News Filters

CHÚA THÁNH THẦN VÀ CHUỖI MÂN CÔI

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

 

CHÚA THÁNH THẦN VÀ CHUỖI MÂN CÔI

(Xin xem 60 bài “Cầu xin Thần Khí qua các Mầu nhiệm

Mân Côi” ở trang website: http://www.sucsongchuakito.net ,

bên trái,  “Lectio Divina qua các Mầu nhiệm Mân Côi”)

 

Yêu mến Chúa Thánh Thần qua việc cầu nguyện với Ngài riêng tư cũng như công cộng là điều đáng khuyến khích. Khi chúng ta “Lectio Divina qua các mầu nhiệm Mân côi” hoặc “Cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi” là cách cầu nguyện rất phù hợp để chúng ta yêu mến Mẹ Maria. Khi chúng ta thực hành “Lectio Divina” qua hai mươi mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta thực hiện bốn bước:

1/ (Lectio - Đọc): Anh chị em nghe hoặc đọc Lời Chúa qua mỗi mầu nhiệm.

2/ (Meditatio - Suy niệm): Anh chị em suy niệm Lời Chúa qua lời ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45), ca ngợi Chúa Ki-tô, và ca ngợi Chúa Cha.

3/ (Oratio - Cầu nguyện): Anh chị em cầu nguyện để được Thần Khí dẫn anh chị em vào sống trong tình yêu của Chúa Ki-tô và chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa (Tông thư Kinh Mân Côi số12). 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm): Thần Khí nhận chìm chúng ta vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc (Tông thư Kinh Mân Côi số13) qua việc anh chị em xin Thần Khí dẫn anh chị em vào sống  trong tình yêu của Chúa Ki-tô khi thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút. Sau đó anh chị em ca hát ngợi khen Chúa Ki-tô đang hiện diện trong thần trí, linh hồn và thân xác của anh chị em.

Chúng ta hãy nài xin Thần Khí canh tân đổi mới chúng ta thấu tận trí khôn (x. Ep 4,23).  Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước (x. Gl 5,25).

 

BÀI MẪU

 

CHƯƠNG I : NĂM SỰ VUI

I.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT MÙA VUI: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MA-RI-A

BÀI 1: Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Vui: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).  

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (1)

Sứ thần (Gáp-ri-en) vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là Lời Chúa.

@ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm) CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.

             Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a, Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa. (2) Lạy Đức Maria Rất Thánh, Nữ Tử của Thiên Chúa Tối Cao, Mẹ Đồng Trinh của Đấng Cứu Thế và Mẹ của tất cả chúng con. xin Mẹ âu yếm nhìn đến Giáo Hội của Con Mẹ được gieo trồng trên mảnh đất trần gian. Xin Mẹ làm người hướng dẫn và mẫu gương cho Giáo Hội khi Giáo hội tiếp tục sứ mạng của Con Mẹ, sứ mạng tình yêu và phục vụ tại trần gian. (3) 

Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời (4) :Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):

Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, (5) chúng con xin Chúa ban cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần, (6) và dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su. (7) Xin Thần Khí dạy chúng con biết sống theo gương Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã hoàn toàn và tự do chấp nhận tiếng mời gọi của Chúa Cha để làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng con xin Mẹ Maria dạy chúng con loại ra khỏi lòng trí chúng con tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa, để chúng con cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. (8) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc, (9) qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tự khiêm hạ xuống trần gian làm người của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).

Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

 (1) Lc 1,28.31-35.37-38.

(2) x. Lc 1,43.

(3) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.

(4) x. 1Tm 2,8.

(5)  x. Ga 16,23.

(6) x. Lc 1,41.

(7) x. Ga 16,23.

(8) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.

(9) Tông thư Kinh Mân Côi  13.

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô 

back to top
Filters