News Filters

HOA QUẢ CỦA THẦN KHÍ

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

HOA QUẢ CỦA THẦN KHÍ

 

**Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là :

dâm bôn, ô uế, phóng đãng,

thờ quấy, phù phép, hận thù,

bất hoà, ghen tuông, nóng giận,

tranh chấp, chia rẽ, bè phái,

ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.

Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo : những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. (Gl 5,19-21).

 

** Còn hoa quả của Thần Khí là :

bác ái, hoan lạc,

bình an, nhẫn nhục,

nhân hậu, từ tâm,

trung tín, hiền hoà, tiết độ.

Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau. (Gl 5,22-26)

back to top
Filters