3_Học Lời Chúa theo chủ đề

Filters
20
Items
of
5
Thứ năm, ngày 25 tháng mười một năm 2021
Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu → Mt 1,16 “Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.”
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi (Mt 5,13).
Mt 5,38-39 (không báo oán) : Anh em đã nghe luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bào anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.(Mt 6,1)
Mt 5,4 : Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp..
back to top
Filters