên và cầu nguyện cùng cô. Người bảo cô hát và ca ngợi Thiên Chúa. Mirjana đã nguyện kinh Lạy Nữ Vương – là kinh cô vẫn luôn đọc khi gặp gỡ riêng một mình với Người.

Như Đức Mẹ đã báo trước, tháng đầu tiên sau lần hiện ra cuối cùng ấy, cô đã vô cùng khó khăn, khổ sở. Mirjana cảm thấy xuống tinh thần, xa lánh người khác, tự giam mình trong phòng, nơi cô vẫn thường đợi Đức Mẹ đến. Cô khóc lóc kêu gọi Đức Mẹ và đã cảm nghiệm sự hiện diện của Người. Cô mong đợi ngày sinh nhật của mình mau đến.

Nhiều người quen biết Mirjana khẳng định rằng : từ khi những cuộc hiện ra (hàng ngày) chấm dứt, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều về đời sống nội tâm cũng như về tính tình. Đức Mẹ quả là nhà giáo dục tài ba nhất trong các nhà giáo dục.

27-12-1982 : Về việc đặt tượng Đức Mẹ mới, Nữ Vương Hòa Bình, trong nhà thờ :

“Được, các con có thể làm.”

Bức tượng do Vipotnik điêu khắc, và Luka Stojaknac cùng Florijan Mickovic sơn. Luka là người Chính Thống Giáo, và công việc sơn tượng đã là một sự chúc lành đối với anh.

 

 

31-12-1982 : Liên quan đến năm mới :

“Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt và hãy ăn chay ! Các con phải kiên trì trong cầu nguyện và ăn chay. Mẹ mong ước các con sống năm mới trong cầu nguyện và đền tội. Hãy kiên trì cầu nguyện và hy sinh hãm mình, rồi Mẹ sẽ phù hộ và nhận lời cầu xin của các con !”

                          Năm 1983

1-1-1983 – (Lễ Mẹ Thiên Chúa) : Liên quan đến những lần hiện ra của Đức Mẹ cho Mirjana:

“Sau lễ Giáng Sinh, Mẹ sẽ không hiện ra với Mirjana nữa trong thời gian này.”

5-1-1983 : Ivan, Jakov, Marija và Vicka báo cáo thông tin sau đây với Cha Tomislav : Marija đã nhận 7 bí mật ; Vicka nhận 8 ; Jakov, Ivanka và Ivan nhận 9 và Mirjana nhận trọn 10. Còn về thời gian những cuộc hiện ra sẽ là bao lâu, hoặc lý do tại sao Đức Mẹ không hiện ra với Mirjana nữa từ sau lễ Giáng Sinh, chúng con đều không biết. Đức Mẹ liên tục mời chúng ta cầu nguyện, ăn chay và hối cải. Người cũng xác nhận những lời hứa của Người.

Liên quan tới thời gian xuất hiện Dấu lạ, vào tháng và năm nào, thì Ivan nói : “(Tất cả) đó chỉ là phỏng đoán.” 

7-1-1983 : Các thị nhân được Đức Mẹ bảo ghi lại những lời thuật của Người, khi Người bắt đầu kể cho họ về tiểu sử cuộc đời của Người ; nhưng chỉ khi nào Người cho phép, họ mới có thể công bố những tin ấy ra. Jakov sẽ nhận những lời thuật ấy cho đến tháng 4; Ivanka cho đến 22-5 và Marija cho đến 17-7. (Những khi về Mễ Du, Marija được cho biết tóm tắt về các sự việc, vì hầu như cả tuần cô đi học làm tóc ở thị trấn Mostar). Còn đặc biệt đối với Vicka, công tác ghi chép này kéo dài tới 10-4-1985 và cô ghi đầy ba cuốn vở.

10-1-1983 : Mirjana chia sẻ với cha Tomislav Vlasic rằng: trong suốt một năm rưỡi được Đức Mẹ hiện ra, cô đã cảm nghiệm tình mẫu tử và sự thân mật của Người, và đã hỏi Mẹ : “Tại sao Thiên Chúa lại cho người ta xuống Hỏa ngục vĩnh viễn một cách ‘không thương xót’ đến thế ?”

“Những người bị xuống Hỏa Ngục không muốn nhận bất cứ sự nhân từ nào từ Thiên Chúa nữa. Họ không ăn năn cũng như không ngừng nổi loạn và lộng ngôn phạm thượng. Họ quyết định sống trong Hỏa Ngục, và không tính chuyện rời bỏ nơi ấy.”

Liên quan đến nơi Luyện tội :

“Trong Nơi Luyện Tội có nhiều cấp bậc : cấp thấp nhất gần với Hỏa ngục, còn cấp cao nhất thì dần dần tiến đến gần Thiên đàng. Không phải vào Lễ Các Đẳng (2-11), nhưng chính vào ngày Lễ Giáng Sinh, mà các linh hồn rời Luyện ngục với số đông nhất. Trong Nơi Luyện Tội có những linh hồn cầu nguyện sốt sắng với Thiên Chúa. Nhưng với những linh hồn không có thân thích hay bạn bè trên trần gian cầu nguyện cho, Thiên Chúa cho họ được hưởng ơn ích từ lời cầu nguyện của người khác. Cũng có khi Thiên Chúa cho phép các linh hồn tỏ mình bằng nhiều cách, gần gũi với người thân của mình trên trần gian, cốt để nhắc nhở loài người về sự hiện hữu của Nơi Luyện Tội, và để xin họ cầu nguyện cho mình được đến gần Thiên Chúa – là Đấng công bình nhưng nhân lành.

“(Ngày nay, sau khi chết), đa số (majority) người ta vào Nơi Luyện Tội. Nhiều người (many) xuống Hỏa Ngục. Chỉ có một số nhỏ (a small number) lên thẳng Thiên Đàng.”

12-1-1983 : Một đoàn làm phim truyền hình của Hoa Kỳ hiện đang có mặt, để quay phim những sự kiện ở Mễ Du. Cha John Bertolucci là người dẫn truyện. Chương trình truyền hình này có tên “Vinh quang của Thiên Chúa”. Vì gặp cản trở, nên họ lo ngại không thể đưa cuốn phim ra khỏi nước an toàn. Nhưng họ đã được vui sướng, và đồng thời được đảm bảo, vì thấy Đức Mẹ đã khéo léo dùng chính tựa đề ấy của họ khi Người trả lời :

“Sẽ có đôi chút khó khăn, nhưng đó là vì Vinh quang của Thiên Chúa.”

21-4-1983 : Cho các thị nhân và nhất là cho Jakov, về thái độ của họ trong Thánh Lễ và với người khác :

“Các con phải đàng hoàng, sốt sắng và nêu gương tốt cho các tín hữu.”

24-4-1983 : Sứ Điệp cho một bác sĩ người Ý :

“Mẹ chúc lành cho ông, cũng như những người cộng sự của ông ở bệnh viện tại Milan, về mọi việc họ đang làm. Họ hãy tiếp tục và hãy cầu nguyện ! Mẹ chúc lành cho các bệnh nhân ở bệnh viện ấy, cũng như những bệnh nhân các con đã cầu nguyện cho trong tối nay, và những bệnh nhân mà các con sẽ cầu nguyện cho sau này.”

1-6-1983 : “Các con thân yêu ! Mẹ hy vọng thế giới sẽ bắt đầu tự lo hối cải. Giờ đây, hãy làm mọi sự có thể, để cho thế giới được hối cải”.

2-6-1983 : “Các con hãy đọc và suy niệm về những điều đã được viết về Chúa Giê-su, rồi truyền đạt những điều ấy cho người khác.”

3-6-1983 : Liên quan đến những cố gắng của Cha Tomislav Vlasic trong việc thành lập một nhóm cầu nguyện : Nhóm ấy bắt đầu như thế đã tốt chưa?

“Phải, tốt lắm. Cha ấy hãy tiếp tục !”

Cần phải làm gì để nhà cầm quyền không thuyên chuyển các linh mục trong giáo xứ đang làm việc với lòng tin và tình yêu?

“Hãy cầu nguyện và ăn chay cho ý chỉ này ! Khi đến lúc, Mẹ sẽ bảo các con phải làm gì.”

Cha Tomislav Vlasic có nên xin giáo xứ ăn chay và cầu nguyện, để cho Hội Thánh nhìn nhận những sự kiện siêu nhiên đang diễn ra ở Mễ Du không ?

“Nên, đó là một cách tốt. Giáo xứ hãy cầu nguyện cho được ơn đặc biệt này, và cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, để tất cả những ai đến đây đều cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa.”

12-6-1983 : Các linh mục nên bắt đầu những công trình tu bổ chung quanh nhà thờ, hay nên xin phép chính quyền ?

“Chỉ bắt đầu khi nào chính quyền cho phép. (…) Các con cứ mạnh dạn và nhã nhặn xin phép, họ sẽ cho.”

14-6-1983 : Liên quan đến đề tài các linh mục nên giảng, trong tuần chín ngày mừng kỷ niệm lần hiện ra đầu  tiên :

“Các linh mục hãy làm những gì mình cho là tốt nhất ! Cũng tốt, nếu nhắc nhở các tín hữu về những biến cố xảy ra tại đây có liên quan đến sự viếng thăm của Mẹ. Các ngài hãy nhắc cho giáo dân nhớ những lý do tại sao Mẹ đến đây.”

Mùa Xuân 1983 : “Hãy mau hối cải ! Đừng đợi đến lúc xảy ra Dấu lạ - là điều cảnh báo được dành cho những kẻ không tin - thì sẽ quá trễ. Các con là những người tin, hãy hối cải và đào sâu đức tin của các con”.

24-6-1983 : (Ngày áp lễ kỷ niệm giáp 2 năm Đức Mẹ hiện ra) :“Dấu lạ sẽ đến, các con đừng lo ! Điều duy nhất Mẹ muốn nói với các con là hãy hối cải. Hãy thông báo cho tất cả con cái Mẹ biết điều ấy càng sớm càng tốt ! Không có sự khổ sở, đau đớn nào là quá lớn đối với Mẹ, nếu cần để cứu các con. Mẹ sẽ cầu xin Con của Mẹ đừng trừng phạt thế giới; nhưng Mẹ van nài các con hãy hối cải đi !”

“Các con không thể tưởng tượng được cái gì đang sắp xảy đến, hoặc cái gì Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi tới trái đất. Vì thế, các con phải hối cải. Hãy từ bỏ mọi sự và đền tội ! Hãy chuyển lời cám ơn của Mẹ tới các con cái Mẹ vì họ đã cầu nguyện và ăn chay. Mẹ mang đến trước Con Cực Thánh Mẹ tất cả những điều ấy, để hình phạt vì tội lỗi nhân loại được giảm nhẹ.”

“Mẹ cám ơn những ai đã cầu nguyện và ăn chay. Hãy kiên trì và giúp Mẹ hoán cải thế giới !”

26-6-1983 : “Hãy yêu kẻ thù của các con, cầu nguyện và chúc lành cho họ !”                                                   

1-7-1983 : Đức Mẹ hiện ra lúc 11 giờ đêm, trên núi Krizevac :

“Mẹ cám ơn những ai đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ ; và chúc lành cho tất cả và cho từng người trong các con. Những ngày này, Mẹ xin các con cầu nguyện theo ý chỉ của Mẹ.”       Đầu tháng 7-1983 : Liên quan đến vấn đề rắc rối với Đức Giám mục giáo phận là Pavao Zanic về những cuộc hiện ra ở giáo xứ :

“Các con hãy ăn chay hai ngày một tuần để cầu nguyện theo ý của Đức Giám Mục – là người phải mang một trách nhiệm nặng nề. Nếu cần thiết, Mẹ sẽ xin (ăn chay) thêm một ngày nữa. Hãy cầu nguyện mỗi ngày cho Đức Giám Mục !”

26-7-1983 : “Các con yêu quí ! Hôm nay, Mẹ muốn mời các con cầu nguyện và đền tội liên lỉ. Đặc biệt, giới trẻ giáo xứ hãy năng động hơn trong khi họ cầu nguyện !”

6-8-1983 : Jakov hỏi Đức Mẹ về lệnh của Đức Giám Mục, theo đó, cha Pervan, chính xứ của Mễ Du, phải buộc các thị nhân ngưng lần chuỗi Mân Côi, và ngưng đọc bảy lần các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh như thường lệ, vào lúc bắt đầu buổi cầu nguyện :

“Nếu đúng vậy, các con đừng làm ngược lại, để khỏi gây thêm tranh cãi. Nếu có thể, ngày mai các con hãy bàn với nhau về việc này. Tất cả các con phải thỏa thuận với nhau trước đã.”

12-8-1983 : (Lần hiện ra này kéo dài hơn bình thường độ 38 phút) :

“Hãy cầu nguyện nhiều hơn cho đời sống thiêng liêng của các con, và làm hết sức mình theo hướng này ! Hãy cầu nguyện cho Đức Giám Mục !”

23-8-1983 : Liên quan đến linh mục Emilianô Tardif, người Canada, (có đặc sủng chữa lành rất mạnh mẽ):

          “Ngài hãy loan báo các Sứ Điệp của Mẹ cho toàn thế giới. Hãy để Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa Giêsu, làm trung tâm tất cả những nỗ lực của ngài.”       

25-8-1983 : Liên quan đến việc cản trở linh mục Tardif, linh mục Pierre Raucourt, và bác sĩ Philippe Madre do nhà cầm quyền Nam Tư (cũ) thi hành :

“Đừng lo lắng về họ ! Mọi sự đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa.”

29-8-1983 : Liên quan đến một nhóm bạn trẻ, trước khi họ lên đường hành hương đến Siroki Brijeg để dự Đại Hội Giới Trẻ :

“Mẹ ước muốn các con cầu nguyện trong suốt chuyến đi và làm vinh danh Thiên Chúa. Ở đó, các con sẽ gặp gỡ những bạn trẻ khác. Vậy hãy truyền đạt cho họ những Sứ Điệp Mẹ đã ban cho các con, và đừng ngần ngại nói về những điều ấy. Một số người trong các con đã bắt đầu cầu nguyện và ăn chay ngay khi được chỉ bảo, nhưng họ đã mau chóng chán ngán, và vì vậy đánh mất những ơn họ đã được.”

5-9-1983 : Liên quan đến má của Jakov đã qua đời :

“Má con đang ở Thiên Đàng với Mẹ.”

12-9-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Khi Mẹ ban Sứ Điệp này cho các con, đừng chỉ nghe suông mà coi là đủ. Hãy gia tăng cầu nguyện và nghiệm xem việc ấy làm các con hạnh phúc như thế nào ! Mọi ơn phúc được dành sẵn cho các con sử dụng, tất cả những gì các con phải làm là dành lấy mà thôi. Để làm được việc ấy, Mẹ bảo các con : Hãy cầu nguyện !”

26-9-1983 : “Con của Mẹ đau khổ rất nhiều, vì thế giới không hối cải. Chớ gì thế giới ăn năn hối cải và kiến tạo bình an.”

15-10-1983 : “Con của Mẹ rất đau khổ vì loài người không muốn hòa giải. Họ không nghe lời Mẹ. Hãy hối cải và hòa giải !”

21-10-1983 : “ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN, ĐỂ NGÀI CÓ THỂ NGỰ XUỐNG TRÊN CÁC CON. KHI NGƯỜI TA CÓ CHÚA THÁNH THẦN LÀ CÓ TẤT CẢ. NGƯỜI TA SAI LẦM KHI HỌ CHỈ CHẠY ĐẾN CÙNG CÁC THÁNH ĐỂ XIN MỘT ĐIỀU GÌ.”

Mùa Vọng 1983 : “HÃY BẮT ĐẦU MỖI NGÀY BẰNG CÁCH KÊU CẦU CHÚA THÁNH THẦN. CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN LÀ VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT. KHI NGÀI NGỰ XUỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT, MỌI SỰ LIỀN TRỞ NÊN RÕ RÀNG VÀ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI.”

26-11-1983 : Để trả lời một câu hỏi, Đức Mẹ chỉ nói :

“Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

30-11-1983 : Qua Marija, nói cho một linh mục:

“Con phải mau báo động cho Đức Giám Mục và Đức Giáo Chủ, về tính chất khẩn cấp và tầm quan trọng lớn lao của Sứ Điệp gửi cho toàn thể nhân loại. Mẹ đã nói nhiều lần rằng nền hòa bình thế giới đang gặp khủng hoảng. Hãy trở nên anh em với nhau, gia tăng cầu nguyện và ăn chay, để được cứu !”

26-12-1983 : Cho Ivan, liên quan đến một câu hỏi của cha Laurentin :

“Đức Mẹ cầu nguyện cho điều đó. Mong ngài – người đang thi hành việc ấy – hãy thực hiện trong cầu nguyện ! Chính từ cầu nguyện mà ngài tìm được cảm hứng.”

1983 : “Mẹ biết nhiều người sẽ không tin các con, và nhiều người từng có một lòng tin nồng nhiệt sẽ trở nên lạnh nhạt. Còn các con, cứ kiên vững và thúc đẩy mọi người không ngừng cầu nguyện, đền tội và hối cải. Cuối cùng, các con sẽ được hạnh phúc hơn.”

Cho các thị nhân :

“Khi các con phải đau khổ vì những khó khăn và thấy cần điều gì, hãy đến cùng Mẹ !”

Liên quan đến sự chữa lành :

          “Mẹ không thể chữa lành. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể. Hãy cầu nguyện !  Mẹ sẽ cầu nguyện cùng các con. Hãy tin vững vàng, ăn chay và đền tội ! Mẹ sẽ giúp các con, bao lâu việc ấy còn trong quyền hạn của Mẹ. Thiên Chúa đến để giúp đỡ mọi người. Mẹ không phải là Thiên Chúa, nên cần các hy sinh hãm mình và cầu nguyện của các con để giúp Mẹ.”

Về đức tin :

“Đức tin không thể sống được, nếu không có cầu nguyện.”

Về Thánh Lễ :

“Thánh Lễ là lời cầu nguyện vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Các con sẽ không bao giờ hiểu được sự vĩ đại của Thánh Lễ. Bởi lẽ đó, các con phải hoàn chỉnh và khiêm tốn trong Thánh Lễ, và phải dọn mình cẩn thận để tham dự.”

Trả lời một linh mục hỏi : nên cầu nguyện với Đức Mẹ hay với Chúa Giêsu ?

“Mẹ van con, hãy cầu nguyện cùng Chúa Giêsu ! Mẹ là Mẹ của Ngài, và Mẹ cầu bầu với Ngài cho các con. Nhưng mọi lời cầu nguyện đều phải dâng về Chúa Giêsu. Mẹ sẽ giúp đỡ, Mẹ sẽ cầu nguyện, nhưng mọi sự đều không tùy thuộc một mình Mẹ, mà còn tùy thuộc sức mạnh của các con và của những ai cầu nguyện !”

Liên quan đến các linh hồn nơi Luyện ngục :

“Họ trông chờ lời cầu nguyện và hy sinh của các con.”

Về những đề tài khác :

“Kinh tốt đẹp nhất là kinh Tin Kính.”

“Điều tốt đẹp nhất là Tin.”

“Mọi kinh nguyện đều tốt, nếu được đọc lên với lòng tin.”

“Con của Mẹ muốn chinh phục tất cả mọi linh hồn về với Ngài, nhưng ma quỷ phấn đấu để dành được một số. Ma quỷ đang cố gắng cật lực để len lỏi vào giữa các con bằng mọi giá.”

 

 

 

Năm 1984

è Chúng tôi vẫn tiếp tục đăng NHỮNG LỜI BAN TỪ TRỜI (cho riêng các thị nhân hoặc các nhóm), song từ đây, chúng tôi trích từ quyển : WORDS FROM HEAVEN, lần xuất bản thứ 7 đã được hiệu đính, do Caritas Of Birmingham, Sterrett, Alabama, ấn hành 1996, tr. 152.

 

Tháng 1-1984 : Lời Đức Mẹ khuyên người hành hương :

Khi ở trong phòng hiện ra hoặc trong Nhà thờ, các con đừng bận bịu với việc chụp ảnh ! Tốt hơn, các con nên dùng thời gian ấy để cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, nhất là vào những thời điểm đặc biệt của ân sủng khi Mẹ hiện ra.”

Mùa Chay 1984 : “Các con đừng lo sợ cho chính mình, vì các con đã được cứu. Tốt hơn, nên cầu nguyện cho những người còn sống trong tội lỗi và những người không tin.”

 

********************************************

èXin loan báo : Song song với NHỮNG LỜI BAN TỪ TRỜI, Đức Mẹ bắt đầu ban những SỨ ĐIỆP HẰNG TUẦN qua thị nhân Marija CHO GIÁO XỨ MỄ DU VÀ CHO THẾ GIỚI .

********************************************

1-3-1984 : “Thứ Năm (là ngày kính Thánh Thể), chớ gì mỗi người trong các con đều tìm cách ăn chay ! Ai hút thuốc có thể kiêng hút, ai uống rượu, người ấy đừng uống. Mỗi người hãy từ bỏ một thứ gì mình ưa thích. Hãy chuyển những lời căn dặn này đến giáo xứ.”

14-3-1984 : “Các con hãy cầu nguyện và chay tịnh, để Nước Chúa đến giữa các con. Hãy để Con của Mẹ làm cho các con rực sáng bằng chính Lửa của Người !”

19-3-1984 : “Các con yêu dấu! Hãy cảm thông với Mẹ : Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện !”

“Hãy vui mừng với Mẹ và các thiên thần, vì một phần kế hoạch của Mẹ đã được thực hiện ! Nhiều người đã hối cải, nhưng còn nhiều người khác chưa muốn. Hãy cầu nguyện !”

          Đó là lần Đức Mẹ hiện ra thứ 1000 ở Mễ Du. Nói xong những lời ấy, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc buồn bã nhìn các thị nhân và khóc.

28-3-1984 : “Nhiều người đến đây vì tò mò, chứ không phải để hành hương.”

30-3-1984 : “Mẹ ước mong trái tim các con kết hợp với Trái Tim Mẹ, giống như Trái Tim Mẹ kết hợp với Trái Tim Con của Mẹ.”

5-4-1984 : “Nếu các con mạnh mẽ trong lòng tin, Satan không thể làm gì chống lại các con. Hãy bắt đầu bước theo con đường Sứ Điệp của Mẹ ! Hãy hối cải, hối cải, và hối cải!”

 8-4-1984 : “Mẹ xin các con cầu nguyện cho mọi người đều được hối cải. Vì sự ấy, Mẹ cần những lời cầu nguyện của các con.”

22-4-1984 – (Chúa nhật Phục sinh) : “Cả Thiên Đàng đang vui mừng ! Các con hãy vui mừng cùng Thiên Đàng!”

23-4-1984 – Cho các linh mục ở Mễ Du :

“Các con không cần thông tin thêm cho dân chúng, vì họ đã biết họ nên phải làm gì rồi.”

         24-4-1984: Đức Mẹ tỏ vẻ rất buồn. Người nói trong nước mắt :

         “Rất nhiều người sau khi bắt đầu cầu nguyện, hối cải, ăn chay và làm việc đền tội ở đây, đã nhanh chóng quên hết lúc họ trở về nhà, và quay lại với những thói quen cũ của họ.”

Cho các linh mục ở Mễ Du :

“Thông tin như vậy đủ rồi ! Mọi người đã biết đủ. Các con hãy bảo họ: nơi đây là nơi cầu nguyện. Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt, cầu nguyện bằng bất cứ cách nào các con có thể, nhưng phải luôn cầu nguyện nhiều hơn ! Mỗi người trong các con có thể cầu nguyện thậm chí 4 giờ một ngày. Nhưng Mẹ biết nhiều người vẫn chưa hiểu, vì họ chỉ nghĩ  sống là để làm việc.”

Cha Tomislav Vlasic thưa với Đức Mẹ về việc ngài đã bảo giáo dân cầu nguyện 4 giờ một ngày, nên bị họ bỏ đi. Đức Mẹ liền bảo :

      “Ngay cả con cũng không hiểu. (Cầu nguyện) như vậy chỉ mới bằng 1 phần 6 thời gian trong ngày của các con thôi !”

13-6-1984 : “Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con và toàn giáo xứ cầu nguyện nhiều hơn nữa, cho đến ngày lễ kỷ niệm Mẹ hiện ra. Chớ gì lời cầu nguyện của các con trở thành một dấu chỉ của sự dâng hiến lên Thiên Chúa ! Các con yêu dấu ! Mẹ biết tất cả các con đều mệt mỏi. Các con không biết làm thế nào dâng mình cho Mẹ. Những ngày này, hãy dâng hiến hoàn toàn bản thân các con cho Mẹ !”

24-6-1984 - (Kỷ niệm giáp năm thứ ba Đức Mẹ hiện ra) :

“Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn các con về từng việc hy sinh các con đã làm trong những ngày này. Hãy hối cải, tha thứ cho nhau, chay tịnh, cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện !”

25-6-1984 : “Mẹ cám ơn các con về tất cả những hy sinh của các con."

26-6-1984 : “Khi Mẹ nói: ‘Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện’, Mẹ không chỉ muốn bảo các con gia tăng số giờ cầu nguyện, mà còn muốn các con tăng cường ước muốn cầu nguyện và tiếp xúc với Thiên Chúa. Các con hãy đặt mình thường xuyên vào trạng thái tâm hồn chìm đắm trong cầu nguyện !”

16-7-1984 : “Mẹ cầu nguyện cho các linh mục và giáo dân trong giáo xứ để không ai bị bối rối xao động. Mẹ biết sẽ sớm xảy ra những thay đổi (thuyên chuyển trong hàng giáo sĩ của giáo xứ). Và Mẹ sẽ có mặt vào lúc ấy. Vì vậy, các con đừng sợ ! Trong tương lai sẽ có những dấu chỉ liên quan đến các tội nhân, các người vô tín, người nghiện rượu, và giới trẻ. Họ sẽ lại chấp nhận Mẹ.”

20-7-1984 : Đức Mẹ hiện ra trên Đồi Hiện Ra vào ban tối:

“Các con hãy mở lòng ra cho Mẹ và đến gần Mẹ ! Hãy đọc lớn tiếng những ý cầu nguyện và những lời kinh của các con !”

Đức Mẹ rất chăm chú nghe các thị nhân cầu nguyện. Khi họ cầu nguyện cho Đức Giám Mục Pavao Zanic của giáo phận Mostar, Mẹ nói với đôi mắt mờ lệ :

“Các con là những bông hoa nhỏ của Mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện, nhờ đó, công việc của Mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn !”

Rồi cầm một tượng thánh giá, Người ban phép lành cho các thị nhân và dân chúng và trở về trời trong nước mắt.

5-8-1984 - (SINH NHẬT THỨ 2.000 CỦA ĐỨC MẸ)

Trong ba ngày trước khi mừng Lễ Sinh Nhật thứ 2.000 của Đức Maria, giáo xứ đã ăn chay và không ngừng cầu nguyện, 70 linh mục thay phiên nhau giải tội liên tục không ngơi nghỉ; một số lớn dân chúng đã hối cải.

“Trong đời Mẹ, Mẹ chưa bao giờ khóc vì phiền muộn, như tối nay Mẹ đã khóc vì vui mừng. Cám ơn các con !”

Dự kiến trước về ngày này, Đức Mẹ nói :

“Các linh mục sắp ngồi tòa giải tội sẽ hết sức vui mừng trong ngày ấy.”

Các thị nhân nói Đức Mẹ “rất vui” trong ba ngày giáo xứ ăn chay và cầu nguyện liên tục ấy, và Mẹ nhắc lại :

“Mẹ rất hạnh phúc ! Tiếp tục, tiếp tục đi ! Các con cứ tiếp tục cầu nguyện và ăn chay. Hãy tiếp tục làm cho Mẹ hạnh phúc mỗi ngày !”

Sau đó, các linh mục có tham dự vào công việc (giải tội) ấy kể lại rằng chưa bao giờ trong đời, lòng các ngài lại vui mừng đến thế.

6-8-1984 : “Hãy tiếp tục, và làm cho Mẹ hạnh phúc mỗi ngày !”

11-8-1984 (Thứ Bảy) : “Các con yêu dấu ! Cầu nguyện đi, vì Satan đang muốn làm cho những kế hoạch của Mẹ thành gay go hơn nữa ! Hãy cầu nguyện bằng trái tim, và thần phục Chúa Giêsu hoàn toàn trong cầu nguyện !”

25-8-1984. Với Mirjana:  “Con đợi Mẹ ngày 13-9 ! Ngày ấy, Mẹ sẽ nói với con về tương lai.”

31-8-1984 : “Mẹ yêu cây Thánh giá mà Chúa quan phòng đã khiến các con dựng trên núi Krizevac một cách đặc biệt. Hãy đi lên đó thường xuyên hơn để cầu nguyện !”

8-10-1984 : Vì Jakov bị ốm, nên Đức Mẹ hiện ra với em ngay tại nhà :

“Các con yêu dấu ! Tất cả những kinh nguyện các con đọc ở nhà vào mỗi tối, hãy dâng lên để chỉ cho các tội nhân được hối cải, vì thế giới đang chìm đắm trong sự suy đồi luân lý khủng khiếp ! Hãy lần hạt Mân Côi mỗi tối !”

          13-10-1984: Liên quan đến Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu : “Đây là một Sứ Điệp cho các con và cho tất cả những ai yêu mến Mẹ : Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện không ngừng và hãy xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng cho các con luôn luôn ! Trong mọi điều các con xin, trong mọi việc các con làm, hãy chỉ tìm Thánh Ý Thiên Chúa. Hãy sống theo các xác tín của các con và tôn trọng (xác tín của) các người khác.”

20-10-1984 : “Khi cầu nguyện các con phải cảm xúc nhiều hơn. Cầu nguyện là một cuộc hầu chuyện với Thiên Chúa. Cầu nguyện có nghĩa là nghe Chúa. Cầu nguyện có ích cho các con vì sau khi cầu nguyện mọi sự đều sáng tỏ. Cầu nguyện làm cho người ta thấy hạnh phúc. Cầu nguyện khả dĩ dạy các con biết (đau đớn) khóc lóc thế nào. Cầu nguyện có thể dạy các con biết phát triển rực rỡ thế nào. Cầu nguyện không phải chuyện đùa. Cầu nguyện là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa.”

24-10-1984 : Lần hiện ra này diễn ra lúc 10 giờ tối trên Núi Thánh Giá.

“Các con thân yêu ! Mẹ rất vui sướng thấy các con cầu nguyện. Hãy cùng cầu nguyện với Mẹ ngõ hầu kế hoạch Thiên Chúa được thực hiện nhờ lời cầu nguyện của các con và của Mẹ. Hãy cầu nguyện nhiều hơn, và sốt sắng hơn.” 

Tháng 10-1984 :  “Mẹ ước muốn dẫn dắt các con trên đàng thiêng liêng, nhưng Mẹ sẽ không biết làm sao giúp các con nếu các con không mở lòng ra. Chỉ cần các con nghĩ lại xem, chẳng hạn lúc tham dự Thánh Lễ hôm qua, tâm trí các con đang ở đâu… Khi đi dự Thánh Lễ, con đường từ nhà các con đến nhà thờ phải là thời gian chuẩn bị dự Thánh Lễ. Các con cũng sẽ rước Lễ với trái tim mở rộng và tinh sạch, trái tim thì thanh sạch, cõi lòng thì rộng mở. (Sau Thánh Lễ) Đừng rời nhà thờ mà trước đó các con chưa cảm tạ đội ơn Chúa cách xứng đáng. Mẹ chỉ có thể giúp các con nếu các con nghe theo những gợi ý của Mẹ; Mẹ không thể giúp các con nếu các con không mở rộng lòng. Trong đời sống thiêng liêng, điều quan trọng nhất là xin ơn Chúa Thánh Thần. Khi Ngài ngự đến, bình an sẽ được thiết lập. Khi điều đó thể hiện,  mọi sự sẽ thay đổi chung quanh các con. Mọi sự sẽ thay đổi.”

Tháng 10-1984 : Lúc còn ở bên Thánh Địa (quê hương Chúa Giêsu), cha Philip Pavich, dòng Phan sinh, xin Đức Mẹ vui lòng cho cha được thuyên chuyển đến Mễ Du để giúp những người hành hương nói tiếng Anh. Qua thị nhân Ivan, Đức Mẹ trả lời:

“Nếu ngài đã có ý muốn ấy, ngài hãy đến để giúp chúng ta loan truyền Sứ Điệp của Thiên Chúa.”

Cha Philip đến vào tháng 5 năm 1987, để bắt đầu công tác mục vụ ở Mễ Du.

17-12-1984 : Liên quan đến Đức Cha Franic, Tổng Giám Mục Split :

“Con còn phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa.”

25-12-1984 : (Lễ Giáng Sinh). Đức Mẹ không ban Sứ Điệp, nhưng Mẹ hiện ra bế Hài Nhi Giêsu trên tay.

Trong năm 1984 : Để trả lời một câu hỏi về vấn đề mặc niệm (chiêm niệm) kiểu phương Đông như Thiền và Siêu nghiệm, Đức Mẹ nói :

“Tại sao các con gọi đó là ‘chiêm niệm’, khi nó chỉ suy tưởng về những việc của loài người ? Chiêm niệm đích thực nghĩa là gặp gỡ Đức Giêsu. Khi các con tìm thấy niềm vui, sự bình an nội tâm, thì các con phải biết rằng chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô.”

Về việc cầu nguyện, Đức Mẹ nói :

“Cuộc sống của các con sẽ có thay đổi khác đi hay không là tùy các con có cầu nguyện hay không.”

Trong năm 1984-1985 : Thị nhân Mirjana thuật lại lời Đức Mẹ :

“Hãy nói cho các tín hữu rằng Mẹ cần lời cầu nguyện của họ và của tất cả mọi người ! Cần cầu nguyện càng nhiều càng tốt và làm việc đền tội, vì cho đến nay vẫn còn rất ít người hối cải. Có nhiều Kitô hữu sống như người ngoại đạo. Vẫn có quá ít những tín hữu đích thực.”

Một linh mục hỏi phải làm gì, Mẹ trả lời :

       “Hãy thi hành trách nhiệm và làm những gì Giáo Hội yêu cầu!”

Jakov bị Đức Mẹ khiển trách, vì cách đối xử của em đối với các bạn học ở trường :

“Con phải yêu thương tất cả các bạn !”

Jakov trả lời rằng em có thương các bạn, nhưng chúng quấy rầy em quá. Đức Mẹ bảo :

“Vậy con hãy chấp nhận điều ấy như là một hy sinh và dâng hy sinh ấy (cho Chúa).”

          Thị nhân Marija chia sẻ Sứ Điệp của Đức Mẹ với một nhóm chủng sinh đến từ Zagreb và Djakovo, và đã được có mặt trong một lần hiện ra : 

          “Con hãy nói với họ rằng : bằng lời cầu nguyện, người ta có được tất cả.”

Mirjana hỏi Đức Mẹ tại sao Người lại tiếp đón một nữ tu với đôi cánh tay dang rộng, nhưng chắp tay lại với những người khác.

“Mẹ sẽ đem đi theo Mẹ rất sớm tất cả những ai Mẹ dang cánh tay ra cho họ.”

Trả lời một nữ tu hỏi về anh mình qua đời trong một tai nạn :

“Mẹ hiểu câu hỏi. Anh ấy chết lành trong ơn nghĩa Chúa. Anh ấy cần nhiều Thánh Lễ và lời cầu nguyện.”              Cô Mirjana lặp lại Sứ Điệp sau đây cho một người bạn thân là tu sĩ :

“Giờ đã đến khi ma quỉ được phép hành động với tất cả sức mạnh và quyền lực của nó. Giờ đây chính là thời gian của Satan.”

“Nhiều người khoe họ trông thấy Chúa Giêsu và Mẹ, cũng như hiểu những lời Mẹ nói, nhưng thật ra họ nói dối. Đó là một tội rất nặng. Ta cần cầu nguyện cho họ thật nhiều.”

“Mẹ nóng lòng muốn cho mọi người được biết về những gì đang diễn ra ở Mễ Du. Hãy nói cho họ, ngõ hầu tất cả đều được hối cải !”                     

Thị nhân Mirjana hỏi Đức Mẹ về việc Người thường nhấn đi nhấn lại câu này : “Mẹ thấy cấp bách phải...”, Người trả lời :

“Khi ở Thiên đàng rồi, con sẽ hiểu tại sao Mẹ gấp rút đến thế.”

Với các thị nhân hỏi về những Cuộc Hiện Ra và mục đích:

“Nhưng xét cho cùng, phải chăng Mẹ làm cho các con chán ngán ư ? Mọi sự đang diễn ra chính xác theo kế hoạch của Thiên Chúa. Hãy kiên nhẫn, kiên trì cầu nguyện và đền tạ ! Mọi sự xảy ra đúng thời, đúng lúc của nó.”

Đáp lại một linh mục Công giáo bối rối, vì một trẻ em Chính Thống Giáo được chữa lành :

“Hãy nói với linh mục ấy, nói với mọi người rằng : chính các con đang chia rẽ nhau trên trái đất này. Người Hồi giáo và người Chính Thống giáo – vì cùng một lý do như người Công giáo – đều bình đẳng trước mặt Con của Mẹ và Mẹ. Tất cả các con đều là con của Mẹ. Đã hẳn, mọi tôn giáo đều không bằng nhau, nhưng mọi người đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa – như Thánh Phaolô đã nói. Chỉ thuộc về Giáo Hội Công giáo vẫn chưa đủ để được cứu độ, nhưng người ta cần phải tôn trọng những Giới Răn của Thiên Chúa, khi nghe theo tiếng lương tâm.”

“Những người ngoài Công giáo cũng là những thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và cũng được phân định, một ngày nào đó, đi về Nhà Cha như người Công giáo. Sự Cứu Độ dành cho mọi người, không trừ ai. Chỉ những người cố tình chối bỏ Thiên Chúa mới bị kết án. Ai được cho ít sẽ bị đòi hỏi ít. Ai được cho nhiều (như người Công giáo) sẽ bị đòi hỏi nhiều. Chỉ một mình Thiên Chúa – trong công lý vô tận của Người – mới quyết định mức độ trách nhiệm và tuyên bố phán quyết.”

Năm 1985

2-1-1985 : Lần này, Đức Mẹ hiện ra lúc 11g30 tối trên Núi Thánh Giá, có các thiên thần vây quanh :

 

      “Mẹ rất sung sướng đã có thể đến đây trong 3 năm qua, nhờ lời cầu nguyện của những người tin. Các con hãy tiếp tục cầu nguyện như thế ! Một phần kế hoạch của Mẹ đã được thực hiện. Thiên Chúa chúc lành đặc biệt cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Bây giờ, các con có thể vui vẻ về nhà. Các con không hiểu lý do ngay bây giờ đâu. Hãy dâng lời cầu nguyện tạ ơn cho tuần tới !”  

        9-1-1985 : “Mẹ cám ơn các giáo hữu đã trung thành đến nhà thờ trong thời tiết thật xấu và lạnh giá này.”

       14-1-1985 : Đức Mẹ nói với Vicka : “Các con yêu dấu! Satan rất mạnh. Hắn muốn phá hủy các kế hoạch của Mẹ bằng tất cả sức mạnh của hắn. Hãy chỉ cầu nguyện thôi, và đừng ngưng cầu nguyện ! Mẹ cũng sẽ cầu nguyện cùng Con của Mẹ, để mọi kế hoạch mà Mẹ đã bắt đầu sẽ được thực hiện. Các con hãy kiên nhẫn và kiên trì trong cầu nguyện ! Đừng cho phép Satan lấy đi lòng can đảm của các con ! Hắn đang làm việc cật lực trên thế gian đấy. Các con hãy thận trọng!”

3-2-1985 : “Mẹ ước mong cha Slavko ở lại đây, để hướng dẫn cuộc sống và thu thập mọi tin tức, để khi Mẹ rời chốn này (thôi không hiện ra nữa), người ta sẽ có được một hình ảnh đầy đủ về tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Mẹ cũng đang cầu nguyện cho cha Slavko và cho tất cả những ai đang làm việc tại giáo xứ này.”

17-2-1985 : “Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, để Kế Hoạch của Thiên Chúa được thành tựu, và mọi công việc của Satan phải quay ngược lại cho vinh quang của Thiên Chúa !”

25-2-1985 : Với thị nhân Marija : “Để cho tuần tới, Mẹ mời gọi các con hãy nói những lời này : ‘Con yêu mến Thiên Chúa trong mọi sự’. Với tình yêu, người ta có được tất cả. Các con có thể nhận được nhiều điều, thậm chí những điều coi như không thể được nhất. Thiên Chúa muốn hết thảy mọi giáo xứ đều thần phục Người, và Mẹ cũng vậy, trong Người, Mẹ mong ước điều ấy. Mỗi buổi tối, các con hãy kiểm điểm lương tâm mình, nhưng chỉ để biết tạ ơn về mọi sự mà Tình Yêu của Người ban cho chúng ta tại Mễ Du này.”

Cuối tháng 2-1985 hay đầu tháng 3-1985 :

Người ta hỏi Đức Mẹ họ phải làm gì, đối với những tranh luận và tài liệu sách báo liên quan đến Mễ Du. Đức Mẹ trả lời :

“Các con thấy đấy ! Bây giờ Mẹ đã ở đây, trong mỗi gia đình, trong mỗi tổ ấm. Mẹ ở khắp nơi vì Mẹ yêu. Các con hãy làm như Mẹ. Thế giới sống bởi tình yêu.”

Sau khi bảo họ hát lại 3 lần một bài hát, Đức Mẹ nói :

“Mẹ xin lỗi đã bắt các con lặp đi lặp lại, nhưng Mẹ muốn các con hát với trái tim. Các con phải làm mọi sự với trái tim !”

Liên quan đến việc khởi sự cầu nguyện. (Hai Sứ Điệp dưới đây có lẽ là hai văn bản khác nhau của cùng một Sứ Điệp) :

1/ “Các con phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu còn vướng tội thì phải vất bỏ đi; nếu không, các con sẽ không thể bước vào sự cầu nguyện. Nếu còn những băn khoăn, lo lắng, thì hãy trình hết lên với Thiên Chúa!”

2/ “Các con đừng bận tâm lo lắng khi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, các con đừng bận tâm về tội lỗi của mình. Phải bỏ tội lại phía sau.”

Tháng 2-1985 – Tháng 3-1985 :

“Các con yêu dấu ! Các con vẫn luôn luôn xin Mẹ đừng rời bỏ các con. Bây giờ đến lượt Mẹ, Mẹ xin các con đừng rời bỏ Mẹ. Nhất là trong những ngày này, khi Satan muốn phân tán các con. Vì thế, hãy cầu nguyện thật nhiều trong thời gian này. Các con yêu dấu ! Mẹ lại đến để cám ơn các con. Các con vẫn chưa hiểu như thế nghĩa là gì khi Mẹ nói : ‘Đem niềm vui đến cho Trái Tim Mẹ’. Đó là một điều rất lớn lao. Mẹ chỉ xin các con cứ kiên trì cầu nguyện. Bao lâu các con còn cầu nguyện, thì Mẹ còn nói với các con. Tạm biệt ! Cám ơn các con yêu dấu của Mẹ. Tình yêu Mẹ đối với các con là vô bến bờ. Hãy hạnh phúc với Mẹ, vì Mẹ hạnh phúc với các con !”

9-3-1985 : “Các con có thể được ban một ơn ngay lúc này, hoặc một tháng nữa, hoặc mười năm nữa. Mẹ không cần các con đọc kinh Lạy Cha 100 lần hay 200 lần. Tốt hơn là nên đọc chỉ một kinh thôi, nhưng với niềm khao khát gặp gỡ Thiên Chúa. Các con phải làm mọi sự vì tình yêu. Hãy chấp nhận mọi phiền hà, mọi khó khăn, mọi sự… với tình yêu ! Hãy dâng hiến chính các con cho tình yêu !”

13-3-1985 : Sứ Điệp này được ban cho Vicka, để cảnh cáo cô đừng lặp lại sai lầm của Ivan : Có người đã thuyết phục được Ivan viết ra những thông tin liên hệ đến dấu lạ, rồi niêm phong lại trong một bao thư, và bao thư ấy sẽ không được mở ra. Tuy vậy, nó đã bị mở ra, và điều này đã gây xáo trộn :

“Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Chỉ nhờ cầu nguyện, các con mới tránh được sai lầm của Ivan. Lẽ ra, Ivan không nên viết ra như thế, rồi sau đó lại phải thừa nhận việc ấy rõ ràng, để không gieo bất cứ nghi ngờ nào.”

         18-3-1985 : Với Mirjana : “Tràng hạt Mân Côi không phải là một vật để trang trí trong nhà, như người ta thường chỉ làm như thế. Hãy bảo mọi người lần tràng hạt !”

“Lúc này, rất nhiều người đang hăm hở kiếm tiền, không chỉ trong giáo xứ, mà còn trên khắp thế giới. Khốn thay những ai tìm cách bòn rút mọi thứ từ những người đến đây (hành hương), và phúc thay những ai bị kẻ khác lấy đi mọi thứ của mình.”

          “Chớ gì các linh mục giúp đỡ các con, vì Mẹ đã giao cho các con một gánh nặng, và Mẹ đau khổ khi thấy các con gặp nhiều khó khăn. Ivan đã không phạm một sai lầm lớn lắm đâu. Mẹ khiển trách Ivan về sơ sót ấy đủ rồi. Không cần thiết phải trách mắng nó nữa.”

24-3-1985 : (Áp lễ Truyền tin). “Hôm nay, Mẹ muốn mời gọi tất cả các con hãy xưng tội, dù các con mới xưng tội cách nay chỉ vài ngày. Mẹ mong ước rằng : tất cả các con đều cảm nghiệm được ngày Lễ của Mẹ trong nội tâm các con. Nhưng các con không thể cảm nghiệm điều ấy, trừ phi các con hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy hòa giải với Thiên Chúa.”

25-3-1985 : (Lễ Truyền Tin) “Qua niềm vui của Mẹ và của đoàn dân này, tối nay Mẹ nói với tất cả các con : ‘Mẹ yêu các con và Mẹ chúc các con yên lành’.”

5-4-1985 (Thứ sáu Tuần Thánh) : Với Ivanka :

“Các con – những thành viên của giáo xứ này – các con phải mang một thập giá lớn và nặng nề, nhưng đừng sợ mang thập giá ấy ! Con của Mẹ có mặt ở đây để giúp các con.”

11-4-1985 – Tháng 9-1987 : Nhà nguyện bị đóng cửa.

Trong một thư đề ngày 25-03, Đức Giám Mục Zanic ra lệnh cấm dùng nhà thờ và mọi phòng tiếp giáp nhà thờ cho những cuộc hiện ra. Bây giờ các cuộc hiện ra bắt đầu diễn ra ở một phòng của nhà xứ.

         25-4-1985 : “Các con phải làm việc trong tâm hồn mình như các con làm việc ngoài cánh đồng. Hãy làm việc và thay đổi con tim, để Thần Khí mới của Thiên Chúa có thể cư ngụ ở đó !”

7-5-1985 : Trong ít nhất là một giờ, Đức Mẹ cùng với hai Thiên thần đã hiện ra với Ivanka tại nhà cô. Xinh đẹp hơn bao giờ hết, Người hỏi Ivanka mong ước điều gì, rồi Người chấp nhận lời yêu cầu của cô được gặp mẹ mình. Mẹ của Ivanka hiện ra ngay. Mỉm cười, bà ôm hôn Ivanka và nói bà hãnh diện về cô biết chừng nào, rồi lại ôm hôn cô trước khi biến đi. Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ nói :

 

“Con yêu dấu của Mẹ ! Hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. Con đừng buồn ! Bắt đầu từ năm tới, Mẹ sẽ trở lại gặp con vào mỗi lần kỷ niệm ngày hiện ra đầu tiên (25-06). Con thân yêu ! Đừng nghĩ rằng mình đã làm điều gì xấu khiến Mẹ không trở lại với con nữa ! Không phải đâu ! Với cả tấm lòng, con đã chấp nhận những kế hoạch của Con của Mẹ và Mẹ vạch ra, và con đã hoàn thành mọi sự. Không một ai trên thế giới này đã có được ân sủng mà con và các anh chị em của con đã nhận được. Hãy vui sướng vì Mẹ là Mẹ của con và Mẹ yêu con hết lòng ! Ivanka, cám ơn con đã đáp lại lời kêu gọi của Con của Mẹ. Cám ơn con đã kiên trì và luôn ở với Người bao lâu Người sẽ yêu cầu con. Con thân yêu ! Hãy nói với tất cả các bạn con rằng : Con của Mẹ và Mẹ luôn ở với họ, khi họ kêu cầu đến Chúng Ta. Những gì Mẹ nói với con trong mấy năm qua về các bí mật, con đừng nói với ai. Hãy đi trong bình an của Chúa!”

25-6-1985 : (Kỷ niệm giáp năm thứ tư hiện ra). Marija hỏi Đức Mẹ xem Người muốn điều gì nơi các linh mục :

“Mẹ thúc giục con hãy xin mọi người lần hạt Mân Côi. Với chuỗi Mân Côi, các con sẽ thắng vượt mọi rắc rối, do Satan đang cố sức gây ra cho Giáo Hội Công giáo. Chớ gì mọi linh mục đều lần chuỗi Mân Côi ! Hãy dành thời gian lần chuỗi Mân Côi !”

1-7-1985 : Đức Mẹ hiện ra trên Đồi Hiện Ra :

“Mẹ cám ơn tất cả những ai đã đáp lại lời Mẹ kêu gọi. Mẹ chúc lành cho tất cả các con, cho mỗi người các con. Những ngày này, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

5-8-1985 : (SINH NHẬT CỦA ĐỨC MẸ – PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT)

Giáo Hội mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ vào ngày 8-9, nhưng Người bảo các thị nhân ngày 5-8 mới đúng ngày. Đức Mẹ hiện ra mặc áo bằng vàng rực rỡ và đẹp không tả xiết. Người ban một món quà đặc biệt nhân ngày sinh của Người. Đây là lần đầu tiên Người ban PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT và sau này, Người còn ban nhiều lần cho các thị nhân và dân chúng, thông thường vào những ngày Đại lễ. Tuy nhiên, người ta không hiểu tường tận về Phúc Lành này cho đến ngày 15-8-1988, khi Marija nói về điều ấy với một nhóm Caritas ở Mễ Du. (Xem giải thích đầy đủ về “PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT” này ở Sứ Điệp ngày 28 (?) 29-11-1988, trong quyển SỐNG SỨ ĐIỆP CỦA MẸ, Tập II, Phần “Các Sứ Điệp ban bên Mỹ”. Tìm ở Mục Lục).

 

Đức Mẹ nói với Ivan :

“Xin ngợi khen Đức Giêsu Kitô ! Các con của Mẹ ! Mẹ sung sướng ở bên các con tối này và thấy các con đông đảo như thế. Mẹ ban cho các con Phúc Lành Đặc Biệt. Hãy tiến bộ hơn về đường thánh thiện nhờ các Sứ Điệp, vì Mẹ sẽ giúp đỡ các con ! Hãy nỗ lực hết sức mình các con, rồi Chúng Ta sẽ đồng hành, cảm nhận sự ngọt ngào của cuộc sống, của ánh sáng và của niềm vui ! Hãy đi trong Bình an của Thiên Chúa, hỡi các con, các con nhỏ của Mẹ !”

14-8-1985 : “Con hãy giữ chay trọn vẹn vào những ngày thứ Tư và thứ Sáu ! Hãy nguyện ít nhất trọn chuỗi kinh Mân Côi, gồm các Mầu Nhiệm Vui, Thương và Mừng!” (qua Ivan)

15-8-1985 : “Này thiên thần của Mẹ ! Con hãy cầu nguyện cho những người vô tín ! Họ sẽ vò đầu bứt tai, anh em sẽ van nài nhau, họ sẽ nguyền rủa cuộc đời quá khứ họ đã sống không có Chúa. Họ sẽ ăn năn nhưng sẽ quá trễ. Nay là thời gian cho việc hối cải. Mẹ luôn cổ vũ các con trong 4 năm qua về điều ấy. Hãy cầu nguyện cho họ ! Hãy mời mọi người nguyện kinh Mân Côi !”   (qua Mirjana)

10-9-1985 : Liên quan đến những cám dỗ của ma quỷ, (và tội lỗi) :

 “Về tội lỗi, thì chỉ cần các con không coi thường nó, rồi mau chóng tiến lên phía trước và sửa lỗi.

        “Lòng khiêm nhường của các con phải cao thượng, và tự hào của các con phải khiêm nhường !

        “Nếu có nhận một món quà từ Thiên Chúa, con phải hãnh diện, nhưng đừng nói rằng nó là của con; mà tốt hơn, nên nói đó là của Thiên Chúa.”

9-1985 : Với Marija : “Mẹ đã ban cho con tình yêu của Mẹ, để con có thể trao lại cho người khác tình yêu ấy.”

8-10-1985 : “Sẽ rất khó khăn biết bao cho những người nói : ‘Tôi không tin Thiên Chúa’, vì khi tiến đến ngai Thiên Chúa, họ sẽ nghe có tiếng nói: ‘Hãy đi vào Hỏa Ngục !’ ”

21-10-1985 : Một vài tuần trước khi cha Slavko viếng thăm Ailen lần đầu tiên, ngài yêu cầu các thị nhân xin Đức Mẹ cho nước Ailen một Sứ Điệp. Khi mới nghe lời xin lần đầu, Mẹ chỉ mỉm cười. Cha Slavko lặp lại câu hỏi đó vài ngày trước khi lên đường, thì Đức Mẹ trả lời qua Ivan :

“Chớ gì họ thành những sứ giả cho các Sứ Điệp của Mẹ : cầu nguyện, hối cải, bình an và đền tội ; và chớ gì họ đừng quên rằng Người Mẹ của họ yêu họ và luôn cầu nguyện cho họ !”

25-10-1985 : Với Mirjana, liên quan đến các người vô tín:

“Họ là con cái của Mẹ. Mẹ đau khổ vì họ. Họ không biết cái gì đang chờ đợi họ. Các con phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho họ.”

Đức Mẹ cho Mirjana thấy bí mật thứ nhất : một miền đất tiêu điều:

“Đó là một biến động xảy ra ở một miền trên thế giới. Thế giới ngày nay quá nhiều tội lỗi. Mẹ làm được gì nếu các con không giúp Mẹ ? Hãy nhớ rằng Mẹ yêu các con ! Thiên Chúa không có lòng khắc nghiệt. Hãy nhìn chung quanh các con xem người ta đang làm gì, rồi các con sẽ không còn nói rằng Thiên Chúa có lòng khắc nghiệt ! Có bao nhiêu người đến nhà thờ – nhà của Thiên Chúa – với sự tôn trọng, một lòng tin mạnh và yêu mến Thiên Chúa ? Rất ít ! Nơi đây, các con có một thời gian ân sủng và hối cải. Các con cần sử dụng cho tốt.”

Mirjana đã chọn cha Petar Ljubicic để tiết lộ những bí mật của Đức Mẹ dành cho thế giới. Mười ngày trước khi bí mật thứ nhất được tiết lộ, cha Petar sẽ nhận được một bản giấy da có ghi 10 bí mật. Mảnh giấy da ấy do Đức Mẹ trao cho Mirjana. Ai cũng có thể trông thấy mảnh giấy da ấy, nhưng lại không đọc được những gì ghi trên đó. Khi cha Petar nhận mảnh giấy da ấy, ông chỉ có thể đọc được bí mật thứ nhất. Trong thời gian 10 ngày ấy, cha Petar (cùng với thị nhân Mirjana) phải ăn chay và cầu nguyện trong 7 ngày đầu. Còn ba ngày trước khi biến cố diễn ra, chính cha Petar sẽ thông báo bí mật ấy cho thế giới. Theo lịch trình của Trời Cao, vào đúng thời đúng buổi, cha Petar sẽ có thể thấy và đọc được bí mật thứ hai, rồi thứ ba, v.v...

         “Hãy cầu nguyện thật nhiều cho cha Petar – là người được Mẹ ban chúc lành đặc biệt ! Mẹ là một người Mẹ, vì thế mà Mẹ đã đến đây. Các con không nên sợ vì việc Mẹ ở đây !”

16-11-1985 : Sau một giờ lắng nghe cầu nguyện xin ơn, Đức Mẹ nói :

“Các con quên mình đang ở trong tay Mẹ rồi sao ?”

4-12-1985 : Marija hỏi Đức Mẹ về vấn đề của Gianni Sgreva – một tu sĩ người Ý, dòng Thương Khó – muốn được biết chắc về ơn soi sáng thành lập một “Cộng đoàn những người được thánh hiến” theo tinh thần các Sứ Điệp Mễ Du :

“Mẹ muốn trả lời riêng cho ông ấy.”

Cộng đoàn này đã bắt đầu hoạt động từ ngày 18-05-1987.

Năm 1985 : “Chớ gì các tín hữu suy niệm mỗi ngày về cuộc đời của Đức Giêsu khi nguyện kinh Mân Côi !”

“Mỗi lời nguyện xuất phát từ trái tim đều đẹp lòng Thiên Chúa.”

“Các con đã không mừng kính Bí Tích Thánh Thể đúng như các con phải làm. Nếu biết được ơn ích nào, quà tặng nào mình nhận được (từ Bí tích ấy), các con sẽ chuẩn bị mình cho Bí Tích ấy mỗi ngày, ít nhất là một giờ. Các con nên đi xưng tội mỗi tháng một lần. Các con nên dành 3 ngày để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải mỗi tháng, đó là ngày thứ Sáu đầu tháng, sau là thứ Bảy và Chúa nhật.”

Ở Mễ Du, người ta đã lập thành thông lệ những việc sau :

Một giờ thờ phượng trước Mình Thánh Chúa vào mỗi ngày thứ Năm, một giờ tôn sùng trước Thánh Giá với những kinh nguyện cho các tội nhân vào mỗi ngày thứ Sáu, và tôn thờ Thánh Thể vào 2 đêm thứ Tư và thứ Bảy (lúc 10g30).

Không ghi ngày tháng – Một nhà điêu khắc được yêu cầu tạc một bức tượng Đức Trinh Nữ Hồng Phúc, nhưng người ấy nói : “Chỉ khi nào Đức Mẹ muốn thì mới làm !”. Khi các thị nhân hỏi Đức Mẹ về điều đó, Người nói :

 “Hãy tạc tượng Chúa Giêsu thay vì tượng Mẹ, nhưng cần được cảm hứng bởi những câu này : ‘HÃY ĐẾN CÙNG TA, HỠI NHỮNG AI MỆT MỎI !”

                    

 

                      ***

 

     Năm 1986

6-1-1986 : Với Vicka :

“Nếu con đồng ý, Mẹ sẽ không hiện ra với con trong 40 ngày”. Vicka đồng ý.

18-3-1986 : Cha Milan Mikulich gọi điện cho thị nhân Mirjana Dragicevic, để xin cô cầu nguyện cho Danica Radic bị bệnh gan từ 7 năm qua. Trong cuộc hiện ra vào ngày sinh nhật của Mirjana, Đức Mẹ nói :

“Danica sẽ khoẻ. Cô nên nhờ sự giúp đỡ của loài người.”

Vào tháng 10-1988, Danica được ghép gan và tháng 3-1990, cô hoàn toàn khoẻ mạnh và hiện đang làm việc.

24-3-1986 : Cho Nhóm Cầu nguyện :

“Các con yêu quí ! Hãy nhận lấy tất cả những gì Chúa ban ! Các con đừng để hai tay tê liệt và đừng lặp đi lặp lại : ‘Chúa Giêsu ơi! Xin ban cho con...’, nhưng hãy mở tay ra và lãnh lấy mọi sự Chúa ban cho các con !”

25-3-1986 – (Lễ Truyền Tin):“Hôm nay, trước mặt Thiên Chúa, Mẹ nói ‘Xin Vâng’ cho tất cả các con. Mẹ nhắc lại : Mẹ nói ‘Xin Vâng’ cho tất cả các con.

“Các con yêu quý ! Hãy cầu nguyện để cho Vương Quốc của Tình Yêu đến được trên toàn thế giới. Nhân loại sẽ hạnh phúc biết bao nếu tình yêu ngự trị !”

17-4-1986 : Cho Nhóm Cầu Nguyện đã xin Đức Mẹ lời khuyên về việc hạn chế xem tivi và đọc báo là quá khó, Người nói :

“Nếu các con xem tivi và đọc báo, đầu óc các con sẽ chất đầy tin tức, thì trong tim các con chẳng còn chỗ cho Mẹ nữa.”

“Hãy cầu nguyện, ăn chay ! Hãy để cho Thiên Chúa hành động !”

“Hãy cầu nguyện để được ơn yêu mến, ơn tin tưởng, ơn cầu nguyện, ơn chay tịnh !”

        Tuần lễ trước tháng 3-1986 :

Cho Nhóm Cầu Nguyện :“Mẹ ban tặng các con những gì tốt đẹp nhất mà Mẹ có thể ban : đó là chính bản thân Mẹ và Con của Mẹ.”

3-5-1986 : Cho Nhóm Cầu Nguyện của Marija :

       “Các con yêu quý ! Hãy tìm cách làm cho lòng mình hạnh phúc bằng phương thế cầu nguyện ! Các con yêu ! Hãy là niềm vui, là hy vọng cho nhân loại ! Các con chỉ có thể đạt được điều ấy bằng phương thế cầu nguyện mà thôi. Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi !”

Khoảng 12-5-1986 : Với Nhóm cầu nguyện :

         “Các con sẽ được hạnh phúc nếu đừng xét xử mình theo các lỗi lầm đã phạm, trái lại nếu các con hiểu rằng : thậm chí trong lầm lỗi, ơn sủng vẫn được hiến ban cho các con.”

6-6-1986 : “Hãy yêu thương ! Nếu không yêu thương, các con không thể làm chứng. Các con không có khả năng làm chứng cho Mẹ cũng như cho Chúa Giêsu.”

7-6-1986 : Sứ Điệp ban qua Marija, liên quan tới cha Gianni Sgreva – người muốn tổ chức một cộng đoàn theo tinh thần các Sứ Điệp Mễ Du :

“Đúng, người ta phải cầu nguyện ! Việc con đang làm rất đẹp lòng Mẹ. Trong lúc này, con hãy giữ một cuộc sống cầu nguyện năng động, rồi Thiên Chúa sẽ soi sáng cho con về những kế hoạch khác.”

        20-6-1986 : “Các con hãy cầu nguyện trước tượng Chịu Nạn ! Những ơn đặc biệt sẽ đến từ tượng Chịu Nạn. Hãy tận hiến cho Thánh Giá. Đừng nói lộng ngôn về Chúa Giêsu hoặc về tượng Chịu Nạn !”

24-6-1986 : (Phúc lành đặc biệt). Hôm ấy có 30.000 đến 50.000 người hiện diện. Đây là lần thứ ba Đức Mẹ ban PHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT, và được biết rằng, những ai nhận được Phúc Lành ấy có thể xin Đức Mẹ chuyển lại cho người khác nhân danh Người.

Với Marija và Ivan cùng Nhóm Cầu Nguyện trên Núi Thánh Giá : “Các con như đang ở trên núi Tabo. Ở đây, các con nhận những Phúc Lành, sức mạnh và tình yêu. Hãy mang những điều ấy về cho gia đình, cho tổ ấm của các con ! Mẹ ban Phúc Lành Đặc Biệt cho mỗi người các con. Cứ tiếp tục trong niềm vui, cầu nguyện và hòa giải !”

Với Nhóm Cầu Nguyện :

“Mẹ van các con hãy rút lui vào im lặng. Các con không buộc phải làm nhiều việc, nhưng là thờ lạy Thiên Chúa và ở với Người.” 

26-6-1986 : “Các con muốn bao nhiêu ơn sẽ được bấy nhiêu. Điều ấy tùy thuộc các con. Các con sẽ có tình yêu khi các con muốn, bao lâu các con còn muốn. Điều ấy tùy thuộc các con.”

        10-7-1986 : (Đức Mẹ nói) Với Nhóm cầu nguyện sau một lần kiểm điểm : “Mẹ cám ơn các con về điều ấy. Các con làm tốt lắm, nhưng đừng quên (...) về mặt cơ bản, Ý muốn của Chúa mới là điều quyết định.”

4-8-1986 : “Mẹ chỉ mong ước Chuỗi Mân Côi trở thành cuộc sống của các con.”

5-8-1986 : “Mỗi ngày thứ Năm, các con hãy đọc Tin Mừng Thánh Matthêu, đoạn: ‘Không ai có thể làm tôi hai chủ... Anh em không thể làm tôi cả Thiên Chúa lẫn tiền bạc được’.” (Mt 6,24-34)

12-9-1986 : “Nhiều người đã bắt đầu cầu nguyện xin ơn chữa lành tại Mễ Du này ; nhưng khi về nhà, họ bỏ cầu nguyện, họ quên lãng và vì vậy họ mất rất nhiều ơn.”

6-10-1986 : Cha Pervan (Chánh xứ) đã cho phép một người sống ở thành phố Birmingham, bang Alabama, nước Mỹ, xin thị nhân Marija trình với Đức Mẹ một câu hỏi.

Câu hỏi :“Mẹ Hồng Phúc yêu quí ! Nếu đó là Ý Chúa, chúng con khiêm tốn xin cho sự hối cải đang diễn ra ở Mễ Du cũng được phúc diễn ra ở giáo xứ Thánh Thể của chúng con tại bang Alabama, và lan tràn một cách thần diệu trong khắp vùng. Chúng con phó thác giáo xứ ấy cho Mẹ. Xin Mẹ cũng cho chúng con biết Mẹ yêu cầu điều gì nơi chúng con.”

(Sau cuộc hiện ra) Marija và Jakov đi vào bếp, rồi Marija viết ra giấy câu trả lời bắt đầu bằng “Gospa nói” (Gospa nghĩa là ‘Đức Mẹ’) :

“Hãy cầu nguyện và làm chứng bằng chính cuộc sống của các con ! Các con sẽ đạt được điều mong ước, không phải bằng lời nói, nhưng bằng lời cầu nguyện. Vì thế, hãy cầu nguyện thêm nữa và hãy sống khiêm nhường !”

Câu đáp của Đức Mẹ là một lời tiên tri. Người ta đã không hiểu rõ câu ấy cho đến ngày 18-11-1988, khi thị nhân Marija (sang Mỹ) đến Birmingham, bang Alabama. Đức Mẹ đã cầu nguyện, ban chúc lành và đã hoán cải hàng chục ngàn người đến đó, từ những nơi rất xa như Nam Mỹ, vùng vịnh Caribê và thậm chí nước Nga.  

29-12-1986 : Một câu trả lời cho cha Tomislav Vlasic, về bài viết của ngài đáp lại những điều bịa đặt và bất công : “Đừng phí thời giờ, con ạ ! Cứ cầu nguyện và yêu thương. Con chưa thể tưởng tượng được Thiên Chúa quyền phép đến thế nào đâu !”

Năm 1986 : Dưới đây là câu trả lời của Đức Mẹ về thẩm quyền của Giáo Hội, và sự công nhận của Giáo Hội đối với những cuộc hiện ra ở Mễ Du :

“Người ta phải tin tưởng tuân theo thẩm quyền của Giáo Hội. Tuy vậy, trước khi Giáo Hội công bố ý kiến, thì người ta cần phải đã tiến bộ về mặt thiêng liêng, vì Giáo Hội không thể đưa ra một phán quyết ở nơi trống không, nhưng chỉ như một xác nhận về sự đã tăng trưởng của con cái Giáo Hội. (Cũng như) trước tiên phải sinh ra, sau đó mới làm Phép Rửa, rồi mới củng cố bằng Phép Thêm Sức. Giáo Hội chỉ đến thêm sức (kiên định lòng tin) của người nào đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. (Cũng vậy), ta phải bước đi và tiến bộ trong cuộc sống thiêng liêng đã, dưới ảnh hưởng của những Sứ Điệp này.”

(hiểu ngầm : rồi sẽ được Giáo Hội công nhận)

Không ghi ngày tháng – Với Vicka :

“Cả con nữa, con có muốn dâng hiến toàn thân con cho Công Cuộc Cứu Độ Thế Giới không ? Mẹ cần những hy sinh của con.”

 

********************************************

à Loan Báo :  Song song với NHỮNG LỜI BAN TỪ TRỜI ban ở đây, thì kể từ  25-1-1987, Đức Mẹ ban

SỨ ĐIỆP HÀNG THÁNG tức là mỗi tháng một lần, qua thị nhân Marija, cho toàn thể thế giới. 

(Xem quyển MẸ ĐẾN LẦN CUỐI, từ số 638.)

********************************************

          Những Lời Ban Từ Trời

Năm 1987 và  1988

28-1-1987 : Với Mirjana, khi ở thủ đô Sarajevo:

         “Các con yêu dấu ! Mẹ đến để dẫn đưa các con đến với sự thanh khiết của linh hồn ; và rồi sẽ dẫn đến với Thiên Chúa. Các con đã nghe theo Mẹ như thế nào ? Lúc ban đầu, các con dành sự nghi ngờ, sợ sệt và không tín nhiệm cho bọn trẻ mà Mẹ chọn. Sau đó, phần lớn đã nghe theo Mẹ trong lòng, và bắt đầu thực hiện những yêu cầu từ mẫu của Mẹ. Nhưng điều này chẳng kéo dài được bao lâu. Vì bất cứ khi nào Mẹ đến với các con – và cùng với Mẹ là Con của Mẹ –, thì Satan cũng đến. Các con đã cho phép Satan ảnh hưởng trên các con và lèo lái các con mà không hề hay biết. Đôi khi, các con cũng biết điều mình làm là không đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng các con đã mau chóng không chú ý đến nữa.”

 “Các con của Mẹ ! Đừng để điều ấy xảy ra nữa ! Hãy lau khô dòng lệ trên mặt Mẹ – dòng lệ Mẹ đổ ra khi thấy cách hành động của các con. Hãy thức tỉnh đi ! Hãy dành thời gian gặp gỡ Thiên Chúa trong nhà thờ, hãy đến thăm viếng Nhà Cha các con ! Hãy dành thời gian quây quần bên nhau mà cầu nguyện chung trong gia đình và khẩn xin ơn Chúa ! Hãy nhớ đến những người đã qua đời, và cho họ niềm vui qua việc dâng Thánh Lễ ! Đừng khinh rẻ người nghèo, khi họ xin các con bát cơm, mẩu bánh ! Đừng từ chối chia sớt cho họ chút thức ăn tràn đầy trên bàn ăn của các con ! Hãy giúp họ, rồi Thiên Chúa sẽ giúp các con ! Có lẽ chính trong cách này mà Thiên Chúa sẽ nhận lời các con, và để cám ơn các con, Người sẽ thực hiện Phúc Lành mà Người muốn ban cho các con.”

“Các con của Mẹ ! Các con đã quên hết những điều này rồi: Satan cũng có nhúng tay vào đấy. Đừng để việc ấy tái diễn nữa ! Hãy cầu nguyện với Mẹ ! Đừng tự lừa dối mình khi nghĩ “Tôi tốt lành, còn người anh em bên láng giềng thì không tốt ! Làm như vậy không đúng. Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu các con và vì vậy Mẹ phải răn bảo các con về điều đó. Các con của Mẹ ! Liên quan đến những bí mật, dân chúng không được biết; nhưng khi được biết thì sẽ quá muộn. Hãy quay lại với sự cầu nguyện ! Không có gì quan trọng hơn là cầu nguyện. Mẹ tha thiết mong muốn được Thiên Chúa cho phép Mẹ soi sáng các con thêm một chút về các bí mật này, nhưng ơn huệ Người đã ban cho các con thì đã quá nhiều rồi.”

      “Hãy nghĩ xem : các con đã xúc phạm đến Người chừng nào? Các con đã tự mình dâng cho Người được bao nhiêu? Lần cuối cùng các con từ bỏ một điều gì vì Thiên Chúa là khi nào ? Mẹ không muốn la rầy các con như thế này nữa đâu, mà chỉ muốn kêu gọi các con một lần nữa hãy cầu nguyện, ăn chay và đền tội. Nếu các con muốn có được ơn phúc của Thiên Chúa bởi việc ăn chay, đừng để một ai biết các con ăn chay ! Nếu các con muốn có được ơn phúc của Thiên Chúa bởi việc bố thí cho người nghèo, đừng để một ai biết các con làm điều ấy, ngoài các con và một mình Thiên Chúa. Các con của Mẹ ! Hãy nghe lời Mẹ ! Hãy suy gẫm Sứ Điệp của Mẹ trong kinh nguyện !”

21-3-1987 : Với Vicka khi đang ở Zagreb:

“Mẹ ban cho con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ. Hãy cầu nguyện mỗi ngày và phó thác mình hoàn toàn cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ ! Bằng cách này, con sẽ hiểu Thiên Chúa muốn điều gì nơi mỗi người các con.”

22-3-1987 : Vicka thuật lại cuộc hiện ra ngày 22-03 :

“Ngay lập tức, Mẹ đặt tay trên chúng tôi và đọc một lời nguyện thầm mà tôi không hiểu rõ. Mẹ đến với 5 thiên thần nhỏ chầu quanh Mẹ. Rồi Mẹ giao cho tôi một số việc và ra đi.”

24-6-1987 – (Có Phúc Lành Đặc biệt) : Vào ngày 24-6-1987, lúc 11g30 tối, Đức Mẹ yêu cầu mọi người lên Núi Thánh Giá dự một lần hiện ra đặc biệt. Gần 50.000 người đang có mặt. […] Đức Mẹ đến trong khoảng 10 phút. 

        Thị nhân Marija tiếp lời thuật lại việc Đức Mẹ hiện ra hôm Kỷ niệm giáp 6 năm hiện ra như sau:

“Đêm nay, khi Đức Mẹ đến, thấy Người rất hạnh phúc. Người liền giơ tay cầu nguyện trên chúng tôi trong một lúc. Chúng tôi xin Người ban Phúc Lành. Rồi Người nói chuyện với chúng tôi và ban một Sứ Điệp như sau:

“Các con yêu dấu ! Mẹ muốn dẫn các con đi trên con đường hối cải và Mẹ mong ước các con hoán cải thế giới, mong ước cuộc sống các con làm người khác hối cải.”

Rồi Đức Mẹ nói Người không muốn chúng ta bất trung, mà muốn mỗi người chúng ta hoàn toàn thần phục Ý muốn Thiên Chúa và Ý muốn của Mẹ. Mẹ nói kể từ hôm nay, Người sẽ ban cho chúng ta những Ơn Đặc Biệt – nhất là Ơn Hối Cải –, để tất cả chúng ta có thể mang Phúc Lành ấy với mình về nhà, rồi thật sự khích lệ người khác hối cải. Đêm hôm nay, chính Thiên Chúa ban món quà cho chúng ta qua Đức Mẹ. Sau đó, Đức Mẹ cầu nguyện trên tất cả chúng tôi trong một lúc. Chúng tôi cũng cầu nguyện với Người cho những nhu cầu của mỗi người có mặt ở đây đêm nay. Cuối cùng, Đức Mẹ nói :

“Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

Rồi Người ra đi.”

Năm 1987 : Để trả lời về việc Người có muốn thiết lập một dòng tu mới, hoặc một cơ cấu mới, hoặc một “Cộng đoàn Mễ Du” đặc thù, Đức Mẹ nói :

“Các con của Mẹ ! Các con chẳng hiểu mình đang hỏi cái gì ! Các con không biết điều gì đang chờ đợi các con, cũng chẳng hiểu những kế hoạch của Thiên Chúa ! Mẹ xin các con cứ hoàn thành những gì Mẹ chỉ ra cho các con.”

Năm 1987 : “Hãy yêu thương những anh em Chính Thống giáo Xécbia và Hồi giáo của các con, cùng những người vô thần đang bách hại các con !”

“Mọi lời các con cầu nguyện đều làm Mẹ xúc động sâu xa, nhất là chuỗi Mân Côi hằng ngày của các con.”

18-3-1988 : “Hãy cầu nguyện cho những người vô tín.”

25-6-1988 : Mẹ ban Phúc Lành Đặc Biệt và nói :

“Những người ở đây sẽ là những chứng nhân cho Tình Yêu Thiên Chúa.” (qua Ivanka)

                            Năm 1989

Khoảng quý 1 năm 1989 – Trong một Sứ Điệp mới đây ban cho Vicka Ivankovic, khi thị nhân này đang thăm viếng thành phố Bologna ở nước Ý, Đức Mẹ lại một lần nữa xin người ta cầu nguyện cho giới trẻ :

“Các con thân yêu ! Một lần nữa, Mẹ xin các con cầu nguyện cho Giới Trẻ trên khắp thế giới, vì họ đang ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Các con có thể giúp họ bằng tình yêu và lời cầu nguyện từ trái tim.”

************************************************

                   è  Chúng ta vừa nghe một lời của Đức Mẹ nói về nỗi khó khăn hiện nay của Giới Trẻ; ở chỗ khác, Người còn nói về việc đó nhiều điều nữa… Để độc giả thấy Đức Mẹ quan tâm đến giới trẻ chừng nào, và Người khuyên bảo họ những gì, chúng tôi xin trích vài đoạn (có ghi số) của sách MẸ ĐẾN LẦN CUỐI :

Đức Mẹ Mễ Du

Nhắn Nhủ Giới Trẻ

Người ta hỏi cậu thị nhân Ivan: Đức Mẹ nói gì nhiều nhất dạo này, sau hơn 10 năm trời hiện ra ròng rã ? (1981-1991).

        Ivan đáp : Đức Mẹ vô cùng quan tâm đến giới trẻ khắp thế giới, và đến cuộc sống gia đình. Đức Mẹ bảo:

          Số 368 : "Hãy xem thế giới cống hiến cho Giới Trẻ những gì?  - (Rượu chè, ma túy, chơi bời lãng phí, các trò tiêu khiển và mọi thứ lạc thú khác...)  Nhiều người trẻ đang bị hư hỏng trong các tệ nạn ma túy, rượu chè và đồi phong bại tục... Người lớn lợi dụng họ, (coi họ là khách hàng tiêu thụ rất mạnh), nên bán cho họ đủ thứ độc hại." […]

—   Sau đây là những lời Đức Mẹ Mễ Du nói cho Giới trẻ, cách trực tiếp hay qua những thị nhân:

      Số 226 : Sứ Điệp của Đức Mẹ: “Hỡi Giới Trẻ thân yêu, những gì thế giới cống hiến cho các con ngày nay đều chỉ là phù du. Qua các vật mà thế gian hiến cho, các con có thể nhận thấy là Satan khai thác các cơ hội đó hằng giây hằng phút để chinh phục các con về cho nó. Cách riêng Satan mong muốn phá hủy bằng được các gia đình và cuộc sống gia đình. Nó mong muốn triệt phá sự bình an và tình yêu thương trong gia đình, và nó thi hành việc đó nhờ tay các con bằng cách lôi cuốn các con đi vào những lối sống của thế gian.

          Đây là thời kỳ ơn sủng lớn lao ! Mẹ muốn các con hãy tập sống các Sứ Điệp của Mẹ, hãy thực thi các Sứ Điệp ấy bằng trọn vẹn tâm hồn mình.

 Hãy trở nên những sứ giả hòa bình và tình thương của Mẹ… Trước tiên, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện để có được bình an ngay trong cõi lòng các con và sau đó bình an trong gia đình các con.

  Satan muốn hủy diệt hôn nhân. Này các con, hãy cầu nguyện cho cha mẹ các con giữ được lòng chung thủy trong hôn nhân của hai người, rồi cùng với con cái họ cầu nguyện cho hòa bình thế giới.”

  Số 834 : Vì quan tâm đặc biệt đến Giới Trẻ, Mẹ đã yêu cầu tổ chức tại Mễ Du mỗi năm một lần Đại Hội Quốc tế Giới Trẻ, bắt đầu từ 1988-1989 mà đi… để cùng nhau cầu nguyện, suy ngắm và chay tịnh. Khai mạc năm Giới Trẻ, Mẹ chào họ rồi nói  những lời này :

“Từ chiều nay một năm mới khởi đầu và dành cho Giới Trẻ. Hãy nói với họ là họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và họ đang lìa xa Giáo Hội. Mỗi người các con phải giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ nhớ đến các con, Giới Trẻ phải có một vai trò đặc biệt trong Giáo Hội ngày nay.”

         “Mẹ mong muốn các con cộng tác với Mẹ. Các con hãy trở thành các sứ giả của Mẹ mang đi yêu thương, bình an và hối cải rao truyền cho thế giới. Các con hãy trở thành dấu chỉ cho người khác.”

 Ngày áp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm đầu tiên ấy, quang cảnh bùng lên trong hân hoan, ăn năn sám hối, trải dài suốt đêm…

Và năm sau, ngày bế mạc Đại hội, 15-8-89, các bạn trẻ trên thế giới tụ tập có tới hàng vạn người, thì Đức Mẹ hiện ra. Ivan thuật lại: “Mẹ hiện đến trên đồi Podbơđô (Podbrdo) cùng với các thiên thần, và chưa bao giờ thấy Mẹ vui mừng như thế. Mẹ nói:

 “Mẹ rất vui sướng, khi thấy các con  đông đảo tụ tập nơi đây. Cùng với Giới Trẻ, chúng ta đã đi được một đoạn đường tiến về phía trước trong kế hoạch của Mẹ.”

 Số 287 : Mẹ bảo: "Cần có các linh mục ... để hướng dẫn và trợ giúp Giới Trẻ và các gia đình, để họ biết lựa chọn những điều hay lẽ phải trong cuộc đời họ.

Số 290 : Mẹ bảo : "Giới Trẻ cần tìm hiểu đời sống của họ là quà tặng vô giá của Thiên Chúa. Hãy tuân giữ 10 điều răn. Hãy sống đúng đường lối Kitô giáo. 

Đời sống này kết thúc thì chưa phải là chấm dứt tất cả. Chết là bắt đầu cuộc sống trên trời, nên phải sử dụng cuộc sống trần gian để chuẩn bị cuộc sống thiên quốc. Muốn chuẩn bị, phải cầu nguyện để nhận ra thánh ý Thiên Chúa trên chúng con và sống theo đó.

Hãy phó thác cho Thiên Chúa, hãy đặt cả đời sống và hết mọi sự trong tay Chúa để Người an bài sắp đặt mọi sự theo Ý Người. Làm sao Thiên Chúa có thể hành động trong các con nếu các con đã lập sẵn chương trình riêng theo ý mình, chứ không tìm xem Chúa muốn gì về các con."

Số 413 : Đức Mẹ nói: “Giới Trẻ thường thiếu kinh nghiệm, những chuyện nhỏ mà cũng làm cho họ buồn phiền, và đẩy họ ra ngoài con đường đi về Trời, cho nên họ hãy đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ và thực hành.”

 

           Các Sứ Điệp ấy tóm tắt trong 5 điều mà thường gọi là “5 Hòn Sỏi” gợi đến tích Đavít dùng một hòn sỏi bắn trúng đầu tên khổng lổ Gô-li-át mà hạ gục nó :

Cầu nguyện

Ăn chay

Xưng tội

Thánh Lễ

Thánh Kinh.

Như một người Mẹ, Đức Mẹ còn chỉ bảo nhiều điều cặn kẽ:

- Rèn luyện ý chí cho có kỷ luật.

- Tín thác vào Thiên Chúa, trông cậy vào Người dù bất      

   cứ sự gì xảy ra.

- Thi hành Ý Thiên Chúa trong đời sống.

- Chăm chỉ học tập. Sử dụng tốt thời giờ.

- Tỉnh táo trong các quan hệ giữa bạn bè.

- Nhận định rõ những gì làm được những gì cấm không

   được làm.

- Đức Mẹ biết tuổi trẻ thích đi chơi, song Mẹ yêu cầu cư xử sao cho xứng đáng.

"Hãy học hỏi Tin Mừng, và lúc đó các con sẽ biết được điều gì phải làm."

Số 680 bis : “Hãy cầu nguyện ! Hãy đổi mới trái tim các con bằng sự cầu nguyện.”

Số 514 : Đức Mẹ không muốn Giới Trẻ cầu nguyện theo thói quen, máy móc, chiếu lệ. Mẹ yêu cầu lập các Nhóm Cầu Nguyện cho Giới Trẻ. Mẹ bảo Giới Trẻ phải tích cực hơn trong cầu nguyện .

Số 556 : “Mẹ muốn nói với Giới Trẻ, đặc biệt là bảo họ hãy mở rộng lòng ra cho Chúa Thánh Thần.”

Số 291 : Trong hôn nhân, cầu nguyện nhiều để tình yêu là cái hướng dẫn mọi quyết định. Tình yêu đem bình an đến cho con người.

Số 447 : Đức Mẹ bảo: "Thiên Chúa muốn thấy có tình yêu và sự tôn trọng giữa cha mẹ và con cái, có vậy, quan hệ giữa họ mới tốt đẹp. Muốn được thế, cha mẹ phải cầu nguyện, ăn chay, và có tình yêu biết hy sinh thì gia đình mới hòa hợp. Một gia đình trong đó chẳng ai cầu nguyện, chẳng ai ăn chay, hy sinh hãm mình thì chẳng còn gì. Càng làm các điều đó, gia đình càng nếm được nhiều bình an và hạnh phúc." 

 

Số 599 : “Ước chi Giới Trẻ làm gương mẫu bởi cuộc sống của họ và làm chứng cho Chúa Giêsu.”

Số 251 : Đức Mẹ xin mọi người cầu nguyện cho giới trẻ, vì họ đang phải đối diện với những vấn đề nghiêm trọng, và hoàn cảnh họ cực kỳ khó khăn. Giúp không chỉ bằng cầu nguyện mà còn bằng tình thương.

Những Lời Ban Từ Trời (tt)

26-1-1989 : Thị nhân Jakov nói : “Đức Mẹ rất buồn lòng vì các người tội lỗi trên thế giới này. Người cũng rất buồn vì chúng ta không sống những Sứ Điệp của Người. Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt trong gia đình cho hai ý trên đây.”

Tháng 4-1989 : Niên biểu ngày này chỉ phỏng chừng. Vào tháng 4, thị nhân Mirjana tuyên bố : “Tôi muốn chuyển đến giới trẻ một lời yêu cầu của Đức Mẹ”. Lời yêu cầu ấy như sau :

         “Nếu họ không thể tin vào Thiên Chúa, thì họ nên dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trầm tư suy niệm. Trong những phút ấy, họ nên nghĩ về vị Thiên Chúa mà họ bảo là không hiện hữu.”

                                Năm 1990-1995

2-2-1990 : Thị nhân Mirjana được Đức Mẹ hiện ra, khi cô đang ở thành phố Portland, bang Oregon, nước Mỹ, để thăm cha Milan Mekulich – vị linh mục đã cử hành lễ cưới cho cô. Trong hơn một năm qua, cô đã nhận được tiếng nói bên trong của Mẹ vào ngày mùng hai mỗi tháng. Nhưng vào dịp này, cô được diện kiến Đức Mẹ và nhận một Sứ Điệp cho thế giới :

“Mẹ đã ở cùng các con trong 9 năm qua. Suốt thời gian ấy, Mẹ muốn bảo các con rằng Thiên Chúa – Cha các con – chính là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống duy nhất. Mẹ mong ước chỉ cho các con, con đường đến Sự Sống Đời Đời. Mẹ mong ước được làm cầu nối đưa các con đến đức tin sâu xa. HÃY NGHE LỜI MẸ !"

“Hãy cầm lấy Chuỗi Mân Côi và tập họp con cái, các gia đình lại với các con ! Đây là con đường đưa đến Cứu Độ. Hãy nêu gương sáng cho con cái, cho những người không tin ! Các con sẽ không có hạnh phúc trên thế gian này, cũng như không được lên Thiên Đàng, nếu các con không có trái tim trong sạch và khiêm tốn, cũng như không tuân giữ Luật của Thiên Chúa. Mẹ đang xin các con giúp đỡ Mẹ, bằng cách hiệp cùng Mẹ cầu nguyện cho những người không tin. Hiện giờ, các con giúp Mẹ rất ít, vì các con có rất ít lòng bác ái, yêu thương đối với tha nhân. Mà các con đã được Chúa ban tình thương, và chỉ cho thấy phải yêu thương và tha thứ người khác như thế nào rồi đấy ! Vì vậy, hãy hòa giải và thanh tẩy linh hồn các con ! HÃY CẦM LẤY CHUỖI MÂN CÔI MÀ CẦU NGUYỆN ĐI ! Hãy kiên nhẫn mang lấy những đau khổ của mình ! Các con phải nhớ rằng Chúa Giêsu đã kiên nhẫn chịu đau khổ vì các con.”

“Hãy để cho Mẹ làm người Mẹ và là dây kết buộc các con với Thiên Chúa, với Đời Sống Vĩnh Cửu ! Đừng áp đặt lòng tin các con lên người vô tín ! Nhưng cứ tỏ cho họ thấy lòng tin ấy bằng gương sáng và lời cầu nguyện. CÁC CON  ƠI, CẦU NGUYỆN ĐI !”

Thị nhân Mirjana giải thích với cha Milan rằng khi Đức Mẹ nói : “...Hãy hòa giải và thanh tẩy linh hồn !...”, Người có ý nói đến Bí Tích Hòa giải cho người Công giáo.

Không ghi ngày tháng – Trong nhiều năm, thị nhân Vicka đã bị một khối u trong não không thể giải phẫu, khiến cô chịu những cơn nhức đầu khủng khiếp. Trong thời gian đau ốm đó, Đức Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra với cô. Một lần, cô đang trên đường đến bệnh viện ở Zagreb, Người cho cô lựa chọn giữa hai điều :

         “Mẹ sẽ cho con sức khoẻ nhưng không được Mẹ hiện ra, hoặc Mẹ cho con thập giá, nhưng con được thấy Mẹ.”

Vì đã quá đau đớn dữ dội suốt bấy lâu, nên cô chọn sức khoẻ. Rồi sau đó cô hối tiếc. Sau 40 ngày không đến với cô, Đức Mẹ lại hiện ra và cho cô lựa chọn lần nữa. Cô liền vui mừng chọn ôm lấy thập giá lại. (Năm 1988, Vicka được chữa lành một cách nhiệm mầu và vẫn khoẻ mạnh khi chúng tôi viết những dòng này).

25-6-1990 : Thị nhân Ivanka đã ngưng được thấy Đức Mẹ hằng ngày, sau lần diện kiến ngày 07-05-1985. Tuy nhiên, Đức Mẹ hứa rằng cho đến hết đời, cô sẽ được Người viếng thăm mỗi năm vào ngày 25-06, – ngày kỷ niệm lần đầu tiên Người hiện ra ở Mễ Du.

Mười ngày trước đây, Ivanka mới sinh đứa con thứ hai. Vì thế, không một ai, trừ những người thân trong gia đình cô, được có mặt trong lần hiện ra. Dưới đây là tường thuật về cuộc hiện ra ngày 25-06-1990.

Cùng với gia đình, Ivanka nguyện kinh Mân Côi. Tiếp theo, lúc ấy là trước 6g40 chiều, cô đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, mỗi kinh 3 lần. Rồi Đức Mẹ đến. Cô thấy Người trong cả 3 chiều – y như trông thấy một người trước mặt mình – có điều Đức Mẹ đứng bồng bềnh trên một đám mây và Người rực sáng. Không có các thiên thần tháp tùng và Người đưa hai tay ra. Người tỏ vẻ rất vui mừng và hạnh phúc. Người chúc lành cho tất cả những ai gởi gắm nhờ Người cầu nguyện.

Năm 1988, Đức Mẹ nói với Ivanka về bí mật thứ ba và thứ tư. Trong cuộc hiện ra ngày 25-6-1988, nét mặt của cô rất nghiêm trọng. Lần ấy, Đức Mẹ lưu lại trong 15 phút ; còn lần hiện ra năm 1989, Đức Mẹ ở 8 phút. Lần ấy, Mẹ như thể muốn nói tiếp điều đang bỏ dở. Đức Mẹ đề cập đến phần đầu của bí mật thứ năm với Ivanka. Và năm nay (1990), Người lại tiếp tục nói phần cuối của bí mật thứ năm. Lúc ấy, Người không vui tươi, và điều đó phản ánh trên nét mặt của Ivanka.

Điều đáng chú ý là trong lần hiện ra này, Ivanka được trông thấy mẹ ruột mình lần nữa. Bà mất mấy tháng trước khi Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du lần đầu tiên vào năm 1981. Ivanka nói: mẹ cô cứ mỉm cười với cô, có lẽ vì Ivanka mới sinh cháu bé. Đức Mẹ nói :

         “Mẹ cám ơn con, vì con đã hiến sự sống, để cho phép một sự sống khác được sinh ra.”

Cuộc hiện ra kéo dài khoảng 9 phút. Đức Mẹ chấm dứt bằng câu :

         “Hãy đi với Thiên Chúa, con yêu của Mẹ !”

12-1990 : Với Vicka :

        “Khi Mẹ bắt đầu nói với con và kêu gọi con dấn thân cho hòa bình, con cứ tưởng mọi sự đều êm thắm và chẳng cần cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình. Sự thiếu vắng bình an là ở nơi các tâm hồn, và bây giờ, thiếu vắng hòa bình đã lan ra khắp thế giới.”

Vicka chia sẻ Sứ Điệp trên đây ở Paris, nước Pháp, vào tháng 02-1991. Ngày 30-10-1991, Vicka xác nhận Đức Mẹ quả thật đã nói những điều ấy trong khi xảy ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh, và cô đã giải thích Sứ Điệp cùng những gì Đức Mẹ muốn nói như sau :

“Chiến tranh đến, vì trong lòng chúng ta đã sẵn có chiến tranh. Cuộc chiến trong lòng ấy phát ra (tỏ lộ ra một cách thể lý), và chiến tranh thật liền bắt đầu. Thay vì cuộc chiến tranh trong lòng, nếu ta tạo được sự bình an trong nội tâm, thì bên ngoài, CHIẾN TRANH SẼ NGỪNG LẠI.”

Vicka cho biết tiếp rằng những lời ấy của Đức Mẹ là muốn ám chỉ mọi cuộc chiến tranh, chứ không riêng gì chiến tranh vùng Vịnh.

11-1-1991 : Marija bị bệnh, nên Đức Mẹ hiện đến với cô tại phòng riêng :

“Mẹ cần lời cầu nguyện và những hy sinh của con cho hòa bình.”

Ivan đang cùng 30 linh mục tĩnh tâm tại Mễ Du. Trong lần hiện ra lúc 5g40 chiều, Đức Mẹ rất sung sướng trông thấy tất cả các linh mục ấy, ban phúc lành cho tất cả và xin các ngài cầu nguyện cho hòa bình.

KHÔNG GHI NGÀY THÁNG : “Các con quên lãng Thánh Kinh mất rồi!”

Sứ Điệp này đã được ban cho cha Jozo. Cha thuật lại rằng mình chưa bao giờ gặp một bà mẹ nào buồn bã cho bằng người Mẹ của Thiên Chúa, khi Mẹ nói về (người ta đã quên lãng) Thánh Kinh. (Xem quyển CÁC CHỨNG TỪ VỀ MẸ, số 72 và 73, tr.276tt).

11-1991 : “Khi các con bệnh tật hay đau khổ vì một điều gì, đừng nói: ‘Ôi, tại sao lại xảy ra cho tôi mà không cho ai đó ?’. Không, thay vào đó hãy nói : ‘Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, vì món quà Chúa đang tặng con đây.’ Bởi lẽ đau khổ là quà tặng thật sự lớn lao từ Thiên Chúa gửi đến. Đó là một nguồn ơn vĩ đại cho các con và cho người khác. Khi đau ốm, nhiều người trong các con chỉ biết lặp đi lặp lại lời cầu xin: ‘Xin chữa cho con khỏi bệnh ! Xin chữa cho con khỏi bệnh !’. Đừng, các con ơi ! Như vậy không đúng đâu ! Vì lòng các con chưa mở ra, các con đóng nó lại bởi cơn bệnh. Các con không thể mở lòng trước Ý Chúa, cũng như trước những ân huệ Người muốn ban cho các con. Hãy cầu nguyện thế này : ‘Lạy Chúa! Xin cho Ý Chúa được thực hiện nơi con !’ Chỉ như thế, Thiên Chúa mới có thể thông ban các ơn Người cho các con, đúng theo nhu cầu thật mà Người biết rõ hơn các con. Đó có thể là được chữa lành, được sức mạnh mới, niềm vui mới, bình an mới – chỉ cần các con mở lòng ra thôi!”

14-2-1992 : “Đừng quên Mẹ đang ở với các con !”

25-6-1992 : Năm nay, vào ngày kỷ niệm (11 năm) Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du lần đầu tiên, thị nhân Vicka đã đặc biệt trình lên Đức Mẹ những quyển sách tô màu đầu tiên của chương trình “Trẻ em nước Mỹ, hãy cứu Mễ Du!”. Bốn em trong tổ chức Caritas của thành phố Birmingham đã tô màu những trang này, trong khi dâng lên Đức Mẹ những lời cầu nguyện và hy sinh của các em cho hòa bình (trên đất nước Nam Tư). Đoàn công tác cứu trợ của tổ chức Caritas đi cùng chuyến bay PRM mới đây nhất đến Mễ Du và các vùng lân cận, đã đem theo những sách tô màu này để mừng Lễ Kỷ Niệm (11 năm) ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Hai người tị nạn từ một làng lân cận cũng đã dâng lên Đức Mẹ các tranh họ vẽ. Sau đây là tường thuật về ngày hôm ấy :

“Vào ngày 25, trong khi Đức Mẹ hiện đến, Vicka đã dâng lên Mẹ những tranh vẽ đầu tiên của các thiếu nhi như một món quà mừng Lễ Kỷ Niệm. Đức Trinh Nữ đã tỏ ra rất vui mừng và đã ban phép lành cho những quyển sách tô màu, cũng như cho các cháu nhỏ đã tô những tranh đó. Hiện Vicka đang nóng lòng đợi những quyển sách khác nữa.”

2-8-1992 : Cuộc hiện ra hằng ngày cho Ivan diễn ra tại Nhà nguyện chầu Thánh Thể, dành cho mọi người trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ. Đức Mẹ đã ban Sứ Điệp này :

“Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định chọn Thiên Chúa trong những ngày này. Các con – những người trẻ tuổi – hãy tôn Thiên Chúa lên vị trí trên hết trong cuộc sống các con ! Như thế, với Người, các con sẽ có một con đường chắc chắn. Mẹ xin các con cầu nguyện theo những ý chỉ của Mẹ cho hòa bình.”

31-5-1995 : Trong ngày lễ Mẹ Thăm Viếng, vị sáng lập Cộng đoàn và Điểm truyền giáo Caritas ở thành phố Birmingham (nước Mỹ) đã có mặt với thị nhân Marija, tại nhà cô ở nước Ý. Chỉ có hai người hiện diện để tiếp đón Đức Mẹ hiện ra vào ngày này. Lần hiện ra ấy đã kéo dài hơn bình thường. Khi kết thúc, Marija liền đứng lên đi vào bếp, nhưng bảo vị kia cứ ở yên cầu nguyện và đọc kinh “Magnificat” (Linh hồn tôi ngợi khen Chúa). Quả là một đặc ân, khi được nguyện kinh ấy lúc kết thúc cuộc hiện ra, vào đúng ngày lễ mà xưa kia, chính Đức Mẹ đã đọc những lời ấy trước mặt bà Elidabet. Đây là Sứ Điệp Đức Mẹ ban :

          “Hỡi các con bé nhỏ ! Mẹ mong muốn các con làm chứng bằng chính cuộc sống mình; muốn các con là những đôi bàn tay mở rộng của Mẹ, là những dụng cụ của Mẹ. Hãy đưa càng nhiều trái tim, mà các con có thể làm, đến gần Trái Tim Mẹ và dẫn họ đến với Thiên Chúa, đến con đường cứu độ.”

Khi nói xong Sứ Điệp trên, Đức Mẹ đã ban chúc lành trước khi trở về trời.

 

 

è Kính Báo : Từ đây chúng tôi  trích đăng những SỨ ĐIỆP HẰNG TUẦN, mà Đức Mẹ ban – qua trung gian nữ thị nhân Marija Pavlovic – cho giáo xứ Mễ Du trong 3 năm liên tiếp từ 1-3-1984 đến 8-1-1987.

   Qua những Sứ Điệp hàng tuần này, Đức Mẹ tỏ ý muốn hướng dẫn giáo xứ Mễ Du cũng như chúng ta trong đời sống thiêng liêng. Muốn đọc các bài SUY NIỆM sâu rộng, xin tìm ở cuốn “Sống Sứ Điệp của Mẹ”  hoặc ở các tập “ Hạt Châu Ngọc”.

 

 

 

                                              ***

 

          

Sứ Điệp Hàng Tuần

Năm 1984

1-3-1984 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đã chọn giáo xứ này một cách đặc biệt và Mẹ muốn hướng dẫn nó. Mẹ trông nom gìn giữ nó trong tình yêu và mong muốn mọi người đều thuộc về Mẹ. Cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ tối nay. Mẹ mong rằng các con luôn luôn ở với Mẹ và Con của Mẹ ngày càng đông hơn. Mỗi thứ Năm, Mẹ sẽ ban cho các con một Sứ Điệp."

8-3-1984 : "Cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Các con yêu dấu ! Mong sao các con trong giáo xứ ăn năn hối cải ! Đấy là mong ước nữa của Mẹ. Được như vậy, những ai tới đây mới có thể hối cải."

       15-3-1984: "Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt biết ơn các con đã có mặt nơi đây. Hãy cứ liên tục làm giờ chầu Thánh Thể nơi bàn thờ. Mẹ luôn luôn có mặt khi các tín hữu thờ lạy Thánh Thể. Đây là lúc nhận được những ân sủng đặc biệt."

 22-3-1984"Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ yêu cầu các con một cách đặc biệt trong Mùa Chay, là hãy tôn kính những thương tích của Con của Mẹ mà Người nhận lãnh bởi tội lỗi của giáo xứ này. Hãy hợp với lời cầu nguyện của Mẹ cho giáo xứ, để những đau đớn Người phải gánh chịu bớt đi. Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ. Hãy cố gắng tới đông hơn."

29-3-1984 : "Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt yêu cầu các con hãy kiên trì trong những thử thách. Hãy suy gẫm việc ĐẤNG TOÀN NĂNG NGÀY NAY VẪN CÒN ĐANG ĐAU ĐỚN VÌ TỘI LỖI CÁC CON. Bởi vậy, khi những đau khổ tới, hãy dâng chúng như của lễ hy sinh lên cho Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

5-4-1984 : "Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt xin các con tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Hãy làm việc đền bồi phạt tạ bao thương tích gây ra cho Trái Tim Con của Mẹ. Trái Tim đó đã bị xúc phạm bởi mọi thứ tội lỗi. Cám ơn các con đã tới đây tối nay."

12-4-1984 : "Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ yêu cầu các con chấm dứt sự đồn chuyện vu vơ và cầu nguyện cho giáo xứ được đoàn kết, vì Con của Mẹ và Mẹ có một chương trình đặc biệt cho giáo xứ này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

19-4-1984 : “Cho biết tin tức như vậy là đủ ! Dân chúng biết đủ rồi ! Hãy bảo họ đây là nơi cầu nguyện.”

"Các con yêu dấu ! Hãy cảm thông với (nỗi lo của) Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện."

26-4-1984 : Tối nay là thứ Năm, song Đức Mẹ không ban Sứ Điệp. Bởi đó, người ta nghĩ rằng Đức Mẹ chỉ ban Sứ Điệp vào ngày thứ Năm trong mùa Chay. Do nhiều người thúc đẩy, nên ngày 30-4, Marija hỏi Đức Mẹ lý do: “Mẹ yêu dấu, hôm thứ Năm, tại sao Mẹ không ban Sứ  Điệp cho giáo xứ”.

Đức Mẹ trả  lời:

      “Mặc dù Mẹ có những Sứ Điệp đặc biệt cho giáo xứ để đánh thức niềm tin của mọi tín hữu, Mẹ không muốn ép buộc một người nào làm bất cứ cái gì mà họ không muốn hoặc không thích. Chỉ có một số ít người đáp lại những Sứ Điệp của Mẹ ngày thứ năm. Lúc mới đầu, số người chấp nhận đông hơn, nhưng bây giờ, hầu như nó trở thành quá bình thường đối với họ. Và gần đây, một số người hỏi xin Sứ Điệp chẳng qua vì hiếu kỳ, chứ không phải vì đức tin và không thật sự vì mộ mến Con của Mẹ và Mẹ”.

       10-5-1984“Mẹ vẫn ngỏ lời với các con và vẫn có ý định tiếp tục nói nữa. Chỉ cần các con lắng nghe lời Mẹ.”

17-5-1984 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ rất vui mừng vì có nhiều người muốn tận hiến cho Mẹ. Mẹ cám ơn các con. Các con đã không lầm. Chúa Giêsu, Con của Mẹ muốn ban ơn đặc biệt cho các con qua Mẹ. Chúa Giêsu rất vui lòng vì sự tận hiến đó của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

24-5-1984 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đã nói với các con rồi là Mẹ chọn các con một cách đặc biệt, các con thế nào Mẹ chọn như thế ấy. Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu thương tất cả. Và trong bất cứ thời khắc nào gặp sự khó khăn cũng đừng nên sợ hãi. Bởi vì Mẹ yêu thương các con ngay cả những lúc các con xa Mẹ và Con của Mẹ. MẸ XIN CÁC CON ĐỪNG ĐỂ TRÁI TIM MẸ PHẢI KHÓC CHẢY HUYẾT LỆ, VÌ THẤY NHỮNG LINH HỒN HƯ ĐI TRONG TỘI LỖI. Bởi vậy, các con phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

31-5-1984 :   Đức Mẹ không ban Sứ Điệp.

2- 6- 1984  : "Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ muốn nói với các con : trong những ngày của Tuần Cửu Nhật này, hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên gia đình các con và giáo xứ. Hãy cầu nguyện, các con sẽ không phải hối tiếc. Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng, bởi đó, các con sẽ làm vinh hiển Người cho đến hết cuộc đời các con trên trần gian. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

7-6-1984 :  Đức Mẹ không ban Sứ Điệp.

       9-6-1984"Các con yêu dấu ! Tối mai, hãy cầu nguyện để lãnh được Thần Khí sự thật. Đặc biệt các con trong giáo xứ. Bởi vì các con cần có Thần Khí sự thật để có khả năng chuyển đạt những Sứ Điệp thật đúng như Mẹ đã trao ban cho các con, nghĩa là không thêm hay bớt điều gì. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thông xuống cho các con tinh thần cầu nguyện để cầu nguyện nhiều hơn. Lấy tư cách là Mẹ, Mẹ nói với các con rằng : các con cầu nguyện quá ít. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

       14-6-1984 : Đức Mẹ không ban Sứ Điệp.

 21-6-1984 : "Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

28-6-1984 : Không có Sứ Điệp. Có bản thêm đoạn này : Mẹ nhắc lại ba lời trên và thêm : "Khi nói như thế, không chỉ bảo phải thêm giờ cầu nguyện mà thôi, mà còn thêm sự ước muốn cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa và đặt các con trong trạng thái tâm hồn liên lỉ cầu nguyện." 

5-7-1984 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con là : Hãy cầu nguyện trước khi làm việc và kết thúc công việc trong ngày cũng bằng lời cầu nguyện. Nếu các con làm như vậy, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Những ngày này, các con cầu nguyện quá ít và làm việc quá nhiều. Hãy cầu nguyện, vì trong cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Có lần, Đức Mẹ bảo : “Các con lãnh được các ân sủng không chỉ do Mẹ, mà còn do mãnh lực của người cầu nguyện...”,       “Các con sẽ nhờ thực hành việc cầu nguyện mà học biết cầu nguyện.” “Mọi lời cầu nguyện đều tốt, nếu được thi hành với lòng tin. Lời cầu nguyện cao trọng nhất là Thánh Lễ, lời cầu nguyện đẹp nhất là kinh Tin Kính.”

12-7-1984 : Các Sứ Điệp Mễ Du rất quan trọng cho cả thế giới, vì thế giới là chiến địa của một cuộc đại chiến mà mỗi linh hồn con người là mục tiêu, như Đức Mẹ nói hôm 2-8-1981:

“Một cuộc đại chiến sắp bùng nổ giữa Con của Mẹ và Satan. Linh hồn nhân loại đang lâm nguy.”

Không ai có thể hờ hững hay đứng ngoài cuộc :

"Các con yêu dấu ! Những ngày này, Satan đang muốn cản phá các kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện để mưu đồ của nó không thành tựu. Mẹ sẽ cầu xin cùng Chúa Giêsu, Con của Mẹ ban ơn cho các con được cảm nghiệm chiến thắng của Người trong các chước cám dỗ của Satan. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

19-7-1984 : "Các con thân yêu ! Những ngày này, các con đã kinh nghiệm được Satan nỗ lực làm việc đến thế nào. Mẹ luôn luôn ở với các con. Đừng sợ những cơn cám dỗ vì Thiên Chúa luôn luôn để mắt chăm nom các con. Mẹ đã hiến chính bản thân Mẹ cho các con, và Mẹ cảm thương các con ngay cả khi các con gặp những cám dỗ nhỏ nhất. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

26-7-1984 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con bền bỉ cầu nguyện và đền tội. Nhất là giới trẻ trong giáo xứ, hãy tích cực hơn trong cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-8-1984 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ rất vui mừng và cám ơn các lời cầu nguyện của các con, hãy cầu nguyện nhiều hơn trong những ngày này cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

9-8-1984 :  Đức Mẹ không ban Sứ Điệp.

11-8-1984 : "Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, vì Satan đang gây khó hơn nữa cho những kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn, và trong lúc cầu nguyện, hãy phó mình cho Chúa Giêsu."

14-8-1984 "Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện với Mẹ trong những ngày này. Cầu nguyện nhiều chừng nào càng tốt và ăn chay nghiêm túc ngày thứ Tư và thứ Sáu. Mỗi ngày nguyện ít nhất trọn cả ba chuỗi kinh Mân Côi: năm sự Vui, năm sự Thương, năm sự Mừng."   (Qua Ivan)

16-8-1984 : "Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con, nhất là những người trong giáo xứ này, hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ và truyền đạt lại cho những người khác, bất cứ ai các con gặp gỡ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

 (à Kể từ đây, các thị nhân bắt đầu đi nhiều nơi trên thế giới để truyền bá Sứ Điệp của Đức Mẹ )

23- 8-1984 : "Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện !" (Marija thông báo cho chúng tôi rằng Đức Mẹ yêu cầu mọi người, nhất là các bạn trẻ, nên giữ trật tự trong nhà thờ lúc Thánh Lễ).

30-8-1984 : "Các con yêu dấu ! Cây Thánh Giá mà các con đã xây trên ngọn núi đó, quả thật cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nhất là những ngày này, các con leo lên ngọn núi và cầu nguyện dưới chân Thánh Giá. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

6-9-1984 : "Các con yêu dấu ! Không cầu nguyện, không có bình an. Bởi vậy, Mẹ nói với các con, hãy cầu nguyện dưới chân Thánh Giá cho bình an. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

13-9-1984 : "Các con yêu dấu ! Mẹ vẫn luôn cần lời cầu nguyện của các con. Chắc các con tự hỏi : không biết cần bao lời cầu nguyện như thế để làm gì ? Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi tràn ngập trái đất đến chừng nào ! Vì thế, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu được chiến thắng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

20-9-1984 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ yêu cầu các con bắt đầu ăn chay với cả tấm lòng. Có nhiều người ăn chay vì mọi người chung quanh đều ăn chay, bởi thế, nó đã trở thành một thông lệ mà không ai muốn bãi bỏ. Mẹ yêu cầu giáo xứ hãy ăn chay bởi biết ơn Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở đây lâu dài, trong giáo xứ này. Các con yêu dấu ! Hãy ăn chay và cầu nguyện với cả tấm lòng các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

27-9-1984 : "Các con thân yêu ! Những lời cầu nguyện của các con đã giúp Mẹ thực hiện các kế hoạch của Mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của Mẹ được hoàn tất. Mẹ yêu cầu các gia đình trong giáo xứ hãy lần hạt chung trong gia đình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

4-10-1984 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con biết rằng hết lần này đến lần khác, những lời cầu nguyện của các con rất thường làm vui lòng Mẹ. Nhưng có khá nhiều người trong giáo xứ này không cầu nguyện, làm cho Trái Tim Mẹ rất buồn. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Mẹ đem tất cả những lời cầu nguyện và sự hy sinh của các con dâng lên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

8-10-1984 : “Các con yêu dấu ! Hãy dùng những việc cầu nguyện buổi tối tại nhà của các con mà cầu cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Vì thế giới đang sống trong tội lỗi tràn ngập. Hãy nguyện kinh Mân Côi mỗi tối.”  (Qua Jacov)

11-10-1984 : "Các con yêu dấu ! Cám ơn các con đã dâng tất cả những công việc nhọc nhằn cho Thiên Chúa, mặc dù bây giờ Người đang thử thách các con qua những chùm nho mà các con gặt hái. Hãy nhớ rằng Chúa yêu các con, bởi vậy, Người mới thử thách các con. Chỉ cần luôn luôn dâng những gánh nặng của các con lên cho Thiên Chúa và đừng lo âu gì. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

 (Những thử thách nói đây có lẽ ám chỉ những trận mưa kéo dài giữa mùa hái nho, đã làm thiệt hại rất nhiều ở làng Mễ Du.)

18-10-1984 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đọc Thánh Kinh trong nhà mỗi ngày, và nên để Thánh Kinh chỗ nào dễ thấy, nhờ vậy sẽ luôn khuyến khích các con đọc và cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

 (Cha Jozo Zovko, làm Chánh xứ Mễ Du hồi Đức Mẹ hiện ra đầu tiên, kể lại : “Đức Mẹ hiện ra với tôi, Mẹ khóc mà nói) :

        “Mẹ rất buồn vì người ta đã quên lãng Thánh Kinh. Hãy lấy sách Thánh Kinh ra khỏi các sách khác trên kệ sách và đặt vào chỗ danh dự trong nhà... Vì các con không đọc Thánh Kinh với tình yêu như đó là Lời Thiên Chúa đang sống động.” “Chỉ cần hôn kính Sách Thánh, người ta cũng lãnh được nhiều Ơn rồi.”

25-10-1984 : "Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện trong tháng này. Thiên Chúa đã cho Mẹ giúp các con hàng ngày bằng những ân sủng để bảo vệ các con khỏi sự dữ. Tháng này là tháng của Mẹ và Mẹ muốn tặng cho các con. Chỉ cần các con cầu nguyện và Thiên Chúa sẽ ban cho các con các ân sủng mà các con đang tìm kiếm. Mẹ sẽ giúp các con việc đó. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

1-11-1984 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con đổi mới lại việc cầu nguyện trong gia đình. Việc đồng áng đã qua. Bây giờ, hãy chỉ còn lo cầu nguyện. Hãy để sự cầu nguyện chiếm vị trí hàng đầu trong gia đình các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

8-11-1984 : "Các con yêu dấu ! Các con không nhận thức được những Sứ Điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua Mẹ. Người đang ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Nếu các con hiểu được hồng ân Thiên Chúa ban cho các con trọng đại dường nào, các con sẽ cầu nguyện không ngừng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

15-11-1984 : "Các con là những người được Chúa tuyển chọn và Thiên Chúa đã ban cho những ân sủng lớn lao. Các con vẫn không nhận thức được mỗi một Sứ Điệp Mẹ ban cho các con. Bởi vậy, Mẹ chỉ nói thế này : Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Mẹ không biết nói gì hơn, vì Mẹ yêu thương các con và mong mỏi nhờ cầu nguyện, các con sẽ biết được Tình Yêu của Mẹ và Tình Yêu Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

22-11-1984 : "Các con yêu dấu ! Trong những ngày này, hãy thực hành tất cả những Sứ Điệp chính yếu và giữ cho chúng bén rễ sâu trong trái tim các con cho đến thứ Năm sau. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

29-11-1984 : "Các con yêu dấu ! Không ! Các con không biết cách yêu thương, và không biết cách lắng nghe những lời Mẹ đang rao truyền cho các con. Hãy ý thức rằng, hỡi các con yêu quí, Mẹ là Mẹ của các con, và Mẹ tới trái đất để dạy cho các con biết lắng nghe Mẹ vì yêu thương, biết cầu nguyện vì yêu thương chứ không bị cưỡng ép như thể đang vác thập giá khổ sở. Nhờ thập giá mà mỗi người làm Thiên Chúa được hiển vinh. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

6-12-1984 : "Các con yêu dấu ! Những ngày (mùa Vọng) này, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện chung trong gia đình. Nhân danh Thiên Chúa, đã bao lần Mẹ ban các Sứ Điệp cho các con, nhưng các con không lắng nghe Mẹ. Mùa Giáng Sinh sắp tới này, các con sẽ nhớ đến nó mãi, nếu các con lãnh nhận Sứ Điệp Mẹ trao cho các con. Các con yêu dấu ! Đừng để ngày vui trở thành ngày buồn nhất cho Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

8-12-1984 : “Mẹ rất vui vì lời cầu nguyện của các con. Hãy tiếp tục con đường này.”

13-12-1984 : "Các con yêu dấu ! Các con đều biết rằng : mùa hân hoan đang tới gần, nhưng nếu không yêu thương, các con sẽ không đạt được một cái gì. Bởi vậy, trước tiên, hãy yêu thương gia đình các con, mọi người trong giáo xứ, rồi các con sẽ có thể yêu thương và đón nhận tất cả những người đến đây. Vậy hãy để bảy ngày này làm tuần các con cần học yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

20-12-1984 : "Hôm nay, Mẹ yêu cầu các con làm một điều gì đó cụ thể cho Chúa Giêsu. Mẹ mong muốn rằng từ hôm nay cho tới ngày đại lễ vui ấy, mỗi gia đình trong giáo xứ đem một bông hoa tới Chúa Giêsu Hài Nhi, như một dấu tỏ lòng tận trung tận nghĩa với Chúa. Mẹ ước mong mỗi thành viên của gia đình có một bông hoa để cạnh máng cỏ, để Chúa Giêsu đến và thấy các con tận tình với Ngài. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

         21-12-1984 : Sứ Điệp ban qua em Jêlêna Vasilj (em được Đức Mẹ dạy dỗ bằng cách nói với em trong lòng):

"Các con yêu dấu ! Mẹ muốn các con là bông hoa tươi nở dâng lên Chúa Giêsu vào ngày lễ Giáng Sinh, và bông hoa ấy không ngừng tươi nở khi lễ Giáng Sinh đã qua. Các con hãy là những mục đồng tốt lành của Chúa Giêsu.” 

27-12-1984 : "Các con yêu dấu ! Lễ Giáng Sinh này, Satan muốn phá hỏng một cách đặc biệt các kế hoạch của Thiên Chúa. Các con yêu dấu, các con đã nhận thấy Satan ngay cả ở ngày Giáng Sinh. Nhưng Thiên Chúa đã chiến thắng trong mọi trái tim các con. Như vậy, trái tim các con cứ tiếp tục hân hoan vui mừng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          

 

 

 

 

 

       ***

 

back to top
Filters