Những Hình ảnh Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. Dạy Giáo Lý Hôn Nhân ở Giáo Xứ Chí Hòa ngày 15 tháng 04 năm 2021

17 Tháng Tư 2021

back to top
Filters