News Filters

Chủ đề 1: MẸ *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ năm, ngày 25 tháng mười một năm 2021

Chủ đề 1: MẸ

I.- TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU

1. Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu → Mt 1,16

“Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.”

2. Mẹ Maria thụ thai bởi Chúa Thánh Thần → Mt 1,18

“Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô, bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.”, Lc 1,35

3. Thánh Gia trốn sang Ai cập → Mt 2,13

“Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng, ‘Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!’ “, 2,14 “Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.”

4. Thánh Gia hồi hương → Mt 2,20

“báo mộng cho ông rằng, ‘Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.’ “, Mt 2,21 “Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.”

5. Chúa Giêsu chữa mẹ vợ Phêrô → Mt 8,14

“Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.”, Mc 1,30 , Lc 4,38

6. Không cùng niềm tin gây chia rẽ bất hòa → Mt 10,21

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.”, Mc 13,12 , Lc 12,53

7. Yêu Chúa Giêsu hơn mẹ mình → Mt 10,37

“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.”, Lc 14,26

8. Chúa Giêsu tôn vinh Gioan → Mt 11,11

“Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” Lc 7,28

9. Mẹ và anh em tìm cách nói chuyện với Chúa Giêsu → Mt 12,46

“Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.” , Mt 12,47 “Có kẻ thưa Người rằng, ‘Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.’ “, Mc 3,32 , Lc 8,20

10. Ai thi hành Ý Chúa là Mẹ và anh em của Người → Mt 12,49

“Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.”, 12,50 “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.’ “, Mc 3,33-35, Lc 8,21, Lc 11,28

11. Người mẹ xúi con gái lấy đầu Gioan Tẩy Giả→ Mt 14,8        

Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, ‘Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm. ’ “, Mc 6,24

12. Thảo kính cha mẹ → Mt 15,4

“Quả thế, Thiên Chúa dạy, Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. ”, Mc 7,10

13. Các luật sĩ vụ lợi bóp méo luật thảo kính cha mẹ → Mt 15,5

“Còn các ông, các ông lại bảo, ‘Ai nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,” , 15,6 “thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”, Mc 7,11-12

14. Đàn ông phải lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ → Mt 19,5

“và Người đã phán, ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ “, Mc 10,7-8

15. Hoạn nhân vì Nước Trời → Mt 19,12

“Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.’ “

16. ‘Ngươi phải thờ cha kính mẹ’, và ‘Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.’ (Mt 19,19).

17- ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ ... (Mt 19,29).

Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp 

 

II.- TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ

01. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng, ‘Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!’(Mc 3,32)

02. Nhưng Người đáp lại, ‘Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?’ Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi (Mc 3,33-34).

03. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.’ (Mc 3,35)

04. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng, Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo, ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa (Mc 7,10-12).

05. vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình (Mc 10,7).

06. Hẳn anh biết các điều răn, Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.’ (Mc 10,19)

07. Đức Giê-su đáp, ‘Thầy bảo thật anh em, Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Mc 10,29-30).

08. Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết (Mc 13,12).

 

III.- TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA

01.  Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần (Lc 1,15).

02.  Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ (Lc 2,21).

03.  Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người (Lc 2,27).

04.  Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi, ‘Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng (Lc 2,33-34).

05.  Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết (Lc 2,41.43).

06.  Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người, ‘Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!’ Người đáp, ‘Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?’ Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (Lc 2,48-49.51).

07.  Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ (Lc 7,12.15).

08.  ‘Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông (Lc 7,28).

09.  Người ta báo cho Người biết, ‘Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.’ (Lc 8,20).

10.  Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người, ‘Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!’ (Lc 11,27).

11.  Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.’ (Lc 12,53)

12.  ‘Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc 14,26).

13.  Hẳn ông biết các điều răn, Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ cha kính mẹ.’ Người đáp, ‘Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa (Lc 18,20.29).

14.  Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em (Lc 21,16).

 

IV.- TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN

01.  Ông Ni-cô-đê-mô thưa, ‘Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?’ (Ga 3,4).

02.  Họ nói, ‘Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói, ‘Tôi từ trời xuống?’ (Ga 6,42).

03.  Các môn đệ hỏi Người, ‘Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?’ Đức Giê-su trả lời, ‘Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh (Ga 9,2-3).

04.  Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Cha mẹ anh đáp, ‘Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh (Ga 9,18.20).

05.  Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói, ‘Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó.’ (Ga 9,22-23).

06.  Rồi Người nói với môn đệ, ‘Đây là mẹ của anh.’ Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,27).

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 08 tháng 13 năm 2013

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

NGƯỜI SÁNG LẬP CỘNG ĐỒNG XV

back to top
Filters