News Filters

CHỦ ĐỀ 3 : XÚC PHẠM - THA THỨ - ĐỒI XỬ SAU ĐÓ *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ năm, ngày 25 tháng mười một năm 2021

CHỦ ĐỀ 3 : XÚC PHẠM - THA THỨ - ĐỒI XỬ SAU ĐÓ

I.- XÚC PHẠM

+ Mt 5,38-39 (không báo oán) : Anh em đã nghe luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bào anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.

+ Mt 18,15-17 (sửa lỗi): 15 *Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.
17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

+ Ga 18,22-23 (vả má bên phải, không giơ má bên trái): Đức Giê-su  vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả mặt người và nói : “Anh trả lời vị thương tế như thế ư ? ” Đức Giê-su  đáp : “Nếu tôi nói sai anh chứng minh xem sai ở chỗ nào ; còn nếu tôi nói phải , sao anh lại đánh tôi ? ”

2. THA THỨ

+ Mt 6,14-15 :Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anhem không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng không tha lỗi cho anh em.

+ Mt 18,21-22 : Bấy giờ ông Phê-rô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bẩy lần không ? ” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bẩy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy”

+ Mt 18,15-17: ...Nếu nó không nghe họ , thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

3. ĐỐI XỬ SAU ĐÓ.

+ Ga 21,15-17 (Thật lòng trở lại): Người hỏi lần thứ ba : “Nầy anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự , Thầybiết co yêu mến Thầy” Đức Giê-su  bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”

+ Rm 16,17-19 (Cố chấp, lạc đạo): Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý mà anh em đã học hỏi ; anh em hãy xa lánh họ

+ 1Cr 5,11 (Cố chấp trong tội): ...đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp; anh em phải tránh đừng ăn uống với con người như thế.

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

NGƯỜI SÁNG LẬP CỘNG ĐỒNG XV

 

 

 

back to top
Filters