4_Đức Tổng Thần Mỹ Kiên (Mi-ca-e)

Filters
20
Items
of
6
Thứ bảy, ngày 18 tháng mười hai năm 2021
Lạy Đức Tổng Thần Mỹ Kiên,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng Xa-tan,/ và những thế lực của nó đang quấy phá Giáo hội.
Bí Ẩn Về Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Thứ ba, ngày 18 tháng một năm 2022
TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael
Thứ ba, ngày 18 tháng một năm 2022
Tổng Lãnh Thiên Thần
Các thiên thần được sai đến đồng hành với chúng ta trong cuộc đời
back to top
Filters