3.1_Dạy Giáo Lý

Filters
20
Items
of
4
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Trong việc dạy giáo lý và Kinh Thánh, cần trình bày về sứ mệnh truyền giáo “ad gentes” của Hội Thánh. Các thủ bản giáo lý cần bổ sung phần về truyền giáo nếu chưa có.
Lễ Rửa Tội cho Anh chị em Dự Tòng ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Giáo Xứ Chí Hòa
Những hình ảnh Tiệc Mừng Mãn Khoá Lớp Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo Xứ Chí Hòa, Khoá I năm 2020 ngày 08 tháng 12 năm 2020
Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. Dạy Giáo Lý Hôn Nhân ở Giáo Xứ Chí Hòa
back to top
Filters