News Filters

Kinh kính Tổng Thần Mỹ-Kiên (MI-CA-E) (Vietnamesee and English)

Thứ bảy, ngày 18 tháng mười hai năm 2021

 

 

Kinh kính Tổng Thần Mỹ-Kiên (MI-CA-E)

           Lạy Đức Tổng Thần Mỹ Kiên,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng Xa-tan,/ và những thế lực của nó đang quấy phá Giáo hội./ Nhờ sự trợ giúp và chuyển cầu của người,/  chúng con hân hoan trong niềm vui chiến thắng Xa-tan / và tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng. Amen.

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

PRAYER TO THE ARCHANGEL MICHAEL

   

        Holy Michael, / the Archangel, / defend us in fighting Satan / and we will conquering him / and his powers which have kept trying to destoy the Church. / Thanks to you are helping and interceding for us,/ we greatly rejoice with joy to conquer Satan / and praise the mighty God. Amen.

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV.

The Founder of

The Congregation of the Vitaliry of Christ

 

 

back to top
Filters