4.4_Lời Khấn Dòng hoặc Lời Cam Kết

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh đảm nhận vì Nước Trời,  vốn là dấu chỉ của thế giới sẽ đến và là nguồn sinh lực phong phú hơn trong một con tim không chia sẻ, bao gồm nghĩa vụ tiết dục hoàn toàn trong đời sống độc thân (x. Giáo Luật 599).
back to top
Filters