5_Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

Filters
20
Items
of
1
Thứ bảy, ngày 18 tháng mười hai năm 2021
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ xin chuyển cầu cho chúng con / luôn sống tin yêu phó thác và trung kiên như các ngài.
back to top
Filters